Theologica

Spovedania în paginile Sfintei Scripturi
23 Mai 2014
Taina Spovedaniei făcută în autentic duh de creştinească vieţuire deschide perspectiva refacerii comuniunii cu Dumnezeu, această legătură între om şi divinitate fiind ruptă prin păcat. Fără a reface această comuniune, nici viaţa...
Hristos euharistic în tradiţia siriacă
20 Mai 2014
Întreaga existenţă a omului ar trebui să constituie o mulţumire permanentă adusă în chip conştient lui Dumnezeu pentru „tot darul desăvârşit şi pentru toată darea cea bună“. În felul acesta, făptura...
Dreptul Iov, cel încercat pentru credinţă
18 Mai 2014
Să nu uităm niciodată că Mântuitorul Hristos a venit în mijlocul omenirii cu minunata Sa învăţătură şi cu Jertfa cea mare, liberându-ne din robia păcatului şi a morţii. Mai înainte de aceasta, El ne-a vorbit prin...
Sub epitrahilul lui Dumnezeu
06 Mai 2014
Tema teologică propusă şi hotărâtă de către Sfântul Sinod pentru anul mântuirii 2014 - Taina Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii în Biserica Ortodoxă Română - ne inspiră şi ne mobilizează spiritul...
Mame de sfinţi
29 Aprilie 2014
Despre rolul femeii s-a scris şi vorbit mult. Naşterea şi creşterea de prunci, slujirea Bisericii şi a societăţii, ca înfrânare a egoismului ce apare în familie, înseamnă o cruce. De aceea, la slujba Cununiei se cântă...
Chipul minunat al Apostolului Toma
23 Aprilie 2014
Dacă Andrei este întâiul chemat (Ioan 1, 40), dacă Petru este „verhovnicul“ Apostolilor (după o exprimare mai veche în limba liturgică a românilor), dacă Ioan este „ucenicul cel iubit“ (Ioan 13, 23;...
Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos
17 Aprilie 2014
Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, ne-a explicat semnificaţiile adânci ale Sfintei şi Marii zile Vineri  din Săptămâna Pătimirilor. Ne-a vorbit despre cele 12 Evanghelii care arată Sfintele şi...
„S-a binevestit morţilor ca să vieze cu duhul…“
16 Aprilie 2014
Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinilor ortodocşi, pe care o numim în cântările Bisericii „praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor“. Ea este cel mai important eveniment care a avut loc...
Învierea Domnului, singurul început adevărat
16 Aprilie 2014
Ca în fiecare an, ca în fiecare primăvară, intuiesc Noaptea Sfântă de Înviere ca fiind semnul unui posibil început, important, fundamental, dar greu de realizat. Ştiu de mult că înnoirea ar trebui să se petreacă...
„Manual ortodox de ecumenism. Surse pentru educaţia teologică“
10 Aprilie 2014
Academia Ortodoxă de la Volos, Grecia, împreună cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi cu Editura Regnum Books International din Oxford, Anglia, au publicat la începutul acestui an un volum intitulat „Orthodox Handbook on...
„Ramurile de finic, strigătele de laudă care anunţă biruinţa“
08 Aprilie 2014
Intrarea Domnului în Ierusalim nu este numai un fapt de cunoaştere şi de mărturisire a Sa ca Împărat-Dumnezeu, ci şi un fapt de înnoire a omului şi odată cu el a întregii creaturi. Starea de înnoire este biruinţa...
Trupul şi grija faţă de el
02 Aprilie 2014
De multă vreme ne-am obişnuit să vorbim „despre trup“ şi „despre suflet“ atunci când vrem să spunem ceva despre ceea ce este fundamental în compusul care se numeşte „om“. Date fiind cunoştinţele...
Aspecte ale postului în lumea occidentală secularizată
28 Martie 2014
Postul este adesea redus la aspectul său de regim alimentar special şi de aceea resimţit drept ceva restrictiv, greu de suportat. O astfel de percepţie a postului, care din nefericire poate duce adesea chiar la respingerea lui, reprezintă o...
Calea Crucii, calea urmării lui Hristos
19 Martie 2014
În Duminica a treia din Postul Mare, noi, toţi creştinii, primim o chemare radicală de a ne apropia de lumea lui Dumnezeu, de Însuşi Mântuitorul Hristos, de a ajunge să intrăm pe poarta cea strâmtă, dar primitoare a...
Sfântul Grigorie Palama, teologul îndumnezeirii omului
12 Martie 2014
Într-o deplină coerenţă cu Duminica Ortodoxiei, în a doua duminică a Postului Mare, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului. Imnele liturgice îl numesc „slava...

Arhivă ediții

Contactează-ne!