Theologica

„De faţă a stat împărăteasa, de-a dreapta Ta...”
19 Noiembrie 2018
Semnificaţia principală a Proscomidiei constă în unirea jertfelor individuale ale credincioşilor, concretizate în darurile de pâine şi vin, în jertfa Bisericii şi...
Biserica, aşezământ sfânt
17 Noiembrie 2018
Biserica în calitatea sa de aşezământ sfânt este comuniunea şi comunitatea sacramentală a oamenilor cu Dumnezeu, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, plină de...
Sfânta Evanghelie după Matei
16 Noiembrie 2018
Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. El este cel care a scris prima Evanghelie a Noului Testament, care îi poartă numele. În...
„Pace vouă”
15 Noiembrie 2018
„Pace vouă” este salutul Domnului nostru Iisus Hristos după Înviere, un salut care nu e un simplu cuvânt de politeţe, ci o dăruire efectivă a acelei păci (şalom)...
A doua poruncă bisericească, postul
14 Noiembrie 2018
Poruncile privitoare la îndatoririle credincioşilor faţă de Biserică se numesc porunci bisericeşti şi sunt nouă. A doua poruncă bisericească este să ţinem toate posturile de...
Postul
13 Noiembrie 2018
Postul este înțeles în general ca o practică de abținere de la anumite mâncăruri, în anumite zile ale săptămânii (miercurea și vinerea) sau pe perioade mai lungi stabilite...
Dogmă, teologumenă şi părere teologică
12 Noiembrie 2018
Teologii ortodocşi fac deosebire între: `dogme”, adică doctrine de credinţă care au autoritatea unui sinod, „teologumene”, adică învăţături cu mare circulație în Biserică,...
Fiul lui Dumnezeu a venit în lume la plinirea vremii
10 Noiembrie 2018
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Se prezintă pe Sine ca Fiul lui Dumnezeu, trimis în lume s-o mântuiască: „Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel...
Sfântul Nectarie, ierarhul tămăduitor şi grabnic ajutător
09 Noiembrie 2018
Biserica noastră Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina. El a trăit o viaţă deosebită, marcată de multă smerenie, purtând crucea lui Hristos...
Ziua puterilor cereşti
08 Noiembrie 2018
Biserica ne cheamă în fiecare an la 8 noiembrie să cinstim pe sfinții îngeri care sunt puteri cerești, create de Dumnezeu pentru a împlini voia Lui și a sluji tainelor...
Sfinţii Arhangheli
07 Noiembrie 2018
Îngerii sunt puteri slujitoare, mesageri ai lui Dumnezeu, cei care vestesc oamenilor planurile şi voia lui Dumnezeu. Între cele nouă cete îngereşti se regăsesc şi Sfinţii...
Lumea îngerilor
06 Noiembrie 2018
Lumea, după Sfântul Grigorie de Nyssa, este o realitate creată care apare şi se menţine în existenţă participând la Dumnezeu. Ea se împarte în două: lumea de deasupra...
Numărul îngerilor
05 Noiembrie 2018
Revelaţia divină nu spune ­nimic despre numărul îngerilor, ci se arată doar că sunt foarte mulţi. Sfânta Scriptură vorbeşte despre tabere de îngeri (Facerea 32, 1-2), de...
Înţelesul rugăciunilor şi darurilor pentru cei adormiţi
03 Noiembrie 2018
În Biserica Ortodoxă astăzi sunt Moşii de toamnă. În această zi creştinii merg la biserică şi se roagă pentru cei adormiţi. Slujba care se face pentru cei adormiţi se...
Credinţa, dar al lui Dumnezeu
02 Noiembrie 2018
Credinţa este întâlnirea omului cu Dumnezeu şi cunoaşterea Lui. Ea se naşte în suflet prin primirea cuvântului lui Dumnezeu: credinţa este din auzire,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!