Theologica

Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L!
21 Decembrie 2012
"Hristos Se naşte, slăviţi-L! Hristos din ceruri, întâmpinaţi-L! Hristos pe pământ, înălţaţi-vă, Cântaţi Domnului tot pământul şi cu veselie lăudaţi-L, popoare, că S-a...
Vreme pentru colinde
20 Decembrie 2012
Mai multe grupuri de colindători din ţară şi de peste hotare au sosit în aceste zile la Patriarhia Română pentru a-l colinda pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Corala Asociaţiei "Oastea...
Sănătatea şi viaţa în Hristos
24 Noiembrie 2012
În orice timpuri, dar mai ales în vremuri de criză, problema sănătăţii este prezentă şi dezbătută la toate nivelurile societăţii, de la politicienii dornici să mai câştige un vot până la cetăţeanul de rând care aleargă după o...
O Catedrală de cuvinte
10 Noiembrie 2012
Având ca pridvor Pentateuhul lui Moise iar naos cărţile Regilor şi ale Proorocilor, o Catedrală de cuvinte nu poate avea decât Noul Testament ca sfânt şi dumnezeiesc Altar. Prin Catedrala de cuvinte înţelegem teologic, metaforic şi literar...
Întâlnirea cu Dumnezeu prin pelerinaj
26 Octombrie 2012
În Vechiul Testament, sărbătoarea (hag) era prin excelenţă însoţită de pelerinaj. Aşa cum se observă din Ieşire 23:15-17, cele trei sărbători principale ale anului, Azimele, Secerişul şi Culesul, presupun şi "înfăţişări" înaintea Domnului: "De...
Premise antropologice ale cunoaşterii lui Dumnezeu
05 Octombrie 2012
Se împlinesc 19 ani de la mutarea din această lume a părintelui Dumitru Stăniloae, cel mai mare şi influent teolog ortodox român. Gândirea teologică a părintelui şi opera sa reprezintă o rezervă inepuizabilă în domeniu....
Convertirea, un etern început
15 Septembrie 2012
"Să nu fim idealişti. Nu vă faceţi iluzii deşarte", sfătuia Emmanuel Mounier, cunoscutul filosof francez al secolului trecut. Idealistul este "bancherul irealului", "speculatorul evaziunii", sublinia redactorul-şef al revistei Esprit, există...
Numirile Maicii Domnului
07 Septembrie 2012
În slujbele Bisericii Ortodoxe, Maica Domnului este pomenită mai des decât orice sfânt. Ea a inspirat monahismul creştin şi curentele ascetice duhovniceşti ca isihasmul şi stăreţismul. Din primele veacuri, creştinii au...
Între viaţăşi moarte
02 Septembrie 2012
Pentru sfântul şi teologul sârb Justin Popovici problemele şi impasurile lumii se rezumă la problema omului, iar aceasta se lămureşte în taina Dumnezeului-om, a Fiului lui Dumnezeu întrupat. Mântuirea lumii şi a omului prin Fiul lui Dumnezeu...
Suferinţa, semn al alegerii dumnezeieşti
25 August 2012
Întreaga spiritualitate ortodoxă ne învaţă că purtarea necazurilor cu răbdare şi nădejde în ajutorul lui Dumnezeu este o cale privilegiată, aleasă, de dobândire a mântuirii, pe care nu o străbat până la capăt şi cu real folos decât puţini, după...
Folosul duhovnicesc al suferinţei
18 August 2012
Părintele arhimandrit Arsenie Papacioc, unul dintre cei mai mari duhovnici români, vorbea în numeroasele sale cuvântări despre rolul pe care îl are suferinţa în viaţa creştinilor, şi mai ales despre modul în care aceştia trebuie să o înţeleagă....
Antimisul Liturghiei cosmice
04 August 2012
Prin antimisul Liturghiei cosmice înţelegem Revelaţia dumnezeiască, naturală şi supranaturală, din creaţia văzută şi nevăzută şi din Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie. Antimis al Liturghiei cosmice este Biblia sau Sfânta Scriptură. Antimis al...
„Filosofia bolii“ - condiţie a mântuirii
04 August 2012
Teologia şi spiritualitatea ortodoxă, constatând legea generală, în baza căreia suferinţa devine, mai devreme sau mai târziu, dintr-o experienţă universal-umană una personală, caută să o valorifice şi să o valorizeze în sens pozitiv profund,...
Monahismul afirmă durata eternă a omului
14 Iulie 2012
"Călugăria este ceva care e cum ar fi deja să trăieşti ceva din veacul ce va să fie, unde zice Mântuitorul: "Nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii"", afirma părintele Rafail Noica într-o conferinţă susţinută în martie 2002....
„Dacă bobul de grâu nu moare…“
07 Iulie 2012
Mor în fiecare zi!, spune Sfântul Apostol Pavel în I Cor. 15, 3. "Vremea morţii e în fiecare clipă", afirma şi un scriitor englez din secolul trecut, T. S. Eliot. Tot ceea ce trăieşte este o formă de moarte: tot timpul murim. Dar, în...

Arhivă ediții

Contactează-ne!