Transilvania
Slujiri arhiereşti în Duminica Sfintei Cruci

Slujiri arhiereşti în Duminica Sfintei Cruci

În Duminica a 3-a din Postul Sfintelor Paşti, a Sfintei Cruci, credincioşii au primit încurajarea de a merge mai departe pe drumul duhovnicesc al Postului Mare, spre praznicul Învierii Domnului, având un sprijin şi un model în crucea asumată de Mântuitorul Iisus Hristos.

Credincioșii din localitatea Gura Râului, județul Sibiu, au primit vizita arhierească a Înaltpreasfințitului Lau­rențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie din Duminica a 3-a a Postului Mare în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte consilierul cultural eparhial, pr. lect. univ. dr. Emanuel Tăvală, protopopul de Săliște și paroh la Gura Râului, Petru-Toader Damian, celălalt paroh de la Gura Râului, Nicolae Cătană, și alți slujitori ai sfintelor altare. Răspunsurile liturgice au fost date de corala bisericii mari din Gura Râului, iar mulți dintre cre­dincioșii prezenți la slujba religioasă s-au împărtășit cu Trupul și Sângele Mântuitorului Iisus Hristos.

În cadrul Sfintei Liturghii, diaconul Alexandru Morogan a fost hirotonit preot pentru Parohia Săcele-Satulung III, județul Brașov.

Ierarhul a vorbit credincio­șilor despre însemnătatea Sfintei Cruci în viața fiecăruia și despre ocrotirea adusă celor care se însemnează cu semnul sfânt. De asemenea, IPS Mitropolit Laurenţiu a vorbit despre locul aparte al Duminicii Sfintei Cruci în Postul Mare: „La mijlocul ostenelilor noastre din Postul Mare apare acum Sfânta Cruce, văzută de Sfinții Părinți ca un copac cu ramuri mari la umbra căruia noi ne odihnim de osteneli și ne întărim în efortul pe care trebuie să-l depunem în continuare. Până acum atenția ne-a fost îndreptată asupra ne­voințelor noastre personale pentru câștigarea mântuirii. De acum înainte, începând cu duminica viitoare vom auzi prevestirea despre Pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos”.

Ierarhul a oferit apoi acte de cinstire Consiliilor și Adunărilor parohiale din Gura Râului, președintelui Consiliului Jude­țean Sibiu, Daniela Cîmpean și primarului din comuna sibiană, Gheorghe Călin și tuturor celor care au contribuit la ridicarea unei troițe în curtea bisericii vechi din sat precum și a Centrului cultural-misionar „Adormirea Maicii Domnului” ridicat în apropiere de același locaș de cult. De asemenea, ierarhul a oferit un act de cinstire medicului Coriolan Brad, veteran de război din Gura Râului. IPS Mitropolit Laurențiu i-a mulțumit medicului Coriolan Brad pentru dragostea sa față de patrie și neam, răsplătită, acum, simbolic în anul Centenarului Marii Uniri.

Pr. Petru-Toader Damian i-a mulțumit ierarhului în numele celor două comunități parohiale pentru binecuvântarea adusă la jumătatea Postului Mare și i-a oferit în dar o icoană a Maicii Domnului.

Sărbătoarea a continuat cu sfințirea troiței și a centrului din curtea bisericii vechi. A participat la eveniment un detașament militar de onoare, numeroși oaspeți și mulți săteni veniți să aducă un omagiu românilor căzuți la datorie în timpul primului război mondial și în­mormântați în cimitirul militar românesc din Soultzmatt, Fran­ța. Aici sunt înmormântați 687 de militari români din cei 2400 morți în lagărul din Soultzmatt și în regiune. În 1922 Regele Ferdinand al României a inaugurat acest cimitir, unde s-a ridicat o troiță care a servit ca model pentru troița ridicată acum la Gura Râului. Soborul slujitor condus de IPS Mitropolit Laurențiu a sfințit și Centrul cultural-misionar „Adormirea Maicii Domnului” unde se desfășoară numeroase activități cu tinerii și copiii din localitate.

În cadrul ceremoniei, primarul Gheorghe Călin a mulțumit tuturor celor care au contribuit la acest proiect și a transmis mesajul primarului localității Soultzmatt din Alsacia, Franța.
Ceremonia s-a încheiat cu depunerea unor coroane de flori și cu o paradă militară.

