Theologica

Numirile Maicii Domnului
07 Septembrie 2012
În slujbele Bisericii Ortodoxe, Maica Domnului este pomenită mai des decât orice sfânt. Ea a inspirat monahismul creştin şi curentele ascetice duhovniceşti ca isihasmul şi stăreţismul. Din primele veacuri, creştinii au...
Între viaţăşi moarte
02 Septembrie 2012
Pentru sfântul şi teologul sârb Justin Popovici problemele şi impasurile lumii se rezumă la problema omului, iar aceasta se lămureşte în taina Dumnezeului-om, a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Mântuirea lumii şi a omului prin Fiul lui Dumnezeu...
Suferinţa, semn al alegerii dumnezeieşti
25 August 2012
Întreaga spiritualitate ortodoxă ne învaţă că purtarea necazurilor cu răbdare şi nădejde în ajutorul lui Dumnezeu este o cale privilegiată, aleasă, de dobândire a mântuirii, pe care nu o străbat până la capăt şi cu real folos decât puţini, după...
Folosul duhovnicesc al suferinţei
18 August 2012
Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai mari duhovnici români, vorbea în numeroasele sale cuvântări despre rolul pe care îl are suferinţa în viaţa creştinilor, şi mai ales despre modul în care aceştia trebuie să o înţeleagă....
Antimisul Liturghiei cosmice
04 August 2012
Prin antimisul Liturghiei cosmice înţelegem Revelaţia dumnezeiască, naturală şi supranaturală, din creaţia văzută şi nevăzută şi din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Antimis al Liturghiei cosmice este Biblia sau Sfânta Scriptură. Antimis al...
„Filosofia bolii“ - condiţie a mântuirii
04 August 2012
Teologia şi spiritualitatea ortodoxă, constatând legea generală, în baza căreia suferinţa devine, mai devreme sau mai târziu, dintr-o experienţă universal-umană una personală, caută să o valorifice şi să o valorizeze în sens pozitiv profund,...
Monahismul afirmă durata eternă a omului
14 Iulie 2012
"Călugăria este ceva care e cum ar fi deja să trăieşti ceva din veacul ce va să fie, unde zice Mântuitorul: "Nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii"", afirma părintele Rafail Noica într-o conferinţă susţinută în martie 2002....
„Dacă bobul de grâu nu moare…“
07 Iulie 2012
Mor în fiecare zi!, spune Sfântul Apostol Pavel în I Cor. 15, 3. "Vremea morţii e în fiecare clipă", afirma şi un scriitor englez din secolul trecut, T. S. Eliot. Tot ceea ce trăieşte este o formă de moarte: tot timpul murim. Dar, în...
Cuvintele părintelui Cleopa, traduse în zece limbi
30 Iunie 2012
Cărţile despre viaţa şi învăţăturile părintelui Cleopa au stârnit interes în multe zone ale lumii, fiind tipărite în engleză, franceză, greacă, italiană, rusă, sârbă, poloneză, finlandeză şi chiar arabă sau chineză. Reprezentanţii editurii...
„Cred într-Unul Duhul Sfânt…“
02 Iunie 2012
"Mă cuprinde teama când mă gândesc la numele Duhului: "Cel care suflă unde voieşte", "Izvorul luminii şi al vieţii", "Cel care se împărtăşeşte în chip de limbi de foc"…", mărturisea Sfântul Grigorie de Nazianz în a treia sa cuvântare teologică....
Unicitatea chipului lui Dumnezeu din noi
26 Mai 2012
Dat fiind că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, tot ceea ce este afirmat cu privire la El trebuie să fie deopotrivă afirmat şi cu privire la om. Păstrând proporţiile, desigur. Viaţa oamenilor presupune schimb, solidaritate, identitate....
Iubire şi curaj împletite în chip de mironosiţă
28 Aprilie 2012
Duminica Mironosiţelor este închinată acelor câtorva femei care au dat cu adevărat dovadă de credinţă atunci când toată lumea se îndoia de Învierea lui Hristos. Cele care, în fragilitatea fiinţei lor, nu au dat bir cu fugiţii, ci, în faţa...
Lumina lui Iisus şi umbra Apostolului
21 Aprilie 2012
Duminica Sfântului Apostol Toma, a doua după Sfintele Paşti, este singura Duminică din anul bisericesc dedicată şi închinată unui Sfânt Apostol al Mântuitorului Iisus Hristos. Nici Petru, corifeul Apostolilor, nici Sfântul Ioan, ucenicul...
Învierea Domnului - descoperirea tainei Împărăţiei
14 Aprilie 2012
Dintre toate minunile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos şi pe care Sfintele Evanghelii le numesc semne, Învierea Sa din morţi ne angajează efectiv şi într-un mod absolut în faptul că suntem mântuiţi în existenţa noastră concretă, deodată...
De la Egiptul păcatului la Ierusalimul ceresc
30 Martie 2012
Ce ştim despre Maria Egipteanca? Cine a fost ea? Se poate răspunde: o desfrânată. Unii pot spune: o pustnică. Sau, fără să ezite: o sfântă. Maria Egipteanca este, înainte de orice, o minune, minunea transformării unei păcătoase în sfântă. Povestea...

Arhivă ediții

Contactează-ne!