Theologica

Jertfa, taina iubirii lui Hristos pentru lume
08 Mai 2010
Iubirea lui Dumnezeu pentru om se revelează mai ales în jertfă, prin aceasta ea făcându-se mai evidentă: "Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El şi-a dat viaţa pentru noi" (I In. 3, 16). În suferinţele Sale, Iisus n-a vrut de la om...
Sfântul Justin şi „modificarea“ Scripturilor
05 Mai 2010
În dialogul cu iudeul Tryfon, Sf. Justin invocă deformarea de către iudei a profeţiilor mesianice, citând ca exemplu în acest caz Psalmul 95, 9 (Septuaginta v. 10): "Spuneţi întru neamuri că Domnul a împărăţit de pe lemn". În...
Şeolul şi Iahve
28 Aprilie 2010
În ebraică, lumea de dincolo, "locuinţa morţilor", este numită şe'ol, iar câteva texte biblice vorbesc despre imposibilitatea omului care ajunge acolo să mai păstreze legătura cu Iahve. În asemenea cazuri, s-ar părea că Iahve nu mai este...
Caracterul sacramental al icoanei
24 Aprilie 2010
Pentru Sfântul Ioan Damaschinul, icoana este o taină, nu prin manifestare divină, ci prin prezenţa divină. Considerând întregul ei loc şi rol liturgic, prezenţa şi participarea ei în epicleza Bisericii, în ceea ce ea reprezintă, icoana primeşte...
Nazarinean Se va chema
21 Aprilie 2010
Evanghelia lui Matei prezintă reîntoarcerea Mântuitorului din Egipt şi aşezarea în Nazaret ca fiind împlinirea a ceea ce s-a vestit prin prooroci "Nazarinean Se va chema" (Matei 2, 23). De altfel, Matei foloseşte de multe ori citarea...
Starea paradisiacă a primilor oameni
17 Aprilie 2010
Învăţătura despre starea primordială, căderea primilor oameni în păcat, urmările acesteia şi eliberarea din robia lui sunt prezentate în literatura filocalică fiind fundamentale în planul mântuirii. Din scrierile filocalice aflăm că a fost o...
A treia zi „după Scripturi“
14 Aprilie 2010
Dacă ne-am întreba la ce se referă articolul din Crez că Hristos "a înviat a treia zi după Scripturi", am fi tentaţi să răspundem fără îndoială că mărturisirea se sprijină pe Scripturile Noului Testament. Totuşi, expresia este preluată întocmai...
Exigenţele credinţei mântuitoare
10 Aprilie 2010
Prin mărturisirea credinţei adevărate, Biserica a înlăturat învăţătura care înstrăina pe Dumnezeu de Hristos şi micşora pe Hristos ca Dumnezeu. Simbolul mărturiseşte în chip sobornicesc faptul că Hristos este Acelaşi Dumnezeu din cer (II Cor....
Gustaţi şi vedeţi
08 Aprilie 2010
Psalmul 33 este un psalm individual de mărturisire a încrederii, atribuit lui David. În versetul 8 se spune: "Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul", tema mâncării apărând şi în v. 10, unde se arată că cei bogaţi au sărăcit şi au flămânzit....
La ce bun textul masoretic?
25 Martie 2010
Masoreţii nu sunt un tip de biscuiţi, ci învăţaţii biblici care s-au ocupat de critica textuală a Bibliei ebraice. Există însă opinii după care textul masoretic, fiind produsul iudaismului care se opunea Bisericii creştine emergente, nu ar...
Duhovnicul şi duhovnicia
19 Martie 2010
Perioada postului este menită să ne prilejuiască însănătoşirea puterilor noastre sufleteşti schilodite prin multele păcate. Având în vedere acest lucru, cum ar trebui, deci, să ne ocupăm de sănătatea noastră duhovnicească? La cine să mergem?...
Numele Israel şi tâlcuirea duhovnicească. Despre Osea 12,4
17 Martie 2010
Patriarhului Iacob i s-a schimbat numele în Israel într-un episod straniu, în care s-a luptat cu Dumnezeu la râul Iaboc. Profetul Osea reia această tradiţie şi pare să ofere explicaţii în 12:4 la ambele nume purtate de patriarh: Iacob, pentru...
Pustia, pustiirea şi plânsul de bucurie făcător
13 Martie 2010
Ca să mai uite de sine, omului contemporan i se oferă spectacolul cotidian, prin care i se sugerează că adevăratele evenimente ale vieţii lui se petrec cu totul în altă parte decât în fiinţa sa. De aceea, pentru a înţelege ce se întâmplă cu el,...
„La început“. Primele cuvinte din Scriptură
11 Martie 2010
Scriptura începe chiar cu termenul „la început“, bereşit, iar în ebraică acest termen i-a dat primei cărţi chiar şi titlul (Facerea sau Geneza a fost denumirea dată abia de traducătorii greci). Totuşi, cum orice început e greu, aşa cum...
Drepţii şi tropologia. Despre Psalmul 141, 7
03 Martie 2010
Alături de Psalmul 140, Psalmul 141 este folosit la Vecernie, în partea de început. Finalul versetului 7, „Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie“, este rostit de comunitate sau de citeţ, ceea ce, dacă ne gândim mai bine,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!