Theologica

Cât de mare era Ismael?
15 Iunie 2011
În Facere 17:24-26, se spune mai întâi că "Avraam era de nouăzeci şi nouă de ani, când s-a tăiat împrejur" (v. 24), apoi că Ismael, fiul lui Avraam, "era de treisprezece ani, când s-a tăiat împrejur" (v. 25), în sfârşit, în versetul următor,...
„Astăzi a venit lucrarea Preasfântului Tău Duh, Doamne, peste Apostolii Tăi...“
11 Iunie 2011
Despre evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt, imnografia Praznicului Cincizecimii dezvoltă în minunate alcătuiri şi descrie în chip amănunţit întreaga desfăşurare a acestui moment din iconomia mântuirii neamului omenesc. Auzim astfel: "Lucruri...
Perdea sau perete? De ce-ar fi important?
09 Iunie 2011
Uneori, detaliile par mai importante decât ideile enunţate pompos, mai ales dacă sunt inserate delicat. 2 Paralipomena 3:14 menţionează o perdea despărţitoare între Sfânta Sfintelor şi Sfânta: "După aceea au făcut o perdea de torturi purpurii,...
Înălţarea la cer
01 Iunie 2011
Textul biblic spune despre Îngerul Domnului, căruia Manoe, tatăl viitorului judecător Samson, îi pregătise o jertfă, că atunci "când a început a se înălţa flacăra de la jertfelnic spre cer, îngerul...
Gublia vs Biblia
25 Mai 2011
Dacă grecii ar fi auzit mai bine, cartea sfântă ar fi trebuit să se numească Gublia, şi nu Biblia. Dar de unde vine denumirea şi de ce s-a păstrat deformat? Bizar sau nu, Biblia este de fapt un plural în greacă, însemnând "cărţi"...
Calea transformării duhovniceşti
21 Mai 2011
Pentru a merge pe calea îndumnezeirii, trebuie să ne lepădăm de tot ce ne desparte de Dumnezeu. Viaţa duhovnicească este ca şi cum ai călători în amonte într-o barcă cu vâsle. Lumea, trupul şi diavolul ne împing în sens invers urcuşului. Dacă...
Cel ce este şi numele divin
18 Mai 2011
În contextul politeist din Antichitate era necesar ca fiecare divinitate să aibă un nume pentru a putea fi deosebită de alta. Dumnezeul lui Israel are un nume personal, Iahve, a cărui etimologie este foarte controversată. Numele...
Îngerul în care se află numele Meu
11 Mai 2011
Cartea Legământului din Ieşire 20:22-23 se încheie cu prezentarea rolului îngerului care are în el numele Domnului şi pe care Dumnezeu îl va trimite înaintea poporului (23:20-21), El Însuşi neînsoţindu-i pe israeliţi ca să nu-i pedepsească pe...
Rut moabiteanca
04 Mai 2011
În micul roman al lui Rut, moabiteanca cea credincioasă care a plecat împreună cu soacra ei, Noemina, şi s-a convertit, finalul cărţii atrage atenţia asupra marii personalităţi care va descinde din aceasta. Când în urma căsătoriei de levirat cu...
Cum Îl mărturisim pe Hristos azi
30 Aprilie 2011
În societatea modernă şi secularizată a secolului al XXI-lea, credinţa în Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, care S-a răstignit pentru noi şi a înviat a treia zi, este un prag de care unii se poticnesc. Neasemănându-ne toţi lui Toma, care a vrut...
Industria nemuririi
28 Aprilie 2011
Ultima frontieră a ingineriei şi tehnologiei este viaţa însăşi. După decenii de acumulare a unor rezultate ştiinţifice remarcabile, explorarea a pătruns în teritoriul vast şi miraculos al vieţii, în căutarea a ceea ce a fost numit adesea...
Mielul, iedul sau viţelul pascal?
27 Aprilie 2011
Referindu-ne la sacrificiul Paştelui, ne gândim în primul rând la mielul pascal. Totuşi, Deuteronom 16:2 pare să permită un spectru mult mai larg: "Să junghii Paştile Domnului Dumnezeului tău din vite mari şi din vite mărunte". Care trebuie să...
Cei şapte arhangheli
20 Aprilie 2011
În Tobit 12:15, însoţitorul tânărului Tobie se descoperă a fi Rafael, "unul din cei şapte îngeri sfinţi care poartă rugăciunile sfinţilor şi le duc înaintea slavei Celui Sfânt" (sau după varianta din Codex Sinaiticus, "unul dintre cei şapte...
Pătimirile lui Hristos şi compasiunea dintre oameni
20 Aprilie 2011
În 1988, un studiu a reuşit să dovedească faptul că bunăvoinţa iubitoare, compasiunea faţă de semeni, are efecte benefice asupra organismului. La experimentul desfăşurat de doctorul David McClelland (Universitatea Harvard) au participat două...
Cum citim Psalmii de blestem?
13 Aprilie 2011
Cu siguranţă Psaltirea este cea mai citită carte a Vechiului Testament, atât în cultul public, cât şi în evlavia particulară. Cum ar trebui însă să înţelegem pasajele îndreptate împotriva duşmanilor, care oferă adevărate "recitaluri" de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!