Theologica
Taina Spovedaniei și lucrările ei

Taina Spovedaniei și lucrările ei

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 22 Noiembrie 2017

Atunci când vorbim despre mărturisire, trebuie să înţelegem prin aceasta, mai presus decât orice altceva, Taina Pocăinţei sau a Spovedaniei. Aceasta este taina în care Dumnezeu iartă, prin duhovnic, păcatele creștinilor care se căiesc sincer și le mărturisesc la scaunul spovedaniei, în fața preotului. Ea are diferite numiri. Se numește pocăință, pentru că cel ce o primește trebuie să regrete în mod sincer păcatele săvârșite și mărturisite preotului duhovnic; mărturisire sau spovedanie, întrucât creștinul își mărturisește păcatele în fața preotului; al doilea botez, pentru că prin ea se spală păcatele întocmai ca prin Taina Botezului; iertare, dezlegare, pentru că prin ea se dezleagă păcătosul de legătura păcatelor; împăcare, pentru că ne împacă cu Dumnezeu.
Mântuitorul Hristos a îngăduit această taină sfinţilor Săi apostoli când le-a spus: „Oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer” (Matei 18, 18; 16, 19). Domnul Hristos a instituit-o apoi după Sfânta Sa Înviere din morţi, când arătându-Se apostolilor le-a zis: „Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Și zicând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luați Duh Sfânt; cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute” (Ioan 20, 21-23). Puterea de a lega şi dezlega păcatele o are numai Mântuitorul Hristos, cum ne-a arătat El Însuși (cf. Luca 5, 20, 24), dar El a dat această putere și apostolilor (Ioan 20, 21-23) și prin aceștia, episcopilor și preoților.
Pocăinţa presupune mai multe etape: căinţa sau părerea de rău pentru păcatele săvârşite; mărturisirea păcatelor; îndeplinirea canonului sau epitimiei; dezlegarea sau iertarea. Mărturisirea este un act personal şi secret desfăşurat între duhovnic şi credinciosul care se spovedeşte.

Întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos, practicată de sfinţii apostoli şi de urmaşii acestora, episcopii şi preoţii, săvârşită numai particular şi asigurându-se secretul ei, mărturisirea rămâne cea mai bună şi eficientă cale de reînnoire sufletească şi progres duhovnicesc al creştinului ortodox.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!