Theologica

Categoriile de sfinţi
22 Iunie 2018
Biserica Ortodoxă îi împarte pe sfinţi în diferite categorii, după vrednicia şi în mod special după slujirea pe care au oferit-o acesteia. Astfel, în rugăciunea anaforalei din Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, vedem enumerându-se, în afară de...
Felurile postului
21 Iunie 2018
Respectarea posturilor este o datorie a bunului credincios. Postul întreg, adevărat şi desăvârşit este nu numai cel trupesc, ci şi sufletesc: postul de bucate, împre­ună cu cel de fapte, postul de mâncare şi totodată de purtări. După...
Slujba Paraclisului
20 Iunie 2018
Paraclisele sunt slujbe asemănătoare Acatistelor, prin care rugăm pe Sfânta Fecioară sau pe alţi sfinţi să fie rugători ai noştri pe lângă Dumnezeu, spre a ne izbăvi de necazuri şi nevoi. Referindu-se la slujba Paraclisului, Preafericitul...
Plin de har şi de adevăr
20 Iunie 2018
Textul de la Ioan (1, 14-18) se remarcă prin densitatea termenilor teologici folosiți. Cuvântul care ne atrage atenția este „harul” din construcția: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăş­luit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a...
Teologie şi ştiinţă
19 Iunie 2018
Trăim un prezent impregnat de efortul persistent şi sistematic de descriere şi de înţelegere a universului. Astăzi, în dialogul dintre teologie şi ştiinţă se încearcă găsi­rea punţilor comune în înţelegerea acestuia. În acest sens,...
Omul alcătuit din trup şi suflet
18 Iunie 2018
Antropologia creştină învaţă ca omul este alcătuit din trup şi suflet. Părintele Dumitru Stăni­loae explică această învățătură astfel: „După credinţa creştină, omul...
Miezonoptica
16 Iunie 2018
Miezonoptica este cea mai veche dintre cele şapte Laude bisericești. Aşezarea ei în cultul Bisericii este întemeiată pe porunca Mântuitorului: „Vegheaţi dar, că nu ştiţi...
Proscomidiarul
15 Iunie 2018
În partea stângă a Altarului se află proscomidiarul, adică o nişă, o firidă în peretele de nord al Altarului, o masă din marmură sau din lemn pe care se pregătesc Sfintele...
Antimisul
14 Iunie 2018
Antimisul (antimension în greacă înseamnă „în loc de masă”) este o năframă în patru laturi, ţesută din in ori din mătase, pe care se află întipărită icoana punerii în...
Existenţa creaţiei şi voinţa dumnezeiască
13 Iunie 2018
„La început Dumnezeu a făcut cerul şi pământul” (Facerea 1, 1). Cea dintâi afirmaţie teologică a Bibliei este reluată de Crezul...
Sfânta Masă
12 Iunie 2018
În mijlocul Altarului unei biserici se află Sfânta Masă (Prestolul) sau Jertfelnicul. Pe ea se aduce Sfânta Jertfă cea fără de sânge în cadrul Sfintei...
Naosul bisericii
11 Iunie 2018
Una dintre părţile bisericii este naosul. Spaţiul dintre Altar şi pronaos formează naosul, care în limba greacă se traduce prin navă, corabie. Aflat sub bolta cupolei,...
Biserica, locaş de rugăciune
09 Iunie 2018
Biserica este locaşul sfânt, public în care se preamăreşte Dumnezeu, se săvârşeşte Sfânta Liturghie şi în care se adună credincioşii spre a se împărtăşi din darurile şi...
Acatistele
08 Iunie 2018
Acatistele sunt rugăciuni prin care cerem mai ales mijlocirea sfinţilor pe lângă Dumnezeu spre a ne ajuta sau a ne izbăvi la vreme de nevoie şi de necaz. Ele nu fac parte...
Hirotonia
07 Iunie 2018
Hirotonia este Taina prin care cei anume pregătiţi primesc, prin punerea mâinilor şi rugăciunea arhiereului, puterea de a propo­vădui cuvântul lui Dumnezeu, de a sfinţi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!