Theologica
Spovedania în Postul Sfintelor Paşti

Spovedania în Postul Sfintelor Paşti

Biserica recomandă credin­cioşilor ei ca în timpul Postului Mare să se spovedească, iar dacă vor primi dezlegare de la preotul duhovnic, să se împărtăşească. Din nefericire sunt mulţi creştini care nu respectă acest îndemn al Bisericii şi vin să se spovedească în Săptămâna Sfintelor Pătimiri, chiar dacă ei nu au ţinut nici o zi din Postul Mare. Postul Mare propriu-zis ţine până în Sâmbăta lui Lazăr, iar din seara Duminicii Floriilor începe postul din Săptă­mâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului, când ar trebui să se spovedească cei care doresc să se împărtăşească în Joia Mare, în Sâmbăta Mare sau de Înviere.

În acest sens în cartea de cult Molitfelnic, la Taina Mărturisirii, în finalul Învăţăturii despre spo­vedanie se precizează: „În posturi şi mai ales în Postul Mare, după cum este ştiut, mulţi din parohieni nu merg la sfânta biserică, ba unii dintr-înşii petrec tot Postul cel Mare fără nici o grijă de mântuire a sufletului lor şi tocmai aproape de Paşti, când nu numai că nu pot să se folo­seas­că, dar nici să audă măcar bine canonul ce li se dă de du­hov­nic, atunci vin şi, ca nişte furi de cele sfinte, se fac a se mărturisi şi ei, rătăciţii, amă­gindu-se cu nădejdi mincinoase; ci, ca şi cum ar fi fost curăţiţi de păcate, cu cutezare obraznică se apropie de cele Sfinte şi aşa, înti­naţi, se împărtăşesc cu preacuratele şi Sfintele Taine. Să în­vă­ţaţi, dar, pe unii ca aceştia ca în toate posturile şi sărbătorile, şi mai ales în Postul cel Mare, în săptămâna cea dintâi şi peste tot postul să meargă la biserică, precum se cuvine creştinilor, şi să aibă grijă ca toţi să-şi mărtu­ri­sească păcatele până la săptă­mâ­na din urmă, a Sfintelor Pătimiri, curăţindu-se prin pocăinţă şi pregătindu-se de la mic până la mare ca să-şi împlinească din vreme canonul cel dat de părin­tele lor duhov­nicesc; şi nimeni să nu rămână nemărturisit până la această săptămână; căci atunci se cuvine ca toţi să fie pregătiţi şi nu tocmai atunci să se facă pregă­tirea, fiind acest lucru foarte necuviincios şi afară de rânduiala sfintei noastre Biserici”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!