Transilvania
Slujiri arhiereşti, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

Slujiri arhiereşti, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, a lăsatului sec de carne, credincioşii se pregătesc să intre în Sfântul şi Marele Post al Paştilor. Ierarhii i-au îndemnat pe cei prezenţi la Sfânta Liturghie să fie mereu atenţi la grijile şi nevoile celor din jur, să facă fapte de milostenie, astfel încât la Judecata universală, atunci când vor învia toţi cei adormiţi, să fie primiţi în Împărăţia cerurilor.  

Credincioșii din localitatea Arpașu de Sus, județul Sibiu, au primit în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți vizita pastorală a Înaltpreasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica închinată Maicii Domnului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte protopopul de Avrig, Vasile Gafton, și alți slujitori ai sfintelor altare. Credincioșii, înveșmântați în costume populare, au participat în număr mare la Liturghia arhierească și au ascultat cuvântul de învățătură al ierarhului, care a tâlcuit Evanghelia duminicală.

La final, Părintele Mitropolit l-a prezentat credincioșilor pe noul paroh, Marius Dobrin, și i-a înmânat acestuia Evanghelia, crucea și cheia, simbolurile pas­to­ra­ției, iar mai apoi l-a încurajat să continue lucrarea duhovnicească și filantropică din această parohie.

„Cu ocazia instalării noului preot paroh ne-am aflat pentru prima dată în această biserică istorică din Arpașu de Sus pentru a săvârși Sfânta Liturghie. Este o biserică împodobită cu o pictură minunată, a fraților Grecu, dar împodobită și de credincioșii înveșmântați în straiele populare. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru credința credincioșilor care este neclintită, asemenea mun­ților din apropiere, iar dragostea lor față de Biserică este pilduitoare pentru toți”, a spus ierarhul.

Fostul paroh, Lucian Bunea le-a mulțumit credincioșilor pentru colaborarea pe care au avut-o vreme de 28 de ani și i-a urat noului paroh păstorire îndelungată și rodnică. Noul paroh i-a mulțumit ierarhului pentru încrederea acordată, preoților, familiei și credincioșilor pentru sprijinul acordat și a prezentat câteva dintre proiectele pe care dorește să le desfășoare în noua parohie. La final, corul de femei al Parohiei Arpașu de Sus a interpretat mai multe pricesne.

Slujire arhierească la Ceanu Mic, Turda

În Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, creștinii ortodocși din parohia clujeană Ceanu Mic, Protopopiatul Turda, au primit vizita Înaltpreasfințitului Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului care a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohiei, cu hramul  „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. Din soborul de aproape 10 preoți și diaconi, au făcut parte protopopul de Turda, Daniel Crișan, fostul protopop, părintele George Goțea, parohul Ioan Puiu și alți preoți.

În cuvântul de învățătură intitulat „Ești cât dăruiești”, ierarhul a vorbit despre faptele milei trupești  și i-a îndemnat pe cei prezenți să fie aproape de semenii aflați în nevoie:
„Mântuitorul le spune ascultătorilor că, atunci când El va reveni, când toţi morţii vor Învia, şi le va răsplăti fiecăruia după faptele lor, îi va împărţi în două tabere, unii de-a dreapta, alţii de-a stânga, cei buni de-a dreapta, cei răi de-a stânga. Şi va zice celor de-a dreapta: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi Împărăţia cea moştenită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc, însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau, străin am fost şi M-aţi primit, gol am fost şi m-aţi îmbrăcat, bolnav am fost şi M-aţi cercetat, în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii vor răspunde: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit, sau însetat şi Ţi-am dat să bei, sau străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul răspunzând va zice către ei: Adevărat zic vouă întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut»”.

IPS Mitropolit Andrei a binecuvântat lucrările de reabilitare ale locașului de cult realizate în ultima perioadă. La finalul programului liturgic, ierarhul la hirotesit iconom stavrofor pe parohul Ioan Puiu, pentru lucrările săvârșite în parohie. Totodată, pentru că s-a implicat în lucrarea misionară și administrativă a Bisericii, familia Augustin Petean a primit o diplomă de „aleasă cinstire”. IPS Mitropolit Andrei a săvârșit în această zi, la Ceanu Mic, și slujba Botezului pentru fiul parohului.

