Transilvania
Slujiri arhierești în Duminica a 3-a după Rusalii

Slujiri arhierești în Duminica a 3-a după Rusalii

19 Iunie 2018

În Duminica a 3-a după Rusalii (Despre grijile vieții), mai multe locașuri de cult au fost târnosite sau au primit binecuvântarea ierarhilor. Credincioșii au fost îndemnați să nu se afunde în grijile vieții materiale de zi cu zi și să își îndrepte atenția spre dobândirea vieții veșnice în Împărăția lui Dumnezeu.

În Duminica a 3-a după Rusalii, Înaltprea­sfin­țitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a oficiat Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Nicolae” din Șercaia, județul Brașov. Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte protopopul de Făgăraș I, Marius Corlean, parohul de la Șercaia, Gheorghe Lucian Streza și alți slujitori ai sfintelor altare.

Credincioșii din satul făgă­rășean au participat în număr mare la liturghia arhierească, mulți dintre ei fiind înveș­mântați în straie populare pentru a sărbători anul acesta cei 93 de ani de la începerea lucrărilor de zidire la biserica din sat și 90 de ani de la sfințire acesteia.

În cadrul Sfintei Liturghii, teologul Marius Istrate a fost hirotonit diacon. Parohul Gheorghe Lucian Streza a rostit în cadrul slujbei religioase un cuvânt în care a prezentat activitatea pastoral-misionară, administrativă și culturală realizată în ultimii ani în parohie.

La finalul Sfintei Liturghii, IPS Mitropolit Laurențiu l-a hirotesit iconom stavrofor pe paroh. De asemenea, ierarhul a oferit acte de cinstire Adunării și Consiliului parohiale, precum și mai multor binefăcători. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit Evanghelia citită la Sfânta Liturghie, text scripturistic despre grijile vieții.

„În această duminică, Biserica ne-a rânduit tocmai acum, la începutul verii, un program de viață specială. Mântuitorul Iisus Hristos ne atrage atenția asupra modului în care noi folosim bunurile pe care Dumnezeu ni le împăr­tășește nouă. Evanghelia ne indică acea obsesie a noastră, pentru că de la o grijă firească devine o obsesie, de a ne întreba ce vom mânca și ce vom bea, cum ce ne vom îmbrăca, dacă mâine nu vom mai avea ce și trecem de la grija firească de a avea cele necesare la spaima că nu vom mai avea nimic mâine și de aceea încercăm să tot adunăm și adunând pierdem, în loc să ne îmbogățim în Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

Sărbătoarea de la Șercaia a continuat cu sfințirea casei parohiale și a centrului social-cultural amenajat în aceeași clădire. Tot aici, prin eforturile comu­nității, a fost amenajat și un spațiu muzeal cu obiecte tra­diționale din localitate. Într-una dintre sălile centrului, de mai bine de doi ani sunt organizate periodic activități duhov­nicești și culturale cu tinerii și cu alte grupuri de credincioși din sat.

Slujire arhierească la Rugășești - Dej

Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia Rugășești, din Protopopiatul Dej, parohie în care nu a mai fost prezent nici un ierah în ultimii 18 ani.

Slujba a fost săvârșită după binecuvântarea lucrărilor ce s-au făcut în ultimii ani la lăcaşul de cult. Din soborul de slujitori au facut parte consilierii eparhiali pr. Cristian Baciu și arhid. Claudiu Ioan Grama, protopopul Dejului, pr. Ioan Buftea și alți preoți fii ai satului sau invitați din localitățile învecinate.

Pornind de la pericopa evanghelică, IPS Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Casă în ceruri”, făcând referire valorile eterne în com­parație cu lumea în care bunurile materile primează. „Binele făcut pe pământ are valenţă veşnică. Ne putem face casă în ceruri dacă ştim cum să ne chivernisim bunurile de pe pământ”, a subliniat ierarhul.

