Theologica

Un ascet pe tronul imperial
07 Iulie 2018
Viața în lumea cotidiană pare a fi, pentru mulți creștini, incompatibilă cu existența duhovnicească. Un serviciu dificil, o viață...
Rolul nașilor la Botez
06 Iulie 2018
Încă de la începuturile creştinismului, copiii au fost botezaţi de mici în Biserică. Deoarece pruncii nu pot vorbi la Botez, naşii mărturisesc credinţa în numele lor. De...
Utrenia
05 Iulie 2018
Utrenia este una dintre cele şapte laude de peste zi care, de obicei, se oficiază dimineața devreme, înaintea Sfintei Liturghii. Cuvântul Utrenie este de origine slavonă (de...
Când se trag clopotele
04 Iulie 2018
Trasul clopotelor a avut de la început un vădit caracter de înştiinţare, de vestire. Adică, este semnul începutului unei slujbe şi un mod de chemare al credincioşilor. În...
Fără Adevăr lumea e suspendată între fantezie și ideologie
08 Iulie 2018
În lumea în care trăim astăzi, duhul relativizării oricărui adevăr a adus în sufletele oamenilor cugetarea generală că adevărul, de fapt, nu există. Dar la consecinţele acestei concepţii de viaţă nu s-au gândit cei care au pus-o în circulaţie....
Decalogul
03 Iulie 2018
Cele 10 porunci, sau Decalogul (din cuvintele grecești δεκα, deka, „zece” și λoγoς, logos, „cuvânt”), au fost primite de Moise de la Dumnezeu pe Muntele Sinai. După ce și-a...
Epitrahilul
02 Iulie 2018
Unul dintre cele mai importante veşminte liturgice este epitrahilul. Numit popular şi „patrafir”, acest veşmânt nu este alt­ceva decât orarul diaconului trecut peste gât...
Cei 12 Apostoli
30 Iunie 2018
Cei 12 Apostoli sunt ucenicii cei mai apropiaţi ai lui Hristos. Ei L-au cunoscut personal pe Hristos cât a trăit pe pământ. Au fost de faţă la Răstignirea şi Învierea Lui....
Sfinţii Apostoli în icoană
29 Iunie 2018
Sfinţii Apostoli sunt reprezentanţi într-o icoană numită „Soborul Sfinţilor Apostoli”. Pe lângă aceasta mai există însă şi alte reprezentări ale Sfinţilor Apostoli, precum...
Corifeii Apostolilor
29 Iunie 2018
Aşa sunt numiţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel pe care îi sărbătorim astăzi. Biserica îi cinsteşte  pentru însemnata lor lucrare de propovăduire a cre­dinței...
Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
28 Iunie 2018
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi împreună la 29 iunie. Biserica a hotărât ca aceşti doi mari Apostoli să fie cinstiţi în aceeaşi zi deoarece în aceeaşi zi şi...
Păcatul
27 Iunie 2018
Păcatul este călcarea cu deplină ştiinţă şi cu voie liberă, prin gând, cuvânt sau faptă, a voii lui Dumnezeu. Iar pentru că voia lui Dumnezeu se arată în legile Sale, de...
Vecernia
26 Iunie 2018
Vecernia este slujba de seară şi este prima dintre cele şapte laude bisericeşti cu care se începe serviciul divin public al fiecărei zile liturgice.
Cum se oficiază cele șapte Laude în Biserica Ortodoxă
25 Iunie 2018
Cele şapte Laude sunt slujbe bisericeşti care se săvârşesc în toate zilele săptămânii. Numele lor sunt:  Miezonoptica;  Utrenia cu Ceasul întâi; Ceasul al treilea;...
Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul
23 Iunie 2018
În data de 24 iunie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, profetul care a unit Vechiul Testament cu Noul Testament şi a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului. Sfântul Ioan Botezătorul încheie lungul şir al...

Arhivă ediții

Contactează-ne!