Theologica

Sfântul Calinic de la Cernica, anamneză vie a trăirii în Hristos
13 Octombrie 2013
Sfântul Calinic de la Cernica, exponent de marcă al monahismului ortodox de pe meleagurile oltene, a purtat întru sine de la naştere şi până la întâlnirea cu Hristos binecuvântata şi de Dumnezeu aleasa...
Rugăciune şi libertate*
09 Octombrie 2013
Duminica a 21-a după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda semănătorului; Rugăciunea lui Iisus) (Luca 8, 5-15; Ioan 17, 1-13) Rugăciunea îl e­li­be­rea­ză pe om, îl...
Moartea ca trecere de la viaţa temporală la viaţa eternă *
02 Octombrie 2013
Duminica a douăzecea după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain) (Luca 7, 11 - 16)   (…) De necesitatea şi universalitatea morţii ţin seama şi alte explicaţii ale ei....
De ce facem ceea ce facem?
01 Octombrie 2013
În toate cele ce le lucrăm, Dumnezeu caută scopul: de lucrăm pentru El sau pentru altceva. Deci, când vrem să facem un bine, nu plăcerea oamenilor, ci pe Dumnezeu să-L avem ca scop, ca privind întotdeauna spre El, pentru El...
Iubirea învinge moartea*
25 Septembrie 2013
Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmaşilor) (Luca 6, 31-36) Iubirea desăvârşită es­te aceea care este în sta­re să meargă până la moarte şi să treacă prin ea pentru cei iubiţi. Astfel,...
Locaşul bisericesc propriu-zis, cerul pe pământ sau centrul liturgic al creaţiei
18 Septembrie 2013
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată) (Luca 5, 1-11)   În locaşul bisericesc Hristos continuă să săvârşească în modul cel mai direct toată lucrarea Sa...
Crucea - semnul iubirii Lui Hristos pentru oameni
12 Septembrie 2013
Duminica după Înălţarea Sfintei Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos) (Marcu 8, 34-38 şi 9, 1) […] Crucea nu este un mijloc de distrugere, ci o poartă spre realitatea supremă şi...
Raiul de taină al Ortodoxiei
04 Septembrie 2013
Maica Domnului şi-a ascuns strălucirea cu vălul smereniei. Toată viaţa ei a îmbrăcat haina smereniei şi a curăţiei. Prin urmare, toate referirile la persoana sa sunt taine. Taina, deşi sugerează ceva ascuns, scoate şi mai mult în...
În Hristos, omul devine fiu al lui Dumnezeu după har
04 Septembrie 2013
Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim) Capacitatea dată o­mu­lui de Fiul lui Dum­nezeu Crea­to­rul de a se uni cu el până a se face şi El însuşi om S-a arătat...
Linişte de catedrală
04 Septembrie 2013
Avându-şi izvorul în tăcerea evanghelică a lui Iisus dinaintea lui Pilat şi rădăcina în isihia filocalică de pustiu, liniştea liturgică de catedrală cuprinde şi exprimă paşii închinătorilor şi genunchii rugătorilor,...
Sfântul Grigorie Sinaitul despre liniştire şi rugăciune
28 August 2013
Începutul anului bisericesc la 1 septembrie ne aduce prilejul să vorbim despre urcuşul spre desăvârşirea duhovnicească, despre lupta pentru dobândirea harului şi unirea cu Dumnezeu. În spiritualitatea răsăriteană se afirmă...
Îngerii căzuţi şi rolul lor în căderea omului şi în susţinerea răului în lume
28 August 2013
Duminica a zecea după Rusalii (Vindecarea lunaticului) […] Mărimea răului din lume şi din om nu s-ar putea explica nu­mai din libertatea umană. Da­că vrem o explicaţie, care ţine sea­ma de mărimea răului, dar nu-l vede...
Stareţul Gheorghe de la Cernica, un cunoscut isihast român
25 August 2013
Adăpat din izvorul de duhovnicie al dumnezeiescului Munte Athos, Sfântul Gheorghe de la Cernica s-a deprins atât cu modul de viaţă idioritmic, cât şi cu cel de obşte, impunându-şi o aspră trăire monahală „prin...
Uşă tainică a dorinţei de a fi creştin
23 August 2013
Primirea Tainei Sfântului Botez a fost prefaţată în primele secole creştine de instituţia catehumenatului. Tot cel ce dorea să vină la sfânta luminare trebuia să-şi îmbogăţească viaţa cu dumnezeieştile...
Tămăduirea care vine prin credinţă şi rugăciune
22 August 2013
Grija faţă de cei suferinzi a fost practicată în mod constant de Biserică, scriitorii bisericeşti oferindu-ne nenumărate dovezi în acest sens. Mărturiile Sfinţilor Părinţi au rămas grăitoare peste timp pentru necesitatea şi rostul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!