Slujire arhierească la Măgura Ilvei

Înaltpreasfinţitul Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi  Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, a oficiat Sfânta Liturghie în parohia Măgura Ilvei, Protopopiatul Năsăud. Din sobor au făcut parte părintele consilier bisericesc Cristian Baciu, protopopul de Năsăud, Ioan Dâmbu, și protopopul de Cluj II, Alexandru Ciui. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a hirotonit un preot.

Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură despre Sfânta Cruce care nu poate fi despărțită de Înviere, ea fiind și calea pe care credincioşii îl urmează pe Domnul Iisus Hristos: „Crucea este stindardul, este flamura sub care ne luptăm, noi, creştinii, împotriva răului. Sub Cruce ne strângem, cu Crucea ne închinăm, Hristos ne conduce, oricând Îl urmăm. Şi, providenţial, lucrul acesta ni-l spun nu numai cărţile noastre sfinte, dar îl spune şi imnul nostru naţional: «Preoţi cu crucea-n frunte, căci oastea e creştină»”.

La finalul Sfintei Liturghii, parohul Mircea Prunduș a fost hirotesit întru iconom, cu dreptul de a purta brâu roșu, iar primarul Comunei Măgura Ilvei, inginerul Valer Avram, a primit cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, Maramureşului şi Sălajului, „Crucea Transilvană”. De asemenea, toți cei care s-au implicat în lucrările de la Măgura Ilvei au primit astăzi „Diplome de aleasă cinstire”.

IPS Mitropolit Andrei a primit, din partea primarului și a consiliului local Măgura Ilvei Diploma de „Cetăţean de onoare” al comunei. Cu acest prilej, a fost binecuvântată noua Capelă mortuară „Sfântul Lazăr”.

La festivități a participat și un grup de oficialități și oameni de cultură din Republica Moldova, în cadrul Anului centenar al Marii Uniri. 100 de primari și consilieri locali din localități din Republica Moldova au fost prezenți la Măgura Ilvei, unde a avut loc şi un spectacol folcloric. Cu această ocazie, un tricolor lung de 100 de metri a fost purtat prin comună de zeci de tineri din Măgura Ilvei și din Republica Moldova.

Slujire arhierească la Alba Iulia

În a doua zi a Simpozionului de Studii Martirologice desfăşurat la Alba Iulia şi Aiud, invitații au luat parte la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, oficiată de către Înalt­preasfințitul Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, în biserica Schitului „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Aiud. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea protos. Gavriil Vărvăruc, exarh al mănăstirilor și schiturilor din eparhie. În cadrul slujbei, diaconul Mihai Ursu a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Tăuți, Protopopiatul Alba Iulia. În omilia pe care a rostit-o în această Duminică, ierarhul a subliniat im­portanța jertfei și a mărturisirii în viața Bisericii: „În această epocă în care se fuge de cruce, căutându-se confortul, succesul ușor și distracția, noi, creștinii, avem chemarea să-L urmăm pe Iisus Cel Răstignit. Această urmare înseamnă a suferi și, poate, chiar a fi persecutat și a muri pentru El. Așa s-a întâmplat cu mulți români buni și credincioși, închiși și torturați în sinistra temniță a Aiudului. Domnul nostru, Care a fost batjocorit, chinuit și ucis, a spus tuturor: «Cine nu-și ia crucea lui și nu-Mi urmează Mie, nu este vrednic de Mine» (Mt. 10, 38). După cum Hristos este în stare de jertfă până la sfârșitul lumii, creștinul nu poate fi în această lume decât răstignit. Deținuții închisorilor comuniste au făcut din viața lor o dovadă vie a faptului că jertfa este singura cale spre Înviere”.

IPS Arhiepiscop Irineu a adresat câteva cuvinte participanților la Simpozionul de Studii Martirologice, subliniind importanța cinstirii celor care au suferit în temnițele comuniste și încurajând eforturile de cercetare și documentare pentru relevarea chipurilor luminoase ale mărturisitorilor din perioada comunismului, conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei.

PS Episcop Sofronie la Mănăstirea Sfânta Cruce

În Duminica a treia din Sfântul şi Marele Post al Păresimilor, a Sfintei Cruci, 11 martie, zi în care este prăznuit Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, ocrotitorul duhovnicesc al Preasfinţitului Sofronie, Episcopul Oradiei, ierarhul s-a aflat în vizită pastorală la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, cel mai mare aşezământ monahal de maici din cuprinsul Episcopiei Oradiei, dar şi din întreaga Câmpie de Vest. Cu acest prilej a fost sărbătorită ziua onomastică a PS Episcop Sofronie și împlinirea a 26 de ani de la înființarea Mănăstirii Sfânta Cruce din urbea de pe malurile Crișului Repede.

