Theologica

Talent, genialitate, sfinţenie
24 Martie 2012
Un studiu în care filozoful Nicolae Berdiaev punea semnul egalităţii între sfânt şi geniu l-a determinat pe Nichifor Crainic să răspundă în lucrarea "Nostalgia Paradisului", combătând aceste idei. În replică, Nichifor Crainic arată că...
Bucură-te, Maica vieţii noastre!
23 Martie 2012
Bucuria praznicului Bunei Vestiri este o bucurie ce se descoperă şi se adânceşte în taina rugăciunii pe măsura renunţării la închipuirile proprii. De aceea şi adevărul lui este comprimat în formele antinomice ale cultului din ale cărui expresii am...
Paradoxul Crucii
17 Martie 2012
Taina Sfintei Cruci e poate cea mai cutremurătoare, cea mai înfricoşătoare dintre toate tainele pe care le păstrează Biserica: Taina revelaţiei şi a binecuvântării. E taina naşterii noastre a doua. Putere care sfinţeşte creaţia şi descoperă...
Despre „nebunia“ proclamării Adevărului
07 Martie 2012
Deseori auzim despre cineva că "nu e în toate minţile" sau că "a luat-o razna". Apelativele acestea, departe de a se referi la o nebunie în sensul propriu al cuvântului, au mai mult de-a face cu afirmaţiile sau comportamentul neobişnuit al...
Respingerea lui Dumnezeu înseamnă şi renegarea omului
03 Martie 2012
Persoana umană este coroana, desăvârşirea universului lui Dumnezeu; ea este microcosmos şi mijlocitor, preot şi rege al întregii creaţii. Acesta este paradoxul omului: faptul că reprezintă un ciudat amestec de măreţie şi fragilitate, de...
„În Biserica slavei tale, în cer ni se pare a sta“
26 Februarie 2012
La slujba Utreniei din prima zi a Postului Mare se cântă un tropar ce rezumă întreaga conştiinţă a creştinilor de locuitori vremelnici ai acestui pământ, cu năzuinţa către Împărăţia lui Dumnezeu: "În Biserica slavei tale stând, în cer ni se...
Timpul înnoirii duhovniceşti
25 Februarie 2012
Postul este poruncă dumnezeiască. Postim, dar uităm adesea că postul nu înseamnă doar abţinerea de la anumite bucate. În măsura în care se produce o schimbare în bine a felului nostru de a fi şi de a gândi, când sensurile vieţii şi ale lumii în...
Un ierarh sfânt descoperit prin condei
15 Februarie 2012
Institutul de Istorie Ecleziastică al Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca a tipărit volumul "Andrei Şaguna - Corespondenţa (I/1)", alcătuit din 297 de scrisori adresate ierarhiei contemporane, însoţite de un studiu introductiv şi un...
O religie pornită dintr-un sat de pescari
12 Februarie 2012
IPS Anastasios Yannoulatos, Arhiepiscop de Tirana-Durres şi Mitropolit al întregii Albanii, definea istoria drept "mişcare dramatică spre comuniunea finală a oamenilor cu Dumnezeu". Parte a acestei "mişcări" este şi întruparea Fiului lui...
Viaţa monahală: calea desăvârşirii
11 Februarie 2012
Odată cu apariţia monahismului, un mod special de viaţă a apărut în Biserică, care însă nu a proclamat o nouă moralitate. Biserica nu are un set de reguli morale pentru laicat şi un altul pentru monahi, nici nu împarte credincioşii în...
Muntele cel cu umbra deasă
08 Februarie 2012
Un text obscur de la Avacum 3:3 a făcut mare carieră teologică în lista profeţiilor mesianice, făcându-se referire la el şi astăzi în cultul ortodox. Dar ce spune el mai exact şi cum s-a ajuns la o asemenea importanţă? Textul în...
Viaţa noastră şi Sfinţii Bisericii
04 Februarie 2012
În cazul sfinţilor, nu există diferenţă între teologie şi viaţă, viaţa unui sfânt este "teologie dogmatică aplicată" sau "teologie trăită". La fel, scrierile teologice sunt expresia experienţei de viaţă duhovnicească din Biserică, şi nu doar un...
Legea veche cere dezlegare prin glasul lui Simeon
02 Februarie 2012
La 40 de zile de la Naştere, Mântuitorul este adus în Templul din Ierusalim, în casa Tatălui Său, aşa cum avea să-l denumească la vârsta de 12 ani, când îi uimea pe cărturarii iudeilor cu înţelepciunea sa. Pruncul Iisus este adus de braţele...
De ce femeia care naşte ar deveni „necurată“?
02 Februarie 2012
În Luca 2:22, se relatează cum la împlinirea "zilelor curăţirii lor după Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului". În v. 24 se precizează că trebuie date ca jertfă: "o pereche de turturele sau doi pui de...
Rugăciunea, hrana sufletului şi risipirea tristeţii
28 Ianuarie 2012
Începând cu secolele primare ale Bisericii, putem distinge trei surse prin care creştinii au fost iniţiaţi în rugăciune: monahismul, teologia şi Sfânta Liturghie. E adevărat, orice ucenicie creştină pentru dobândirea vieţii în duh presupune...

Arhivă ediții

Contactează-ne!