Theologica

„Nu este frumusețe care să fie schilodită de tot în om”
17 Decembrie 2015
Poate că una dintre cele mai mari dificultăți cu care suntem confruntați în această viață este să ne pierdem simțul frumosului și să nu mai observăm astfel magnitudinea...
Smerenia, liantul care unește pe cei diferiți
10 Decembrie 2015
Smerenia constituie una dintre culmile vieții duhovnicești care este atinsă foarte rar, în special pentru că îi preferăm adesea patima mândriei. Însă fiecare dintre noi trebuie să se străduiască să o aibă, pentru că nu va reuși niciodată să se...
Sfaturi despre Taina Spovedaniei
03 Decembrie 2015
Bucuriei de a-i citi și de a-i asculta pe Sfinții Părinți îi putem asocia de asemenea pacea care decurge din lectura teologilor, profesorilor și clericilor contemporani care L-au cunoscut așa cum se cuvine pe Hristos, au răspuns chemării harului...
„Iubirea este începutul și sfârșitul vieții duhovnicești”
29 Noiembrie 2015
Muntele Athos ar putea fi numit muntele sfinților. Pentru că acolo e locul unde este cultivată sfințenia. Dar ceea ce se întâmplă acolo poate să se petreacă și cu noi înșine. Căci oamenii de pe Sfântul Munte nu sunt oameni...
Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminicã a Postului Naşterii Domnului
14 Noiembrie 2015
Preacuviosului cin monahal, Preacucernicului cler
Minuni ale Sfântului Cuvios Gheorghe Mărturisitorul
05 Noiembrie 2015
Între eroii dreptei credințe și mărturisitorii Evangheliei lui Hristos, care au viețuit în prima jumătate a secolului XX, se numără și Cuviosul Gheor­ghe din Drama....
Călăuzele netrupești ale oamenilor
08 Noiembrie 2015
Dacă în Vechiul și Noul Testament, ca și în viețile sfinților, îngerii reprezentau prezențe familiare, pentru omul contemporan secularizat, aceștia au devenit mai curând „ființe imaginare”. În fiecare an, la 8 noiembrie, Sfânta Biserică îi...
„Dumnezeiasca Liturghie, izvorul unei vieţi întregi”
01 Noiembrie 2015
„Trăiesc în amintirea Liturghiei duminicii trecute şi a împărtăşaniei pe care am primit-o atunci, pre­cum şi în aşteptarea celor din duminica ce vine.” Iată cuvintele cu...
Filosofia cea adevărată se probează în sfințenia vieții
25 Octombrie 2015
Sensul alăturării întru aceeași cinstire eclesială a trei dintre marii Sfinți Ierarhi ai Bisericii creștine, care au exercitat o influență copleșitoare în...
Sfânta Parascheva, Vindecătoarea
18 Octombrie 2015
Mijlocul lui Brumărel ne prilejuiește întâlnirea cu Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. Zeci de mii de pelerini își îndreaptă pașii către capitala Moldovei spre a se închina la moaștele „mult folositoarei”, orașul Iași devenind, preț de...
Asceza, lupta pentru înviere
11 Octombrie 2015
„Lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume!”, spune Sfântul Pavel în Epistola către Galateni 6, 14. Aceasta ne‑a zis‑o fiindcă există o moarte...
Familia creștină și comuniunea în viața omului
28 Septembrie 2015
Importanța deosebită pe care luna septembrie o are în tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe Române este dată nu doar de faptul că aceasta este prima lună din cursul anului bisericesc, ci și de faptul că, în cursul acestei luni, între sfinții a...
Cunoașterea adevărată și împărtășirea de Duhul lui Dumnezeu
17 Septembrie 2015
"Aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care L‑ai trimis” (Ioan 17, 3). Acest text...
Revelaţia ca un drum spre Emaus
30 August 2015
Încercând a extinde tainicul drum spre Emaus din seara Învierii, pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel Înviat a mers şi i-a însoţit real, dar necunoscut, pe sfinţii Săi ucenici şi apostoli Luca şi Cleopa, călăuzindu-i prin Scripturi şi...
Lumina taborică, promisiunea divină a transfigurării lumii
09 August 2015
Înainte de a merge spre Crucea pătimirilor, Mântuitorul a ales trei ucenici cu care a urcat pe culmea abruptă a Taborului pentru a le descoperi şi lor slava ce o avea de la Tatăl, înainte de întemeierea lumii. Împărăţia Sa trebuia să se descopere...

Arhivă ediții

Contactează-ne!