Theologica

Templul Dumnezeului nostrum
15 Decembrie 2011
În relatarea lui Ezdra (Ezdra 7-10; Neemia 8), o notiţă fugitivă atrage atenţia la o analiză mai atentă: "Şi le-am dat acestora însărcinare către Ido, care era căpetenie în ţinutul Casifia, şi le-am pus în gura lor ce să grăiască cu Ido şi cu...
Un mare misionar ortodox
12 Decembrie 2011
Pe data de 13 decembrie, în urmă cu aproape treizeci de ani, a trecut în veşnicie unul dintre teologii ortodocşi de prim rang ai secolului XX, părintele Alexander Schmemann. Dincolo de idei, publicaţii sau repere biografice - toate acestea...
Omul sau Adam?
07 Decembrie 2011
Dacă stăm să comparăm diverse traduceri ale Bibliei, vom observa că există o diversitate de opinii cu privire la momentul în care omul creat de Dumnezeu este numit Adam, ca un nume propriu. În Biblia Sinodală, Adam apare menţionat ca atare în...
Trăirea mistică liturgică şi misticismul individualist
05 Decembrie 2011
Ce mai înseamnă astăzi teologia mistică? Din punct de vedere ortodox, ea reprezintă însăşi fiinţa credinţei noastre, o continuare profundă şi niciodată finalizată a Tradiţiei Ortodoxe anterioare. Teologia mistică este rezultatul cunoaşterii lui...
Filosofia postului: discernământul duhovnicesc
03 Decembrie 2011
Adevăratul scop al postului trupesc este acela de a conduce la progres duhovnicesc. El este prima treaptă către postul cel adevărat şi integral. În zadar ne înfrânăm trupeşte două, patru, şase sau şapte săptămâni, dacă la sfârşitul acestor...
Conlucrarea dintre Hristos şi Duhul Sfânt în iconomia mântuirii
24 Noiembrie 2011
Mitropolitul Ioannis Zizioulas este considerat în momentul de faţă unul dintre cei mai importanţi teologi ortodocşi la nivel internaţional. Cărţile sale importante precum "Fiinţa eclesială" sau "Euharistie, Episcop, Biserică" au fost privite...
„Din pântece… Te-am născut“
23 Noiembrie 2011
Versetul 3 din Psalmul 109 (110 în textul ebraic) este cel mai controversat din întreaga Psaltire. Există diferenţe foarte mari de citire şi de înţelegere a sa, încă de la cele mai vechi surse textuale, Textul ebraic şi Septuaginta. Iată cum îl...
„Viziunea Bisericii în lumina Tainei Euharistice“
20 Noiembrie 2011
Nicolae Afanassieff, promotorul eclesiologiei euharistice, este considerat unul dintre cei mai creativi şi mai importanţi teologi ortodocşi din secolul al XX-lea. Eclesiologia euharistică a acestuia a împrospătat discursul academic în relaţia...
Inorogul şi vasiliscul
16 Noiembrie 2011
Traducătorul devine de multe ori creatorul unui nou text, care îşi va avea propriul parcurs, diferit de cel al textului sursă. În câteva pasaje din Septuaginta apar animale ciudate, precum inorogul şi vasiliscul. Au existat ele oare vreodată?...
Cuviincioasă pregătire pentru Naşterea Domnului
14 Noiembrie 2011
Urcuşul spre marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos a început. Timp de 40 de zile ne vom nevoi cu postul şi rugăciunea pentru a învinge păcatele şi patimile. Nu este un post greu şi aspru, precum cel al Paştelui, ci unul mai...
Invitaţie la trăirea comorilor cereşti
13 Noiembrie 2011
Dumnezeu-Treimea este Viaţă. Fiind Viaţă, toţi suntem chemaţi să ne împărtăşim din Aceasta. Orice formă de a-L înţelege altfel pe Dumnezeu decât ca Viaţă se soldează cu eşecul soteriologic al omului. Dacă este Viaţă, sigur este şi Taină. Viaţă...
Omul creator
09 Noiembrie 2011
Textul din Facere 2:5, citit în contextul din noua naraţiune a creaţiei începută în v. 4, sugerează unele idei foarte interesante. El sună în felul următor: "Pe câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli,...
Vestitorii voii lui Dumnezeu în Vechiul şi Noul Testament
07 Noiembrie 2011
Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi tot soborul cetelor sfinţilor îngeri, în fruntea cărora se află cei doi arhangheli ai luminii dumnezeieşti, apărători ai credinţei şi vestitori ai voii lui Dumnezeu, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil,...
„Tradiţia este vie şi creatoare, noul în vechi şi vechiul în nou“
05 Noiembrie 2011
Între intelectual şi teolog există până în prezent o diferenţă pe care societatea o percepe în termenii libertăţii. În timp ce intelectualii sunt "liberi" şi "obiectivi", teologii par la prima vedere "limitaţi" şi "subiectivi". Libertatea...
Facere 1, o naraţiune polemică?
02 Noiembrie 2011
Sfârşitul secolului al XIX-lea a iscat o mare problemă pentru biblişti. Deja la jumătatea secolului (1857) se născuse o nouă ştiinţă, asirologia, iar cercetarea tăbliţelor cuneiforme dădea posibilitatea comparării termenilor şi ideilor...

Arhivă ediții

Contactează-ne!