Theologica

Un actor american alege Ortodoxia
27 Noiembrie 2016
Când spunem „Hollywood“ ­sinonimele sunt bani, putere, faimă, poziție socială. „Visul a­me­rican“ este dorința a zeci de milioane de oameni, iar înflorirea...
„Vegheați pentru viața voastră...”
20 Noiembrie 2016
În 1883, Mitropolitul ortodox al Nicomidiei, Filotei Vrienios, descoperea și punea la dispoziția lumii academice un manuscris, Didahia sau Învățătura celor 12 Apostoli, de o...
Cunoașterea lui Dumnezeu - [I] - Despre Lumină
17 Noiembrie 2016
Ceea ce numim „vedere a lui Dumnezeu” este perceperea unei lumini în care sunt prezente şi eficiente
Despre îngeri în Scriptură
13 Noiembrie 2016
Cuvântul „înger” este moștenit din latinescul angelus, care, la rându-i, este un împrumut din grecescul anghelos, „sol”, „trimis”, „vestitor”; în traducerea Bibliei, acesta...
Îngerii, vestitori ai voii Domnului
07 Noiembrie 2016
Prima vestire a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos a fost făcută de sfinții îngeri. Sfintele puteri cerești au fost prezente la diferite momente din...
Predica, mijloc de educaţie care cheamă la mântuire
06 Noiembrie 2016
„Iisus îi învăţa pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învăţau cărturarii lor”, se amintește la Matei 7, 29. Lumea în care trăim suferă de o criză la nivelul...
Sfântul Ştefan - pârga mucenicilor Bisericii
30 Octombrie 2016
La aflarea sfintelor sale moaşte, martorii oculari au mărturisit că rănile provocate de pietre străluceau ca stelele cerului. Pentru Sfântul...
Minunile Maicii Domnului, reverberații ale iubirii sale pentru lume
11 Septembrie 2016
Iată-mă așezat în fața unei coli de hârtie, cu năzuința de a așterne câteva slove. Fără echivoc, mi-am zis, le voi dedica Împărătesei Cerului și a pământului, având în vedere praznicul cinstitei sale nașteri. În absența oricărei explicații logice,...
Moartea ei strălucește de veșnicie și nemurire
14 August 2016
Întâmpinat cu post și rugăciune, praznicul Adormirii Maicii Domnului ne oferă o apropiere duhovnicească aparte față de cea care L-a născut și L-a crescut pe Mântuitorul...
Maica Domnului, obârșie de Viață
12 August 2016
În cultul ortodox Maica Domnului este numită foarte des „mijlocitoare” sau „rugătoare fierbinte către Dumnezeu”. În textul următor încercăm să vedem ce înseamnă mijlocirea...
Într-o lume supusă morții, lumina Taborului aduce învierea
04 August 2016
Unul dintre cele mai nepătrunse și mai tainice momente din activitatea pământească a Mântuitorului Hristos rămâne cu certitudine Schimbarea Sa la Față înaintea a trei dintre...
„Mai mari ca toţi, pe sine înaintea tuturor s-au smerit”
26 Iunie 2016
Sfinții reprezintă „capitolul” cel mai însemnat al Bisericii. Ei sunt tot ce are mai de preț Biserica Ortodoxă și trebuie să păstrăm această moștenire pe care am primit-o. Noi ne închinăm icoanelor și moaștelor sfinților și, de asemenea, așezăm...
„Toate cele spuse de El s-au împlinit”
24 Iunie 2016
Textul biblic al sărbătorii Cincizecimii este din Faptele Apostolilor cap. 2, unde se consemnează întreg evenimentul pogorârii Duhului Sfânt asupra...
Duhul Sfânt, Inspiratorul frumuseții și al oricărei înțelepciuni
19 Iunie 2016
Totul este taină în Duhul Sfânt! Sfinților Părinți ai primelor veacuri creștine le‑a fost relativ greu să‑L deslușească. A fost nevoie de un al doilea Sinod...
Înălțarea Domnului ne face cale către Împărăție
09 Iunie 2016
Pentru Biserică, Înălțarea Domnului este sărbătoarea care încheie praznicul Paștilor. În Biblie, Înălțarea este evenimentul de sfârșit al activității...

Arhivă ediții

Contactează-ne!