Studenţii cer ca bursa minimă să fie 578 de lei

Cristina Zamfirescu, 09 Ianuarie 2019

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a cerut Guvernului să ia măsurile necesare pentru a-şi îndeplini angajamentele luate la începutul mandatului, printre care: alocarea finanţării de 1% din Produsul Intern Brut pentru cercetarea ştiinţifică; creşterea anuală continuă a finanţării educaţiei, astfel încât în perioada mandatului 2016-2020 să fie 6% din PIB; investiţii pentru infrastructură şi mijloace didactice şi de cercetare; construirea a cel puţin 30 de cămine noi, precum şi modernizarea celor deja existente (nu s-a construit nici un cămin nou, iar dintre cele 6 la care s-au început lucrările, nu a fost finalizat nici unul).

Potrivit studenţilor de la ANOSR, în ceea ce priveşte fondul de burse, în ciuda faptului că au existat diverse majorări, suma alocată în acest sens „ar trebui” să aibă în vedere o creştere a fondului de burse acordat studenţilor bursieri ai statului român - etnicii români din Republica Moldova, Ucraina, Serbia şi alţii.

Totodată, „conform legislaţiei în vigoare, nici o bursă oferită studenţilor din România nu poate fi mai mică de 578 de lei. Astfel, pentru a elimina orice situaţie discriminatorie, dar şi pentru a creşte gradul de incluziune şi echitate faţă de această categorie de studenţi, ANOSR solicită creşterea cuantumului burselor specifice la valoarea bursei minime propuse de CNFIS, şi anume 578 de lei pentru studenţii care urmează programe de studii de licenţă şi 1.156 de lei pentru studenţii care urmează programe de studii de masterat”, spune ANOSR.

Potrivit sursei citate, organizaţia apreciază că acordarea transportului feroviar gratuit şi creşterea substanţială a burselor, ambele pe tot parcursul anului, au avut un impact pozitiv în viaţa studenţilor.

„Ulterior, în anul 2018, în urma acţiunilor întreprinse de ANOSR, au existat rezultate şi în ceea ce priveşte Programul naţional «Tabere Studenţeşti», implementându-se astfel o suplimentare cu 4.000 de locuri alocate studenţilor”, declară studenţii.

În opinia ANOSR, creşterea bugetară reprezintă strict o suplimentare a numărului de locuri alocate, în nici un caz îmbunătăţirea condiţiilor de cazare şi masă ale studenţilor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!