Theologica
Taina Cununiei

Taina Cununiei

Una dintre cele 7 Sfinte Taine ale Bisericii este Cununia. Este o taină pentru că, prin rugăciunea preotului împreună cu mirii, nașii și toţi cei prezenţi lucrează în chip tainic, dar real, Duhul Sfânt, Care „îi uneşte pe cei doi într-un gând, îi încununează într-un trup, le dăruieşte roadă pântecelui, dobândire de prunci buni, viaţă paşnică, lungime de zile, înţelepciune, dragoste statornică întru legătura păcii, cununa cea neveştejită a măririi”. Așadar, unirea dintre mire și mireasă nu e menită să fie doar o unire trupească, ci şi una sufletească, după modelul absolut al unirii duhovniceşti dintre Hristos-Mirele și Biserica-Mireasă.

Iubirea este principiul căutării mirelui și a miresei. Iubirea este cea care îi motivează pe oameni să se dăruiască unul altuia până la sacrificiul suprem și până la contopire, adică să-l porți pe celălalt în tine permanent, să nu te desparți de el niciodată, după cum Hristos a iubit Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea (Efeseni 5, 25).

Căsătoria a fost rânduită de Dumnezeu încă din Rai. În prima cartea a Vechiului Testament, Facerea, ni se arată că Dumnezeu Creatorul a toate a aşezat căsătoria chiar de la început, prin cuvintele: „Nu e bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el” (Facere 2, 18). El a binecuvântat însoţirea bărbatului cu femeia, zicând: „Creșteți și vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l stăpâniţi” (Facere 1, 28). În Noul Testament, căsătoria este înălţată şi așezată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos în rândul Sfintelor Taine. El a cinstit-o prin aceea că a luat parte la Nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 1-11). Iar de câte ori a găsit bun prilej să vorbească despre căsătorie, El a privit-o ca Sfântă Taină, subliniind importanţa ei prin cuvintele: „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup, aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Matei 19, 5-6).
În Învățătura de Credință a Bisericii citim: „Să nu uite mirii că legătura prin care Taina Nunţii uneşte pe bărbat şi femeie este sfântă şi veşnică, pentru că este binecuvântată şi consfinţită de Biserică, adică întărită de Dumnezeu însuşi”.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!