Theologica

Uşă tainică a dorinţei de a fi creştin
23 August 2013
Primirea Tainei Sfântului Botez a fost prefaţată în primele secole creştine de instituţia catehumenatului. Tot cel ce dorea să vină la sfânta luminare trebuia să-şi îmbogăţească viaţa cu dumnezeieştile...
Tămăduirea care vine prin credinţă şi rugăciune
22 August 2013
Grija faţă de cei suferinzi a fost practicată în mod constant de Biserică, scriitorii bisericeşti oferindu-ne nenumărate dovezi în acest sens. Mărturiile Sfinţilor Părinţi au rămas grăitoare peste timp pentru necesitatea şi rostul...
Credinţa, condiţie primordială a purificării
21 August 2013
Duminica a noua după Rusalii (Umblarea pe mare - Potolirea furtunii)   Credinţa e primul pas în viaţa duhovnicească. „Credinţa e prin fire începutul virtuţilor.“ Astfel,...
Dumnezeiasca Euharistie
15 August 2013
Duminica a opta după Rusalii (Înmulţirea pâinilor) (…) Euharistia ne face să avem în noi înşine Învierea lui Hristos ca putere care ne conduce spre înviere şi s-o pregustăm...
Asceza în lumina Sfântului Duh
14 August 2013
În Biserică suntem în căutarea asemănării cu Dumnezeu, într-un proces continuu în care ne confruntăm mereu cu conflictul dintre realitatea noastră căzută şi sublimul chemării şi al scopului nostru ca fiinţe create de...
Iubirea veşnică a Maicii Domnului pentru Fiul ei şi pentru umanitate
07 August 2013
Postul Adormirii Maicii Domnului   (…) Maica Domnului ne uşurează (sporeşte) şi ne adânceşte iubirea faţă de Iisus Hristos şi prin aceasta ne pune într-o legătură...
Maica Domnului - modelul adevăratei libertăţi
07 August 2013
Ne e din ce în ce mai greu să vorbim azi de modele şi asta nu pentru că nu le-am avea, ci pentru că libertatea noastră nu se mai lasă ademenită de frumuseţe, ci se complace într-un libertinaj consumist ce-i retrage omului modern...
Sfinţii Părinţi despre minunea de pe Tabor
05 August 2013
La nivelul teologiei răsăritene există o tensiune între istorie şi eshatologie care s-a manifestat şi prin diferitele tradiţii interpretative ale textelor sfinte. Minunea Schimbării la Faţă a Domnului este considerată din prisma...
Lumina Taborului – slavă a vieţii veşnice
31 Iulie 2013
Duminica a şasea după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Sfântul Ioan E­van­ghe­listul prezintă sco­­pul întrupării Fi­u­­­lui lui Dumnezeu, um­­plerea de lumină, prin...
Gândurile pătimaşe - îndemn al diavolului la păcat
24 Iulie 2013
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)   Este important să stăruim puţin asupra modului în care se stârnesc patimile în noi, pentru că...
Vindecarea aproapelui prin rugăciunea altora
17 Iulie 2013
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului) Rugaţi-vă unii pentru alţii“ (Iacob 5, 16) Sfânta Scriptură ţine în ma­re cinste rugăciunea. Pe fiecare pa­gină vorbeşte despre puterea...
O poetică a Logosului
11 Iulie 2013
Dacă ar fi să ascultăm lumea contemporană cu ce are ea de spus despre etica şi estetica ei, o vom auzi strigând cu multe graiuri, dar mesajul ei este unul singur: „Valoarea estetică este independentă şi impermeabilă la...
Duhovnic sau psiholog?
10 Iulie 2013
În perioada contemporană, din cauza efectelor tot mai pregnante ale secularizării, preotul este văzut mai mult ca un funcţionar al unei instituţii. Într-o latură cu totul opusă se află cei care îl consideră un magician sau...
Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul*
10 Iulie 2013
Duminica a treia după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic)   Biserica a fost preocupată în toată istoria ei să păstreze adevărul fundamental al mântuirii, mărturisit...
Sfinţii întăresc unitatea Bisericii*
03 Iulie 2013
Duminica a doua după Rusalii (a Sfinţilor Români) […] Creştinismul românesc a rodit şi el din sine mulţi şi mi­nu­naţi sfinţi, chiar dacă smerenia caracteristică poporului nos­tru sau alte împrejurări...

Arhivă ediții

Contactează-ne!