Oltenia
Slujiri arhiereşti în Mitropolia Olteniei

Slujiri arhiereşti în Mitropolia Olteniei

Salba primelor sărbători de la începutul anului bisericesc a adus alese bucurii duhovniceşti credincioşilor din Motropolia Olteniei. Cele trei zile de praznic au fost marcate în mod deosebit la mănăstirile Maglavit, Logreşti şi Vodiţa, dar şi în parohiile Păişani-Gorj şi Şimian-Mehedinţi, unde au fost sfinţite două noi locaşuri de închinare.

Sute de credincioşi au venit la rugăciune la Mănăstirea Maglavit, de praznicul naşterii Maicii Domnului. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

„Mijlocitoarea noastră înaintea Tronului Ceresc”

În cuvântul de învăţătură rostit la finalul Sfintei Liturghii, IPS Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre rolul Maicii Domnului în iconomia mântuirii neamului omenesc. „Trăim o mare bucurie la fiecare praznic închinat Maicii Domnului, cea care, la rândul ei, se bucură când ne vede strânşi la rugăciune în jurul Mântuitorului Hristos. Ea care mijloceşte permanent în faţa Tronului Ceresc pentru iertarea păcatelor şi pentru mântuirea sufletelor noastre. De aceea, venind la rugăciune în acest loc sfânt, cu siguranţă vom pleca la casele noastre cu bucuria binecuvântării cereşti, căci ori de câte ori înălţăm gândurile şi inimile noastre spre ceruri Cel Atotputernic revarsă asupra noastră darurile Sale cele bogate. Iar Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ne oferă garanţia mântuirii pentru că ea este Maica Celui venit să mântuiască lumea. Aşadar, să ne bucurăm de această protecţie şi dragoste maternă revărsată de către Maica Domnului, care este şi mama noastră, aşa precum am văzut când Mântuitorul i-a spus Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan: «Fiule, iată mama ta!»”, a încheiat IPS Irineu.

În aceeaşi zi, o altă mănăstire istorică din Oltenia şi-a serbat hramul. Lavra Vodiţiei a fost cinstită prin prezenţa a doi arhierei, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, şi Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul românilor ortodocşi din Ungaria.

Hramul Mănăstirii Târgu Logreşti

Sâmbătă, 9 septembrie, Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana au fost cinstiţi la Mănăstirea Târgu Logreşti, din Protopopiatul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. Prezent în mijlocul obştii de maici de aici, IPS Părinte Irineu a săvârşit Slujba Euharistică la Altarul de vară al cinstitului aşezământ. „Trăim pe acest pământ într-o mare familie a Bisericii lui Hristos, o familie unde Îl avem pe Tatăl Ceresc, pe Maica Domnului, pe Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana şi pe ceilalţi sfinţi ca fraţi ai noştri. Ne avem unii pe alţii ca părinţi şi fraţi şi trăim în această comuniune sfântă, în Biserica cea Una, Sobornicească şi Apostolească, ce ne cuprinde pe toţi cei care ne-am botezat şi am devenit vlăstare ale ei. Evident că, într-o asemenea ambianţă, într-o asemenea familiaritate, nu ne putem simţi decât ocrotiţi şi fericiţi. Există însă condiţia ca, la rândul nostru, să ne îndreptăm către părinţii, copiii, fraţii şi către toţi semenii şi fraţii întru credinţă cu dragoste şi respect, cu credinţă şi evlavie, pentru că toate acestea fac parte din poruncile pe care ni le-a transmis Dumnezeu. Prin urmare, îi rugăm pe Sfinţii Ioachim şi Ana, Părinţii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi rude ale Mântuitorului Hristos, să ne fie şi nouă ocrotitori şi ajutători ca nişte adevăraţi Părinţi”, a spus IPS Părinte Irineu la finele Sfintei Slujbe.

Momentele liturgice s-au încheiat la Mănăstirea Logreşti cu o slujbă de pomenire a ctitorilor, binefăcătorilor şi vieţuitorilor aşezământului monahal care au plecat la Domnul, urmată de tradiţionala agapă frăţească, o masă bine-venită oferită de obștea de maici păstorită de maica stareță Fevronia Nuță.

Biserica închinată Sfântului Dorotei de Gaza la Şomian-Mehedinţi

Tot în această zi, credincioşii mehedinţeni din Parohia Calea Hinovei-Şimian au trăit alese bucurii duhovniceşti cu prilejul sfinţirii bisericii cu hramul „Sfântul Dorotei de Gaza”. Slujba de târnosire şi Sfânta Liturghie au fost oficiate de IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, şi de Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, înconjuraţi de un ales sobor de preoţi şi diaconi. La finele slujbei, au fost acordate gramate de mulţumie pentru cei care s-au implicat şi au ostenit la ridicarea sfântului locaş de închinare. În mod deosebit, preotul paroh Ionuț Cosmin Ștefan, coordonatorul lucrărilor de construcţie, a primit Crucea Patriarhală, locaşul de închinare fiind al doilea ridicat din temelie prin osteneala sa.

Piatra de temelie a bisericii cu hramul „Sfântul Dorotei de Gaza” a fost pusă în 16 mai 2009, iar în 11 decembrie 2010 s-a sfinţit subsolul bisericii care a servit ca paraclis până la finalizarea lucrărilor de construcţie şi sfinţirea bisericii.

Slujiri arhiereşti în Duminica dinaintea praznicului „Înălţării Sfintei Cruci”

În Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci, 10 septembrie, IPS Părinte Irineu a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Păişani, Protoieria Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj. PS Părinte Nicodim a slujit la Catedrala Episcopală cu hramurile „Învierea Domnului” şi „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Drobeta-Turnu Severin, iar Preasfinţitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei şi ­Romanaţilor, a slujit la biserica din Parohia Criva, Protoieria Caracal, judeţul Olt.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!