Transilvania
Târnosiri şi slujbe arhiereşti în Duminica a 23-a după Rusalii

Târnosiri şi slujbe arhiereşti în Duminica a 23-a după Rusalii

În Duminica a 23-a după Rusalii, mai multe locaşuri de cult au primit binecuvântarea ierarhilor. Cu această ocazie, cu referire la pericopa evanghelică a Vindecării demonizatului din ţinutul Gherghesenilor, credincioşii au fost îndemnaţi să stăruie în rugăciune, în fapte bune şi răbdare, având încredere în puterea lui Dumnezeu.

Înaltpreasfințitul Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a oficiat slujba de târnosire a bisericii din incinta Schitului „Buna Vestire” din localitatea Hăpria, judeţul Alba. După slujba târnosirii, înconjurat de preoți și diaconi, ierarhul a celebrat Sfânta Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură. Vorbindu-le credincioșilor despre importanța locașului de cult în viața duhovnicească, IPS Arhiepiscop Irineu a spus: „Să intrăm cu bucurie în casa Domnului, ori de câte ori glasul clopotelor ne cheamă duios, pentru că aici este Muntele Fericirilor, de unde Hristos se adresează mulțimilor prin sfințiții slujitori: episcopi și preoți; El Care a zis: «Cine vă ascultă pe voi, pe Mine Mă ascultă!» Aici, în Biserică, este foișorul de sus, de pe colina Sionului, unde Hristos continuă să reactualizeze misterul pascal, Cina cea de taină, făcându-ne părtași la Trupul Său și la Sângele Său, care ne oferă sănătate, bucurie și mântuire. În casa Domnului, noi ne rugăm împreună, cântăm împreună, ne împărtășim din același Potir euharistic, devenind o inimă și un suflet ca primii creștini din Ierusalim. Și când toate acestea le-am experimentat, nu putem decât să exclamăm: «în Biserica slavei Tale stând, Doamne, în cer ni se pare a sta!»”, conform Arhiepiscopei Alba Iuliei. La final, IPS Arhiepiscop Irineu o oferit distincții și diplome ctitorilor și binefăcătorilor sfântului locaș de închinare, care au sprijinit edificarea, pictarea și împodobirea acestui așezământ monahal.

Resfințirea bisericii din Dicănești, Oradea

Credincioșii Parohiei Dică­nești, Protopopiatul Oradea, au participat la resfințirea bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitate. Slujba a fost oficiată de Prea­sfințitul Sofronie, Episcopul Oradiei, urmată de săvârșirea Sfintei Liturghii, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența unor oficialități locale și centrale.

Biserica cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” din Dicănești s-a construit între anii 1932-1934, pe locul unei vechi biserici de lemn. Prin grija parohului Ioan Lucian Moldovan, cu ajutorul membrilor Consiliului și Comitetului parohial și sprijinul autorităților locale și al credincioșilor, între anii 2013-2017 la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” s-au realizat lucrări de subzidire și tencuire. Sfânta Masă a fost refăcută complet și s-a montat o nouă pardoseală, pictura interioară fiind restaurată în locurile afectate de igrasie. La exteriorul sfântului lăcaș au fost efectuate lucrări de zugrăvire și refacere a soclului. De asemenea, în incinta curții bisericii s-a construit o clădire pentru biroul parohial și un nou lumânărar.

În cadrul Sfintei Liturghii, după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Luca, PS Episcop Oradiei a rostit un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre înțelesurile duhovnicești care reies din minunea săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos asupra demonizatului din ținutul Gherghesenilor: „Prin această pericopă evanghelică ni se descoperă puterea cea mare a lui Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Care poate să scoată și să alunge demonii care chinuie făptura lui Dumnezeu. Totodată, ni se arată că, din nefericire, în lumea în care trăim diavolul există și își face lucrarea sa rea, vătămătoare, distrugătoare asupra creației. Diavolul, îngerul căzut care a atras după sine și alți îngeri răzvrătiți, nu este o idee, nu este un rău abstract, ci este un rău concret, căci în Rugăciunea «Tatăl nostru» spunem: «ci ne izbăvește de cel rău». Demonii își fac lucrarea lor cea pierzătoare și în zilele noastre, fără oboseală și astâmpăr, pentru a strica pacea creației lui Dumnezeu și mai ales pentru a tulbura pacea din sufletele oamenilor, iar atunci când pot și li se îngăduie, intră în om și îl aduc într-o stare jalnică, posedându-l”. Ierarhul a mai adăugat că „diavolul caută în permanență să intre în sufletele noastre, dar dacă noi ne păzim sufletele prin rugăciune stăruitoare, prin chemarea neîncetată a lui Dumnezeu, duhurile cele rele nu pot da năvală. Aceasta înseamnă că aici, pe pământ, nicicând nu avem voie să depunem armele în războiul cel duhovnicesc, ci întotdeauna întrarmați să fim cu rugăciunea, cu răbdarea, cu bunătatea, cu încrederea în puterea lui Dumnezeu, cu frica de împă­răția întunericului pe care o biruiește în noi prezența cea iubitoare a lui Dumnezeu Care vine și vrea să locuiască în noi”.

