Theologica

Misterul „hainelor de piele“ de la creaţie
15 Martie 2013
În episodul izgonirii lui Adam din Rai există un moment enigmatic şi greu de tâlcuit. După căderea în păcatul neascultării, Dumnezeu le face primilor oameni îmbrăcăminte din piele. „Apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui...
Postul Mare - răstimp al înnoirii duhovniceşti
15 Martie 2013
În arhitectura anului bisericesc, Postul Mare iese cu totul în evidenţă. Cu voia lui Dumnezeu, în fiecare an lăsat de El, pornim la drum, cu un efort sporit, ca un accent, în prima săptămână, a cincea şi în...
Duminica Izgonirii lui Adam din Rai
13 Martie 2013
Cuvânt teologic al Părintelui Dumitru Stăniloae „La Duminica lăsatului de sec“ * Creştinismul nu este numai o în­vă­ţă­tură care ajunge să fie ştiută, ci o în­vă­ţă­tu­ră care se...
Judecata Universală*
06 Martie 2013
(Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi) (…) Noi poate nu vedem acum în semenul nostru pe Hristos, sau în Hristos pe semenul nostru. Aceasta o ştim deocamdată poate numai prin credinţă. Dar faptul acesta ni se va...
„Nu suntem insule. Fiecare persoană este o bucăţică de continent“
02 Martie 2013
Privit în mentalitatea modernistă ca o insulă izolată şi autosuficientă, omul în sine se ascunde privirilor scrutătoare ale cercetătorului. Pendulând între individ şi persoană, între o cunoaştere reducţionistă şi una...
Despre pocăinţă *
27 Februarie 2013
(Duminica întoarcerii Fiului risipitor) Frica de Dumnezeu, susţinută de con­şti­in­ţa unei vieţi pă­că­toa­se, duce, pe de o par­­te, la pocăinţă pentru pă­ca­te­­le trecute, pe de...
Rugăciunea într-o lume secularizată
20 Februarie 2013
Întrucât anul 2013 este şi Anul comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae în şcolile de teologie din Patriarhia Română, considerăm necesar ca, în locul predicilor noastre tematice pe care le-am publicat...
Mărturia teologului Treimii
24 Ianuarie 2013
Mai puţin angajat în treburile administraţiei şi în cele ale legislaţiei bisericeşti decât ilustrul său prieten, Vasile, dar neîntrecut în arta oratoriei - Demostenele creştin -, teolog de mare fineţe şi profunzime,...
Sărbătorile epifaniei
09 Ianuarie 2013
Chiar dacă de multe ori omul contemporan nu mai ştie în ce constă bucuria adusă de Naşterea Mântuitorului Hristos, se bucură de Crăciun şi este bine c-o face. Bucuria o caută atât cei care vor să se bucure pur şi simplu că există sărbători, cât...
Mărturiile Sfinţilor Evanghelişti despre Botezul Mântuitorului
05 Ianuarie 2013
Botezul lui Iisus constituie momentul central al tripticului pregătitor sau al "trilogiei sinoptice" despre începutul slujirii publice a Domnului: propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul, Botezul lui Iisus în râul Iordan şi ispitirea lui...
Istorie şi semnificaţie
22 Decembrie 2012
Iconografia Naşterii Domnului, aşa cum s-a definit treptat, până la forma ei finală, s-a alcătuit din Evangheliile canonice (Matei, Luca), cele apocrife (Protoevanghelia lui Iacob, Pseudo-Matei), imnografie şi scrieri ale Părinţilor Bisericii....
O sinteză imnografică a teologiei Cuvântului Întrupat
21 Decembrie 2012
Slujba sărbătorii Naşterii Domnului cuprinde fragmente biblice şi cântări care transmit adevărul istorico-biblic al acestui unic şi dumnezeiesc eveniment, teologia întrupării şi naşterii suprafireşti a Mântuitorului, precum şi bucuria pe care...
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
21 Decembrie 2012
"Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă, Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a...
Vreme pentru colinde
20 Decembrie 2012
Mai multe grupuri de colindători din ţară şi de peste hotare au sosit în aceste zile la Patriarhia Română pentru a-l colinda pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Corala Asociaţiei "Oastea...
Sănătatea şi viaţa în Hristos
24 Noiembrie 2012
În orice timpuri, dar mai ales în vremuri de criză, problema sănătăţii este prezentă şi dezbătută la toate nivelurile societăţii, de la politicienii dornici să mai câştige un vot până la cetăţeanul de rând care aleargă după o...

Arhivă ediții

Contactează-ne!