Theologica

Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi
02 Martie 2019
În Duminica a treia din perioada Triodului, Biserica ne amin­teşte de Înfricoşătoarea Judecată. Această duminică mai este nu­mită şi Duminica Lă­satului sec de...
Sâmbăta Moşilor de iarnă
01 Martie 2019
A doua săptămână din perioada liturgică a Triodului se încheie cu Sâmbăta morţilor - Moşii de iarnă. Această sâmbătă precedă Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi şi de aceea...
Înfricoşătoarea Judecată, ziua descoperirii depline a adevărului
28 Februarie 2019
Înfricoşătoarea Judecată este numită aşa pentru că este completă şi definitivă. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel arată că Judecata universală este înfricoşătoare pentru...
Semnele prevestitoare ale celei de a Doua Veniri a Domnului
27 Februarie 2019
Ziua celei de a Doua Veniri a Domnului nu o cunoaşte nimeni în afară de Dumnezeu-Tatăl, dar semnele apropierii ei sunt ară­tate în Sfânta Evanghelie şi în...
Pregătiți pentru viața viitoare?
03 Martie 2019
Simbolul Credinţei mărturiseşte nădejdea noastră în viaţa veşnică: „Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie”. Prin aceste cuvinte, Crezul ne învaţă despre ţinta ultimă la care vom ajunge după viaţa pământească, şi anume existența...
Parusia
26 Februarie 2019
Parusia este învăţătura Bisericii despre cea de-a Doua Venire a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Învăţătura este de o deosebită importanţă, deoarece atunci lumea sub...
Pocăinţa, întoarcerea la viaţă
25 Februarie 2019
În această a doua săptămână din perioada Triodului, Biserica ne propune să medităm prin Evanghelia citită duminică, la Pilda Întoarcerii Fiului risipitor. Această parabolă...
Sâmbetele Triodului
23 Februarie 2019
Sfinţii Părinţi au rânduit ca sâmbăta să se facă pomenirea celor adormiţi, pentru că este ziua în care Hristos a stat cu trupul în mormânt şi cu sufletul în iad, ca să-i...
Imnurile Triodului
22 Februarie 2019
Triodul este o perioadă de invitație la profundă asceză, căință și rugăciune, precum și de redescoperire a felului ortodox de a fi în lume. Acest timp liturgic este o...
Triodul
21 Februarie 2019
Cartea de cult Triodul cuprinde cântările, citirile şi regulile tipiconale din perioada liturgică cu acelaşi nume. Denumirea cărţii provine de la numărul odelor (cântărilor)...
Harţi miercuri şi vineri în prima săptămână a Triodului
20 Februarie 2019
Suntem în prima săptămână a Triodului, când în calendarul bisericesc vedem că miercuri şi vineri este harţi. Când întâlnim cuvântul harţi înseamnă că se face dezlegare la...
Treptele Triodului
19 Februarie 2019
Cele 10 săptămâni ale perioadei Triodului sunt trepte de desăvârşire duhovnicească pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Fiecare duminică din această perioadă liturgică are...
Timpul liturgic al Triodului
18 Februarie 2019
Anul bisericesc, care începe la 1 septembrie, se împarte în trei mari perioade cu dată de început variabilă, în funcţie de sărbătorirea Sfintelor Paşti: perioada Triodului,...
Mucenicul lui Hristos, Sfântul Teodor Tiron
16 Februarie 2019
Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte mâine pe Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, care a primit cununa muceniciei în anul 306, în timpul persecuţiei împăraţilor Maximian şi...
Doamne miluieşte!
15 Februarie 2019
Când se vorbeşte de viaţa cultică a unui creştin ortodox, inevitabil apare în faţa noastră bogăţia vieţii liturgice, cu slujbele şi rugăciunile de toată tre­buinţa....

Arhivă ediții

Contactează-ne!