Theologica

„Eu trebuie să mă micşorez, iar El trebuie să crească…“
27 August 2011
Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dreptate şi după cele cereşti. A fost denumit de imnologii Bisericii "înger în trup" sau "înger omenesc",...
Sufletul şi duhul?
24 August 2011
Pentru a sesiza mai bine problema din versetul invocat, voi cita din Biblia IPS Anania, care redă mai corect decât Biblia sinodală: "Căci nu L-a cunoscut pe Cel ce l-a plăsmuit, pe Cel ce i-a insuflat un suflet lucrător şi i-a suflat un duh...
„Fericit este cel ce are o aşa dragoste faţă de Dumnezeu...“
19 August 2011
Talentatul scriitor şi teolog francez Olivier Clément ne-a lăsat ca moştenire spirituală printre altele şi o serie de meditaţii memorabile asupra Tainei Cununiei. Mediul încărcat de o sexualitate nefirească, facilitat de mediatizarea continuă...
Ce sunt terafimii?
17 August 2011
Terafimii apar în 15 pasaje biblice, în contexte diferite, totuşi Biblia sinodală traduce în mai mult de jumătate dintre cazuri prin "idoli". În celelalte ocurenţe, Zaharia 10:2 fiind una dintre ele, ea nu oferă explicaţii, ci doar...
Trupul Maicii Domnului înveşnicit în veacul veacului cel neapus
13 August 2011
În Biserica noastră drept-măritoare Maica Domnului este pomenită totdeauna după Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiecare slujbă având foarte multe alcătuiri în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Praznicul Adormirii Maicii Domnului...
Valaam, vrăjitor sau profet?
10 August 2011
În Numeri 22 citim cum regele Balac al Moabului, fiind speriat de apropierea fiilor lui Israel care ieşiseră din Egipt şi se îndreptau spre Canaan sub conducerea lui Moise, trimite soli la vrăjitorul Valaam, fiul lui Beor în Petor, pentru a-i...
Comuniunea creştinilor după modelul Treimii
07 August 2011
Una din provocările actuale pentru Biserică este că trebuie să-şi manifeste prezenţa şi lucrarea ei într-o societate răvăşită de egoism, individualism şi divizare. Pentru fiecare dintre noi, în mod conştient sau nu, voit sau mai puţin voit,...
Teologia între ştiinţă şi harismă
05 August 2011
Teologia ortodoxă, după mărturia patristică, prezintă un dublu aspect: pe de o parte, aspectul ei harismatic ca împărtăşire de Dumnezeu prin har, iar pe de altă parte, aspectul ştiinţific sau academic ca mărturie a acestei împărtăşiri....
De ce nu a fost primită jertfa lui Cain?
03 August 2011
Citim în Facere 4 că, deşi amândoi fraţii au adus jertfe lui Dumnezeu (vv. 3-4), totuşi Iahve a căutat doar la jertfa lui Abel (v. 4), pe când la jertfa lui Cain n-a căutat (v. 5). Textul biblic nu ne oferă nici un motiv pentru diferenţa pe...
Corespondenţa Sfântului Ciprian al Cartaginei
30 Iulie 2011
Sub numele Sfântului Ciprian ne-a parvenit o corespondenţă ale cărei scrisori datează toate din timpul episcopatului său. El a fost ales episcop de Cartagina în anul 248 şi a murit ca martir în anul 258, pe 14 septembrie....
Drepţi! Culcat!
27 Iulie 2011
Oricât de umilitor sună pentru unii aceste ordine din armată, ele nu se compară cu evaluarea teologică. În Psalmul 43:27, oranţii exclamă înaintea lui Dumnezeu: "Că s-a plecat în ţărână sufletul nostru, lipitu-s-a de pământ pântecele...
Solomon, sfânt sau păcătos?
20 Iulie 2011
Dacă, în cazul lui David, lucrurile sunt simple (este Sfântul Prooroc David), în cazul lui Solomon problema stă ceva mai complicat. Este el sfânt, ne putem închina lui, îl menţionăm în cult sau nu? În primul rând, trebuie plecat de...
Frumosul, însoţitor al Binelui
17 Iulie 2011
Operele apologeţilor creştini din primele secole ale Bisericii nu sunt, desigur, cele care se pretează cel mai bine studiului ideii de frumuseţe la Sfinţii Părinţi. Căci dacă cuvântul kalos apare acolo foarte des, este, în majoritatea...
Programul în viaţă, condiţia sporirii duhovniceşti
16 Iulie 2011
Deşi trăim într-o lume care de multe ori ne face să plecăm capul a resemnare şi dezgust, trebuie, în calitate de creştini, să îndrăznim şi să învingem, după îndemnul lui Hristos, tot ceea ce ne barează drumul către Împărăţie. Părinţii...
Înapoi la Hexapla (II)
13 Iulie 2011
Data trecută spuneam că dacă vrem să ne întoarcem doar la Septuaginta, ar trebui să părăsim tradiţia românească medievală (Biblia de la 1688 şi fiicele ei, până la Biblia din 1914), pentru că aceasta se sprijinea pe ediţii catolice şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!