Theologica

Suferinţa - dialog al lacrimilor
07 Ianuarie 2012
Omul îşi probează valoarea şi nobleţea sa spirituală, tăria în ispite şi încercări şi nădejdea în Dumnezeu în momentele grele din viaţa sa, în situaţiile-limită, în clipele de încercare şi durere. Boala este un dialog al lacrimilor cu Părintele...
„Astăzi, pământul şi marea şi-au împărţit bucuria lumii“
05 Ianuarie 2012
Sărbătoarea Botezului Domnului este un bun prilej de a ne aminti că există un timp al mântuirii. Una dintre rugăciunile de la Sfinţirea cea Mare a Apei, alcătuire a Sfântului Sofronie al Ierusalimului, repetă adverbul "astăzi" de nu mai puţin...
Ciudatul caz al cumpărării unei ţarini
04 Ianuarie 2012
În Ieremia 32 se menţionează cum în timpul asediului Ierusalimului de către caldei (babilonieni) profetul cumpără o ţarină. Dacă, aşa cum am învăţat foarte bine în ultima vreme, pe timp de criză economică piaţa imobiliară scade vertiginos, cu...
De ce pedeapsa până la al patrulea neam?
29 Decembrie 2011
Chiar în Decalog, la interdicţia închinării înaintea unui chip cioplit, apare o explicaţie pe care noi, cei de astăzi, nu o mai putem accepta. Problema este că i se atribuie chiar lui Dumnezeu pedeapsa copiilor pentru vina părinţilor, până la...
Gânduri la Naşterea Domnului
24 Decembrie 2011
De fiecare dată, la slăvitul praznic al Naşterii Domnului, noi, creştinii, căutăm pe Cineva pe care l-am pierdut, aşteptăm pe Cineva mult dorit şi întâmpinăm pe Cineva care tocmai a venit. La Naşterea Domnului, cei flămânzi îşi aşteaptă Pâinea,...
Minunea Naşterii arată măreţia smereniei
24 Decembrie 2011
În toată istoria omenirii, plină de evenimente, tot atâtea faţete ale destinului ei, există câteva cuvinte ale strălucitei biruinţe asupra ceea ce încearcă să slăbească, să micşoreze, să minimalizeze, să răpească omului aura sa de fiinţă...
Cântările care-L veselesc pe Pruncul născut în Betleem
23 Decembrie 2011
Catavasiile Naşterii Domnului, care încep cu cântarea "Hristos se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri întâmpinaţi-L", au fost cântate la slujba Utreniei în toată perioada postului premergător marelui praznic. Aceste catavasii încununează şi...
În căutarea paradisului
22 Decembrie 2011
În Facere 2:10-14 este descris un râu care ieşea din Eden şi uda întreaga grădină, fiind împărţit în patru braţe (capete). Două dintre braţe au numele unor fluvii cunoscute. Oare prin aceasta nu poate fi Edenul localizat cu mai multă...
Drepţii care prin credinţă l-au văzut pe Hristos
20 Decembrie 2011
În Duminica dinaintea Naşterii Domnului, Biserica Ortodoxă face pomenirea strămoşilor după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos. Sinaxarul din Minei al acestei sărbători spune că aceasta este "o datină de la sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii...
Ethosul comun al căsătoriei şi monahismului
17 Decembrie 2011
Ne scapă adesea din vedere că exigenţele de ascultare, înfrânare şi cumpătare în cele materiale sunt specifice nu doar monahilor, ci şi mirenilor. Nu ne călugărim, nici nu ne căsătorim din slăbiciune, ci pentru a pune în valoare felurimea...
Colindele Crăciunului, tradiţie sfântă a neamului românesc
17 Decembrie 2011
Datina colindatului la poporul român este străveche, avându-şi obârşia în zorii constituirii sale în vatra vechii Dacii. Chiar dacă nu poate fi precizată cu exactitate data apariţiei acestui obicei, totuşi conţinutul poetico-literar al...
Templul Dumnezeului nostrum
15 Decembrie 2011
În relatarea lui Ezdra (Ezdra 7-10; Neemia 8), o notiţă fugitivă atrage atenţia la o analiză mai atentă: "Şi le-am dat acestora însărcinare către Ido, care era căpetenie în ţinutul Casifia, şi le-am pus în gura lor ce să grăiască cu Ido şi cu...
Un mare misionar ortodox
12 Decembrie 2011
Pe data de 13 decembrie, în urmă cu aproape treizeci de ani, a trecut în veşnicie unul dintre teologii ortodocşi de prim rang ai secolului XX, părintele Alexander Schmemann. Dincolo de idei, publicaţii sau repere biografice - toate acestea...
Omul sau Adam?
07 Decembrie 2011
Dacă stăm să comparăm diverse traduceri ale Bibliei, vom observa că există o diversitate de opinii cu privire la momentul în care omul creat de Dumnezeu este numit Adam, ca un nume propriu. În Biblia Sinodală, Adam apare menţionat ca atare în...
Trăirea mistică liturgică şi misticismul individualist
05 Decembrie 2011
Ce mai înseamnă astăzi teologia mistică? Din punct de vedere ortodox, ea reprezintă însăşi fiinţa credinţei noastre, o continuare profundă şi niciodată finalizată a Tradiţiei Ortodoxe anterioare. Teologia mistică este rezultatul cunoaşterii lui...

Arhivă ediții

Contactează-ne!