Theologica

Iosif din Arimateea, mărturisitor plin de curaj
25 Aprilie 2018
„Iosif cel cu bun chip, de pe Lemn luând preacurat Trupul Tău, cu giulgiu curat înfăşurându-L şi cu miresme în mormânt nou îngropându-L, L-a pus.” Dreptul Iosif din...
Maica Domnului, primul martor al Învierii
24 Aprilie 2018
Sinaxarul Învierii ne aduce în atenţie un lucru de o importanţă covârşitoare pentru înţelegerea corectă a textelor evanghelice care relatează despre Învierea Domnului, în...
Maria din Magdala, mironosiţa care L-a văzut pe Domnul Vieţii
23 Aprilie 2018
Duminică le-am sărbătorit împreună pe femeile mironosiţe. În prim-plan între femeile mironosiţe o avem pe Sfânta Maria Magdalena, sărbătorită de Biserica noastră în data de...
Învierea lui Hristos - îndemn la asumare a credinței
22 Aprilie 2018
Evenimentul major al umanității, singular din acest punct de vedere, este Învierea Mântuitorului Hristos. Chiar dacă El a săvârșit numeroase minuni, Învierea Sa este actul...
Femeile mironosiţe, martori ai Învierii
21 Aprilie 2018
Femeile mironosiţe sunt martori ai Învierii Domnului. Ele sunt sărbătorite împreună în Duminica a treia după Paşti. Sinaxarul din Penticostar arată că în această duminică...
„Adevărat zic vouă că nici un proroc nu este bine primit în patria sa”
21 Aprilie 2018
După distrugerea Templului din Ierusalim în anul 587 î.Hr. de oștile babiloniene conduse de regele...
Absența lui Toma
20 Aprilie 2018
La prima arătare a Domnului după Înviere Apostolilor Săi, aflăm de la Sfântul Evanghelist Ioan că „Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a...
Realitatea Învierii
19 Aprilie 2018
Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este adevărul de credinţă fundamental pentru noi creştinii ortodocşi. Mărturisind credinţa în Învierea lui Hristos, mărturisim...
Credinţa în Învierea lui Hristos
18 Aprilie 2018
După lectura textului Evangheliei de la Ioan din capitolul 20, versetele 19 la 31, suntem tentaţi să-l acuzăm doar pe Toma de necredinţă şi de lipsă de încredere în...
„Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut”
17 Aprilie 2018
Duminica a doua după Paști este numită a Sfântului Apostol Toma. Evanghelia care s-a citit în această duminică ne aduce o dovadă minunată a Învierii lui Hristos, o dovadă...
Drumul de la îndoială la certitudine
16 Aprilie 2018
Sfinții Părinți ne îndeamnă la trăire duhovnicească, la gustarea harului necreat. Sigur că îndoiala poate interveni. Poți fi ispitit în ceasul acela să ceri o minune, să ți...
Săptămâna Luminată
14 Aprilie 2018
Sărbătoarea Sfintelor Paști reprezintă evenimentul cel mai de seamă în viața liturgică, bisericească și duhovnicească.
Lumina Învierii
13 Aprilie 2018
În noaptea de Paşti, prin cuvintele preotului: „Veniţi de luaţi lumină!” şi prin cântarea: „Învierea Ta, Hristoase Mântuitorule, îngerii o laudă în ceruri şi pe noi pe...
„A înviat a treia zi”
12 Aprilie 2018
Domnul nostru Iisus Hristos a înviat a treia zi, după Scripturi, după cum mărturiseşte învăţătura de credinţă a Bisericii noastre. Acest adevăr dogmatic îl...
Învierea Domnului, fundamentul credinţei noastre
11 Aprilie 2018
Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinilor ortodocşi, pe care o numim în cântările Bisericii „praznic al...

Arhivă ediții

Contactează-ne!