Theologica

Familia binecuvântată, bazată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie
27 Septembrie 2018
Din cele mai vechi timpuri, poporul român a moștenit și a cultivat un respect deosebit față de familie, numită Biserica de acasă, având credința că aceasta este...
Taina Cununiei, unire în Hristos
26 Septembrie 2018
Căsătoria nu este doar un acord recunoscut de legile societății, ci capătă valoare veșnică prin Taina Cununiei, devenind astfel o unire veşnică întru Hristos. Ea este mai...
Cununia, binecuvântare pentru legătura firească dintre bărbat şi femeie
25 Septembrie 2018
Legătura dintre bărbat și femeie este naturală și se sfințește printr-un act cu dimensiune mistică - Taina Nunţii. Vocaţia firească pentru fiecare bărbat şi femeie este să...
Nunta, Taina comuniunii dintre bărbat şi femeie
24 Septembrie 2018
Nunta este Taina care inserează obiectiv unirea bărbatului cu femeia în relaţia strânsă şi fiinţială a Bisericii cu Hristos. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel arată...
Familia, cale spre Împărăţia lui Dumnezeu
22 Septembrie 2018
Familia se constituie prin căsătorie, adică prin însoţirea de bună voie şi pentru toată viaţa dintre un bărbat şi o femeie.
Căsătoria, act sfânt de origine dumnezeiască
21 Septembrie 2018
Taina Cununiei este cea mai veche instituție de drept divin, fiind instituită de Dumnezeu încă din rai prin însuși actul creării omului ca bărbat și...
Teologia creştină
20 Septembrie 2018
Etimologic, noţiunea de teologie vine de la cuvintele greceşti Theos (Dumnezeu) şi logos (cuvânt), însemnând cuvânt, învăţătură sau discurs despre Dumnezeu şi despre...
O familie mărturisitoare
19 Septembrie 2018
Un model pentru familia creştină de astăzi este cea a patricianului şi generalului roman Sfântul Eustaţie. El a fost martirizat la Roma, împreună cu familia sa, în timpul...
Pomenirea la Proscomidie
18 Septembrie 2018
Proscomidia este slujba de pregătire a darurilor de pâine şi vin pentru Sfânta Liturghie. În cadrul acestei rânduieli liturgice sunt pomeniţi atât credincioşii în viaţă, cât...
Familia creştină
17 Septembrie 2018
În Biserica Ortodoxă familia se întemeiază prin căsătorie, adică prin legătura dintre bărbat şi femeie, binecuvântată de Dumnezeu în Taina Sfintei Cununii oficiate de preot...
Sfânta Cruce, altarul mântuirii noastre
15 Septembrie 2018
Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din iubirea Sa de oameni, ne-a răscumpărat din blestemul legii, cu scump sângele Său, jertfindu-Se pentru mântuirea...
Sfânta Cruce
14 Septembrie 2018
Sfântul Apostol Pavel spune: „Cuvântul crucii pentru cei ce pier este nebunie, iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I Corinteni 1,...
Înălţarea Sfintei Cruci
13 Septembrie 2018
Simbolul credinţei noastre creştine este Sfânta Cruce, mijlocul prin care a fost înfăptuită minunea învierii omului și a vindecării firii omenești supuse stricăciunii....
Însuşirile familiei creştine
12 Septembrie 2018
Omul a fost creat ca fiinţă socială, pentru a trăi încă din Rai împreună cu semenii săi: „Şi a zis Domnul Dumnezeu: nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor...
Părintele eclesiologiei creştine
11 Septembrie 2018
Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte în data de 13 septembrie pe părintele eclesiologiei creştine, adică al învăţăturii despre Biserică, pe Sfântul Ciprian, Episcopul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!