„Atitudinea noastră faţă de bunurile materiale, suntem tentaţi să ne legăm de ele cu toată fiinţa, or, ar trebui ca aceste bunuri să le folosim pentru a face fapte bune, ca în felul acesta să ne contruim casă în ceruri. Sus în ceruri Dumnezeu ne pregăteşte câte o casă după faptele milei noastre trupeşti şi sufleteşti din această lume. Dacă suntem ataşaţi prea tare de bunurile pământeşti, de Mamona, atunci nu putem sluji şi lui Dumnezeu”, a completat IPS Mitropolit Andrei.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, iar la momentul împărtășirii, copiii din localitate, alaturi de interpreți de folclor din zona Dejului au interpretat pricesne. În semn de recunoaștere a activității pastorale şi misionare desfășurate în Parohia Rugășești, parohul Romulus Fabian Seiche a fost hirotesit iconom. Primarul comunei Cășeiu, Silviu Boldor, a primit din partea IPS Mitropolit Andrei, „Crucea Transilvană”, cea mai înaltă distincție pentru mireni a Mitropoliei Clujului Mara­mu­reșului și Sălajului. Ierarhul a mai oferit ordinul „Sfântul Pahomie de la Gledin” epitropului bisericii, Petru Bujiță, iar diplome de aleasă cinstire au fost oferite consiliului și comitetului parohial, cântăreților bisericești, paraclisierului și celorlalți ctitori, conform Arhiepsicopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Liturghie arhierească la Pianu de Jos, Sebeș

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a fost prezent în mijlocul cre­dincioșilor din Parohia Pianu de Jos, din Protopopiatul Sebeș. Comunitatea dreptcredincioșilor din această localitate este păstorită, începând cu anul 1983, de către părintele Mircea Gheorghe Rusu.

IPS Arhiepiscop Irineu a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur în biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În cadrul slujbei, la momentul rânduit, tânărul Mihai Ciacîru a fost hirotonit diacon.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a spus: „Noi știm că există un Părinte bun Care a creat lumea și dă omului pâinea cea de toate zilele. Știm că fără voia Lui niciun fir de păr nu se clatină din capul nostru și că El toate le rânduiește spre binele nostru. De aceea, trebuie să avem convingerea că bunul Dumnezeu, Care a hrănit cu mană pe evrei în pustie, timp de 40 de ani, Care l-a scăpat pe Iosif din temniță, l-a apărat pe profetul Daniel de dinții leilor și a săturat cinci mii de bărbați în pustie cu cinci pâini și doi pești, cu siguranță se va îngriji și de noi. Cei ce-L caută pe Dumnezeu Atotțiitorul cu prioritate și pun pe primul loc pe El și Legea Sa vor simți că El le stă alături și îi face să trăiască într-un miracol permanent. Aceasta o dorește Domnul de la noi, drept pentru care în Evanghelia de astăzi ne spune: «Căutați mai întâi împă­răția lui Dumnezeu și dreptatea Lui, și toate celelalte se vor adăuga vouă»”. Biserica Parohiei din Pianu de Jos are prima atestare documentară în anul 1717, dovada fiind inscripția găsită pe clopotul cel mic „Gloria in excelsis Deo, anno 1717”. Cel mai vechi antimis păstrat datează din anul 1762, din timpul Episcopului Dionisie Novacovici, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Sărbătoare la Voivozi-Șimian, Marghita

Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în Parohia Voivozi-Șimian, Protopopiatul Marghita, unde a săvârșit cea dintâi Sfântă Liturghie arhierească în noua biserică parohială cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

La slujbă a fost prezentă întreaga comunitate parohială, ce numără 200 de suflete, alături de oficialități centrale și locale, membre ale Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (AFOREO), în frunte cu Viorica Cherteș, președinte, originară din Voivozi-Șimian.

