Theologica

Darul lui Dumnezeu către noi*
13 Noiembrie 2013
Duminica a douăzeci şi şasea după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina) (Luca 12, 16-21)   (…) Lumea e făcută cu o existenţă şi cu un sens lipsite de integritate,...
Postul - hrană duhovnicească în drumul spre patria cerească
13 Noiembrie 2013
Postul Naşterii Domnului, perioadă de un farmec deosebit din cursul anului bisericesc, prilejuieşte multora dintre noi o mai adâncă meditaţie asupra propriei vieţi trupeşti şi spirituale, asupra progresului sau regresului duhovnicesc...
Gânduri la început de pelerinaj duhovnicesc
10 Noiembrie 2013
Postul ocupă un loc de seamă în viaţa creştină. Prin post înţelegem renunţarea voluntară (de bunăvoie) pe un anumit timp, de la anumite mâncăruri, băuturi şi fapte necuviincioase, în scop religios-moral. Postul este...
Slujitori ai lui Dumnezeu, slujitori ai oamenilor*
06 Noiembrie 2013
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv) (Luca 16, 19-31) Niciodată Bisericile n-au fost preocu­pa­­te atât de mult de datoria slujirii oa­menilor ca în vremea noas­tră. Profesorul...
Cine a fost egoist în timp devine nefericit în veşnicie*
30 Octombrie 2013
Duminica a douăzeci şi doua după Rusalii (Bogatul nemilostiv) (Luca 16, 19-31)   În creştinism există două concepţii despre Dumnezeu, una ce vine din Biblie şi care aparţine vieţii şi...
Sfinţenia - asemănarea omului cu Dumnezeu*
23 Octombrie 2013
Sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor În persoana sfântului, prin disponibilitatea sa în relaţii, prin extre­ma sa atenţie faţă de ce­­lălalt, prin promptitudinea cu...
Buna mireasmă a sfinţilor
23 Octombrie 2013
Cu toată distanţa în timp, care-i desparte, şi modul în care i-au urmat lui Hristos şi L-au mărturisit, unul în martiriu şi celălalt în simplitatea şi nerăutatea vieţuirii lui, cele două moduri aparent diferite de viaţă...
Virtutea credinţei, început al călătoriei spre Hristos
16 Octombrie 2013
Deoarece vine din interior, virtutea este roada harului, a credinţei, a nădejdii şi a dragostei care izvorăsc din Dumnezeu, prin Mântuitorul Hristos şi prin lucrarea Duhului Sfânt. În acest sens, Sfântul Apostol Pavel...
Esenţa patimilor*
16 Octombrie 2013
Duminica a 23-a după Rusalii (Vindecarea demonizatului din ţinutul Gherghesenilor)  (Luca 8,...
Sfântul Calinic de la Cernica, anamneză vie a trăirii în Hristos
13 Octombrie 2013
Sfântul Calinic de la Cernica, exponent de marcă al monahismului ortodox de pe meleagurile oltene, a purtat întru sine de la naştere şi până la întâlnirea cu Hristos binecuvântata şi de Dumnezeu aleasa...
Rugăciune şi libertate*
09 Octombrie 2013
Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui Iisus) (Luca 8, 5-15; Ioan 17, 1-13) Rugăciunea îl e­li­be­rea­ză pe om, îl...
Moartea ca trecere de la viaţa temporală la viaţa eternă *
02 Octombrie 2013
Duminica a douăzecea după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain) (Luca 7, 11 - 16)   (…) De necesitatea şi universalitatea morţii ţin seama şi alte explicaţii ale ei....
De ce facem ceea ce facem?
01 Octombrie 2013
În toate cele ce le lucrăm, Dumnezeu caută scopul: de lucrăm pentru El sau pentru altceva. Deci, când vrem să facem un bine, nu plăcerea oamenilor, ci pe Dumnezeu să-L avem ca scop, ca privind întotdeauna spre El, pentru El...
Iubirea învinge moartea*
25 Septembrie 2013
Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmaşilor) (Luca 6, 31-36) Iubirea desăvârşită es­te aceea care este în sta­re să meargă până la moarte şi să treacă prin ea pentru cei iubiţi. Astfel,...
Locaşul bisericesc propriu-zis, cerul pe pământ sau centrul liturgic al creaţiei
18 Septembrie 2013
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată) (Luca 5, 1-11)   În locaşul bisericesc Hristos continuă să săvârşească în modul cel mai direct toată lucrarea Sa...

Arhivă ediții

Contactează-ne!