Theologica

Rusaliile
26 Mai 2018
De Rusalii Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Pogorârea Sfântului Duh în chip de limbi de foc peste Sfinţii Apostoli. Acest praznic este sărbătorit întotdeauna duminica, la 10...
Învestirea cu harul Duhului Sfânt
25 Mai 2018
Înainte de patima Sa cea de bunăvoie, ştiind Domnul Iisus Hristos toate cele ce aveau să se întâmple cu El şi nevoind să-i lase pe Apostoli în deznădejde, le-a făgăduit că...
Domnul de viaţă făcătorul
25 Mai 2018
Sărbătoarea Rusaliilor este închinată cinstirii Duhului Sfânt, care este a treia Persoană a Sfintei Treimi, alături de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul. Atât în Duminica...
Stârniți și cuprinși de Entuziasm
27 Mai 2018
Entuziasmul exemplar și desăvârșit este cel de la Cincizecime, acea părută „beție" cu „must" a Apostolilor (Faptele Apostolilor 2, 13). Mai înainte fusese stârnit la fel de intens, prevestitor, pe Muntele Tabor numai celor trei privilegiați:...
Sfânta Cruce şi Cincizecimea
24 Mai 2018
Duminică, la 50 de zile de la Învierea Domnului, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Pogorârea Sfântului Duh, numită şi Cincizecime sau Rusalii. De ziua Cinci­zecimii, la...
Întemeierea Bisericii
23 Mai 2018
Biserica se întemeiază pe Jertfa de pe Cruce a Domnului nostru Iisus Hristos şi pe Pogorârea Duhului Sfânt, când ia fiinţă prima comunitate creştină, formată din peste 3.000...
Sinodul al II-lea Ecumenic
22 Mai 2018
Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte astăzi pe Sfinţii Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic. Acest Sinod s-a desfăşurat la Constantinopol în anul 381 d.Hr., fiind cunoscut...
Împăraţii cei întocmai cu Apostolii
21 Mai 2018
Întocmai cu Apostolii este epitetul sau numirea pe care...
Minunea, nevoie individuală și slujire comunitară
21 Mai 2018
Minunile, tămăduirile, experințele mai presus de lume au fost prezente în viața Bisericii de la începutul ei. Mântuitorul Iisus Hristos devine cunoscut contemporanilor săi...
Sinodul I Ecumenic
19 Mai 2018
În a șaptea duminică după Sfintele Paști, Biserica Ortodoxă îi pomeneşte pe Sfinții Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Acest sinod a avut loc la Niceea (astăzi İznik, în...
Îngerii căzuţi
18 Mai 2018
Sfânta Scriptură vorbeşte adesea de îngerii răi, numindu-i duhuri rele (Luca 7, 21; 8, 2; Fapte 19, 3), duhuri necurate (Matei 10, 1), duhuri ale răutăţii (Efeseni 6, 12),...
„S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui”
17 Mai 2018
Sfântul Chiril al Alexandriei, vorbind despre momentul Înălţării Domnului la cer înaintea ucenicilor săi, spune: „După ce i-a binecuvântat şi a mers puţin mai departe, El...
Înălţarea Domnului
16 Mai 2018
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Înălţarea Domnului la 40 de zile după Slăvitul Praznic al ­Învierii, în joia din săptămâna a VI-a după Paşti. Astăzi suntem în ajunul...
Universul, „pedagog” spre Hristos
16 Mai 2018
De multe ori, pentru a explica mai bine credința creș­tină atât credin­cio­șilor, cât și celor care doreau să primească Botezul creștin, Părinții Bisericii...
Cosmologia teonomă
15 Mai 2018
Teologia patristică despre crearea lumii poate fi definită astăzi în contextul cosmologiilor contemporane ca fiind una teonomă (afirmă prezenţa continuă a lui Dumnezeu în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!