Theologica

Corabia şi paradisul
27 Ianuarie 2011
Spaţiul sacru se subsumează unei paradigme alcătuite din elemente definitorii, pe care le putem urmări în diverse descrieri biblice, începând cu Grădina Edenului şi încheind cu Ierusalimul ceresc, adică de la un capăt la celălalt al Sfintei...
Sub acoperământul aripilor Tale
20 Ianuarie 2011
În Psalmul 16:8, orantul I se adresează lui Dumnezeu rugându-L: "Cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă!". Expresia apare şi în alte contexte din Psalmi şi naşte întrebarea: oare are Iahve în concepţia Vechiului Testament...
Focul din inimă
13 Ianuarie 2011
În cap. 20, profetul Ieremia îşi descrie suferinţa ca mesager al cuvântului Domnului şi pare că doreşte să renunţe. Dar îşi mărturiseşte neputinţa: "iată era în inima mea ceva, ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele" (v. 9) care nu...
Închinarea la toiag?
06 Ianuarie 2011
Fiind întrebat de o cunoştinţă despre semnificaţia versetului din Facere 47:31, în care se spune: "Atunci Israel s-a închinat la vârful toiagului său", m-am hotărât să-mi fac temele cât mai bine, mai ales că problema s-a arătat...
Ce înseamnă inspiraţia biblică?
30 Decembrie 2010
În 2 Regi 23, 2, regele David spune: "Duhul Domnului grăieşte prin mine şi cuvântul lui este pe limba mea", desigur una dintre mărturiile biblice ale inspiraţiei autorului sfânt. Dar ce este inspiraţia? În limbaj comun,...
„Prunc S-a născut nouă“
23 Decembrie 2010
Pe felicitările de Crăciun se potriveşte la fel de bine ca tradiţionalele pasaje nou-testamentare şi un text din Vechiul Testament, deci din vremea când Hristos încă nu fusese născut. Isaia 9, 5 proclamă: "Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat...
Unitatea Treimii este modelul unităţii Bisericii
19 Decembrie 2010
Manualele de literatură clasează corespondenţa printre genurile minore ale literaturii, după epopee, istorie, discurs, teatru sau poezie lirică. Creştinii însă au fost foarte familiarizaţi cu acest gen literar, care îi întărea pentru a depăşi...
Grădina încuiată
16 Decembrie 2010
În descrierea persoanei iubite din Cântarea cântărilor cap. 4 se regăseşte motivul grădinii. Dincolo de descrierea plastică din versetele 13-15, ne vom concentra pe v. 12: "Eşti grădină încuiată, sora mea, mireasa mea, fântână acoperită şi...
Împărăţia lui Dumnezeu - cuvânt şi realitate în propovăduirea Mântuitorului Hristos
11 Decembrie 2010
Axă centrală a predicii Mântuitorului Iisus Hristos, realitate întrezărită în ambianţa harică a Bisericii şi nădejde de căpătâi a creştinilor, Împărăţia lui Dumnezeu se arată oamenilor ca învăţătură şi cuvânt, ca nădejde, prezenţă tainică şi...
Aşternutul picioarelor Lui
08 Decembrie 2010
În capitolul 2 din Plângerile lui Ieremia se spune despre Dumnezeu că Şi-a uitat "aşternutul picioarelor Lui" (v. 1). Cum e posibil ca Atotputernicul să uite de "aşternutul picioarelor"? Contextul din Plângeri 2,...
Comuniune şi singurătate ieri şi azi...
04 Decembrie 2010
Ce serviciu aduce eremitul lumii întregi? Nu este antisocial şi egoist a trăi în singurătate, întorcând spatele nenorocirilor şi suferinţelor tovarăşilor noştri? Aceasta este o critică făcută adeseori vieţii singuratice, în trecut, dar mai ales...
Chitim şi interpretarea proteică
01 Decembrie 2010
Textul din Daniel 11:30 vorbeşte despre corăbii din Chitim, care se ridică împotriva regelui din nord. De data aceasta, nu identificarea propriu-zisă a lui Chitim ridică probleme, ci interpretarea lui în ceea ce s-ar numi istoria efectelor...
Demonul amiezii
25 Noiembrie 2010
Nimic nu pare mai re­con­fortant decât o amiază de vară caldă când vrei să moţăi sorbind din cafea şi răsfoind ceva superficial. Totuşi Părinţii pustiei identificau această stare cu ispitirea celui mai puternic demon, care induce moleşeala şi...
Drumul omului de la chip spre asemănarea cu Hristos
21 Noiembrie 2010
Prin antropofanii înţelegem arătările succesive ale omului înaintea lui Dumnezeu, începând din grădina Edenului până în templul Noului Ierusalim, în multe şi felurite ipostaze, stări şi poziţionări în care-l aduc existenţa, viaţa şi istoria....
Când au fost creaţi îngerii?
18 Noiembrie 2010
Îngerii apar în textul biblic brusc, fără să fie prezentaţi înainte şi fără să se precizeze în referatul creaţiei când anume au fost făcuţi? Ca şi în cazul îngerilor răi, Scriptura nu spune nimic despre starea lor iniţială. Oare care să fie...

Arhivă ediții

Contactează-ne!