Theologica

Rugăciunea într-o lume secularizată
20 Februarie 2013
Întrucât anul 2013 este şi Anul comemorativ al Părintelui Dumitru Stăniloae în şcolile de teologie din Patriarhia Română, considerăm necesar ca, în locul predicilor noastre tematice pe care le-am publicat...
Mărturia teologului Treimii
24 Ianuarie 2013
Mai puţin angajat în treburile administraţiei şi în cele ale legislaţiei bisericeşti decât ilustrul său prieten, Vasile, dar neîntrecut în arta oratoriei - Demostenele creştin -, teolog de mare fineţe şi profunzime,...
Sărbătorile epifaniei
09 Ianuarie 2013
Chiar dacă de multe ori omul contemporan nu mai ştie în ce constă bucuria adusă de Naşterea Mântuitorului Hristos, se bucură de Crăciun şi este bine c-o face. Bucuria o caută atât cei care vor să se bucure pur şi simplu că există sărbători, cât...
Mărturiile Sfinţilor Evanghelişti despre Botezul Mântuitorului
05 Ianuarie 2013
Botezul lui Iisus constituie momentul central al tripticului pregătitor sau al "trilogiei sinoptice" despre începutul slujirii publice a Domnului: propovăduirea Sfântului Ioan Botezătorul, Botezul lui Iisus în râul Iordan şi ispitirea lui...
Istorie şi semnificaţie
22 Decembrie 2012
Iconografia Naşterii Domnului, aşa cum s-a definit treptat, până la forma ei finală, s-a alcătuit din Evangheliile canonice (Matei, Luca), cele apocrife (Protoevanghelia lui Iacob, Pseudo-Matei), imnografie şi scrieri ale Părinţilor Bisericii....
O sinteză imnografică a teologiei Cuvântului Întrupat
21 Decembrie 2012
Slujba sărbătorii Naşterii Domnului cuprinde fragmente biblice şi cântări care transmit adevărul istorico-biblic al acestui unic şi dumnezeiesc eveniment, teologia întrupării şi naşterii suprafireşti a Mântuitorului, precum şi bucuria pe care...
Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
21 Decembrie 2012
"Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă, Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a...
Vreme pentru colinde
20 Decembrie 2012
Mai multe grupuri de colindători din ţară şi de peste hotare au sosit în aceste zile la Patriarhia Română pentru a-l colinda pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Corala Asociaţiei "Oastea...
Sănătatea şi viaţa în Hristos
24 Noiembrie 2012
În orice timpuri, dar mai ales în vremuri de criză, problema sănătăţii este prezentă şi dezbătută la toate nivelurile societăţii, de la politicienii dornici să mai câştige un vot până la cetăţeanul de rând care aleargă după o...
O Catedrală de cuvinte
10 Noiembrie 2012
Având ca pridvor Pentateuhul lui Moise iar naos cărţile Regilor şi ale Proorocilor, o Catedrală de cuvinte nu poate avea decât Noul Testament ca sfânt şi dumnezeiesc Altar. Prin Catedrala de cuvinte înţelegem teologic, metaforic şi literar...
Întâlnirea cu Dumnezeu prin pelerinaj
26 Octombrie 2012
În Vechiul Testament, sărbătoarea (hag) era prin excelenţă însoţită de pelerinaj. Aşa cum se observă din Ieşire 23:15-17, cele trei sărbători principale ale anului, Azimele, Secerişul şi Culesul, presupun şi "înfăţişări" înaintea Domnului: "De...
Premise antropologice ale cunoaşterii lui Dumnezeu
05 Octombrie 2012
Se împlinesc 19 ani de la mutarea din această lume a părintelui Dumitru Stăniloae, cel mai mare şi influent teolog ortodox român. Gândirea teologică a părintelui şi opera sa reprezintă o rezervă inepuizabilă în domeniu....
Convertirea, un etern început
15 Septembrie 2012
"Să nu fim idealişti. Nu vă faceţi iluzii deşarte", sfătuia Emmanuel Mounier, cunoscutul filosof francez al secolului trecut. Idealistul este "bancherul irealului", "speculatorul evaziunii", sublinia redactorul-şef al revistei Esprit, există...
Numirile Maicii Domnului
07 Septembrie 2012
În slujbele Bisericii Ortodoxe, Maica Domnului este pomenită mai des decât orice sfânt. Ea a inspirat monahismul creştin şi curentele ascetice duhovniceşti ca isihasmul şi stăreţismul. Din primele veacuri, creştinii au...
Între viaţăşi moarte
02 Septembrie 2012
Pentru sfântul şi teologul sârb Justin Popovici problemele şi impasurile lumii se rezumă la problema omului, iar aceasta se lămureşte în taina Dumnezeului-om, a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Mântuirea lumii şi a omului prin Fiul lui Dumnezeu...

Arhivă ediții

Contactează-ne!