Theologica

Frumosul, însoţitor al Binelui
17 Iulie 2011
Operele apologeţilor creştini din primele secole ale Bisericii nu sunt, desigur, cele care se pretează cel mai bine studiului ideii de frumuseţe la Sfinţii Părinţi. Căci dacă cuvântul kalos apare acolo foarte des, este, în majoritatea...
Programul în viaţă, condiţia sporirii duhovniceşti
16 Iulie 2011
Deşi trăim într-o lume care de multe ori ne face să plecăm capul a resemnare şi dezgust, trebuie, în calitate de creştini, să îndrăznim şi să învingem, după îndemnul lui Hristos, tot ceea ce ne barează drumul către Împărăţie. Părinţii...
Înapoi la Hexapla (II)
13 Iulie 2011
Data trecută spuneam că dacă vrem să ne întoarcem doar la Septuaginta, ar trebui să părăsim tradiţia românească medievală (Biblia de la 1688 şi fiicele ei, până la Biblia din 1914), pentru că aceasta se sprijinea pe ediţii catolice şi...
Cum guvernează Dumnezeu lumea
10 Iulie 2011
Autorul lumii este Dumnezeu, nu întâmplarea. Este absurd să se susţină că întreaga creaţie ar fi opera unei întâmplări, deoarece întâmplarea nu poate garanta aducerea din neexistenţă la existenţă, sau din nefiinţă la fiinţă, a unei lumi atât de...
Pietismul individual şi raţionalismul academic scolastic
09 Iulie 2011
Teologul grec Christos Yannaras consideră că două dintre cele mai mari pericole pentru Biserica Ortodoxă în perioada actuală constau în academismul teologic şi pietismul individual. Ambele elemente sunt în principiu contrare atât experienţei...
Înapoi la Hexapla
06 Iulie 2011
Aud tot mai des cum în calitate de ortodocşi trebuie să ne întoarcem exclusiv la Septuaginta pentru textul Vechiului Testament. Septuaginta ar fi singura traducere oficială a Bisericii răsăritene, legitimată de utilizarea ei de către Sfinţii...
Luceafărul sau feciorul dimineţii
29 Iunie 2011
În Isaia 14:12 regele Babilonului este comparat cu un personaj misterios, numit în Biblia sinodală "feciorul dimineţii". El ajunge în şeol (iad) (cf. v. 9, 11 şi 15), căzând din cer (v.12), iar pasajul din cap. 14 devine un adevărat...
Rugăciune pentru pacea ţării
22 Iunie 2011
Într-o scrisoare trimisă deportaţilor din Babilon, profetul Ieremia îi îndeamnă să-şi ridice case şi să-şi sădească grădini, să se căsătorească şi să se înmulţească, dar şi să caute binele ţării unde se află şi să se roage pentru ea. Pentru...
Cât de mare era Ismael?
15 Iunie 2011
În Facere 17:24-26, se spune mai întâi că "Avraam era de nouăzeci şi nouă de ani, când s-a tăiat împrejur" (v. 24), apoi că Ismael, fiul lui Avraam, "era de treisprezece ani, când s-a tăiat împrejur" (v. 25), în sfârşit, în versetul următor,...
„Astăzi a venit lucrarea Preasfântului Tău Duh, Doamne, peste Apostolii Tăi...“
11 Iunie 2011
Despre evenimentul Pogorârii Duhului Sfânt, imnografia Praznicului Cincizecimii dezvoltă în minunate alcătuiri şi descrie în chip amănunţit întreaga desfăşurare a acestui moment din iconomia mântuirii neamului omenesc. Auzim astfel: "Lucruri...
Perdea sau perete? De ce-ar fi important?
09 Iunie 2011
Uneori, detaliile par mai importante decât ideile enunţate pompos, mai ales dacă sunt inserate delicat. 2 Paralipomena 3:14 menţionează o perdea despărţitoare între Sfânta Sfintelor şi Sfânta: "După aceea au făcut o perdea de torturi purpurii,...
Înălţarea la cer
01 Iunie 2011
Textul biblic spune despre Îngerul Domnului, căruia Manoe, tatăl viitorului judecător Samson, îi pregătise o jertfă, că atunci "când a început a se înălţa flacăra de la jertfelnic spre cer, îngerul...
Gublia vs Biblia
25 Mai 2011
Dacă grecii ar fi auzit mai bine, cartea sfântă ar fi trebuit să se numească Gublia, şi nu Biblia. Dar de unde vine denumirea şi de ce s-a păstrat deformat? Bizar sau nu, Biblia este de fapt un plural în greacă, însemnând "cărţi"...
Calea transformării duhovniceşti
21 Mai 2011
Pentru a merge pe calea îndumnezeirii, trebuie să ne lepădăm de tot ce ne desparte de Dumnezeu. Viaţa duhovnicească este ca şi cum ai călători în amonte într-o barcă cu vâsle. Lumea, trupul şi diavolul ne împing în sens invers urcuşului. Dacă...
Cel ce este şi numele divin
18 Mai 2011
În contextul politeist din Antichitate era necesar ca fiecare divinitate să aibă un nume pentru a putea fi deosebită de alta. Dumnezeul lui Israel are un nume personal, Iahve, a cărui etimologie este foarte controversată. Numele...

Arhivă ediții

Contactează-ne!