Theologica

Duminica Sfântului Grigorie Palama
23 Martie 2019
A doua Duminică a Postului Mare este numită a Sfântului Grigorie Palama. Această denumire a fost dată acestei duminici odată cu trecerea lui în rândul sfinţilor, în anul...
Vestea cea bună a mântuirii noastre
22 Martie 2019
La 25 martie sărbătorim Buna Vestire, când suntem chemaţi să ne bucurăm cu nădejdea sfântă a mântuirii noastre. Această sărbătoare constituie sfârşitul făgăduinţelor pentru...
Buna Vestire, împlinirea făgăduinţei lui Dumnezeu
21 Martie 2019
În fiecare an, la 25 martie sărbătorim Buna Vestire, ziua în care Arhanghelul Gavriil a vestit Sfintei Fecioare Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus...
Rugăciunea lui Iisus, centrul trăirii isihaste
20 Martie 2019
Duminică, la finalul celei de-a doua săptămâni a Postului Mare, Sinaxarul din Triod ne spune că se face pomenirea celui între sfinți Părintele nostru Grigorie Palama,...
Liturghiile din Postul Mare
19 Martie 2019
În Postul Mare, duminica, se oficiază Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, sâmbăta şi de Buna Vestire Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar de luni până vineri Liturghia...
„Să murim, dar cu moartea cea aducătoare de viață!”
24 Martie 2019
Cuvântul Părinților Bisericii ne introduce în lumea Împărăției lui Dumnezeu. Intensitatea la care ne străduim să trăim viața duhovnicească în această perioadă, a Postului Mare, sporește atunci când ascultăm acest cuvânt și îl punem în practică....
Iisus Hristos, Mântuitorul neamului omenesc
18 Martie 2019
Întreaga activitate mesianică a Mântuitorului nostru Iisus Hristos reprezintă opera de mântuire a neamului omenesc. Părintele Dumitru Stăniloae afirmă că „Dogmatica creştină...
Istoria colivei
16 Martie 2019
În Biserica Ortodoxă, astăzi este sâmbăta Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, când aflăm din sinaxar cum a apărut coliva în istoria Bisericii.
Întruparea lui Hristos face posibilă reprezentarea lui Dumnezeu în icoane
15 Martie 2019
Duminica următoare este numită a Ortodoxiei, deoarece la 11 martie 843 a fost organizată pentru prima oară cinstirea solemnă a dreptei credinţe în cea dintâi duminică din...
Postul este începutul pocăinței
14 Martie 2019
Din cele mai vechi timpuri, Postul Mare a fost ţinut cu multă rigurozitate, de altfel, până astăzi, postul acesta este cel mai respectat în lumea ortodoxă. „Postul - spune...
Vremea rugăciunii și a postirii
13 Martie 2019
­Postul este un timp de sporire duhovnicească în care intensificăm rugăciunea zilnică şi prezenţa noastră în biserică la sfintele slujbe specifice acestei...
Postul, timp al iertării
12 Martie 2019
Suntem în Postul Mare, timp al pocăinţei şi rugăciunii care ne pregăteşte pentru bucuria pascală a Învierii Domnului. Acest post este cel mai lung şi mai aspru dintre cele...
Pomul vieţii şi pomul cunoştinţei binelui şi răului
11 Martie 2019
Moise în prima carte a Sfintei Scripturi ne spune despre pomii Raiului: „Şi a făcut Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi, plăcuţi la vedere şi cu roade bune de...
Căderea omului
09 Martie 2019
Protopărinţii neamului omenesc n-au rămas în starea lor primordială de comuniune cu Dumnezeu, ci, călcând voia Lui, au căzut în păcat (Facerea 3, 1-6), pierzând fericirea de...
Omul în rai
08 Martie 2019
Textul Facerii ne arată că omul a fost creat să trăiască în rai: „A luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o...

Arhivă ediții

Contactează-ne!