Theologica

O religie pornită dintr-un sat de pescari
12 Februarie 2012
IPS Anastasios Yannoulatos, Arhiepiscop de Tirana-Durres şi Mitropolit al întregii Albanii, definea istoria drept "mişcare dramatică spre comuniunea finală a oamenilor cu Dumnezeu". Parte a acestei "mişcări" este şi întruparea Fiului lui...
Viaţa monahală: calea desăvârşirii
11 Februarie 2012
Odată cu apariţia monahismului, un mod special de viaţă a apărut în Biserică, care însă nu a proclamat o nouă moralitate. Biserica nu are un set de reguli morale pentru laicat şi un altul pentru monahi, nici nu împarte credincioşii în...
Muntele cel cu umbra deasă
08 Februarie 2012
Un text obscur de la Avacum 3:3 a făcut mare carieră teologică în lista profeţiilor mesianice, făcându-se referire la el şi astăzi în cultul ortodox. Dar ce spune el mai exact şi cum s-a ajuns la o asemenea importanţă? Textul în...
Viaţa noastră şi Sfinţii Bisericii
04 Februarie 2012
În cazul sfinţilor, nu există diferenţă între teologie şi viaţă, viaţa unui sfânt este "teologie dogmatică aplicată" sau "teologie trăită". La fel, scrierile teologice sunt expresia experienţei de viaţă duhovnicească din Biserică, şi nu doar un...
Legea veche cere dezlegare prin glasul lui Simeon
02 Februarie 2012
La 40 de zile de la Naştere, Mântuitorul este adus în Templul din Ierusalim, în casa Tatălui Său, aşa cum avea să-l denumească la vârsta de 12 ani, când îi uimea pe cărturarii iudeilor cu înţelepciunea sa. Pruncul Iisus este adus de braţele...
De ce femeia care naşte ar deveni „necurată“?
02 Februarie 2012
În Luca 2:22, se relatează cum la împlinirea "zilelor curăţirii lor după Legea lui Moise, L-au adus pe Prunc la Ierusalim, ca să-L pună înaintea Domnului". În v. 24 se precizează că trebuie date ca jertfă: "o pereche de turturele sau doi pui de...
Rugăciunea, hrana sufletului şi risipirea tristeţii
28 Ianuarie 2012
Începând cu secolele primare ale Bisericii, putem distinge trei surse prin care creştinii au fost iniţiaţi în rugăciune: monahismul, teologia şi Sfânta Liturghie. E adevărat, orice ucenicie creştină pentru dobândirea vieţii în duh presupune...
Ce legătură este între migdal şi pronie?
25 Ianuarie 2012
Unele pasaje biblice pur şi simplu ne depăşesc logica noastră modernă. Sunt introduse elemente care n-au nici o legătură cu contextul, dar la care se face referire expresă. Ar trebui să ne revizuim logica sau să revizuim textul...
Viziune ortodoxă asupra scolasticismului
20 Ianuarie 2012
Când părintele Dumitru Stăniloae a fost întrebat de care teolog modern se simte cel mai apropiat, el a răspuns fără ezitare: Vladimir Lossky. Poate că această alegere pare una forţată, atunci când ne gândim la figura unui Florovsky sau...
Sufletul ca o desfrânată
19 Ianuarie 2012
Profetul Osea este unul dintre cei mai şocanţi profeţi. El ascultă de următoarea poruncă divină, care apare chiar la începutul cărţii sale: "Şi a grăit Domnul către Osea: "Ia-ţi de nevastă o femeie desfrânată şi să ai copii de desfrânată!""...
Cine a construit templul lui Zorobabel?
11 Ianuarie 2012
La prima vedere, o asemenea întrebare seamănă cu cea pusă de profesorii disperaţi de cunoştinţele precare ale elevilor în vremea când învăţam în seminarul teologic. Când erai şifonat rău de tot şi adoptai teologia tăcerii la orice chestiune, te...
Suferinţa - dialog al lacrimilor
07 Ianuarie 2012
Omul îşi probează valoarea şi nobleţea sa spirituală, tăria în ispite şi încercări şi nădejdea în Dumnezeu în momentele grele din viaţa sa, în situaţiile-limită, în clipele de încercare şi durere. Boala este un dialog al lacrimilor cu Părintele...
„Astăzi, pământul şi marea şi-au împărţit bucuria lumii“
05 Ianuarie 2012
Sărbătoarea Botezului Domnului este un bun prilej de a ne aminti că există un timp al mântuirii. Una dintre rugăciunile de la Sfinţirea cea Mare a Apei, alcătuire a Sfântului Sofronie al Ierusalimului, repetă adverbul "astăzi" de nu mai puţin...
Ciudatul caz al cumpărării unei ţarini
04 Ianuarie 2012
În Ieremia 32 se menţionează cum în timpul asediului Ierusalimului de către caldei (babilonieni) profetul cumpără o ţarină. Dacă, aşa cum am învăţat foarte bine în ultima vreme, pe timp de criză economică piaţa imobiliară scade vertiginos, cu...
De ce pedeapsa până la al patrulea neam?
29 Decembrie 2011
Chiar în Decalog, la interdicţia închinării înaintea unui chip cioplit, apare o explicaţie pe care noi, cei de astăzi, nu o mai putem accepta. Problema este că i se atribuie chiar lui Dumnezeu pedeapsa copiilor pentru vina părinţilor, până la...

Arhivă ediții

Contactează-ne!