Theologica

Rugăciunea, hrana sufletului şi risipirea tristeţii
28 Ianuarie 2012
Începând cu secolele primare ale Bisericii, putem distinge trei surse prin care creştinii au fost iniţiaţi în rugăciune: monahismul, teologia şi Sfânta Liturghie. E adevărat, orice ucenicie creştină pentru dobândirea vieţii în duh presupune...
Ce legătură este între migdal şi pronie?
25 Ianuarie 2012
Unele pasaje biblice pur şi simplu ne depăşesc logica noastră modernă. Sunt introduse elemente care n-au nici o legătură cu contextul, dar la care se face referire expresă. Ar trebui să ne revizuim logica sau să revizuim textul...
Viziune ortodoxă asupra scolasticismului
20 Ianuarie 2012
Când părintele Dumitru Stăniloae a fost întrebat de care teolog modern se simte cel mai apropiat, el a răspuns fără ezitare: Vladimir Lossky. Poate că această alegere pare una forţată, atunci când ne gândim la figura unui Florovsky sau...
Sufletul ca o desfrânată
19 Ianuarie 2012
Profetul Osea este unul dintre cei mai şocanţi profeţi. El ascultă de următoarea poruncă divină, care apare chiar la începutul cărţii sale: "Şi a grăit Domnul către Osea: "Ia-ţi de nevastă o femeie desfrânată şi să ai copii de desfrânată!""...
Cine a construit templul lui Zorobabel?
11 Ianuarie 2012
La prima vedere, o asemenea întrebare seamănă cu cea pusă de profesorii disperaţi de cunoştinţele precare ale elevilor în vremea când învăţam în seminarul teologic. Când erai şifonat rău de tot şi adoptai teologia tăcerii la orice chestiune, te...
Suferinţa - dialog al lacrimilor
07 Ianuarie 2012
Omul îşi probează valoarea şi nobleţea sa spirituală, tăria în ispite şi încercări şi nădejdea în Dumnezeu în momentele grele din viaţa sa, în situaţiile-limită, în clipele de încercare şi durere. Boala este un dialog al lacrimilor cu Părintele...
„Astăzi, pământul şi marea şi-au împărţit bucuria lumii“
05 Ianuarie 2012
Sărbătoarea Botezului Domnului este un bun prilej de a ne aminti că există un timp al mântuirii. Una dintre rugăciunile de la Sfinţirea cea Mare a Apei, alcătuire a Sfântului Sofronie al Ierusalimului, repetă adverbul "astăzi" de nu mai puţin...
Ciudatul caz al cumpărării unei ţarini
04 Ianuarie 2012
În Ieremia 32 se menţionează cum în timpul asediului Ierusalimului de către caldei (babilonieni) profetul cumpără o ţarină. Dacă, aşa cum am învăţat foarte bine în ultima vreme, pe timp de criză economică piaţa imobiliară scade vertiginos, cu...
De ce pedeapsa până la al patrulea neam?
29 Decembrie 2011
Chiar în Decalog, la interdicţia închinării înaintea unui chip cioplit, apare o explicaţie pe care noi, cei de astăzi, nu o mai putem accepta. Problema este că i se atribuie chiar lui Dumnezeu pedeapsa copiilor pentru vina părinţilor, până la...
Gânduri la Naşterea Domnului
24 Decembrie 2011
De fiecare dată, la slăvitul praznic al Naşterii Domnului, noi, creştinii, căutăm pe Cineva pe care l-am pierdut, aşteptăm pe Cineva mult dorit şi întâmpinăm pe Cineva care tocmai a venit. La Naşterea Domnului, cei flămânzi îşi aşteaptă Pâinea,...
Minunea Naşterii arată măreţia smereniei
24 Decembrie 2011
În toată istoria omenirii, plină de evenimente, tot atâtea faţete ale destinului ei, există câteva cuvinte ale strălucitei biruinţe asupra ceea ce încearcă să slăbească, să micşoreze, să minimalizeze, să răpească omului aura sa de fiinţă...
Cântările care-L veselesc pe Pruncul născut în Betleem
23 Decembrie 2011
Catavasiile Naşterii Domnului, care încep cu cântarea "Hristos se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri întâmpinaţi-L", au fost cântate la slujba Utreniei în toată perioada postului premergător marelui praznic. Aceste catavasii încununează şi...
În căutarea paradisului
22 Decembrie 2011
În Facere 2:10-14 este descris un râu care ieşea din Eden şi uda întreaga grădină, fiind împărţit în patru braţe (capete). Două dintre braţe au numele unor fluvii cunoscute. Oare prin aceasta nu poate fi Edenul localizat cu mai multă...
Drepţii care prin credinţă l-au văzut pe Hristos
20 Decembrie 2011
În Duminica dinaintea Naşterii Domnului, Biserica Ortodoxă face pomenirea strămoşilor după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos. Sinaxarul din Minei al acestei sărbători spune că aceasta este "o datină de la sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii...
Ethosul comun al căsătoriei şi monahismului
17 Decembrie 2011
Ne scapă adesea din vedere că exigenţele de ascultare, înfrânare şi cumpătare în cele materiale sunt specifice nu doar monahilor, ci şi mirenilor. Nu ne călugărim, nici nu ne căsătorim din slăbiciune, ci pentru a pune în valoare felurimea...

Arhivă ediții

Contactează-ne!