PS Episcop Sofronie a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, împreună cu un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în biserica mare a mănăstirii, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, în prezența obștii monahale și unui mare număr de credincioși orădeni. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de monahii de la Mănăstirile Sfânta Cruce și Buna Vestire din Oradea.

După citirea fragmentului scripturistic duminical, de la Sfântul Evanghelist Marcu, în cuvântul de învățătură rostit, PS Episcop Sofronie a subliniat valoarea Sfintei Cruci pentru întreaga creştinătate şi pentru fiecare membru al Bisericii în parte: „Pericopa evanghelică de astăzi ne îndeamnă pe toți la urmarea lui Hristos, prin asumarea crucii de către fiecare dintre noi. Așadar, fiecare creștin are de purtat în viața sa o cruce, pentru a-I urma Mântuitorului, Cel Care S-a răstignit pentru noi, oamenii, și pentru păcatele noastre, Care a suferit, așa cum am auzit din Apostolul zilei, din Epistola către Evrei, ispitele noastre omenești, afară de păcat. Pentru că Fiul Veșnic al Tatălui S-a întrupat din Fecioara Maria, făcându-Se om, asemenea nouă întru toate, afară de păcat, pentru ca El, Cel fără de păcat, să fie răstignit pe Cruce, pentru păcatele noastre”.

Ierarhul a subliniat că „suntem chemați, toți creștinii, în această viață trecătoare, nu numai să ne purtăm cu demnitate crucea ispitelor și a încercărilor prin care trebuie să trecem ca să ajungem la limanul mântuirii, ci mai cu seamă ni se atrage atenția să nu ne rușinăm de Crucea Domnului, de răstignirea Sa mântuitoare pentru noi, să nu ne rușinăm să mărturisim înaintea lumii, prin credința și faptele noastre, atașamentul nostru puternic față de Crucea pe care păcatele umanității au fost pironite, Altarul de Jertfă al Domnului nostru Iisus Hristos, Crucea de pe Golgota. Să nu ne rușinăm de Hristos și de Crucea Sa, în veacul acesta străin și păcătos, pentru ca Hristos să ne recunoască, în calitatea noastră creștină de ucenici ai Săi, de urmași ai Săi, în ziua cea mare când Se va întoarce, în slava Sa, cu sfinții îngeri”. De asemenea, ierarhul a vorbit și despre viața și lucrarea Sfântului Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, apărător al Ortodoxiei, iubitor al ascezei, al postirii și al dreptei viețuiri, după voia lui Dumnezeu şi a subliniat importanța urmării pildei acestui sfânt ierarh al Bisericii: „Sfântul Patriarh Sofronie al Ierusalimului a trăit în veacul al șaptelea, fiind primul arhipăstor al Sfintei Cetăți a Ierusalimului care a cunoscut stăpânirea străină de credință, stăpânirea arabă musulmană, având de suportat nenumărate umilințe. Cu demnitate și-a purtat, însă, crucea, fiind un model de răbdare și ascultare de voia lui Dumnezeu și de sfințenie, până la sfârșitul veacurilor. A fost și un mare apărător al dreptei credințe, luptându-se cu cei care propovăduiau o recrudescență a ereziei monofizite, monotelitismul, care învăța, în mod greșit, că în Mântuitorul Hristos ar fi o singură voință, pe când noi învățăm, în dreapta credință, că Domnul Hristos, potrivit celor două firi, divină și umană, are corespunzător și două voințe, dumnezeiască și omenească, cea omenească fiind întru totul supusă voinței dumnezeiești”.

În cadrul Sfintei Liturghii, PS Episcop Sofronie a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Daniel Popa Bărnuț, pe seama Mănăstirii Sfânta Cruce din Oradea, iar pe teologul Ionuț Mirel Pirtea întru diacon pe seama schitului „Schimbarea la Față a Domnului” din Vârtop, dependent de Mănăstirea Izbuc.

La final, protos. Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii Sfânta Cruce din Oradea, a rostit un cuvânt festiv, adresând urări ierarhului la aniversarea zilei onomastice.

PS Episcop Iustin la Romainville, Paris

Preasfinţitul Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în Romainville, Paris, pentru românii ortodocşi din această parte a capitalei Franţei, fiind înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi din delegaţia Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, care face această vizită în Franţa, la invitaţia Înaltpreasfinţitului Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale şi Meridionale, şi a parohului Mircea Filip, din Romainville. Sfânta Liturghie a fost oficiată în biserica cu hramul „Sfinții Trei Ierarhi” din Romainville, o construcţie în stil gotic. O mulţime de peste 1.000 de credincioşi s-au rugat împreună cu preoţii şi diaconii în timpul Sfintei Liturghii, din care, peste 300 s-au împărtăşit cu Sfintele Taine.