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Ceanu Mic, Protopopiatul Turda, are o vechime de aproape 130 de ani. Biserica s-a ridicat la iniţiativa a 80 de familii din sat, sub îndrumarea preotului Samuel Poruțiu, cel care a participat, mai târziu, în fruntea mai multor credincioși, la actul unirii românilor de la Alba Iulia din 1918. Parohia are în prezent aproximativ 300 de credincioși, păstoriți de părintele Ioan Puiu. Prin grija parohului, în ultima perioadă a fost amenajat un Centru catehetic pentru desfășurarea activi­tăților cu tinerii și cu vârstnicii. Periodic, au loc în acest centru cateheze, ședințe, vizionări de filme cu caracter religios, sau prezentarea unor obiceiuri și tradiții populare.

Sfânta Liturghie în Catedrala Încoronării  

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a celebrat Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala arhiepiscopală din Alba Iulia. În cadrul sfintei slujbe, la momentul rânduit, l-a hirotonit preot pe diaconul Ioan Țara, pe seama Centrului creștin social-medical de zi cu hramul „Sfântul Nectarie” din municipiul Si­ghișoara. În finalul cuvântului de învățătură rostit în această duminică, ierarhul a spus: „Omenirea de astăzi se află într-o criză de nebunie, amăgindu-se şi agitându-se, fără să-şi afle odihna şi echilibrul. Biserica lui Hristos, însă, este stâlpul de foc care ne călăuzeşte prin întunericul lumii spre aurorele Împărăţiei veşnice. În Biserică sunt episcopii şi preoţii, crainicii cerului, care ne aduc vestea cea bună a lui Dumnezeu, adică mesajul evanghelic tămăduitor şi regenerator. În Biserică primim harul dumnezeiesc care ne purifică, ne fortifică şi ne pregăteşte treptat pentru momentul reîntâlnirii noastre, pe planul veşniciei, cu cei dragi şi pentru clipa solemnă a întâlnirii noastre cu Dumnezeul Cel viu şi nemuritor. Va veni ziua în care stihiile lumii acesteia se vor schimba, iar Fiul Omului, Mântuitorul nostru, va reveni cu slavă, să judece viii şi morţii. Acum, cât mai avem vreme, se cade să împlinim poruncile dumnezeieşti, să ne îmbogăţim în fapte bune şi să petrecem în vieţuire sfântă. În felul acesta, Bunul Dumnezeu ne va rândui în ceata aleşilor Săi şi ne va face părtaşi la slava Împărăţiei Sale”.

La sfârșit, IPS Arhiepiscop Irineu a acordat interpreților de folclor de pe meleagurile Albei, Ioan Fulea și Veta Biriș, Ordinul „Credință și Unire”, în semn de recunoștință și apreciere pentru întreaga activitate în promovarea folclorului românesc, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Vizită arhierească, la „Izvorul Tămăduirii”

Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Oradea, unde a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice rânduite, PS Episcop Sofronie a subliniat învăţăturile duhovniceşti ce se desprind din cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, relatate prin textul scripturistic de la Sfântul Evanghelist Matei, capitolul 25, versetele de la 31 la 46: „Duminica de astăzi, a Înfricoșătoarei Ju­decăți, mai înainte de a intra în Sfântul și Marele Post, cea de a treia duminică a Triodului, ne aduce aminte tuturor de ceea ce se va întâmpla la sfârșitul acestei lumi, judecata din urmă, judecata universală, clipa solemnă și plină de înfricoșare pentru toți muritorii, când Hristos Domnul Se va întoarce a doua oară, pentru a inaugura Împărăția cerurilor”.

