Banat
Slujbe la început de an nou civil

Slujbe la început de an nou civil

Credincioșii bănățeni s-au rugat cu ierarhii și preoții din Mitropolia Banatului atât în noaptea trecerii dintre ani, cât și în prima zi a Anului Nou civil. Cu acest prilej, clericii bănățeni au transmis tuturor credincioșilor urări de sănătate și un an rodnic în fapte de credință.

Sute de bănățeni au venit, în noaptea dintre ani, la Catedrala Mitropolitană din Timișoara, pentru a participa la slujba Acatistului Mântuitorului Iisus Hristos și pentru a întâmpina, prin rugăciuni doxologice, cununa noului an civil. Ceremonialul religios a fost oficiat de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei și Mitropolitul Banatului, împreună cu preoții și diaconii catedralei. La final, Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură despre importanța și sfințirea timpului, ca oportunitate pentru hristoformizarea naturii umane.

În ziua de Anul Nou, când Biserica Ortodoxă prăznuieşte Tăierea-împrejur cea după trup a Domnului şi face pomenirea Sfântului Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din urbea de pe Bega, ­Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a marelui ierarh capadocian. În cadrul slujbei euharistice, un număr mare de copii și tineri s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

După Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, Mitropolitul Banatului a adresat celor prezenţi un cuvânt de învăţătură despre importanța praznicului, eviden­țiind faptul că Fiul lui Dumnezeu, în marea Sa iubire de oameni, Se face om, arătându-Se Prunc sub lege, ca să-l restaureze pe omul călcător de lege și să-i deschidă perspectiva îndumnezeirii și a Împărăției luminii neînserate. De asemenea, Înalt­preasfinția Sa a vorbit şi despre viața și faptele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, apărătorul dreptei credințe, într-un timp în care ereziile trinitare divizau unitatea Bisericii lui Hristos.

Cu prilejul începutului de an nou civil, Întâistătătorul Mitropoliei Banatului a transmis credincioșilor bănățeni urări de sănătate și un an roditor în ceea ce privește săvârșirea faptelor bineplăcute lui Dumnezeu.

Anul Nou în Eparhia Aradului

În noaptea dintre ani, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, ­Arhiepiscopul Aradului, s-a aflat în mijlocul clerului şi credincioşilor prezenţi în număr mare la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, unde a oficiat Slujba la trecerea dintre ani, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi. Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a făcut referire la rugăciunile rostite în cadrul slujbei.

De asemenea, chiriarhul a amintit faptul că în această zi, în Patriarhia Română, 2018 va fi proclamat Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam, precum şi Anul comemorativ dedicat făuritorilor Marii Uniri din 1918, între aceştia fiind şi unele personalităţi arădene din acea vreme. La final, Înaltpreasfinţia Sa a împărtăşit credincioşilor toate bunele urări pentru noul an.
În prima zi a anului, Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei a săvârşit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, în fruntea soborului preoţilor şi diaconilor slujitori.

Cuvântul de învăţătură al ­Înaltpreasfinţitului Părinte ­Timotei a fost pe baza stihului „Întru numele Domnului” (Col. 2; Luca 2), stih bisericesc folosit la începutul şi sfârşitul oricărui lucru bun, pe care aprofundându-l, mai ales la trecerea dintre ani, prin prisma trăirilor personale sau colective, socotim potrivită rugăciunea către Dumnezeu pentru vremea trecută şi de cerere pentru binecuvântarea necesară celei viitoare, dorind ca aceasta să aducă împlinirea celor vrednice de dorit pentru ţară şi popor, pentru Biserică şi lume, a subliniat Înaltpreasfinţia Sa.

În seara zilei, la Reşedinţa eparhială a avut loc îndătinata recepţie, oferită de către Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Timotei preoţilor şi credincioşilor din municipiul Arad de Anul Nou. Alături de Înaltpreasfinția Sa au fost și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, părinții consilieri, stareții mănăstirilor Hodoș-Bodrog și Feredeu, an­gajații Centrului eparhial. În numele preoţimii din municipiu şi al participanţilor la momentul festiv, părintele Gabriel Mariş, consilier social, a rostit o urare în stil tradiţional pentru chiriarh şi întreg Centrul eparhial. Chiriarhul a răspuns acestor urări, împărtăşind tuturor celor prezenţi gândurile de Anul Nou, legate de munca celui din trecut cu obligaţiile pentru viitor.

Anul Nou la Mănăstirea Arad-Gai

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului a săvârșit Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în biserica nouă a Mănăstirii Arad-Gai, înconjurat de un sobor de slujitori, în prezența obștii monahale de maici și a numeroși credincioși, veniți pentru a primi binecuvântarea ierarhului la început de an calendaristic.

Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat însemnătatea sărbătorilor din această zi, adică Anul Nou civil, Tăierea-împrejur cea după trup a Mântuitorului Hristos și pomenirea Sfântului Vasile cel Mare.

Rugăciune la trecerea dintre ani la Catedrala Episcopală din Caransebeș

La trecerea în noul an civil 2018, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a oficiat în Catedrala Episcopală din Caransebeș slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, la care au participat numeroși credincioși.

„Le dorim tuturor preoților și credincioșilor din Eparhia Caran­sebeșului, și nu numai, multă sănătate, spor în toate, bucurie deplină și anul 2018 să fie pentru noi toți un an mai bun și cu adevărat al unității de credință și de neam și al făuritorilor Marii Uniri. Noi, Caransebeșul, am dat în 1918 pe un mare făuritor al unirii tuturor românilor, Episcopul de vrednică pomenire al Caran­sebeșului, Elie Miron Cristea, care a pecetluit din punct de vedere spiritual Marea Unire de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918”, a sub­liniat Preasfințitul Lucian.

Credincioșii care au venit în prima zi a anului la Catedrala Episcopală din Caransebeş s-au rugat la Sfânta Liturghie împreună cu Preasfințitul Părinte Lucian. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai Catedralei Episcopale.

„Ne-am bucurat și astăzi, la praznicul Tăierii-împrejur a Mântuitorului, la sărbătoarea Sfântului Vasile și la sărbătoarea Anului Nou, să vedem catedrala noastră arhiplină de credincioși, mulți venind cu evlavie și împăr­tășindu-se cu Sfintele Taine. Îi mulțumim lui Dumnezeu că avem și aici la Caransebeș o turmă cuvântătoare ascultătoare, credin­cioși harnici și atașați de biserică, care doresc să se mântuiască, doresc să fie într-o comuniune permanentă cu Domnul și Mântuitorul nostru, care pentru noi și pentru a noastră mântuire S-a lăsat tăiat-împrejur, ca noi să fim tăiați împrejur la inimă și la minte. Așadar, să avem o inimă curată și o minte luminată ca să înțe­legem cuvântul Sfintei Scripturi și să înțelegem mesajul Evangheliei Mântuitorului și bine­înțeles tâlcuirea cuvântului Mântuitorului făcută atât de frumos de Sfinții Apostoli în mod special, dar și de Părinții bisericii, între care astăzi îl pomenim pe Sfântul Vasile cel Mare”, a spus Părintele Episcop Lucian la final.

Preasfinția Sa a înălțat în prima zi din an și rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Eparhiei Banatului Montan în anul ce a trecut și l-a rugat pe Sfântul Vasile cel Mare să-i aibă în pază pe cei care îl au ca ocrotitor.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!