Transilvania
Slujiri arhiereşti în Duminica Sfintei Cruci

Slujiri arhiereşti în Duminica Sfintei Cruci

În cea de-a treia duminică a Postului Mare, a Sfintei Cruci, credincioşii au fost îndemnaţi să îşi asume Crucea şi urmarea lui Hristos, să continue postul și rugăciunea pentru a întâmpina cu sufletele curate sărbătoarea Învierii Domnului.

A treia duminică din Postul Mare a adus o bucurie duhovnicească în comunitatea din Sânpetru, județul Brașov, unde Înaltpreasfințitul Lauren­țiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a venit pentru a sfinți paraclisul amenajat în demisolul noii biserici. Locașul de cult a început să fie zidit în urmă cu 13 ani pentru a oferi comunității un spațiu de rugăciune adecvat numărului mare de familii, biserica veche din sat fiind neîncăpătoare. Acum locașul de cult este pregătit pentru a fi pictat și împodobit, iar între timp s-a amenajat paraclisul de la demisol. Ierarhul a zidit masa sfântului altar, a așezat moaște în piciorul acesteia și a târnosit spațiul de închinare cu Sfântul și Marele Mir. Locașul a primit hramul Sfinților Apostoli Petru și Pavel și al Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina.

A urmat oficierea Sfintei Liturghii în paraclisul sfințit. În soborul slujitor s-au aflat protopopul de Săcele, Sorin Șerban, parohul Lică Borșan, precum și alți preoți de la parohiile învecinate și nu numai. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul „Anatoly” din Brașov, iar diaconul Mădălin Duca a fost hirotonit preot pentru Parohia Cărpiniș, Protopopiatul Săcele, județul Brașov.

În cuvântul de învățătură IPS Mitropolit Laurențiu le-a vorbit credincioșilor despre semnifica­țiile Crucii, despre ocrotirea pe care o aduce Sfânta Cruce tuturor credincioșilor care se însemnează cu semnul ei și despre purtarea Crucii ca asumare a greutăților vieții. Ierarhul a tâlcuit, apoi, Evanghelia citită la Sfânta Liturghie și a evidențiat implicațiile spirituale pe care le are urmarea căii lui Hristos: „A urma lui Hristos înseamnă să fim cu adevărat creștini, să nu ne fie rușine să ne închinăm, să ne facem semnul Crucii mereu și pretutindeni, să nu fim creștini care am primit doar primele Taine ale Bisericii. În această perioadă Taina Spovedaniei și Taina Împărtășirii sunt merinde pentru viața veșnică, ajutorul și puterea date de Dumnezeu pentru a fi următorii Lui. Această chemare trebuie să o împlinim cu bucurie, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ne purtăm Crucea, să-I mulțumim pentru Crucea dată și să ne ajute să pășim în această perioadă a postului cu multă responsabilitate pe calea mântuirii. Trebuie să ne îngrijim nu doar de noi, ci și de ai noștri, de aproapele nostru, pe care să-i aducem în fața Mântuitorului Iisus Hristos”.

La final, parohul Lică Borșan a fost hirotesit iconom stavrofor, ca prețuire a întregii activități misionare și duhovnicești. Părintele Borșan i-a mulțumit ierarhului și a exprimat recunoș­tința comunității pentru sprijinul primit din partea multor donatori și binefăcători. Ierarhul a oferit acte de cinstire Consiliului și Adunării parohiale, Primăriei Sânpetru și tuturor donatorilor și binefăcătorilor locașului de cult.

În aceeași zi IPS Mitropolit Laurențiu a susținut conferința „Familia creștină și provocările lumii contemporane” în Aula Corpului T al Universității „Transilvania” din Brașov, eveniment organizat de Asociația Studenților Creștini Ortodocși din România, filiala Brașov.