În cadrul Sfintei Liturghii, pentru activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească realizată până în prezent în Parohia Dicănești, ierarhul a hirotesit iconom pe parohul Ioan Lucian Moldovan. Dorel Octavian Rus, protopopul Oradiei, Peștișului și Aleșdului, alături de parohul enoriei Dicănești au rostit cuvânte de mulțumire pentru ajutorul oferit la restaurarea și înfru­musețarea bisericii celor care s-au implicat în aceste lucrări. Cu ocazia resfințirii bisericii, ierarhul a înmânat diplome de apreciere tuturor celor care au contribuit la înfru-­musețarea sfântului lăcaș. După săvârşirea sfintelor slujbe, pe parcursul întregii zile, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi, bărbaţi şi femei, copii, tineri şi vârstnici, au avut posibilitatea să intre în Sfântul Altar, să se închine şi să sărute Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă.

Târnosire la Zam, Protopopiatul Deva

Preasfințitul Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, a târnosit Biserica „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” a Parohiei Zam, Protopopiatul Deva, județul Hunedoara, apoi a săvârșit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură rostit cu acest prilej, PS Episcop Gurie a vorbit credincioșilor prezenți despre lupta pentru păstrarea credinței ortodoxe în Ardeal, a Sfinților Mărturisitori pe care Biserica îi pomenește pe 21 octombrie: Cuvioșii Visarion și Sofronie, Mucenicul Oprea și Preoții Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. La final, pentru osteneala depusă în restaurarea lă­cașului de cult, parohul George Tudorel Iancu a fost hirotesit sachelar, iar ceilalți preoți care au fost slujitori ai acestei parohii, părintele Gavril Costan, părintele Remus Vasile Farcău și credincioșii implicați în înfru­musețarea locașului de cult au primit gramate de mulțumire, conform Episcopiei Devei şi Hunedorei.

Hram la Sohodol, Braşov şi Galeş, Sibiu

În Duminica a XXI după Rusalii, credincioșii din Parohia Sohodol, Protopopiatul Bran Zărneşti, județul Brașov, au participat la Sfânta Liturghie săvârşită cu ocazia hramului, de către Preasfinţitul Ilarion Făgărăşanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, din care a făcut parte pr. Ovidiu Mureşan, inspector în cadrul Episcopiei Covasnei şi Harghitei, pr. Valentin Moşoiu, parohul comunităţii şi alţi slujitori ai sfintelor altare din zona Branului. La final, după ce mulţi copii şi credincioşi s-au împărtăşit cu Sfintele Taine, PS Episcop Ilarion Făgărăşanul le-a vorbit celor prezenţi despre Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea parohiei, fiecare din cei prezenți primind în dar o iconiţă cu chipul Sfintei.

Sâmbăta, 21 octombrie, când Biserica Ortodoxă a făcut prăznuirea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni, PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a săvârşit Sfânta Liturghie în Parohia Galeş, având alături pe protopopul de Sălişte, Petru Toader Damian, pe parohul Emilian Piloiu şi alţi preoţi din parohiile învecinate. În cuvântul de învăţătură, PS Episcop Ilarion Făgărăşanul a evocat personalitatea şi jertfele Preotului Mărturisitor Ioan din Galeş, care s-a jertfit pentru apărarea credinţei ortodoxe strămoşeşti.

Hram la Chinteni, Cluj

Parohia Chinteni, Protopopiatul Cluj I, și-a sărbătorit sâmbătă, 21 octombrie, hramul, cu ocazia prăznuirii Sfinților Cuvioși Mărturisitori: Visarion și Sofronie; Sfântul Mucenic Oprea; Sfinții Preoți Mărturisitori: Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel. Slujbele religioase au început cu Acatistul Sfinților Mărturisitori, urmat de Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți, în frunte cu părintele profesor Gheorghe Șanta de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Pr. prof. Gheorghe Șanta a arătat că jertfa Sfinților Mărturisitori este un model de mărturisire pentru cei de azi, model pe care „dacă-l urmăm, ne înscriem și noi pe calea mărturisitorilor lui Dumnezeu”.

După cuvântul de învă­țătură, soborul preoţilor a săvârșit Taina Sfântului Maslu, la care au fost prezenți preoți din Cercul Preoțesc, aflat sub îndrumarea pr. prof. Gheorghe Șanta,  Simeon Abraham din Chinteni, Alin Fărcaș din Vechea, Ioan Ciupei din Șoimeni, Laurențiu Grigore din Fodora, Marius Bolbos din Măcicașu, Ioan Călin din Parohia Cisteiu de Mureș și Octavian Chindriș, în prezenţa credincioșilor din Chinteni și din parohiile învecinate. La finalul slujbei, parohul Simeon Abraham le-a mulțumit preoților, credin­cioșilor și tuturor celor care sprijină activitățile desfășurate în Parohia Chinteni.


Galerie foto:

Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!