În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii pericopei evanghelice duminicale, pornind de la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33), PS Episcop Sofronie a rostit un cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre lucrurile esențiale pe care credin­cioșii trebuie să le împlinească în viața pământească, pentru a dobândi viața cerească: „Pericopa evanghelică pe care am ascultat-o este un fragment din Predica de pe munte, Muntele Fericirilor, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care, prin cuvintele Sale, pune temelia Împărăției cerurilor, căci ne arată tot ceea ce trebuie să știm și să împlinim pentru a moșteni Împărăția cerurilor”.

Ierarhul a mai arătat că. „în această Împărăție fără de sfârșit. soarele nu apune, pentru că o luminează Soarele Dreptății, Care este Însuși Iisus Hristos Domnul, Lumina lumii, Care luminează pe tot omul din întuneric, Care ne luminează pe noi toți, Care strălucește cu putere pe chipurile sfinților, atât în viața pământească, cât îndeosebi în viața cerească cea fără de sfârșit, unde suntem și noi invitați să pășim. Pentru a intra, însă, în Împărăția cerurilor, trebuie să căutăm, așa cum ne spune Domnul Hristos, dreptatea lui Dumnezeu. Care este dreptatea lui Dumnezeu? Anume că Tatăl Cel din ceruri L-a trimis în lume pe Fiul Său, Cuvântul Veșnic al Tatălui, ca să Se facă Om, în toate asemenea nouă, afară de păcat și să moară El pentru păcatele noastre. Așadar, dreptatea lui Dumnezeu înseamnă dragoste totală, împinsă până la extrem”.

PS Episcop Sofronie a mai arătat că „nu este ușor să îm­plinești cuvântul lui Dumnezeu, nu este ușor să trăiești după învățăturile Evangheliei, dar acolo unde puterile noastre sunt slabe, Duhul lui Dumnezeu vine și le împli­nește. Au nu suntem învățați că Duhul Însuși Se roagă în noi cu suspine negrăite? Pentru că în urcușul spre cer cu toții trecem prin încercări și nu de puține ori dovedim că suntem neputincioși și că ne lipsesc foarte multe pentru a păși pe urmele Mântuitorului Hristos. Dar acolo unde noi nu putem, puterea lui Dumnezeu poate și împlinește și covârșește neputința noastră, lipsurile și limitările și tot ceea ce ține de firea umană căzută, moștenită de la protopărinții Adam și Eva, cu condiția ca și noi să vrem, să dorim lucrul acesta”.

În cadrul Liturghiei, PS Episcop Sofronie a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Alexandru Dănuț Bara, ca preot misionar la Protopopiatul Beiuș, îmbisericit pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Teodor Tiron” din Parohia Rieni. Noul hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic. De asemenea, PS Episcop Sofronie a hirotesit pe parohul Bogdan Ionuț Feher întru iconom.

Călin Cotrău, Protopopul Marghitei, a subliniat „dragostea și jertfelnicia bunilor credincioși din Voivozi-Șimian și a tânărului și vrednicului părinte paroh Bogdan Ionuț Feher”, iar parohul a mulțumit tuturor pentru sprijinul acordat parohiei.

PS Episcop Sofronie a oferit diplome de apreciere membrilor Consiliului parohial și credin­cioșilor care s-au evidențiat în sprijinirea lucrărilor de zidire a noii biserici.

În anul 2014, urmare a unui proces în justiţie, biserica parohială din Voivozi-Șimian a fost retrocedată către mica comunitate greco-catolică din localitate, împreună cu casa parohială și 15 hectare de teren, românii ortodocşi majoritari fiind nevoiţi să înceapă lucrarea de construire a unei noi biserici. Începând din luna decembrie 2014, prin grija părintelui Daniel Brisc, fostul paroh, în școala din localitate a fost amenajat un paraclis provizoriu, unde s-au săvârșit sfintele slujbe până la praznicul Învierii Domnului din anul 2018.