Sărbătoare la parohia clujeană „Buna-Vestire”

Înaltpreasfințitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Buna-Vestire” din Cluj-Napoca, înconjurat de un sobor de preoţi din care au făcut parte pr. Bogdan Ivanov, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, Dan Hognogi, protopopul de Cluj I, parohul Ambrozie Boca, preotul slujitor Liviu Vidican Manci, directorul Seminarului Teologic Ortodox clujean şi inspector eparhial pentru catehizare parohială în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, alături de alţi slujitori ai sfintelor altare.

IPS Mitropolit Andrei a adresat credincioşilor un cuvânt de învăţătură cu privire la sărbătorile Sfintei Cruci și semni­ficația acesteia: „Pe tot globul, acolo unde este un creștin, trebuie să existe și Sfânta Cruce; nu se poate fără Sfânta Cruce. Fără ea n-avem identitate. Într-o lume așa de învăluită, care se globalizează, e nevoie de semnul acesta distinctiv care subliniază faptul că aparținem unei comu­nități spirituale, celei mai importante, celei care ne duce la mântuire”. De asemenea, ierarhul a subliniat că „atunci când ne facem Sfânta Cruce, atunci când punem Sfânta Cruce pe Biserică, pe casă, sau în alt loc, la răspântie de drum, mărturisim credința noastră în Hristos, Cel ce S-a răstignit pentru noi și pentru a noastră mântuire. Crucea este semn mărturisitor!”.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Oremus” al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, coordonat de arhid. prof. dr. Daniel Mocanu.
Pr. Ambrozie Boca a mulțumit ierarhului pentru prezenţa sa în parohie, prilej cu care credincionşii au sărbătorit în avans hramul bisericii, din 25 martie, atunci când este şi hramul Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Slujire arhierească la Catedrala Reîntregirii

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre puterea pe care Sfânta Cruce o are în viața creștinilor și despre roadele pe care le poate oferi în urcușul spiritual al credincioşilor: „Un părinte îmbu­nătățit, întrând în dialog cu diavolul, care căuta să-l ispitească, l-a întrebat: «De ce vă temeți voi, demonilor, mai mult, din partea noastră, a creștinilor?» Și diavolul a fost silit să divulge, zicând: «De cea în care voi vă afundați, adică de apa sfântă a Botezului; de ceea ce voi consumați în sinaxa liturgică din biserică, adică Sfânta Euharistie; și de ceea ce voi purtați în jurul gâturilor voastre, anume crucea». Cei care se așază sub stindardul Crucii primesc o viață nouă plină de putere și de siguranță. Cei care se însemnează cu semnul Crucii sunt întotdeauna ocrotiți și biruitori. De aceea, Sfântul Atanasie cel Mare, în frumoasa sa scriere «Despre întruparea Cuvântului», zicea: «Prin Cruce toată magia este oprită, toată vrăjitoria este distrusă, toți idolii sunt părăsiți și toată plăcerea vinovată încetează, iar ochiul credinței privește de pe pământ sus spre cer»”, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

Mănăstirea „Sfânta Cruce” Oradea la 25 de ani

Preasfinţitul Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea, cel mai mare aşezământ monahal de maici din cuprinsul Episcopiei Oradiei şi din întreaga Câmpie de Vest, care a împlinit 25 de ani de la înființare.

Ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, în prezența obștii monahale a Mănăstirii „Sfânta Cruce” și a unui mare număr de credincioși orădeni. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de monahii de la Mănăstirile „Sfânta Cruce” și „Buna Vestire” din Oradea, precum și de un grup de studenți teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