Ierarhul a mai amintit că „Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, aducându-ne aminte de judecata universală, ne vorbește, de fapt, în chip tainic, despre învierea morților, pentru că, înainte de a se întâmpla judecata, vor învia toți cei adormiți. Nu întâmplător, atunci când se lasă secul de carne, intrând în săptămâna albă sau a brânzei, pentru ca, apoi, să intrăm în Sfântul și Marele Post ce ne pregătește pentru Sfânta și Luminata Înviere, Biserica ne amintește că Învierea Domnului s-a petrecut pentru ca și noi să înviem. Prin duminica de astăzi, mai înainte de a sărbători Învierea Domnului, ne aducem aminte de propria noastră înviere, căci, înainte de a se petrece judecata, va avea loc învierea morților, când noi, oamenii, întregi, sufletele împreună cu trupurile în care au viețuit, ne vom înfățișa la judecata lui Hristos, spre a da socoteală nu doar pentru faptele noastre, dar și pentru consecințele acestora”.

PS Episcop Sofronie a mai menţionat că oamenii vor fi judecați după cât bine au făcut aproapelui: „Criteriul judecății este, așadar, iubirea de aproapele și binele făcut semenilor noștri. Vom fi judecați după cât de atenți am fost la nevoile celor de lângă noi, și sunt nevoi concrete: foame, sete, înstrăinare, lipsuri, boală, temniță, prigonire, deci împrejurări grele din viața omului. Ceea ce înseamnă că, dacă ne arătăm compasiunea față de fratele sau sora noastră care suferă, atunci și la judecată vom primi în­dreptățire, pentru că în toți marginalizații pământului Se ascunde Hristos Însuși”.

În cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit diacon pe teologul Ioan Octavian Ungur, pe seama bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Groși, Protopopiatul Oradea.
Parohia „Izvorul Tămăduirii” din Oradea va organiza în acest an mai multe manifestări dedicate aniversării Centenarului Marii Uniri, prin Institutul cultural-misionar „Sfinții Doctori Anarghiri” al parohiei. Printre evenimentele anunţate se numără vernisarea unei expoziții și o conferință despre Marea Unire, amplasarea unei plăci comemorative, amenajarea și inaugurarea unui spațiu pentru copii și tineri sub genericul „Copiii Centenarului” și alte activități filantropice și du­hovnicești.

La final, PS Episcop Sofronie a felicitat pe preoții și credincioșii parohiei pentru lucrarea misionară pe care o săvârșesc şi a adresat îndemnul părintesc ca, în perioada Sfântului și Marelui Post ce va începe peste puțină vreme, dreptmăritorii creștini să aibă în vedere, pe lângă rugăciune și post, în special milostenia, ajutorarea semenilor care sunt în suferinţă şi au nevoie de sprijin şi mângâiere.

Biserica „Izvorul Tămăduirii” a fost întâia biserică ortodoxă ridicată în Oradea după construirea istoricei biserici cu lună (1784-1790), vechea catedrală episcopală a Bihorului, dar şi după Marea Unire din 1918 și reînfiinţarea Episcopiei Oradiei, în 1920. Piatra de temelie a fost sfințită și așezată în anul 1934, la praznicul Cincizecimii, primind ca hram Pogorârea Sfântului Duh, de către Episcopul Andrei Magier Crişanul, arhiereul-vicar al Episcopiei Oradiei, în prezenţa Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei. A fost zidită în doar trei ani, astfel că în 1937, la 6 iunie, a fost târnosită de către Episcopul Nicolae Popovici al Oradiei. Această biserică a funcţionat la început ca biserică de spital, fiind primul lăcaş ortodox din această parte a ţării construit să deservească un așezământ spitalicesc. În perioada ocupaţiei horthyste, 1940-1945, biserica a fost închisă din ordinul oficialităţilor maghiare, iar după eliberarea teritoriilor de sub dominaţie străină a fost redeschisă. În vremea regimului comunist ateu biserica a fost din nou închisă, între anii 1960-1989, fiind transformată în magazie pentru obiectele casate ale spitalului.

În anul 1990, prin grija Episcopului Vasile Coman al Oradiei, biserica, ce se afla într-o avansată stare de deteriorare, fiind aproape o ruină, a fost redeschisă şi resfinţită de ierarh, primind hramul Izvorul Tămăduirii. Acum a luat ființă și parohia „Izvorul Tămăduirii”, așa încât, pe lângă menirea de la începuturi, aceea de biserică pentru bolnavii şi personalul medical al spitalului, ea și-a deschis larg porţile şi pentru credincioşi, ca biserică de enorie.

