Theologica

Starea paradisiacă a primilor oameni
17 Aprilie 2010
Învăţătura despre starea primordială, căderea primilor oameni în păcat, urmările acesteia şi eliberarea din robia lui sunt prezentate în literatura filocalică fiind fundamentale în planul mântuirii. Din scrierile filocalice aflăm că a fost o...
A treia zi „după Scripturi“
14 Aprilie 2010
Dacă ne-am întreba la ce se referă articolul din Crez că Hristos "a înviat a treia zi după Scripturi", am fi tentaţi să răspundem fără îndoială că mărturisirea se sprijină pe Scripturile Noului Testament. Totuşi, expresia este preluată întocmai...
Exigenţele credinţei mântuitoare
10 Aprilie 2010
Prin mărturisirea credinţei adevărate, Biserica a înlăturat învăţătura care înstrăina pe Dumnezeu de Hristos şi micşora pe Hristos ca Dumnezeu. Simbolul mărturiseşte în chip sobornicesc faptul că Hristos este Acelaşi Dumnezeu din cer (II Cor....
Gustaţi şi vedeţi
08 Aprilie 2010
Psalmul 33 este un psalm individual de mărturisire a încrederii, atribuit lui David. În versetul 8 se spune: "Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul", tema mâncării apărând şi în v. 10, unde se arată că cei bogaţi au sărăcit şi au flămânzit....
La ce bun textul masoretic?
25 Martie 2010
Masoreţii nu sunt un tip de biscuiţi, ci învăţaţii biblici care s-au ocupat de critica textuală a Bibliei ebraice. Există însă opinii după care textul masoretic, fiind produsul iudaismului care se opunea Bisericii creştine emergente, nu ar...
Duhovnicul şi duhovnicia
19 Martie 2010
Perioada postului este menită să ne prilejuiască însănătoşirea puterilor noastre sufleteşti schilodite prin multele păcate. Având în vedere acest lucru, cum ar trebui, deci, să ne ocupăm de sănătatea noastră duhovnicească? La cine să mergem?...
Numele Israel şi tâlcuirea duhovnicească. Despre Osea 12,4
17 Martie 2010
Patriarhului Iacob i s-a schimbat numele în Israel într-un episod straniu, în care s-a luptat cu Dumnezeu la râul Iaboc. Profetul Osea reia această tradiţie şi pare să ofere explicaţii în 12:4 la ambele nume purtate de patriarh: Iacob, pentru...
Pustia, pustiirea şi plânsul de bucurie făcător
13 Martie 2010
Ca să mai uite de sine, omului contemporan i se oferă spectacolul cotidian, prin care i se sugerează că adevăratele evenimente ale vieţii lui se petrec cu totul în altă parte decât în fiinţa sa. De aceea, pentru a înţelege ce se întâmplă cu el,...
„La început“. Primele cuvinte din Scriptură
11 Martie 2010
Scriptura începe chiar cu termenul „la început“, bereşit, iar în ebraică acest termen i-a dat primei cărţi chiar şi titlul (Facerea sau Geneza a fost denumirea dată abia de traducătorii greci). Totuşi, cum orice început e greu, aşa cum...
Drepţii şi tropologia. Despre Psalmul 141, 7
03 Martie 2010
Alături de Psalmul 140, Psalmul 141 este folosit la Vecernie, în partea de început. Finalul versetului 7, „Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie“, este rostit de comunitate sau de citeţ, ceea ce, dacă ne gândim mai bine,...
Atotprezenţă şi Parusie
28 Februarie 2010
Parusia este revelarea, descoperirea şi manifestarea supremă a atotprezenţei, prin arătarea şi venirea întru slavă pe norii cerului a Celui ce şade de-a dreapta Tatălui. Atotprezenţa pregăteşte Parusia. Atotprezenţa este temeiul şi fundamentul...
Se îndrăcea sau proorocea? Despre 1 Regi 18, 10
24 Februarie 2010
Dacă vom compara traducerile româneşti ale textului de la 1 Regi 18, 10, vom observa diferenţe foarte mari. Biblia de la 1914 traduce prin „a rămas uimit“, Cornilescu prin „proorocea“, Gala Galaction (1936) - „umbla zbuciumându-se“, Biblia...
Postul şi semnificaţiile lui teologice
20 Februarie 2010
În lumea noastră înrobită plăcerilor trupeşti, postul nu prea are trecere. Chiar unii oameni care se consideră credincioşi nesocotesc cu totul posturile sau le reduc la cât mai puţin cu putinţă. Ba unii chiar încearcă să-şi justifice „biblic“...
Cum umple şamirul distanţa dintre versete? Despre 3 Regi 6, 7
17 Februarie 2010
Amuzant şi paradoxal totodată, şamirul - se spune - poate sparge orice, totuşi el lipeşte, pune împreună texte biblice. Ca să vedem mai exact, trebuie să începem… cu sfârşitul, adică de la referinţa biblică. 3 Regi 6, 7 menţionează un fapt...
Iertarea, condiţia intrării în Împărăţie
13 Februarie 2010
Păşind pe calea Postului celui Mare, suntem chemaţi să cerem iertare celor cărora le-am greşit, dar şi să îi iertăm cu toată inima pe fraţii noştri. De ce tocmai iertarea, acum, în pragul unui drum care urcă spre jertfa şi Învierea Domnului?...

Arhivă ediții

Contactează-ne!