Theologica

Trupul înviat al lui Hristos - izvor de viaţă dumnezeiască*
15 Mai 2013
Duminica a treia după Paşti (a Mironosiţelor) (…) Potrivit învăţăturii Sfinţilor Părinţi, Hristos a îndumnezeit trupul (Său) încă în cursul vieţii pământeşti, umplându-l de putere şi...
Hristos cel înviat - izvorul vieţii creştine *
08 Mai 2013
Duminica a doua după Paşti (a Sfântului Apostol Toma) […] În Hristos cel înviat este viaţa dumnezeiască, pentru că în El e şi moartea omului luat în El însuşi şi amândouă acestea sunt active...
Sfântul Apostol Toma şi a zecea Fericire
08 Mai 2013
Credinţa este a zecea Fericire care asigură consistenţă celorlalte nouă virtuţi care se înscriu în perspectiva fericirii eterne. De existenţa ei în conştiinţa Apostolilor Mântuitorul S-a interesat în mod deosebit,...
Împărăţia lui Hristos a biruit iadul
07 Mai 2013
O temă recurentă în Sfânta Scriptură este Împărăţia cerurilor. Mântuitorul Hristos îşi începe activitatea publică cu vestirea iminentei veniri a Împărăţiei, pe care o aseamănă cu aluatul care dospeşte...
Copiii, avangarda Împăratului ceresc
24 Aprilie 2013
Intrarea Domnului în Ierusalim, cetatea cea omorâtoare de profeţi, reprezintă începutul Crucii şi al exodului către Tatăl, provocarea ultimă a autorităţilor religioase şi politice din partea Celui Care este întâmpinat...
Smerenia şi slava lui Hristos *
24 Aprilie 2013
Duminica a şasea din Postul Mare (a Floriilor) Ca Fiul lui Dum­nezeu să poată um­ple firea ome­neas­­că de „slava“ Sa, „sla­vă ca a Unuia născut din Ta­tăl, plin de har şi de...
Dialectul tăcerii creştine
24 Aprilie 2013
„Iar când Mielul a deschis pecetea a şaptea, s-a făcut tăcere în cer, ca la o jumătate de ceas“ (Apocalipsă 8, 1). „Tăcerea de o jumătate de ceas“ din cer, pe care a perceput-o Sfântul Apostol şi...
„Nepătimirea sau starea nepătimaşă“*
17 Aprilie 2013
Duminica a cincea din Postul Mare (a Cuvioasei Maria Egipteanca) Nepătimirea e culmea spre care duc tot efortul nevoinţelor şi urcarea treptelor tuturor virtuţilor, dacă întreaga asceză are ca scop direct purificarea...
Unirea cu Dumnezeu şi rugăciunea
12 Aprilie 2013
Ceea ce desemnăm sub numele de isihasm nu poate fi separat în realitate de învăţătura despre rugăciune, luată în considerare sub aspectul ei cel mai general, aşa cum este transmisă în Biserica ortodoxă. Şi nu este posibil...
„Blândeţea şi smerenia“ *
10 Aprilie 2013
Duminica a patra din Postul Mare (a Sfântului Ioan Scărarul) […] „Smerenia este un har fă­ră nume al sufletului.“1 Ea e o­pusul mândriei, care e cea mai re­zistentă dintre patimi. Şi...
Despre felul postirii omului bolnav
08 Aprilie 2013
Mare bucurie avem ori de câte ori un duhovnic ne spune cuvinte de învăţătură, pe care încercăm să le păstrăm pentru totdeauna în cămara sufletului. Părintele Laurenţiu, stareţul Mănăstirii Cozia Veche, este sfătos din fire,...
Sfânta Cruce în mărturia Noului Testament
04 Aprilie 2013
Lumea e plină de „creştini fără de Cruce“, deşi mulţi dintre aceştia o poartă la gât, ca obiect de podoabă, o au în casă, în maşină, pe birou, dar fără ca purtarea ei să însemne şi asumarea căii Crucii. Crucea...
Semnificaţia Crucii în viaţa creştină*
03 Aprilie 2013
„Oricine voieşte să vină după Mine să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie“ (Marcu 8, 34) Ne aflăm în timpul marelui post prin care ne pregătim pentru luminatul Praznic al Învierii...
„Calea spre lumina dumnezeiască la Sfântul Grigorie Palama“*
27 Martie 2013
Duminica a doua din Postul Mare (a Sfântului Grigorie Palama) Grigorie Palama s-a născut, cum re­zul­tă din indicaţiile pa­triarhului Con­stan­­tinopolului, Filotei, u­ce­ni­cul lui Palama, ca...
Câteva trăsături caracteristice ale Ortodoxiei* (Duminica Ortodoxiei)
20 Martie 2013
Ortodoxia este identică în credinţa şi cultul ei cu conţinutul de credinţă şi de cult al creştinismului originar. Dar faptul paradoxal şi absolut autentic este că, fiind în esenţă prelungirea credinţei, cultului şi spiritualităţii...

Arhivă ediții

Contactează-ne!