Theologica

„Filosofia bolii“ - condiţie a mântuirii
04 August 2012
Teologia şi spiritualitatea ortodoxă, constatând legea generală, în baza căreia suferinţa devine, mai devreme sau mai târziu, dintr-o experienţă universal-umană una personală, caută să o valorifice şi să o valorizeze în sens pozitiv profund,...
Monahismul afirmă durata eternă a omului
14 Iulie 2012
"Călugăria este ceva care e cum ar fi deja să trăieşti ceva din veacul ce va să fie, unde zice Mântuitorul: "Nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii"", afirma părintele Rafail Noica într-o conferinţă susţinută în martie 2002....
„Dacă bobul de grâu nu moare…“
07 Iulie 2012
Mor în fiecare zi!, spune Sfântul Apostol Pavel în I Cor. 15, 3. "Vremea morţii e în fiecare clipă", afirma şi un scriitor englez din secolul trecut, T. S. Eliot. Tot ceea ce trăieşte este o formă de moarte: tot timpul murim. Dar, în...
Cuvintele părintelui Cleopa, traduse în zece limbi
30 Iunie 2012
Cărţile despre viaţa şi învăţăturile părintelui Cleopa au stârnit interes în multe zone ale lumii, fiind tipărite în engleză, franceză, greacă, italiană, rusă, sârbă, poloneză, finlandeză şi chiar arabă sau chineză. Reprezentanţii editurii...
„Cred într-Unul Duhul Sfânt…“
02 Iunie 2012
"Mă cuprinde teama când mă gândesc la numele Duhului: "Cel care suflă unde voieşte", "Izvorul luminii şi al vieţii", "Cel care se împărtăşeşte în chip de limbi de foc"…", mărturisea Sfântul Grigorie de Nazianz în a treia sa cuvântare teologică....
Unicitatea chipului lui Dumnezeu din noi
26 Mai 2012
Dat fiind că omul este creat după chipul lui Dumnezeu, tot ceea ce este afirmat cu privire la El trebuie să fie deopotrivă afirmat şi cu privire la om. Păstrând proporţiile, desigur. Viaţa oamenilor presupune schimb, solidaritate, identitate....
Iubire şi curaj împletite în chip de mironosiţă
28 Aprilie 2012
Duminica Mironosiţelor este închinată acelor câtorva femei care au dat cu adevărat dovadă de credinţă atunci când toată lumea se îndoia de Învierea lui Hristos. Cele care, în fragilitatea fiinţei lor, nu au dat bir cu fugiţii, ci, în faţa...
Lumina lui Iisus şi umbra Apostolului
21 Aprilie 2012
Duminica Sfântului Apostol Toma, a doua după Sfintele Paşti, este singura Duminică din anul bisericesc dedicată şi închinată unui Sfânt Apostol al Mântuitorului Iisus Hristos. Nici Petru, corifeul Apostolilor, nici Sfântul Ioan, ucenicul...
Învierea Domnului - descoperirea tainei Împărăţiei
14 Aprilie 2012
Dintre toate minunile săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos şi pe care Sfintele Evanghelii le numesc semne, Învierea Sa din morţi ne angajează efectiv şi într-un mod absolut în faptul că suntem mântuiţi în existenţa noastră concretă, deodată...
De la Egiptul păcatului la Ierusalimul ceresc
30 Martie 2012
Ce ştim despre Maria Egipteanca? Cine a fost ea? Se poate răspunde: o desfrânată. Unii pot spune: o pustnică. Sau, fără să ezite: o sfântă. Maria Egipteanca este, înainte de orice, o minune, minunea transformării unei păcătoase în sfântă. Povestea...
Talent, genialitate, sfinţenie
24 Martie 2012
Un studiu în care filozoful Nicolae Berdiaev punea semnul egalităţii între sfânt şi geniu l-a determinat pe Nichifor Crainic să răspundă în lucrarea "Nostalgia Paradisului", combătând aceste idei. În replică, Nichifor Crainic arată că...
Bucură-te, Maica vieţii noastre!
23 Martie 2012
Bucuria praznicului Bunei Vestiri este o bucurie ce se descoperă şi se adânceşte în taina rugăciunii pe măsura renunţării la închipuirile proprii. De aceea şi adevărul lui este comprimat în formele antinomice ale cultului din ale cărui expresii am...
Paradoxul Crucii
17 Martie 2012
Taina Sfintei Cruci e poate cea mai cutremurătoare, cea mai înfricoşătoare dintre toate tainele pe care le păstrează Biserica: Taina revelaţiei şi a binecuvântării. E taina naşterii noastre a doua. Putere care sfinţeşte creaţia şi descoperă...
Despre „nebunia“ proclamării Adevărului
07 Martie 2012
Deseori auzim despre cineva că "nu e în toate minţile" sau că "a luat-o razna". Apelativele acestea, departe de a se referi la o nebunie în sensul propriu al cuvântului, au mai mult de-a face cu afirmaţiile sau comportamentul neobişnuit al...
Respingerea lui Dumnezeu înseamnă şi renegarea omului
03 Martie 2012
Persoana umană este coroana, desăvârşirea universului lui Dumnezeu; ea este microcosmos şi mijlocitor, preot şi rege al întregii creaţii. Acesta este paradoxul omului: faptul că reprezintă un ciudat amestec de măreţie şi fragilitate, de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!