Theologica

„Mai mari ca toţi, pe sine înaintea tuturor s-au smerit”
26 Iunie 2016
Sfinții reprezintă „capitolul” cel mai însemnat al Bisericii. Ei sunt tot ce are mai de preț Biserica Ortodoxă și trebuie să păstrăm această moștenire pe care am primit-o. Noi ne închinăm icoanelor și moaștelor sfinților și, de asemenea, așezăm...
„Toate cele spuse de El s-au împlinit”
24 Iunie 2016
Textul biblic al sărbătorii Cincizecimii este din Faptele Apostolilor cap. 2, unde se consemnează întreg evenimentul pogorârii Duhului Sfânt asupra...
Duhul Sfânt, Inspiratorul frumuseții și al oricărei înțelepciuni
19 Iunie 2016
Totul este taină în Duhul Sfânt! Sfinților Părinți ai primelor veacuri creștine le‑a fost relativ greu să‑L deslușească. A fost nevoie de un al doilea Sinod...
Înălțarea Domnului ne face cale către Împărăție
09 Iunie 2016
Pentru Biserică, Înălțarea Domnului este sărbătoarea care încheie praznicul Paștilor. În Biblie, Înălțarea este evenimentul de sfârșit al activității...
Bucuria ca sens al vieții creștine
02 Iunie 2016
Alături de mărturiile scriptu­ris­tice și de cele amintite de Sfânta Tradiție în legătură cu bucuria martorilor care au participat, prin prezența...
Pelerini pe urmele Sfântului Apostol Pavel la Filipi
20 Mai 2016
Ceasul amiezii de vară ne‑a furat umbrele, care parcă s‑au scurs în pământul sterp, printre vestigiile fostului oraş, atât de greu de istorie, Filipi....
Transcendenţa şi imanenţa sărbătorilor
08 Mai 2016
Fiecare sărbătoare creştin-ortodoxă şi toate la un loc s-ar putea asemăna cu scara din visul patriarhului Iacob de la Betel, „sprijinită pe pământ; cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Apoi S-a arătat...
Hristos schimbă prin Înviere polaritatea lumii
01 Mai 2016
În fiecare an, la praznicul Învierii, acesta este cel mai important moment de întâlnire cu Hristos: în zorii de la miezul nopții. Unii merg să-L caute pe mortul de pe Cruce, alții pe Cel Înviat. Fiecăruia Hristos i Se descoperă cu forța specifică...
Floriile - fidelitatea misiunii sub avalanşa ovațiilor
24 Aprilie 2016
Sărbătoarea de astăzi - a Intrării Domnului în Ierusalim - este generată de minunea de ieri, adică de învierea lui Lazăr cel mort de patru zile. Entuziasmul evenimentului de...
Domnul Vieții cheamă la viață pe prietenul Lazăr
23 Aprilie 2016
În sâmbăta dinaintea Duminicii Floriilor prăznuim învierea Sfântului și Dreptului Lazăr, prietenul lui Hristos. Biserica a rânduit ca să se sărbătorească în această zi...
Familia creștină și provocările ei astăzi
09 Aprilie 2016
Familia creştină este greu încercată de crizele morale ale societăţii secularizate a timpurilor pe care le trăim. În rândurile următoare vom radiografia aspecte ale familiei...
O paradigmă a jertfei și a asumării în aflarea mântuirii
08 Aprilie 2016
Perioada premergătoare praznicului Învierii Mântuitorului Iisus Hristos este una specială în cuprinsul calendarului creștin ortodox și în viața creștinului în general. În...
Mântuirea omului înseamnă îndumnezeirea lui
27 Martie 2016
„Dumnezeu este în același timp accesibil și inaccesibil” este mesajul pe care ni-l transmite Sfântul Grigorie Palama în a doua duminică din Postul Mare. Taina iconomiei umanității se împlinește în Persoana lui Hristos, Logosul întrupat, și în...
Dreapta credință, temelia pe care stă Biserica
20 Martie 2016
Ispitele (încercările) trebuie depășite fără a ne pierde credința în Dumnezeu. Însoțiți de răbdare și cu nădejdea că Dumnezeu este de față și privește la lupta...
Rugăciunea și munca întrețin comuniunea cu Dumnezeu și semenii
13 Martie 2016
Omul a fost scos afară din rai, în primul rând, pentru că a greșit, întreit a greșit: nu a ascultat, s-a semețit și nu a postit. Cu toate că l-a scos din rai, Dumnezeu nu...

Arhivă ediții

Contactează-ne!