Theologica

Tradiţia apostolică
30 Noiembrie 2018
Sfinţii Apostoli au propovăduit învăţătura pe care au primit-o de la Mântuitorul Iisus Hristos, adică „Evanghelia” (I Corinteni 15, 1), prin viu grai, deşi ei au folosit...
Începuturile creştinismului în ţara noastră
29 Noiembrie 2018
La Cincizecime, Sfântul Duh S-a pogorât în chip de limbi ca de foc peste Apostoli (Faptele Apostolilor capitolul 2, versetele 1-11) şi din acest moment începe istoria...
Recunoştinţa faţă de Dumnezeu
28 Noiembrie 2018
Un proverb de demult ne spune că recunoştinţa este floare rară. În timpurile pe care le trăim, acest proverb a devenit o stare de fapt a societăţii. Ca şi în cazul celor...
Biserica, adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu
27 Noiembrie 2018
Biserica este adunarea celor chemaţi de Dumnezeu, mai precis adunarea celor ce răspund chemării lui Dumnezeu la mântuire, la viată veşnică. Aceştia formează Trupul lui...
Sfântul Mercurie, ostaşul lui Hristos
26 Noiembrie 2018
În viaţa Bisericii au existat mulţi sfinţi, între aceştia la loc de cinste sunt mucenicii sau martirii. Ieri, Biserica Ortodoxă l‑a...
Catedrala Naţională
24 Noiembrie 2018
Catedrală este biserica unde slujeşte episcopul, arhiepiscopul, mitropolitul sau patriarhul şi reprezintă simbolul unităţii şi...
Începuturile Liturghiei
23 Noiembrie 2018
Cea mai importantă slujbă care se oficiază în biserică este Sfânta Liturghie. Ea a fost întemeiată de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină, când
Creştinii, exemplu pentru lume
22 Noiembrie 2018
Creştinismul nu este o doctri­nă, o ideologie, ci viaţă trăită în conformitate cu voia lui Dumnezeu, privind pe om şi mântuirea lui. Creştinismul nu înseamnă o sumă de...
Maica Domnului este icoana Bisericii
21 Noiembrie 2018
Astăzi sărbătorim aducerea Sfintei Fecioare Maria la Templul din Ierusalim. Aici a crescut și s-a format Sfânta Fecioară Maria, din care Mântuitorul lumii a luat trup...
Vovidenia
20 Noiembrie 2018
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte mâine Intrarea în biserică a Maicii Domnului, numită și Aducerea Maicii Domnului la Templu, cunoscută în popor sub denumirea de Vovidenia....
„De faţă a stat împărăteasa, de-a dreapta Ta...”
19 Noiembrie 2018
Semnificaţia principală a Proscomidiei constă în unirea jertfelor individuale ale credincioşilor, concretizate în darurile de pâine şi vin, în jertfa Bisericii şi...
Biserica, aşezământ sfânt
17 Noiembrie 2018
Biserica în calitatea sa de aşezământ sfânt este comuniunea şi comunitatea sacramentală a oamenilor cu Dumnezeu, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, plină de...
Sfânta Evanghelie după Matei
16 Noiembrie 2018
Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte astăzi pe Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei. El este cel care a scris prima Evanghelie a Noului Testament, care îi poartă numele. În...
„Pace vouă”
15 Noiembrie 2018
„Pace vouă” este salutul Domnului nostru Iisus Hristos după Înviere, un salut care nu e un simplu cuvânt de politeţe, ci o dăruire efectivă a acelei păci (şalom)...
A doua poruncă bisericească, postul
14 Noiembrie 2018
Poruncile privitoare la îndatoririle credincioşilor faţă de Biserică se numesc porunci bisericeşti şi sunt nouă. A doua poruncă bisericească este să ţinem toate posturile de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!