După citirea fragmentului scripturistic duminical, de la Sfântul Evanghelist Marcu, în cuvântul de învățătură rostit, PS Episcop Sofronie a subliniat valoarea Sfintei Cruci pentru întreaga creştinătate şi pentru fiecare membru al Bisericii dreptmăritoare în parte: „La mijlocul călătoriei noastre duhovnicești spre Înviere stă înălțată spre cinstire și închinare Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sfântă Cruce pe care Domnul Hristos ne-o prezintă ca model: «Oricine voieşte să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie» (Marcu 8, 34). Este un îndemn care ne privește, în primul rând, dacă nu exclusiv, pe noi, creștinii, care trebuie să ne purtăm crucea, cu demnitate, până la martiriu, dacă este cazul”. Ierarhul a mai subliniat că „martiriul a fost și rămâne condiția esențială a Bisericii pe pământ. Așa au înțeles înain­tașii noștri, pecetluind credința noastră sfântă prin sângele martiric pe care ei l-au vărsat din dragoste pentru Hristos, nepunând mare preț pe viața aceasta, pe supraviețuirea lor, pe salvarea lor aici pe pământ, de la moarte, preferând să moară pentru Hristos, ca să dobândească, prin Hristos, cu puterea Crucii Sale, în lumina Învierii Sale, Împărăția cerurilor, mântuindu-și, astfel, sufletele”.

În cadrul slujbei, la Ectenia pentru cei adormiţi, a fost pomenit Episcopul Ioan Mihălţan al Oradiei, la împlinirea a nouă ani (17 martie 2008) de la trecerea sa la cele veşnice, dimpreună cu toți cei adormiți din neamul său.

La finalul Sfintei Liturghii, PS Episcop Sofronie a anunțat organizarea, și la Oradea, a “Marșului pentru viață”, sub genericul „Ajută Mama și Copilul! Ei depind de tine!” ce va avea loc sâmbătă, 25 martie, de praznicul Bunei Vestiri, de la ora 16.00, pe traseul Piața Unirii - Catedrala Ortodoxă „Învierea Domnului” - Spitalul clinic de Obstetrică Ginecologie din Oradea, marș ce va fi precedat de o adunare publică, în Piața Unirii din Oradea, pentru susținerea familiei tradiționale și a referendumului privind definirea căsătoriei și a familiei în Constituția României, adresând un îndemn părintesc credin­cioșilor de a participa la aceste evenimente.

Edificarea Mănăstirii „Sfânta Cruce” a început în anul 1992, în Duminica Sfintei Cruci din Postul Paștilor, la iniţiativa Episcopului Dr. Vasile Coman al Oradiei, lucrările fiind încredinţate monahiei Mina Bădilă. Dacă în anul 1993 a fost adusă aici, din satul Corbeşti, judeţul Bihor, o biserică de lemn, monument istoric, cu hramurile „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” şi „Cuvioasa Parascheva”, datând de la începutul secolului al XVIII-lea, de-a lungul timpului, prin grija şi osteneala obştii monahale şi cu ajutorul a multor binefăcători, au fost zidite în incinta aşezământului monahal, pe lângă numeroase corpuri de chilii şi clădiri anexe, o biserică mare de zid cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” şi alte patru paraclise cu diferite hramuri, în total şase sfinte altare, toate fiind târnosite, în ultimii ani, de PS Episcop Sofronie. Prin grija stareței, cele 70 de viețuitoare desfășoară activități de asistență socială, iar peste 150 de persoane fără posibilități materiale iau masa, zilnic, la mănăstire. De asemenea, maicile au organizat și ateliere de croitorie bisericească, broderie și pictură pe lemn.

