Theologica
Taina Betleemului, Naşterea Fiului lui Dumnezeu

Taina Betleemului, Naşterea Fiului lui Dumnezeu

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 22 Decembrie 2017

Pentru noi, creştinii ortodocşi, Crăciunul este Naşterea lui Dum­nezeu-Fiul, Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur numește praznicul Naș­terii Domnului „maică a tuturor sărbătorilor”. Sărbătorile bise­ricești sunt rememorări ale unor evenimente care îl au în centru pe Dumnezeu. Acestea, deși au avut loc o singură dată, în trecut, ni se descoperă din nou, le trăim şi le prăznuim în mod tainic în prezent, având posibilitatea de a participa - trăind cu intensitate acest moment - ca martori, dar şi mărturisitori ai Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos.
Sfântul Ioan Damaschin spune că Hristos este „singurul lucru nou sub soare”, adică singurul lucru nou după crearea lumii. Aceasta înseamnă că, după facerea lumii şi a omului, nimic nu mai este nou în univers, toate se repetă. Naşterea unui om este rezultatul cuvântului lui Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră” sau „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi îl supuneţi” (Facerea 1, 26-28). Nou este numai Dumnezeu-Omul Hristos Domnul şi Mântuitorul nostru.

Teologia ortodoxă mărturiseşte că Fiul lui Dumnezeu S-a născut mai înainte de timp din Dumnezeu-Tatăl, fără de mamă, şi în timp, din Maica Fecioară Preacurată, fără tată trupesc. Amândouă aceste naşteri s-au făcut fără schimbare şi fără pătimire, fiindcă prin ele nici Dumnezeu-Tatăl nu a suferit vreo modificare, nici Prea­sfânta Născătoare de Dumnezeu nu şi-a pierdut fecioria. Amândouă naşterile sunt de nepătruns pentru raţiunea omenească.

De Crăciun ni se descoperă taina Betleemului: Dumnezeu cel mai înainte de veci S-a născut! Atotputernicul Dumnezeu Se face pe Sine Prunc neputincios și lipsit de apărare. El, pe Care cerurile nu Îl pot cuprinde, încape în pântecele unei femei. Împăratul slavei vine pe lume în chip smerit. Naşterea Domnului este înţeleasă pe deplin atunci când credem că Dumnezeu Cuvântul S-a întrupat pentru mântuirea tuturor oamenilor.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!