Între anii 1991-2010, prin grija părintelui Dorel Octavian Rus, a părintelui prof. univ. dr. Dumitru Megheșan și a părintelui Titus Scurt, s-au făcut ample lucrări de reparare, consolidare, renovare, înnoire şi înfrumuseţare a întregului sfânt lăcaş, s-au construit clădiri anexe administrative și a fost amenajat parcul ce înconjoară biserica, lucrări binecuvântate de PS Episcop Sofronie al Oradiei de praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2010, la aniversarea a 20 de ani de la redeschiderea bisericii. În ziua de 3 decembrie 2017, ierarhul a așezat ca nou paroh al enoriei „Izvorul Tămăduirii” din Oradea pe părintele Cristian Octavian Rus, care îndeplinește și ascultarea de consilier cultural și relații mass-media la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei.

Liturghie arhierească, la Baia Mare

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la biserica cu hramul „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli” din Baia Mare. Din sobor au făcut parte arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, pr. Milan Bălan, consilier eparhial coordonatorul Sectorului Teologic-Educaţional, slujitor la această biserică, parohul Gheorghe Bălan, părintele Dorinel Dani, slujitor la această biserică, diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, înfiinţat în urmă cu 25 de ani, dirijat acum de Eugen Indre. La slujbă au participat credincioşi veniţi din cartierul băimărean al Gării şi din celelalte cartiere băimărene.

În cuvântul de învăţătură, PS Episcop Iustin le-a vorbit credincioşilor despre pericopa evanghelică citită în această duminică, a Înfricoşătoarei Judecăţi, precum şi despre judecata particulară şi Judecata de Apoi. Astfel, PS Episcop Iustin a arătat că, după sfârșitul fiecăruia dintre oameni, este o judecată particulară. Sufletul omului este dus de îngerul păzitor înaintea Dreptului Judecător, unde are loc o judecată particulară a fiecărui suflet, și sufletul este așezat într-o anumită stare provizorie până la Judecata de Apoi.

„De ce această judecată provizorie? Pentru că faptele pe care le-a făcut omul în viață continuă să aibă efecte după moartea lui. Dacă a făcut omul mult bine în viața lui, a făcut bine comunității, societății, neamului, Bisericii, a scris și vorbit frumos, a determinat pe alți oameni să se întoarcă de pe o cale greșită, a avut o influență bună, dacă a fost un tată sau o mamă responsabil(ă) pentru creșterea copiilor, și au crescut copiii în credință (inclusiv viața copiilor și urmările vieții lor și a nepoților și a strănepoților, în funcție de educația pe care au primit-o în familie, în biserică) și ceea ce a făcut fiecare dintre noi pentru lume, crește binele, dar crește și răul dacă am scris cărți eretice, dacă am făcut mult rău, dacă am nedreptățit, dacă am asuprit, dacă am judecat, dacă am depus mărturie mincinoasă și am distrus familii, că dacă am distrus o familie se distrug și urmașii, are efecte negative cumplite. Toate acestea, și faptele bune cresc și sporesc, și continuă după moartea omului, și faptele rele. Și atunci, nu-i definitivă și irevocabilă judecata particulară. Este provizorie, pentru că în funcție de ceea ce a făcut omul în viață, la Judecata Finală se vor adăuga toate lucrurile bune, care s-au amplificat după moartea lui sau rele care s-au amplificat după moartea lui”, a spus ierarhul.

Biserica cu hramul „Soborul Sfinților 12 Apostoli” din Baia Mare a fost construită din beton şi cărămidă, începând din 1991, pentru comunitatea parohială care a luat ființă la sărbătoarea Învierii Domnului din anul 1990, la inițiativa preotului Gheorghe Bălan, actualul paroh. În acel an a fost lansată și tema de proiectare pentru noua biserică. Într-un an s-a construit demisolul, iar în 26 octombrie a fost sfinţit. În anul 1997 biserica a fost terminată și pregătiră de pictură, iar în 12 noiembrie 2000 a fost târnosită. A fost prima biserică din Baia Mare târnosită după revoluție.