Binecuvântare la Sita Buzăului, Covasna

Preasfințitul Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Sita Buzăului, Protopopiatul Întorsura Buzăului.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a spus: „Referatul biblic este scurt dar foarte bogat în înțelesuri duhovnicești. Ne arată că există o singură modalitate, o singură cale pentru mântuire, aceea de a ne uni cu Dumnezeu. Cine dorește să își scape viața cu forțele proprii biologice o va pierde. Cine renunță la voia sa proprie, egoistă și păcătoasă va dobândi viața veșnică. Crucea poate însemna o suferință, neputință, neîmplinire, o încercare dar și o permanentă luptă duhovnicească. Neputința noastră o aducem la Hristos ca El să ne ajute să o purtăm. Scoaterea Sfintei Cruci în mijlocul bisericii ne arată că Sfânta Cruce este steag de biruință a lui Hristos asupra păcatului și asupra morții ca semn luminos al Învierii. Taina Învierii este ascunsă în Cruce, ca iubire jertfelnică iar Taina Crucii își arată slava în lumina Sfintei Învieri. Sfântul Isac Sirul ne îndeamnă: «Pomul vieții era Hristos, iar acum l-am câștigat prin Sfânta Împărtă­șanie», de aceea cântăm, când ne împărtășim, «Trupul lui Hristos primiți și din Izvorul cel fără de moarte gustați»”.

În cadrul slujbei, diaconul Andrei Bâgu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Comolău, Protopopiatul Întorsura Buzăului. La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul a binecuvântat lucrările de renovare și înfrumusețare care s-au executat la catapeteasma bisericii. Mai mulți ctitori și binefăcători au primit distincții și acte de apreciere. Preoteasa Marcela Tohănean a primit distincția „Crucea Eparhială” pentru mireni.

Slujire arhierească la Gâlgău Almaşului, Jibou

Preasfințitul Petroniu, Episcopul Sălajului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Gâlgău Almaşului, Protopopiatul Jibou, unde a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în frunte cu Dan Dregan, protopopul Jiboului.

Pe timpul Conscripţiei Episcopului Klein, în anul 1733, parohia număra 155 de suflete și avea biserică, dar nu şi casă parohială, preot fiind părintele Costin, primul cunoscut la Gâlgău cu numele. Biserica era construită din lemn şi acoperită cu paie, după cum se menţionează în istoricul parohiei. Alte documente referitoare la acest locaș de cult nu s-au mai găsit. Biserica actuală a fost edificată în anul 1805. Locașul de cult este zidit în formă de navă, din piatră şi cărămidă, iar turnul este învelit cu şindrilă, având o înălţime de 28 metri, restul acoperişului fiind acoperit cu ţiglă. Reparaţii capitale la biserică s-au făcut între anii 1966-1969, iar în anul 1973, în timpul păstoririi părintelui Gheorghe Cornea, aceasta a fost târnosită.

Începând cu anul 2004, Petru Lucăcel a fost numit preot al Parohiei Gâlgău Almaşului, iar sub păstorirea sa s-au făcut lucrări de înfrumusețare a locașului de cult. Ajutat de membrii Consiliului Parohial şi de credincioşi, a realizat mai multe lucrări: padimentarea cu parchet a Sfântului Altar şi a pronaosului, refacerea instalaţiei electrice, montarea unei centrale termice şi a caloriferelor, recondiţionarea iconostasului, revopsirea acoperişului bisericii şi tencuirea pereţilor în terasit, construirea unei terase în faţa bisericii, placarea cu gresie a pardoselii pridvorului, înlocuirea uşii de acces şi a geamurilor, aducţiunea apei potabile, construirea anexelor (lemnărie şi grup social) și turnarea trotuarelor din beton la ambele intrări în biserică. De asemenea, locașul de cult a fost înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Slujire arhierească la Simeria, Orăştie

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfântul Andrei Șaguna” și „Sfântul Petru Movilă” din Simeria, Protopopiatul Orăștie, înconjurat de către un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit credincioșilor despre asumarea crucii, „omul fiind înzestrat cu libertatea de a-L căuta pe Hristos și de a-I urma Lui într-o asumare responsabilă a demnității și chemării fiecăruia dintre de noi de a deveni lucrători harnici ai Bisericii Sale”. De asemenea, PS Episcop Gurie a vorbit despre folosul postului și al rugăciunii, acestea fiind „mijloace prin care omul își curățește sufletul spre a primi cu bucurie lumina cea neînserată a Învierii”. La final, ierarhul a binecuvântat credincioșii pre­zenți la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. 


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!