Theologica

Vindecarea sufletului în Ortodoxie
11 Septembrie 2010
Mulţi dintre noi ne îndreptăm spre Taina Spovedaniei în speranţa vindecării bolilor sufleteşti. Este un pas esenţial în procesul nostru de schimbare a minţii şi de întoarcere la Dumnezeu. Cu toate acestea, există primejdia de a transforma...
Libertatea şi autoritatea
09 Septembrie 2010
Un conflict mai mult imaginar în afara celui dintre credinţă şi cultură se întâlneşte între libertate şi autoritate. Mulţi creştini sunt nemulţumiţi de existenţa ierarhiei, pe care o asimilează cu o autoritate externă, dictatorială, uitând...
Cine se teme de mythos?
08 Septembrie 2010
Prin mythos nu mă refer la berea cu acelaşi nume din Elada modernă, ci la "mit". Am optat pentru transliterare, deşi cuvântul a fost deja încetăţenit în română, pentru că la noi mitul a dobândit o conotaţie negativă: e un basm sau o poveste...
Corăbiile Tarsisului
02 Septembrie 2010
Măreţia corăbiilor Tarsisului este lăudată în multe locuri din Vechiul Testament. Înţelegem că erau cele mai bune corăbii dintre toate cunoscute de israeliţi, dar ce este mai exact Tarsisul? O persoană, un loc, o marcă? Înainte de...
De ce seamănă diavolul cu un ţap?
26 August 2010
Pictura tradiţională îi reprezintă pe diavoli ca fiind negri şi păroşi, având coarne, barbă şi copite. Altfel spus, ei împrumută elemente animale, dar special seamănă cu ţapii negri. De ce? Vechiul Testament cunoştea o jertfă dublă...
Despre consacrarea lumii
24 August 2010
Diferendul dintre cultură şi credinţă s-a manifestat deseori în cursul secolelor. După ce, în primele paisprezece veacuri după Întruparea Mântuitorului, credinţa a fost considerată stăpână peste cultură, în ultimele şase veacuri, lucrurile au...
Cântarea viţei-de-vie
19 August 2010
Capitolul 5 din Isaia debutează cu o pildă prezentată poetic: deşi proprietarul se străduieşte să o îngrijească foarte bine, o vie de soi rodeşte aguridă, încât acela hotărăşte să o părăsească. În final se arată că via este Israelul, iar...
Chivotul Domnului s-a dus la odihnă în slava cerească
13 August 2010
În ciclul sărbătorilor creştine, Adormirea Maicii Domnului ne face să ne gândim la realitatea întrupării şi consecinţele ei, în special la adevărul afirmat de mulţi Părinţi ai Bisericii: "Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să poată deveni...
„Trup Mi-ai întocmit“
12 August 2010
Dacă vom compara versiunea Psalmului 39 dintr-o versiune care reflectă Septuaginta cu una care reflectă textul masoretic, vom observa câteva diferenţe. Cum se explică acestea şi de ce există pentru acelaşi psalm versiuni diferite în cele două...
Pomii Raiului
07 August 2010
Cartea Facerii vorbeşte despre cei doi pomi din Rai ca despre nişte pomi adevăraţi, şi nu doar simple simboluri, fapt ce nu împiedică însă pe unii Părinţi şi scriitori bisericeşti să aibă o vedere alegorică asupra lor. Vorbind despre pomii...
Mesia şi ungerea cu ulei
04 August 2010
Mesia devenise deja un termen tehnic în perioada Noului Testament, fiind tâlcuit prin "Hristos". Termenul apare de puţine ori ca atare în Evanghelii, dar traducerea sa grecească, Hristos, este folosită masiv, intrând în componenţa numelui...
Gol şi viclean sau nevinovat şi inteligent?
28 Iulie 2010
În Facere 2, 25 se spune despre Adam şi femeia lui că "erau goi şi nu se ruşinau", iar imediat după aceea, în Facere 3, 1, despre şarpe că "era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ". La prima, ba chiar şi la a doua vedere, între cele...
În carul de foc
21 Iulie 2010
Potrivit textului din 4 Regi 2, 11, Sfântul Prooroc Ilie a fost înălţat la cer într-un car de foc. Episodul este bine-cunoscut. Totuşi un car, chiar şi de foc, trebuie condus de cineva. Cine a fost vizitiul: Sf. Ilie însuşi sau...
Omenia, ospitalitatea şi teologia expresiilor poporului român
15 Iulie 2010
Spiritul de sinteză al poporului român este însoţit de omenie şi ospitalitate ca două caracteristici care invită la comuniune spirituală. Orice străin care trece prin ţara noastră este uimit de ospitalitatea de care românii dau dovadă ori de...
„Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui!“
14 Iulie 2010
Nu mă pricep la arta culinară, deşi sunt un fervent consumator. Nu ştiu dacă fiertul cărnii în lapte constituie o delicatesă, nici nu am gustat vreodată. Dar citind această poruncă, păstrată în trei locuri distincte în Scriptură (Ieşire 23, 19;...

Arhivă ediții

Contactează-ne!