Theologica
Teologie şi ştiinţă

Teologie şi ştiinţă

Trăim un prezent impregnat de efortul persistent şi sistematic de descriere şi de înţelegere a universului. Astăzi, în dialogul dintre teologie şi ştiinţă se încearcă găsi­rea punţilor comune în înţelegerea acestuia. În acest sens, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel afirmă: „Scopul ştiinţei, precum şi cel al teologiei, este de a obţine şi exprima Adevărul. Ştiinţa încearcă să ajungă la acest lucru prin experiment şi analiză în sfera lumii materiale, pe tărâmul fizic al realităţii empirice. Teologia este de obicei caracterizată ca fiind axată pe metafizic, pe realitatea transcendentă, care este domeniul lui Dumnezeu”.

Teologia creştină are ca ţintă reală interacţiunea dintre lumea vizibilă şi cea invizibilă. Dintre creat şi necreat, dintre transcendent şi imanent. Este bazată pe convingerea că Dumnezeu S-a coborât în timp şi spaţiu cu scopul de a aduce creaţia – şi în mod special persoana umană, creată după chipul Său divin – de la moarte şi stricăciune la viaţă veşnică, la comuniunea cu El întru veş­nicie. Prin persoana Logosului sau a Cuvântului întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu, în calitatea sa de Creator şi Răscum­părător, a ţesut o punte deasupra abisului infinit dintre creat şi necreat, dintre uman şi divin.

„Ştiinţa descoperă raţionali­ta­tea lumii, dar o raţionalitate fără un subiect veşnic este inexplica­bilă: raţionalitatea lumii presupune profunzimea raţională şi, mai mult decât raţională, apofa­tică, a unei persoane veşnice şi nu are sens decât dacă este adre­sată de către această persoană veşnică unor persoane raţionale şi mai mult decât raţionale, pentru a realiza un acord şi o comuniune de iubire cu acestea”, ne spune Olivier Clement.

Astăzi, se doreşte ca adevă­rata teologie să întâlnească ade­vărata ştiinţă, iar dialogul lor să le arate împreună-lucră­toare în edificarea omului liber, creator, cutezător în asumarea profundă a lumii în care trăim.


Lasa un comentariu

Arhivă ediții

Contactează-ne!