Theologica

Pravila de seară a creştinului ortodox
09 Iulie 2014
Creştinul este dator să aibă grijă de viaţa sa spirituală, atât printr-o pravilă sau rânduială personală îndeplinită cu binecuvântarea duhovnicului, cât şi prin participarea la marea familie a Bisericii, la...
Dimensiunea euharistică a martirajului creştin
11 Iunie 2014
Biserica Ortodoxă învaţă că mucenicia este experienţa mărturisirii credinţei în Mântuitorul Hristos chiar cu preţul vieţii. Astfel, martirii, în cartea Apocalipsei, sunt descrişi ca fiind aceia care „vin din...
Mângâietorul desăvârşeşte lăuntric creaţia
03 Iunie 2014
Nematerial, necorporal, neîmpărţit, spiritual, Duhul Sfânt este nesupus nici unei schimbări. Nelipsindu-i nimic, căci nu creşte prin adăugiri, El este simplu. Este puternic şi prezent pretutindeni. Este veşnic închinat şi slăvit...
Spovedania în paginile Sfintei Scripturi
23 Mai 2014
Taina Spovedaniei făcută în autentic duh de creştinească vieţuire deschide perspectiva refacerii comuniunii cu Dumnezeu, această legătură între om şi divinitate fiind ruptă prin păcat. Fără a reface această comuniune, nici viaţa...
Hristos euharistic în tradiţia siriacă
20 Mai 2014
Întreaga existenţă a omului ar trebui să constituie o mulţumire permanentă adusă în chip conştient lui Dumnezeu pentru „tot darul desăvârşit şi pentru toată darea cea bună“. În felul acesta, făptura...
Dreptul Iov, cel încercat pentru credinţă
18 Mai 2014
Să nu uităm niciodată că Mântuitorul Hristos a venit în mijlocul omenirii cu minunata Sa învăţătură şi cu Jertfa cea mare, liberându-ne din robia păcatului şi a morţii. Mai înainte de aceasta, El ne-a vorbit prin...
Sub epitrahilul lui Dumnezeu
06 Mai 2014
Tema teologică propusă şi hotărâtă de către Sfântul Sinod pentru anul mântuirii 2014 - Taina Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii în Biserica Ortodoxă Română - ne inspiră şi ne mobilizează spiritul...
Mame de sfinţi
29 Aprilie 2014
Despre rolul femeii s-a scris şi vorbit mult. Naşterea şi creşterea de prunci, slujirea Bisericii şi a societăţii, ca înfrânare a egoismului ce apare în familie, înseamnă o cruce. De aceea, la slujba Cununiei se cântă...
Chipul minunat al Apostolului Toma
23 Aprilie 2014
Dacă Andrei este întâiul chemat (Ioan 1, 40), dacă Petru este „verhovnicul“ Apostolilor (după o exprimare mai veche în limba liturgică a românilor), dacă Ioan este „ucenicul cel iubit“ (Ioan 13, 23;...
Sfintele Pătimiri ale Mântuitorului Iisus Hristos
17 Aprilie 2014
Înaltpreasfinţitul Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, ne-a explicat semnificaţiile adânci ale Sfintei şi Marii zile Vineri  din Săptămâna Pătimirilor. Ne-a vorbit despre cele 12 Evanghelii care arată Sfintele şi...
„S-a binevestit morţilor ca să vieze cu duhul…“
16 Aprilie 2014
Învierea Domnului este cea mai mare sărbătoare a creştinilor ortodocşi, pe care o numim în cântările Bisericii „praznic al praznicelor şi sărbătoare a sărbătorilor“. Ea este cel mai important eveniment care a avut loc...
Învierea Domnului, singurul început adevărat
16 Aprilie 2014
Ca în fiecare an, ca în fiecare primăvară, intuiesc Noaptea Sfântă de Înviere ca fiind semnul unui posibil început, important, fundamental, dar greu de realizat. Ştiu de mult că înnoirea ar trebui să se petreacă...
„Manual ortodox de ecumenism. Surse pentru educaţia teologică“
10 Aprilie 2014
Academia Ortodoxă de la Volos, Grecia, împreună cu Consiliul Ecumenic al Bisericilor şi cu Editura Regnum Books International din Oxford, Anglia, au publicat la începutul acestui an un volum intitulat „Orthodox Handbook on...
„Ramurile de finic, strigătele de laudă care anunţă biruinţa“
08 Aprilie 2014
Intrarea Domnului în Ierusalim nu este numai un fapt de cunoaştere şi de mărturisire a Sa ca Împărat-Dumnezeu, ci şi un fapt de înnoire a omului şi odată cu el a întregii creaturi. Starea de înnoire este biruinţa...
Trupul şi grija faţă de el
02 Aprilie 2014
De multă vreme ne-am obişnuit să vorbim „despre trup“ şi „despre suflet“ atunci când vrem să spunem ceva despre ceea ce este fundamental în compusul care se numeşte „om“. Date fiind cunoştinţele...

Arhivă ediții

Contactează-ne!