Theologica
Teologia creştină

Teologia creştină

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 20 Septembrie 2018

Etimologic, noţiunea de teologie vine de la cuvintele greceşti Theos (Dumnezeu) şi logos (cuvânt), însemnând cuvânt, învăţătură sau discurs despre Dumnezeu şi despre lucrările Lui.

Teologia, adică vorbirea despre Dumnezeu şi despre lucrările Lui, presupune aşadar cunoaşterea lui Dumnezeu, pentru că nu poţi vorbi adecvat despre ceea ce nu cunoşti.

Teologia adevărată se poate face numai pe baza Revelaţiei supranaturale care a culminat în Domnul nostru Iisus Hristos, deoarece numai prin aceasta ni s-a dat cunoaşterea deplină a lui Dumnezeu şi a lucrărilor Lui.

Noul Testament sintetizează etapele Revelaţiei supranaturale, astfel „în multe rânduri şi în multe feluri grăindu-le Dumnezeu odinioară părinţilor noştri prin proroci, în zilele acestea de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor a toate, prin Care şi veacurile le-a făcut” (Evrei 1, 1-2), căci „Legea prin Moise s-a dat, dar harul şi adevărul prin Iisus Hristos au venit. Pe Dumnezeu nimeni niciodată nu L-a văzut; Fiul Cel Unul-Născut, Care este în Sânul Tatălui, El L-a făcut cunoscut” (Ioan 1, 17-18).

Revelaţia supranaturală care a culminat în Mântuitorul nostru Iisus Hristos aduce omului cunoaşterea adevărată a lui Dumnezeu, a lucrării şi voii Lui şi oferă baza de teologhisire şi dezvoltare a învăţăturii despre Dumnezeu şi despre lucrarea lui mântuitoare. Aici întâietatea nu o are raţiunea sau cuvântul omenesc, ci cuvântul lui Dumnezeu şi trăirea adevărului descoperit. Raţiunea umană interpretează numai cuvântul lui Dumnezeu, fără a i se substitui sau a-l înlocui. Teologia în calitatea ei de cuvânt trebuie să deschidă gândirea noastră spre o realitate care o depăşeşte. Este vorba de un mod de a gândi în procesul căruia gândirea nu include, nu cuprinde, ci este indusă şi cuprinsă, însufleţită de credinţa contemplativă. Astfel, învăţătura teologică se situează între harismă, cunoaştere contemplativă şi existenţială şi ştiinţă şi gândire raţională. Căci cunoaşterea contemplativă şi existenţială trebuie să apeleze la concepte pentru a se exprima.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!