Actualul paroh, Bogdan Ionuț Feher, a fost instalat în această parohie la 29 martie 2015, iar dorința dreptmăritorilor creștini din satul Voivozi-Șimian, comuna Șimian de a avea o nouă biserică a prins contur în luna noiembrie a anului 2015, când autoritățile locale au oferit o suprafață de teren de 1634 metri pătrați parohiei ortodoxe, în centrul localității. Piatra de temelie a noii biserici ocrotite de Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost sfințită și așezată de PS Episcop Sofronie în 9 martie 2016, de pomenirea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia. Noul sfânt lăcaș s-a construit după modelul vechii biserici de la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, din Arhiepiscopia Aradului, cea mai veche mănăstire cu funcționare neîntreruptă din tot întinsul pământului românesc. Cu sprijinul financiar consistent și determinant al lui George Becali din București, prin ajutorul unui grup de credincioși din Ploiești, Arhiepiscopia Bucu­reș­tilor, care, aflând despre greu­tățile prin care trec românii ortodocși din Voivozi-Șimian, au dorit să se implice și să ajute la ridicarea noii biserici, precum și prin contribuția credincioșilor din localitate, sfântul lăcaș s-a ridicat și a fost acoperit, fiind amenajat spațiul liturgic, astfel încât la praznicul Învierii Domnului din acest an a fost săvârșită cea dintâi Sfântă Liturghie în noua biserică parohială.

Sfânta Liturghie la Catedrala din Baia Mare

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui sobor de preoţi și diaconi. Din soborul slujitor au făcut parte arhim. Casian Filip, eclesiarhul Catedralei, arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic şi misionar, pr. Florin Vele, inspector cu probleme sociale, pr. Viorel Bud, slujitor al Catedralei, pr. Florin Hoban, inspector şcolar, pr. Florin Bălan, pr. Claudiu Ciascai, arhidiaconi şi diaconi. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, dirijat de arhid. Ionuț Pleș.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Episcop Iustin a anunţat programul evenimentului hirotonirii întru arhiereu a arhim. Timotei Bel, exarhul mănăstiresc şi stareţul Mănăstirii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” Scărişoara Nouă, care va purta titlul de „Sătmăreanul”. La slujba de hirotonire vor fi prezenți 10 arhierei și un mare sobor de preoți și diaconi. Evenimentul va avea loc la Mănăstirea din Scărişoara Nouă, cu ocazia hramului, care va avea loc duminica viitoare, 24 iunie, cu începere de la ora 9.00.

În cuvântul de învățătură, PS Episcop Iustin a vorbit despre Predica de pe Munte și despre principiile pe care un creștin trebuie să le respecte: „Lumea de azi este o lume zbuciumată, agitată, tulburată, bulversată, ne­mulțumită, neîmplinită, traumatizată, învrăjbită. Nu vedeți în ce lume trăim? Numai Evanghelia poate rezolva problemele. Și noi, creștinii, suntem fericiți, deși trăim în lumea aceasta ca într-o perioadă de tranziție pentru lumea cealaltă, noi reușim să traversăm această lume fără să fim traumatizați, fără să fim îngrijorați. Pentru că noi știm că Dumnezeul nostru, Tatăl nostru, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne poartă de grijă prin pronia Lui. Dumnezeu este A-toate-creatorul și A-toate-proniatorul. Noi știm și credem lucrul acesta și de aceea suntem liniștiți”.

Sărbătoare la Sita Buzăului, Covasna

În Duminica a treia după Rusalii, Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Schimbarea la Față” din Sita Buzăului județul Covasna. Înainte de începerea Sfintei Liturghii, ierarhul a tuns în rasofor pe surorile: Maria care a primit numele Mitrodora și Cosmina care a primit numele Xenia.

