Theologica

Sfântul Ştefan - pârga mucenicilor Bisericii
30 Octombrie 2016
La aflarea sfintelor sale moaşte, martorii oculari au mărturisit că rănile provocate de pietre străluceau ca stelele cerului. Pentru Sfântul...
Minunile Maicii Domnului, reverberații ale iubirii sale pentru lume
11 Septembrie 2016
Iată-mă așezat în fața unei coli de hârtie, cu năzuința de a așterne câteva slove. Fără echivoc, mi-am zis, le voi dedica Împărătesei Cerului și a pământului, având în vedere praznicul cinstitei sale nașteri. În absența oricărei explicații logice,...
Moartea ei strălucește de veșnicie și nemurire
14 August 2016
Întâmpinat cu post și rugăciune, praznicul Adormirii Maicii Domnului ne oferă o apropiere duhovnicească aparte față de cea care L-a născut și L-a crescut pe Mântuitorul...
Maica Domnului, obârșie de Viață
12 August 2016
În cultul ortodox Maica Domnului este numită foarte des „mijlocitoare” sau „rugătoare fierbinte către Dumnezeu”. În textul următor încercăm să vedem ce înseamnă mijlocirea...
Într-o lume supusă morții, lumina Taborului aduce învierea
04 August 2016
Unul dintre cele mai nepătrunse și mai tainice momente din activitatea pământească a Mântuitorului Hristos rămâne cu certitudine Schimbarea Sa la Față înaintea a trei dintre...
„Mai mari ca toţi, pe sine înaintea tuturor s-au smerit”
26 Iunie 2016
Sfinții reprezintă „capitolul” cel mai însemnat al Bisericii. Ei sunt tot ce are mai de preț Biserica Ortodoxă și trebuie să păstrăm această moștenire pe care am primit-o. Noi ne închinăm icoanelor și moaștelor sfinților și, de asemenea, așezăm...
„Toate cele spuse de El s-au împlinit”
24 Iunie 2016
Textul biblic al sărbătorii Cincizecimii este din Faptele Apostolilor cap. 2, unde se consemnează întreg evenimentul pogorârii Duhului Sfânt asupra...
Duhul Sfânt, Inspiratorul frumuseții și al oricărei înțelepciuni
19 Iunie 2016
Totul este taină în Duhul Sfânt! Sfinților Părinți ai primelor veacuri creștine le‑a fost relativ greu să‑L deslușească. A fost nevoie de un al doilea Sinod...
Înălțarea Domnului ne face cale către Împărăție
09 Iunie 2016
Pentru Biserică, Înălțarea Domnului este sărbătoarea care încheie praznicul Paștilor. În Biblie, Înălțarea este evenimentul de sfârșit al activității...
Bucuria ca sens al vieții creștine
02 Iunie 2016
Alături de mărturiile scriptu­ris­tice și de cele amintite de Sfânta Tradiție în legătură cu bucuria martorilor care au participat, prin prezența...
Pelerini pe urmele Sfântului Apostol Pavel la Filipi
20 Mai 2016
Ceasul amiezii de vară ne‑a furat umbrele, care parcă s‑au scurs în pământul sterp, printre vestigiile fostului oraş, atât de greu de istorie, Filipi....
Transcendenţa şi imanenţa sărbătorilor
08 Mai 2016
Fiecare sărbătoare creştin-ortodoxă şi toate la un loc s-ar putea asemăna cu scara din visul patriarhului Iacob de la Betel, „sprijinită pe pământ; cu vârful atingea cerul, iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Apoi S-a arătat...
Hristos schimbă prin Înviere polaritatea lumii
01 Mai 2016
În fiecare an, la praznicul Învierii, acesta este cel mai important moment de întâlnire cu Hristos: în zorii de la miezul nopții. Unii merg să-L caute pe mortul de pe Cruce, alții pe Cel Înviat. Fiecăruia Hristos i Se descoperă cu forța specifică...
Floriile - fidelitatea misiunii sub avalanşa ovațiilor
24 Aprilie 2016
Sărbătoarea de astăzi - a Intrării Domnului în Ierusalim - este generată de minunea de ieri, adică de învierea lui Lazăr cel mort de patru zile. Entuziasmul evenimentului de...
Domnul Vieții cheamă la viață pe prietenul Lazăr
23 Aprilie 2016
În sâmbăta dinaintea Duminicii Floriilor prăznuim învierea Sfântului și Dreptului Lazăr, prietenul lui Hristos. Biserica a rânduit ca să se sărbătorească în această zi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!