Theologica

Chitim şi interpretarea proteică
01 Decembrie 2010
Textul din Daniel 11:30 vorbeşte despre corăbii din Chitim, care se ridică împotriva regelui din nord. De data aceasta, nu identificarea propriu-zisă a lui Chitim ridică probleme, ci interpretarea lui în ceea ce s-ar numi istoria efectelor...
Demonul amiezii
25 Noiembrie 2010
Nimic nu pare mai re­con­fortant decât o amiază de vară caldă când vrei să moţăi sorbind din cafea şi răsfoind ceva superficial. Totuşi Părinţii pustiei identificau această stare cu ispitirea celui mai puternic demon, care induce moleşeala şi...
Drumul omului de la chip spre asemănarea cu Hristos
21 Noiembrie 2010
Prin antropofanii înţelegem arătările succesive ale omului înaintea lui Dumnezeu, începând din grădina Edenului până în templul Noului Ierusalim, în multe şi felurite ipostaze, stări şi poziţionări în care-l aduc existenţa, viaţa şi istoria....
Când au fost creaţi îngerii?
18 Noiembrie 2010
Îngerii apar în textul biblic brusc, fără să fie prezentaţi înainte şi fără să se precizeze în referatul creaţiei când anume au fost făcuţi? Ca şi în cazul îngerilor răi, Scriptura nu spune nimic despre starea lor iniţială. Oare care să fie...
Sinceritate, străduinţă şi timp potrivit
15 Noiembrie 2010
Problemele cu care ne confruntăm adesea în timpul rugăciunii constituie întotdeauna un subiect important. Fără o bună cunoaştere a remediilor pe care le putem utiliza suntem expuşi unor pericole foarte mari, cum ar fi împrăştierea minţii sau...
Corespondenţa Sfântului Ioan Gură de Aur: un testament spiritual
13 Noiembrie 2010
De la Sfântul Ioan Gură de Aur ne-au rămas 238 de scrisori: un testament spiritual şi o comoară nepreţuită. În ele întrezărim sufletul unuia dintre cei mai mari Părinţi şi scriitori ai Bisericii, citim ca într-un jurnal necazurile exilului său,...
Poate Dumnezeu iubi nebuneşte?
10 Noiembrie 2010
Suntem obişnuiţi în teologia de şcoală cu definiţii, împărţiri, sistematizări, categorii, citate. Limbajul antropomorfizat despre Dumnezeu nu ar avea ce să caute, iar idei de genul "iubirea nebună" a lui Dumnezeu par total nepotrivite. Cât de...
Teologia necazurilor la Sfinţii Părinţi
07 Noiembrie 2010
Teologia necazurilor îmbracă două aspecte: ispitele din partea poftelor şi încercările prin dureri şi necazuri. Ambele noţiuni, de "ispită" şi "încercare", sunt redate prin grecescul "peirasmós". Asociem necazul cu întristarea, cu judecata...
A scris Moise întreg Pentateuhul?
03 Noiembrie 2010
Abordarea istorico-critică a Scripturii este arătată cu degetul (dezaprobator) şi pentru că ar "distruge" sfinţenia textului biblic prin negarea autenticităţii. Bunăoară, se pretinde că nu Moise a scris Pentateuhul, ci alţii. Şi exemplele pot...
Care Biblie?
27 Octombrie 2010
Puţini cunosc confuzia care există în Bisericile Ortodoxe despre lista canonică a cărţilor Vechiului Testament. Ne-am aştepta ca Sfânta Scriptură să fie clar definită, care cărţi intră în cuprinsul ei şi care nu. Or, lucrurile stau tocmai pe...
Există război sfânt în Vechiul Testament?
21 Octombrie 2010
Poate oare Dumnezeu cel iubitor şi milostiv să poruncească războaie de nimicire totală? În I Regi 15, 3 citim cum Dumnezeu îi porunceşte lui Saul în legătură cu ameleciţii: "Nimiceşte şi dă blestemului toate câte are. Să nu-i cruţi, ci să dai...
Cuvântul şi Biserica la Părinţii din vechime
17 Octombrie 2010
Descrierile biblice ale Bisericii primare includ textele-cheie pentru ceea ce a ajuns să fie cunoscut drept "eclesiologie euharistică". Conform eclesiologiei euharistice, Biserica se constituie din adunarea care frânge pâinea împreună şi se...
Semnul de pe frunte
13 Octombrie 2010
În Iezechiel 9, 4, unul dintre bărbaţii din viziunea profetului Iezechiel, care avea la brâu unelte de scris, este îndemnat să treacă prin mijlocul Ierusalimului şi să îi însemneze pe frunte pe oamenii care se tânguiesc cu semnul Crucii. Apare...
„Scriptura trebuie citită în dimensiunea Duhului“
07 Octombrie 2010
Citirea Sfintei Scripturi constituie o parte centrală în viaţa creştinului. Hrănirea din Cuvântul lui Dumnezeu, care se comunică sufletelor noastre în cuvinte omeneşti, este una esenţială şi necesară creşterii noastre duhovniceşti. Cuvintele...
Furt sau răsplată?
07 Octombrie 2010
Ieşirea israeliţilor din pământul Egiptului este însoţită şi de un detaliu curios: Dumnezeu le dă trecere acestora înaintea egiptenilor, încât împrumută obiecte de preţ, care vor fi luate la exod de tot. A sprijinit oare Iahve un furt...

Arhivă ediții

Contactează-ne!