Theologica

Lumina Taborului – slavă a vieţii veşnice
31 Iulie 2013
Duminica a şasea după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum) Sfântul Ioan E­van­ghe­listul prezintă sco­­pul întrupării Fi­u­­­lui lui Dumnezeu, um­­plerea de lumină, prin...
Gândurile pătimaşe - îndemn al diavolului la păcat
24 Iulie 2013
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei)   Este important să stăruim puţin asupra modului în care se stârnesc patimile în noi, pentru că...
Vindecarea aproapelui prin rugăciunea altora
17 Iulie 2013
Duminica a IV-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutaşului) Rugaţi-vă unii pentru alţii“ (Iacob 5, 16) Sfânta Scriptură ţine în ma­re cinste rugăciunea. Pe fiecare pa­gină vorbeşte despre puterea...
O poetică a Logosului
11 Iulie 2013
Dacă ar fi să ascultăm lumea contemporană cu ce are ea de spus despre etica şi estetica ei, o vom auzi strigând cu multe graiuri, dar mesajul ei este unul singur: „Valoarea estetică este independentă şi impermeabilă la...
Duhovnic sau psiholog?
10 Iulie 2013
În perioada contemporană, din cauza efectelor tot mai pregnante ale secularizării, preotul este văzut mai mult ca un funcţionar al unei instituţii. Într-o latură cu totul opusă se află cei care îl consideră un magician sau...
Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul*
10 Iulie 2013
Duminica a treia după Rusalii (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic)   Biserica a fost preocupată în toată istoria ei să păstreze adevărul fundamental al mântuirii, mărturisit...
Sfinţii întăresc unitatea Bisericii*
03 Iulie 2013
Duminica a doua după Rusalii (a Sfinţilor Români) […] Creştinismul românesc a rodit şi el din sine mulţi şi mi­nu­naţi sfinţi, chiar dacă smerenia caracteristică poporului nos­tru sau alte împrejurări...
Sfinţi ierarhi şi cuvioşi, ctitori de cultură românească
03 Iulie 2013
La noi, cultura îşi are începuturile în tinda bisericii, prin înţelepciunea şi osteneala nenumăraţilor slujitori ai Bisericii. După cum lumina se naşte din flacăra focului, tot aşa cultura răsare din cult. Noţiunea de...
Sfinţenia - lucrarea Duhului Sfânt în oameni*
26 Iunie 2013
Cultul sfinţilor în Ortodoxie se întemeiază pe două puncte de credinţă: a) pe credinţa că omul, primind Tainele Bisericii, primeşte harul ca energie necreată a lui Dumnezeu şi prin această energie sau lucrare, însăşi...
Darul familiei nu se negociază
19 Iunie 2013
Orice dar în sine nu se poate negocia, schimba sau confisca. Darul se primeşte cu bucurie şi apoi se mulţumeşte pentru el, ca răspuns la iubirea dăruitorului. În momentul în care negociem darul în scopuri egoiste, atunci...
Duhul Sfânt dăruieşte oamenilor iubirea Sfintei Treimi*
19 Iunie 2013
Duminica a opta după Paşti (a Pogorârii Sfântului Duh) Fiul înviat şi înălţat lu­crează în noi prin Du­hul Sfânt pentru a parcurge şi noi dru­mul spre starea de fii, în ca­re trupul...
Darurile Duhului Sfânt
19 Iunie 2013
În Simbolul de credinţă, Biserica Îl proclamă pe Duhul Sfânt „de viaţă făcătorul… prin care toate s-au făcut“. Cosmosul se iveşte la capătul mişcării de pogorâre a lui Dumnezeu, ca lucrare a Tatălui prin Fiul în Duhul Sfânt. Atunci, în prima zi a...
Iubirea Preasfintei Treimi - lumina vieţii omului şi a unităţii Bisericii*
12 Iunie 2013
Duminica a şaptea după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic) Dacă în Dumnezeu n-ar fi şi relaţia e­ter­nă dintre Tatăl şi Fiul, n-ar exista o bază pentru aducerea la exis­ten­­ţă a unor făpturi...
Iisus Hristos - Lumina Vieţii Veşnice*
05 Iunie 2013
Duminica a şasea după Paşti (a Orbului din naştere) […] Hristos, după ce a în­vi­at, ne-a născut la Botez din nou, dar spre „nădejde vie“ în tot mai multă viaţă adevărată (1 Petru 1, 3). Fără...
„Cuvânt la Duminica a cincea după Paşti (a Samarinencei)“*
29 Mai 2013
„Duh este Dumnezeu şi cel ce se închină Lui se cade să I se închine în Duh şi în adevăr“ (Ioan IV, 24).   Cuvintele pe care le-am aşezat în fruntea acestei...

Arhivă ediții

Contactează-ne!