În cuvântul de învățătură PS Episcop Andrei a amintit tuturor celor prezenți despre necesitatea asumării chemării Dumne­zeiești: „Evanghelia care s-a citit în această Duminică este încărcată de simbolism duhovnicesc. Evanghelistul Matei ne spune care este chemarea ce vine din partea Mântuitorului pentru a moșteni Împărăția cerurilor. Grijile vieții nu se referă numai la cele de trebuință pentru susținerea vieții de aici, materiale, ci se referă la grija pe care omul trebuie să o aibă pentru a nu-și pierde sufletul, ci de a-l câștiga pentru veșnicie. Neorânduiala din afară este de multe ori oglinda neorânduielii din suflet. Astfel, omul este chemat spre a căuta ceva mai înalt, care să-l înnobileze și să-i dăruiască un rost mântuitor. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: ceea ce este ochiul pentru trup, este mintea pentru suflet. Să rânduiască Bunul Dumnezeu să fim cu ochii minții, ai sufletului și ai trupului curățiți prin harul ce se revarsă din Izvorul cel curat al Sfintei Treimi, oameni ai echilibrului duhovnicesc, pentru a călca peste alipirea de lucrurile care trec, știind să le folosim ca daruri ale lui Dumnezeu, și fără a ne lăsa inima robită de ele, pentru ca, văzând lumina cea curată a lui Hristos, să ne lăsăm călăuziți de aceasta și să ne fie însoțitoare pe calea Împărăției Cerurilor”.

În timpul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit întru preot pe tânărul diacon Petru Emanuel Galanton, coslujitor la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Floroaia Mare Protopopiatul Buzăul Transilvan, județul Covasna, conform Episcopiei Covasnei și Harghitei.

Liturghie arhierească la Ciocmani, Jibou

Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Ciocmani, Protopopiatul Jibou. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte și Dan Dregan, protopopul Jiboului.

La finalul Dumnezeieștii Liturghii, PS Episcop Petroniu a felicitat pe parohul Teodor Iacob, pentru întreaga activitate des­fășurată, și pe familia acestuia, întrucât anul acesta, parohul împreună cu preoteasa au împlinit 25 de ani de căsătorie. La rândul său, părintele Teodor Iacob a mulțumit ierarhului pentru prezență și i-a oferit o icoană.

Biserica satului Ciocmani a fost zidită din piatră şi cărămidă, între anii 1900-1903, în condiţii grele, în timpul păstoririi părintelui Dumitru Coste, iar în anul 1927, sub păstorirea părintelui Dumitru Sav, a fost realizată pictura lăcașului de cult. Începând cu anul 2010, Teodor Iacob a fost numit preot al Parohiei Ciocmani, sub păstorirea sa derulându-se o serie de lucrări pentru înfru­musețarea bisericii și a casei parohiale. În plan cultural, parohul Teodor Iacob a organizat eveniementul intitulat Concertul de colinde „Sosit-a praznicul iară!ˮ, care, în prezent, se află la a VIII-a ediţie, acesta desfășurâ­ndu-se, în fiecare an, în ultima duminică din postul Nașterii Domnului. De asemenea, Parohia Ciocmani, a derulat, pe plan social, un program de îngrijire a persoanelor vârstnice, de care a beneficiat un număr de 15 persoane.

Târnosire la Vețel-Vulcez, Hunedoara

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a târnosit Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” a Parohiei Vețel-Vulcez din cadrul Protopopiatului Deva, județul Hunedoara. După slujba de sfințire a bisericii a urmat săvârșirea Sfintei Liturghii, împreună cu un soborul slujitor.

În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, ierarhul a vorbit despre rânduiala târnosirii lăca­șului de cult ca fiind un moment important în viața unei comuni­tăți parohiale: „În biserica odată sfințită, credincioșii vin în fiecare duminică și sărbătoare pentru a se sfinți și ei, la rândul lor, prin participarea la Sfânta Liturghie și la Sfintele Taine”. Pentru activitatea pastoral-misionară desfă­șu­rată în cadrul parohiei sale, părintele Călin Tomoaie a fost hirotesit iconom, iar credincioșii impli­cați în ridicarea lăcașului de cult au primit gramate de mulțumire, conform Episcopiei Devei și Hunedoarei.

(Pr. Cristian Rus, diac. Ionică Torcoș, Ștefan Mărculeț, Andrei Fărcaș)


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!