Theologica
Spiritualitatea ortodoxă

Spiritualitatea ortodoxă

Ortodoxia este spirituală prin definiţie. Din perspectivă orto­do­xă, spiritualitatea are un ca­racter ontologic. Acest lucru în­seam­nă că îmbrățișează omul în integralitatea lui, pentru a nu rămâne nimic în afara parcursului său spiritual spre Dumnezeu – nici sentimentele, nici dorințele sale, nici trupul său. Pe toate le îmbrăți­șează cu dra­goste și tandrețe și vede în ele pecetea dragostei și a înțelep­ciunii lui Dumnezeu. Se­pară fiecare funcție umană de păcat și recunoaște în firea omului binecuvântarea proniei creatoare a lui Dumnezeu.

Omul depune eforturi pentru a duce „lupta practică a virtu­ților”, după cum spun sfinții, dar știe că acest lucru nu este capătul drumului; și astfel, dacă dobân­dește vreo virtute, nu se poate semeți. Creștinul care este pă­truns de spiritualitatea ortodoxă își amin­tește cuvintele Sfântului Serafim de Sarov: „Nu virtuțile sunt scopul vieții, ci dobândirea Duhului Sfânt. Iar timpul în care îl va cerceta Sfântul Duh pe un om apar­ține judecății lui Dumnezeu, fiind dar care se trimite de sus”. În mod clar, pentru spiritualitatea orto­doxă, criteriul este dragostea, și toate celelalte există ca să ser­vească dragostea.

Spiritualitatea ortodoxă are o mare bogăţie duhovnicească. Ea valorizează persoana umană, oferind un sens precis existenţei pământeşti. Omul nu este singur în existenţa lui, ci se află într-un permanent dialog de iubire cu Dumnezeu, înţeles ca Treime de persoane, şi cu aproapele său, pe baza virtuţilor creştine.

Spaţiul predilect de manifes­tare a spiritualităţii ortodoxe este monahismul, care, odată cu apa­riţia sa în istoria Bisericii, a introdus o formă aparte de vie­țuire. Acest lucru însă nu în­seamnă că a apărut și o nouă morală. Biserica nu are o morală aparte pentru mireni și una pentru monahi, nici nu diferențiază aceste două categorii de cre­dincioși în privința îndatoririlor lor față de Dumnezeu. Viața creștină este aceeași pentru toți.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!