Slujire arhierească, la Zalău

Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, a fost prezent în mijlocul credincioșilor Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Zalău unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. După rostirea cuvântului de învățătură, PS Episcop Petroniu a felicitat pe părintele Vasile Rus pentru întreaga activitate desfășurată, urându-i ani îndelungați, întrucât, în data de 12 februarie își serbează ziua de naștere.

Lăcașul de cult cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” a fost construit între anii 1930-1934, fiind o bijuterie arhitecturală a Zalăului. În perioada regimului comunist, dar și după aceea, biserica era cunoscută drept „catedrala” din Zalău sau „mănăstirea”, iar cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, aici se adunau credincioși din tot Sălajul, pentru slujba de priveghere, în acele vremuri județul Sălaj neavând o mănăstire la care aceștia să meargă pentru rugăciune.

În urma unor ample lucrări de consolidare și repictare a lăcașului de cult, în data de 5 septembrie 2010, PS Episcop Petroniu a resfințit biserica. Cu această ocazie, ierarhul a acordat parohului Vasile Rus distincția „Crucea Sălăjană”, cea mai înaltă distincție bisericească a Episcopiei Sălajului.

Vizită arhierească, la Visca, Deva

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Parohiei Visca din Protopopiatul Deva, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii, despre judecata viitoare, când fiecare va da seamă pentru cele săvârșite în această viață, urmând a fi răsplătiți pe măsura faptelor bune sau rele, conform Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

Liturghie arhierească, la Tălmaciu, Sibiu

Preasfințitul Ilarion, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Tălmaciu II.

Un număr mare de credincioși a participat la slujba religioasă. Ierarhul a rostit cuvânt de învățătură, a miruit și a oferit iconițe celor prezenți.

„Cel mai mare eveniment din istoria Bisericii este Judecata de Apoi. Cu toții vom fi aduși înaintea Tronului lui Dumnezeu pentru a fi judecați, dar acolo vor fi miliarde de miliarde de sfinți și oameni care au fost sau vor veni pe lume. Se vorbește de niște cărți care se vor deschide la această ultimă judecată. Sfinții părinți ne învață că noi primim un înger păzitor la Botez – acel înger care scrie tot ceea ce facem noi bun pe pământ. Dar să nu uităm că, pe lângă noi, sunt și diavoli care notează și ei celelalte rele pe care le face fiecare. Și atunci când aceste cărți se vor deschide, fiecare vom găsi locul exact conform cu ceea ce am făcut noi. Deci putem spune că nu sunt niște cărți, ci acele «cărți» suntem chiar noi înșine, pentru că noi cu faptele noastre, cu vorba noastră, cu gândirea noastră, noi ne întinăm sau ne curățim înaintea lui Dumnezeu. De aceste fapte trebuie să avem grijă în viața noastră. Biserica a rânduit trei săptămâni de pregătire până la începerea postului, pentru a ne curăți în această perioadă de post sufletul și trupul prin rugăciune, prin spovedanie și prin toate celelalte care ne sunt de folos ca să putem și noi să ne bucurăm la Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos”, a spus ierarhul.

Festivitate, la Huedin

Arhimandritul Benedict Vesa, secretar eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, a săvârșit duminică, 11 februarie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei Huedin II, la invitația parohului Tudor Petrovici. La finalul Sfintei Liturghii a fost sfințit baldachinul ce adăpostește icoana și fragmente din moaștele Sfântului Mucenic Teodor Stratilat și ale Sfântului Antonie de Veria. În cadrul cuvântului de învățătură, arhim. Benedict Vesa a vorbit despre Dreapta și Înfrico­șă­toarea Judecată. A urmat premierea celor şapte elevi, din Huedin și Valea Drăganului, ca­lificați la etapa județeană a olimpiadei de religie ortodoxă, coor­donați de profesorii Claudiu Tulbure, Gabriela Greble și Corina Laze. În semn de apreciere și recunoștință, protopopul Dan Lupuțan și părintele secretar protopopesc Tudor Petrovici i-au dăruit arhim. Benedict Vesa un toiag de lemn sculptat, conform Protopopiatului Huedin.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!