Un cuvânt de apreciere şi de laudă pentru păstrarea credinţei a fost rostit de către PS Episcop Iustin credincioşilor veniţi să se roage. De asemenea, ierarhul a vorbit şi despre Crucea pe care o poartă oamenii: „În urcuşul nostru spre Învierea Domnului suntem chemaţi să purtăm Crucea noastră, aşa cum Însuşi Mântuitorul a purtat Crucea pentru noi. Crucea este viaţa şi viaţa este ca o Cruce. Aşa înţelegem noi, creştinii, parcursul călătoriei noastre pământeşti şi fiecare om are Crucea propriei lui vieţi, Crucea propriei lui familii, păstorii au Crucea propriilor lor păstoriţi pentru cei încredinţaţi spre păstorire. Fiecare conducător, conştient sau nu, are de purtat Crucea celorlalţi prin sensul de slujire a celor pe care au fost chemaţi să-i conducă". PS Episcop Iustin a adăugat că „Mântuitorul Iisus Hristos, Care a fost chipul iertării şi iubirii Tatălui, a venit să-şi asume moartea pe Cruce. Ascultător făcându-se până la moarte şi încă moarte pe Cruce, după cum spune Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan (…) Şi-a asumat Mântuitorul Crucea pentru că a venit în lume din iubire faţă de om, faţă de sufletul omenesc şi faţă de umanitate şi a trebuit să arate iubirea Tatălui prin pironirea mâinilor pe Cruce”. După încheierea Sfintei Liturghii, PS Episcop Iustin a oferit parohului Mircea Filip distincţia „Crucea Voievodală Maramureşeană” şi „Gramata Episcopală”.

Duminică după amiază, PS Episcop Iustin al Maramureşului şi Sătmarului, a făcut o vizită la Mitropolia Europei Occidentale şi Meridionale, unde a fost primit de Înaltpreasfinţitul Mitropolit Iosif.
La sărbătoarea Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei, PS Episcop Iustin a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfinţite în Parohia Romainville, arondismentul 1 Paris, Franţa, unde a slujit, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

PS Ilarion Făgărăşanul în judeţul Sibiu

În Duminica a 3-a Postului Mare, Preasfinţitul Ilarion Făgă­rășanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, a liturghisit în Biserica „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Nicolae” din Armeni, Protopopiatul Sălişte, alături de parohul Nicolae-Cosmin Drugan. În cuvântul de învățătură, ierarhul a făcut referire la drumul duhovnicesc pe care credincioşii l-au început odată cu intrarea în Postul Mare, care este presărat cu câteva popasuri. La primul popas, în Duminica Ortodoxiei, credincioşii şi-au întărit credința prin exemplul dat de cei care au luptat pentru cinstirea sfintelor icoane; apoi au avut exemplul de rugăciune al Sfântului Grigore Palama în Duminica a 2-a, pentru ca în a 3-a Duminică să aibă ca sprijin Sfânta Cruce, la cel de al treilea popas. Ierarhul a făcut referire la crucea, suferințele, necazurile prin care credincioşii trec în această viață, dar prin crucea asumată de Mântuitorul Hristos au un exemplu și un sprijin concret de a putea trece mai departe, în drumul spre mântuire. „Apoi, Sfânta Cruce o avem cu noi în toate momentele importante ale vieții, ca simbol creștin: o purtăm la piept, o avem pe acoperișul caselor, pe turlele bisericilor, la răspântii de drumuri, la mormânt, când părăsim această viață”.

În final, PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a îndemnat credincioșii să continue acest drum alături de Biserică, prin prezența la slujbe, spovedanie și împlinirea în viața de zi cu zi a învățăturilor propovăduite. Alături de paroh, la sfârșitul Sfintei Liturghii, PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a miruit și a împărțit credincioșilor iconițe.

În sâmbăta din săptămâna a 3-a Postului Mare, PS Ilarion Făgărășanul a liturghisit la Mănăstirea „Sfânta Treime” din Orlat, județul Sibiu. În soborul slujitor s-au aflat duhovnicul mănăstirii, părintele Sofian Portărelu și pr. Nicolae-Cosmin Drugan de la Parohia Armeni, Protopopiatul Săliște, județul Sibiu, care a ţinut şi un cuvânt de învățătură. După Sfânta Liturghie a fost săvârșită slujba parastasului.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!