Theologica

Minuni ale Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul
05 Noiembrie 2015
Între eroii dreptei credințe și mărturisitorii Evangheliei lui Hristos, care au viețuit în prima jumătate a secolului XX, se numără și Cuviosul Gheor­ghe din Drama....
Călăuzele netrupești ale oamenilor
08 Noiembrie 2015
Dacă în Vechiul și Noul Testament, ca și în viețile sfinților, îngerii reprezentau prezențe familiare, pentru omul contemporan secularizat, aceștia au devenit mai curând „ființe imaginare”. În fiecare an, la 8 noiembrie, Sfânta Biserică îi...
„Dumnezeiasca Liturghie, izvorul unei vieţi întregi”
01 Noiembrie 2015
„Trăiesc în amintirea Liturghiei duminicii trecute şi a împărtăşaniei pe care am primit-o atunci, pre­cum şi în aşteptarea celor din duminica ce vine.” Iată cuvintele cu...
Filosofia cea adevărată se probează în sfințenia vieții
25 Octombrie 2015
Sensul alăturării întru aceeași cinstire eclesială a trei dintre marii Sfinți Ierarhi ai Bisericii creștine, care au exercitat o influență copleșitoare în...
Sfânta Parascheva, Vindecătoarea
18 Octombrie 2015
Mijlocul lui Brumărel ne prilejuiește întâlnirea cu Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Zeci de mii de pelerini își îndreaptă pașii către capitala Moldovei spre a se închina la moaștele „mult folositoarei”, orașul Iași devenind, preț de...
Asceza, lupta pentru înviere
11 Octombrie 2015
„Lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume!”, spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni 6, 14. Aceasta ne‑a zis‑o fiindcă există o moarte...
Familia creștină și comuniunea în viața omului
28 Septembrie 2015
Importanța deosebită pe care luna septembrie o are în tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe Române este dată nu doar de faptul că aceasta este prima lună din cursul anului bisericesc, ci și de faptul că, în cursul acestei luni, între sfinții a...
Cunoașterea adevărată și împărtășirea de Duhul lui Dumnezeu
17 Septembrie 2015
"Aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care L‑ai trimis” (Ioan 17, 3). Acest text...
Revelaţia ca un drum spre Emaus
30 August 2015
Încercând a extinde tainicul drum spre Emaus din seara Învierii, pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel Înviat a mers şi i-a însoţit real, dar necunoscut, pe sfinţii Săi ucenici şi apostoli Luca şi Cleopa, călăuzindu-i prin Scripturi şi...
Lumina taborică, promisiunea divină a transfigurării lumii
09 August 2015
Înainte de a merge spre Crucea pătimirilor, Mântuitorul a ales trei ucenici cu care a urcat pe culmea abruptă a Taborului pentru a le descoperi şi lor slava ce o avea de la Tatăl, înainte de întemeierea lumii. Împărăţia Sa trebuia să se descopere...
Cinstirea Cuviosului Serafim în spațiul românesc
06 August 2015
În spaţiul românesc, date mai însemnate despre viaţa şi învăţătura Sfântului Cuvios Serafim de Sarov nu au apărut în monografii publicate oficial, ci au fost răspândite mai întâi printre credincioșii care le citeau cu entuziasm şi le transmiteau...
„Cuvântul său va aduce adevărul şi hotărârile Domnului”
19 Iulie 2015
Numai două dintre per­so­na­lităţile Vechiului Testament ocupă un loc deosebit de important în calendarul bisericesc: Sfântul Proroc Ioan Bo­te­zătorul,...
O teză de doctorat publicată la Paris
16 Iulie 2015
În primăvara acestui an, teza de doctorat în teologie a părintelui ieromonah Nectarie Petre, cu titlul „Taina Pocăinței. Istoria rânduielii în România şi teologia ei în Biserica Ortodoxă”, a fost publicată la prestigioasa editură din Paris „Les...
„A te scufunda în smerenie înseamnă a coborî în Dumnezeu”
12 Iulie 2015
Smerenia nu constă într-un anume comportament sau atitudine. Ea este mai degrabă o stare. Smerenia se situează pe un alt plan al ființei,...
„Arta Bisericii este pascală, nu clasică”
05 Iulie 2015
„Care este datoria, misiunea artei?”, se întreabă părintele Marko Rupnik, directorul Centro Aletti din Roma. Aceasta nu este o întrebare stupidă pusă astăzi, când arta nu mai este legată de frumuseţe, când arta nu vrea să lucreze cu frumuseţea şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!