Theologica

Teologia între ştiinţă şi harismă
05 August 2011
Teologia ortodoxă, după mărturia patristică, prezintă un dublu aspect: pe de o parte, aspectul ei harismatic ca împărtăşire de Dumnezeu prin har, iar pe de altă parte, aspectul ştiinţific sau academic ca mărturie a acestei împărtăşiri....
De ce nu a fost primită jertfa lui Cain?
03 August 2011
Citim în Facere 4 că, deşi amândoi fraţii au adus jertfe lui Dumnezeu (vv. 3-4), totuşi Iahve a căutat doar la jertfa lui Abel (v. 4), pe când la jertfa lui Cain n-a căutat (v. 5). Textul biblic nu ne oferă nici un motiv pentru diferenţa pe...
Corespondenţa Sfântului Ciprian al Cartaginei
30 Iulie 2011
Sub numele Sfântului Ciprian ne-a parvenit o corespondenţă ale cărei scrisori datează toate din timpul episcopatului său. El a fost ales episcop de Cartagina în anul 248 şi a murit ca martir în anul 258, pe 14 septembrie....
Drepţi! Culcat!
27 Iulie 2011
Oricât de umilitor sună pentru unii aceste ordine din armată, ele nu se compară cu evaluarea teologică. În Psalmul 43:27, oranţii exclamă înaintea lui Dumnezeu: "Că s-a plecat în ţărână sufletul nostru, lipitu-s-a de pământ pântecele...
Solomon, sfânt sau păcătos?
20 Iulie 2011
Dacă, în cazul lui David, lucrurile sunt simple (este Sfântul Prooroc David), în cazul lui Solomon problema stă ceva mai complicat. Este el sfânt, ne putem închina lui, îl menţionăm în cult sau nu? În primul rând, trebuie plecat de...
Frumosul, însoţitor al Binelui
17 Iulie 2011
Operele apologeţilor creştini din primele secole ale Bisericii nu sunt, desigur, cele care se pretează cel mai bine studiului ideii de frumuseţe la Sfinţii Părinţi. Căci dacă cuvântul kalos apare acolo foarte des, este, în majoritatea...
Programul în viaţă, condiţia sporirii duhovniceşti
16 Iulie 2011
Deşi trăim într-o lume care de multe ori ne face să plecăm capul a resemnare şi dezgust, trebuie, în calitate de creştini, să îndrăznim şi să învingem, după îndemnul lui Hristos, tot ceea ce ne barează drumul către Împărăţie. Părinţii...
Înapoi la Hexapla (II)
13 Iulie 2011
Data trecută spuneam că dacă vrem să ne întoarcem doar la Septuaginta, ar trebui să părăsim tradiţia românească medievală (Biblia de la 1688 şi fiicele ei, până la Biblia din 1914), pentru că aceasta se sprijinea pe ediţii catolice şi...
Cum guvernează Dumnezeu lumea
10 Iulie 2011
Autorul lumii este Dumnezeu, nu întâmplarea. Este absurd să se susţină că întreaga creaţie ar fi opera unei întâmplări, deoarece întâmplarea nu poate garanta aducerea din neexistenţă la existenţă, sau din nefiinţă la fiinţă, a unei lumi atât de...
Pietismul individual şi raţionalismul academic scolastic
09 Iulie 2011
Teologul grec Christos Yannaras consideră că două dintre cele mai mari pericole pentru Biserica Ortodoxă în perioada actuală constau în academismul teologic şi pietismul individual. Ambele elemente sunt în principiu contrare atât experienţei...
Înapoi la Hexapla
06 Iulie 2011
Aud tot mai des cum în calitate de ortodocşi trebuie să ne întoarcem exclusiv la Septuaginta pentru textul Vechiului Testament. Septuaginta ar fi singura traducere oficială a Bisericii răsăritene, legitimată de utilizarea ei de către Sfinţii...
Luceafărul sau feciorul dimineţii
29 Iunie 2011
În Isaia 14:12 regele Babilonului este comparat cu un personaj misterios, numit în Biblia sinodală "feciorul dimineţii". El ajunge în şeol (iad) (cf. v. 9, 11 şi 15), căzând din cer (v.12), iar pasajul din cap. 14 devine un adevărat...
Rugăciune pentru pacea ţării
22 Iunie 2011
Într-o scrisoare trimisă deportaţilor din Babilon, profetul Ieremia îi îndeamnă să-şi ridice case şi să-şi sădească grădini, să se căsătorească şi să se înmulţească, dar şi să caute binele ţării unde se află şi să se roage pentru ea. Pentru...
Cât de mare era Ismael?
15 Iunie 2011
În Facere 17:24-26, se spune mai întâi că "Avraam era de nouăzeci şi nouă de ani, când s-a tăiat împrejur" (v. 24), apoi că Ismael, fiul lui Avraam, "era de treisprezece ani, când s-a tăiat împrejur" (v. 25), în sfârşit, în versetul următor,...
„Astăzi a venit lucrarea Preasfântului Tău Duh, Doamne, peste Apostolii Tăi...“
11 Iunie 2011
Despre evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt, imnografia Praznicului Cincizecimii dezvoltă în minunate alcătuiri şi descrie în chip amănunţit întreaga desfăşurare a acestui moment din iconomia mântuirii neamului omenesc. Auzim astfel: "Lucruri...

Arhivă ediții

Contactează-ne!