Theologica

Gânduri la Naşterea Domnului
24 Decembrie 2011
De fiecare dată, la slăvitul praznic al Naşterii Domnului, noi, creştinii, căutăm pe Cineva pe care l-am pierdut, aşteptăm pe Cineva mult dorit şi întâmpinăm pe Cineva care tocmai a venit. La Naşterea Domnului, cei flămânzi îşi aşteaptă Pâinea,...
Minunea Naşterii arată măreţia smereniei
24 Decembrie 2011
În toată istoria omenirii, plină de evenimente, tot atâtea faţete ale destinului ei, există câteva cuvinte ale strălucitei biruinţe asupra ceea ce încearcă să slăbească, să micşoreze, să minimalizeze, să răpească omului aura sa de fiinţă...
Cântările care-L veselesc pe Pruncul născut în Betleem
23 Decembrie 2011
Catavasiile Naşterii Domnului, care încep cu cântarea "Hristos se naşte, slăviţi-L, Hristos din ceruri întâmpinaţi-L", au fost cântate la slujba Utreniei în toată perioada postului premergător marelui praznic. Aceste catavasii încununează şi...
În căutarea paradisului
22 Decembrie 2011
În Facere 2:10-14 este descris un râu care ieşea din Eden şi uda întreaga grădină, fiind împărţit în patru braţe (capete). Două dintre braţe au numele unor fluvii cunoscute. Oare prin aceasta nu poate fi Edenul localizat cu mai multă...
Drepţii care prin credinţă l-au văzut pe Hristos
20 Decembrie 2011
În Duminica dinaintea Naşterii Domnului, Biserica Ortodoxă face pomenirea strămoşilor după trup ai Mântuitorului Iisus Hristos. Sinaxarul din Minei al acestei sărbători spune că aceasta este "o datină de la sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii...
Ethosul comun al căsătoriei şi monahismului
17 Decembrie 2011
Ne scapă adesea din vedere că exigenţele de ascultare, înfrânare şi cumpătare în cele materiale sunt specifice nu doar monahilor, ci şi mirenilor. Nu ne călugărim, nici nu ne căsătorim din slăbiciune, ci pentru a pune în valoare felurimea...
Colindele Crăciunului, tradiţie sfântă a neamului românesc
17 Decembrie 2011
Datina colindatului la poporul român este străveche, avându-şi obârşia în zorii constituirii sale în vatra vechii Dacii. Chiar dacă nu poate fi precizată cu exactitate data apariţiei acestui obicei, totuşi conţinutul poetico-literar al...
Templul Dumnezeului nostrum
15 Decembrie 2011
În relatarea lui Ezdra (Ezdra 7-10; Neemia 8), o notiţă fugitivă atrage atenţia la o analiză mai atentă: "Şi le-am dat acestora însărcinare către Ido, care era căpetenie în ţinutul Casifia, şi le-am pus în gura lor ce să grăiască cu Ido şi cu...
Un mare misionar ortodox
12 Decembrie 2011
Pe data de 13 decembrie, în urmă cu aproape treizeci de ani, a trecut în veşnicie unul dintre teologii ortodocşi de prim rang ai secolului XX, părintele Alexander Schmemann. Dincolo de idei, publicaţii sau repere biografice - toate acestea...
Omul sau Adam?
07 Decembrie 2011
Dacă stăm să comparăm diverse traduceri ale Bibliei, vom observa că există o diversitate de opinii cu privire la momentul în care omul creat de Dumnezeu este numit Adam, ca un nume propriu. În Biblia Sinodală, Adam apare menţionat ca atare în...
Trăirea mistică liturgică şi misticismul individualist
05 Decembrie 2011
Ce mai înseamnă astăzi teologia mistică? Din punct de vedere ortodox, ea reprezintă însăşi fiinţa credinţei noastre, o continuare profundă şi niciodată finalizată a Tradiţiei Ortodoxe anterioare. Teologia mistică este rezultatul cunoaşterii lui...
Filosofia postului: discernământul duhovnicesc
03 Decembrie 2011
Adevăratul scop al postului trupesc este acela de a conduce la progres duhovnicesc. El este prima treaptă către postul cel adevărat şi integral. În zadar ne înfrânăm trupeşte două, patru, şase sau şapte săptămâni, dacă la sfârşitul acestor...
Conlucrarea dintre Hristos şi Duhul Sfânt în iconomia mântuirii
24 Noiembrie 2011
Mitropolitul Ioannis Zizioulas este considerat în momentul de faţă unul dintre cei mai importanţi teologi ortodocşi la nivel internaţional. Cărţile sale importante precum "Fiinţa eclesială" sau "Euharistie, Episcop, Biserică" au fost privite...
„Din pântece… Te-am născut“
23 Noiembrie 2011
Versetul 3 din Psalmul 109 (110 în textul ebraic) este cel mai controversat din întreaga Psaltire. Există diferenţe foarte mari de citire şi de înţelegere a sa, încă de la cele mai vechi surse textuale, Textul ebraic şi Septuaginta. Iată cum îl...
„Viziunea Bisericii în lumina Tainei Euharistice“
20 Noiembrie 2011
Nicolae Afanassieff, promotorul eclesiologiei euharistice, este considerat unul dintre cei mai creativi şi mai importanţi teologi ortodocşi din secolul al XX-lea. Eclesiologia euharistică a acestuia a împrospătat discursul academic în relaţia...

Arhivă ediții

Contactează-ne!