Transilvania
Slujiri arhierești în Duminica a 12-a după Rusalii

Slujiri arhierești în Duminica a 12-a după Rusalii

În Duminica a 12-adupă Rusalii, la Sfânta Liturghie s-a citit pericopa evanghelică despre tânărul bogat. Cu această ocazie, ierarhii i-au îndemnat pe credincioși să renunțe la grijile pentru lucrurile materiale, trecătoare și să își îndrepte atenția spre bogățiile spirituale și spre câștigarea Împărăției lui Dumnezeu.

Înaltpreasfințitul La­uren­țiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 12-a după Rusalii în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Parohia Cuciulata, Protopopiatul Rupea, județul Brașov. Ierarhul a liturghisit împreună cu parohul bisericii, protopopul de Rupea, Mircea Comșa și cu alți slujitori ai sfintelor altare.

Cu ocazia acestei vizite pastorale, IPS Mitropolit Laurențiu a binecuvântat lucrările efectuate în ultima perioadă la biserica din localitate. Cu sprijinul comunității din Cuciulata, lo­cașul de cult a fost renovat la exterior, iar în interior a fost schimbat mobilierul și stranele.

Ierarhul a binecuvântat eforturile parohiei și i-a felicitat pe toți cei care au sprijinit această inițiativă.

Sfânta Liturghie a fost oficiată pe o scenă în apropierea locașului de cult, iar credincioșii din sat au participat în număr mare, alături de fii ai satului și oaspeți. Ierarhul a rostit la final un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie. Părintele Mitropolit  Laurențiu l-a hirotesit iconom pe preotul Mircea Comșa și a oferit acte de cinstire tuturor binefăcătorilor sfântului locaș din Cuciulata. Parohul i-a mulțumit ierarhului pentru vizita pastorală, iar cre­dincioșii au avut posibilitatea să se închine moaș­telor Sfântului Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei.

Slujire arhierească la Catedrala din Deva

Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul, făcând referire la pericopa evanghelică citită în cadrul Sfintei Liturghii, despre tânărul bogat care a venit la Mântuitorul să întrebe ce să facă pentru a moșteni viața veșnică, a vorbit despre „dezlipirea sufletului de grijile din lumea aceasta și alipirea lui de Îm­părăția lui Dumnezeu, iar celelalte se vor adăuga ca binecuvântare de la Dumnezeu”, conform Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Sfințirea catedralei istorice băimărene

Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat, duminică, 19 august, slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” din Baia Mare (Catedrala istorică), înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corul bisericii, dirijat de prof. Minodora Grumaz, cu prof. Nicoleta Ardelean, solistă. În cuvântul de învăţătură, PS Timotei Sătmăreanul, pornind de la Evanghelia duminicii, a tânărului bogat, a spus: „Mântuitorul Iisus Hristos doreşte să fim bogaţi, să avem de toate, pentru că Dumnezeu Însuşi este bogat, dar doreşte ca noi să nu ne punem nădejdea nici în bogăţiile acestea, ci mai ales ca sufletul nostru să nu fie legat de ele, pentru că, dacă eşti legat de lucrurile materiale, eşti rău cu ceilalţi din jurul tău. De aceea Mântuitorul nostru Iisus Hristos este destul de aspru cu tânărul dregător, pentru că bogăţia îţi creează această stare de superioritate şi de mândrie, pentru că omul care are multe avuţii, fără să vrea, fără să-şi dea seama, trăieşte într-o stare de mândrie, chiar dacă el, aparent, nu este într-o stare de mândrie, trăieşte într-o altă stare, mult mai vicleană, a diavolului, într-o stare de slavă deşartă”.

Pentru activitatea și contri­buția adusă la înnoirea și împodobirea Catedralei, preoţii Marius Ioan Sabou, paroh, Adrian Terec şi Daniel Tirean și diaconul Radu Anton au primit distincții. Diplome de vrednicie au primit Consiliul Parohial şi Corul, dirijat de prof. Minodora Grumaz. PS Timotei Sătmăreanul a primit în dar o icoană a Maicii Domnului din partea preoţilor slujitori şi a credincioşilor. Biserica a fost ridicată între 1905-1911, sub îndrumarea pr. Alexandru Breban, din darul material al locuitorilor din Baia Mare. În 11 noiembrie 1990, a avut loc aici instalarea Preasfinţitului Justinian Chira, ca Episcop titular al reînfiinţatei Episcopii a Maramureşului şi Sătmarului. Între 1993-2011 au avut loc ample lucrări la biserică, dintre care refacerea încălzirii centrale, construirea porticului din faţa bisericii, finalizarea picturii interioare, se reface acoperişul şi exteriorul bisericii şi al capelei, sub coordonarea pr. Andrei Costinaş şi cu ajutorul preoţilor Nicolae Varga şi Adrian Terec. Între 2016-2018 au avut loc alte lucrări: reorganizarea Sfântului Altar, împodobirea bisericii cu mobilier şi obiecte de cult noi, montarea unui sistem de sonorizare performant, recondiţionarea totală a acoperişului turnului bisericii, precum şi a crucii de pe acesta, renovarea integrală a capelei, renovarea totală a interiorului casei parohiale şi a sălii de repetiţii pentru corul bisericii, prin implicarea pr. Marius Ioan Sabou, alături de preoţii Adrian Terec şi Daniel Ioan Tirean, împreună cu membrii Consiliului parohial, epitropii Constantin Bâznă şi Ioan Todoran și cu sprijinul credincioșilor.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!