Theologica

„Părintele părinţilor duhovniceşti”
17 Ianuarie 2019
Unul dintre cei mai populari asceţi ai istoriei creştinismului şi începătorul vieţii monahale este sfântul pe care îl sărbătorim astăzi, Cuviosul Antonie. El este un sfânt...
Avva Antonie, model de trăire ascetică
16 Ianuarie 2019
În data de 17 ianuarie îl sărbătorim pe Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, care de 1.700 de ani este model de credinţă statornică în Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus...
Raţionalitatea creaţiei
15 Ianuarie 2019
Dumnezeu a creat lumea şi o îmbrăţişează cu energiile Sale divine, astfel toate aspectele realităţii create îşi au originea în El, inclusiv raţionalitatea lumii. Raţiunea...
Astăzi se încheie sărbătoarea Botezului Domnului
14 Ianuarie 2019
Astăzi, în Biserica Ortodoxă Română este Odovania praznicului Botezului Domnului. Se încheie perioada de prăznuire a sărbătorii, care a început la data de 6 ianuarie....
Împărăţia lui Dumnezeu
12 Ianuarie 2019
Răspunsul la întrebarea 'Ce este Împărăţia lui Dumnezeu?~ ni-l oferă Sfântul Apostol Pavel: „Împărăţia lui Dumnezeu nu e mâncare, nici băutură, ci sfinţe­nie şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17). Împărăția lui Dumnezeu sau...
Euharistia, centrul Liturghiei
11 Ianuarie 2019
Sfânta Liturghie este slujba esenţială în care Biserica se înalţă în Împărăţia lui Dumnezeu, prefăcând viaţa noastră în comuniune, din iubire, cu Sfânta Treime şi între noi. Euharistia este punctul culminant şi raţiunea de a fi a Sfintei...
Libertatea omului
10 Ianuarie 2019
Una dintre principalele obiecţii pe care le întâlnim în societatea autonomă este următoarea: Dacă Dumnezeu guvernează lumea şi în special veghează asupra omului şi-l conduce pe acesta în acţiunile sale, aceasta înseamnă că El nimiceşte sau...
Întruparea Cuvântului şi comuniunea cu Dumnezeu
09 Ianuarie 2019
Învăţătura de credinţă ortodoxă se bazează pe revelaţia dumnezeiască în cele două moduri: naturală şi supranaturală. Revelaţia supranaturală culminează în Iisus Hristos, deoarece numai prin El ni s-a dat cunoaşterea deplină a lui Dumnezeu şi a...
Înger omenesc
08 Ianuarie 2019
Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dreptate şi după cele cereşti. A fost denumit de imnologii Bisericii „înger în trup” sau „înger...
Botezătorul Domnului
07 Ianuarie 2019
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. În cursul anului bisericesc, care începe la 1 septembrie, avem următoarele zile de serbare a Sfântului Ioan Botezătorul: 23 septembrie (Zămislirea Sfântului Proroc...
Rânduieli liturgice în Ajunul Bobotezei
05 Ianuarie 2019
Anul acesta, Ajunul Bobotezei fiind în zi de sâmbătă, rânduiala tipiconală ortodoxă implică anumite modificări liturgice. Programul liturgic din catedrale, mănăstiri şi parohii începe astăzi cu slujba Utreniei, continuă cu Sfânta Liturghie a...
Ceasurile împărăteşti
04 Ianuarie 2019
Cele patru Ceasuri liturgice (Ceasul 1, 3, 6 şi 9) corespund orelor din zi 6, 9, 12 şi 15. Sunt slujbe bisericeşti încadrate în rânduiala Laudelor mici (Pavecerniţa şi Miezonoptica), fiind formate mai mult din citirile făcute la strană, din...
Timp pentru mântuire
03 Ianuarie 2019
Anii existenţei creştine sunt anii care ne duc către mântuire. Fiecare an care se adaugă vieții noastre pământești este un nou an al mântuirii, adică timpul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De aceea, trebuie să ne întrebăm, în aceste...
Duminica după Nașterea Domnului
29 Decembrie 2018
În Duminica după Nașterea Domnului se face pomenire de Fuga în Egipt şi sunt sărbătoriţi: Dreptul Iosif Logodnicul, regele David Prorocul și Sfântul Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt este relatată de Sfântul Apostol Matei în capitolul 2...
Primul martir
28 Decembrie 2018
Sfântul Ștefan a fost primul din cei șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic sau martir al Bisericii. El este cinstit la 27 decembrie, când prăznuim mucenicia sa. La 2 august, sărbătorim mutarea moaștelor sale, dar îl cinstim și în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!