Theologica

„Spre Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe“
10 Decembrie 2014
Sub egida şi competenţa ştiinţifică a Institutului de Studii Ecumenice al Universităţii din Fribourg (Elveţia) a apărut traducerea în limba engleză a lucrării pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, „Hotărârile Întrunirilor...
„Când primim pocăinţa, veşnicia se atinge de noi“
19 Noiembrie 2014
În prima zi când am ajuns la mănăstire, Părintele Sofronie mi-a spus: „Dacă voieşti să dezrădăcinezi din tine patimile, învaţă să plângi“. Cu alte cuvinte, dacă voieşti să mori lumii, dacă voieşti ca lumea să nu...
„Duhul Se pogoară la ochii care priveghează“
12 Noiembrie 2014
Pentru monahii care s-au lepădat de legăturile cu lumea şi de viaţa anterioară, mănăstirea devine locul unde L-au descoperit pe Dumnezeu; viaţa lor se mută în altă realitate, şi anume în realitatea Împărăţiei şi a zilelor de pe...
O smerită icoană a creştinului
29 Octombrie 2014
Încercând a zugrăvi pe pânza cotidianului o smerită icoană a creştinului de zi cu zi sau dorind a dăltui în marmura idealului statura creştinului care păşeşte împreună cu Iisus în Galileea vremelniciei,...
În martiriu se afirmă jertfa supremă
22 Octombrie 2014
Acceptarea suferinţei şi a morţii e suprema garanţie ce o poate da omul despre adevărul mărturiei lui. Martirul rămâne martorul unor realităţi spirituale pe care le cunoaşte din propria experienţă. Totodată, martirul este şi misticul...
Crucea, semnul lui Hristos
20 Octombrie 2014
Pentru a ne apropia de Dumnezeu e nevoie să urmăm calea cea bună. Şi noi ştim că drumul spre El este Hristos. Aceasta a mărturisit-o Însuşi Iisus ucenicilor mai înainte de pătimirea Sa. Umanitatea îndumnezeită a Fiului...
Botezul pocăinţei este iertarea păcatelor?
19 Septembrie 2014
În articolele anterioare („Limbajul pocăinţei la Botezătorul Ioan“ şi „Pocăinţa ca act de convertire la credinţă“) am arătat că pocăinţa este un proces care presupune părăsirea căilor păcatului şi întoarcerea la...
Pregătirea credinciosului pentru participarea la Sfânta Liturghie
07 Septembrie 2014
Cultul divin public ortodox deschide credinciosului, în această lume dominată de timp, calea înălţării şi apropierii de Dumnezeu, calea experienţelor duhovniceşti şi a trăirii anticipate a Împărăţiei celei cereşti. Aceasta...
Ascultarea ca virtute şi datorie creştină
05 Septembrie 2014
Sfântul Evanghelist Luca accentuează faptul că Mântuitorul Hristos, copil fiind, era ascultător faţă de părinţii Săi pământeşti: „Şi a coborât cu ei şi a venit în Nazaret şi le era supus“ (Luca 2, 51)....
Martiriul lui Ioan vesteşte moartea Domnului Hristos
27 August 2014
În redactarea Evangheliilor, autorii biblici au urmărit un plan foarte bine determinat, reuşind să creeze legături şi paralele între diferite personaje din istoria mântuirii şi între diferite evenimente biblice. Astfel...
Viziunea Fericitului Augustin asupra iubirii
04 August 2014
În clipa în care iubim pe cineva, următorul gând este acela de a-l „avea“ sau de a fi cu el şi a-l iubi pentru totdeauna. Problematizarea mai veche, de origine platoniciană, a relaţiei dintre iubire şi frica de a nu...
Rugăciunea de dimineaţă a credinciosului
01 August 2014
Timpul liturgic al pravilei de dimineaţă poate fi unul legat de spaţiul eclesial (slujba de dimineaţă a Utreniei, a Ceasurilor 1, 3, 6 urmate de Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie), sau putem vorbi de timpul liturgic al rugăciunii matinale a...
Taina Spovedaniei sau despre cum să nimerim ţinta
24 Iulie 2014
Cu toţii trăim vremuri de confuzie şi căutare. Amăgiţi şi dezamăgiţi de lucrurile în care ne puneam speranţa împlinirii individuale, dar care au ajuns să ne guverneze viaţa, privim spre spiritualitate ca spre o vestă de salvare. O...
Pravila de seară a creştinului ortodox
09 Iulie 2014
Creştinul este dator să aibă grijă de viaţa sa spirituală, atât printr-o pravilă sau rânduială personală îndeplinită cu binecuvântarea duhovnicului, cât şi prin participarea la marea familie a Bisericii, la...
Dimensiunea euharistică a martirajului creştin
11 Iunie 2014
Biserica Ortodoxă învaţă că mucenicia este experienţa mărturisirii credinţei în Mântuitorul Hristos chiar cu preţul vieţii. Astfel, martirii, în cartea Apocalipsei, sunt descrişi ca fiind aceia care „vin din...

Arhivă ediții

Contactează-ne!