Theologica

„Prunc S-a născut nouă“
23 Decembrie 2010
Pe felicitările de Crăciun se potriveşte la fel de bine ca tradiţionalele pasaje nou-testamentare şi un text din Vechiul Testament, deci din vremea când Hristos încă nu fusese născut. Isaia 9, 5 proclamă: "Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat...
Unitatea Treimii este modelul unităţii Bisericii
19 Decembrie 2010
Manualele de literatură clasează corespondenţa printre genurile minore ale literaturii, după epopee, istorie, discurs, teatru sau poezie lirică. Creştinii însă au fost foarte familiarizaţi cu acest gen literar, care îi întărea pentru a depăşi...
Grădina încuiată
16 Decembrie 2010
În descrierea persoanei iubite din Cântarea cântărilor cap. 4 se regăseşte motivul grădinii. Dincolo de descrierea plastică din versetele 13-15, ne vom concentra pe v. 12: "Eşti grădină încuiată, sora mea, mireasa mea, fântână acoperită şi...
Împărăţia lui Dumnezeu - cuvânt şi realitate în propovăduirea Mântuitorului Hristos
11 Decembrie 2010
Axă centrală a predicii Mântuitorului Iisus Hristos, realitate întrezărită în ambianţa harică a Bisericii şi nădejde de căpătâi a creştinilor, Împărăţia lui Dumnezeu se arată oamenilor ca învăţătură şi cuvânt, ca nădejde, prezenţă tainică şi...
Aşternutul picioarelor Lui
08 Decembrie 2010
În capitolul 2 din Plângerile lui Ieremia se spune despre Dumnezeu că Şi-a uitat "aşternutul picioarelor Lui" (v. 1). Cum e posibil ca Atotputernicul să uite de "aşternutul picioarelor"? Contextul din Plângeri 2,...
Comuniune şi singurătate ieri şi azi...
04 Decembrie 2010
Ce serviciu aduce eremitul lumii întregi? Nu este antisocial şi egoist a trăi în singurătate, întorcând spatele nenorocirilor şi suferinţelor tovarăşilor noştri? Aceasta este o critică făcută adeseori vieţii singuratice, în trecut, dar mai ales...
Chitim şi interpretarea proteică
01 Decembrie 2010
Textul din Daniel 11:30 vorbeşte despre corăbii din Chitim, care se ridică împotriva regelui din nord. De data aceasta, nu identificarea propriu-zisă a lui Chitim ridică probleme, ci interpretarea lui în ceea ce s-ar numi istoria efectelor...
Demonul amiezii
25 Noiembrie 2010
Nimic nu pare mai re­con­fortant decât o amiază de vară caldă când vrei să moţăi sorbind din cafea şi răsfoind ceva superficial. Totuşi Părinţii pustiei identificau această stare cu ispitirea celui mai puternic demon, care induce moleşeala şi...
Drumul omului de la chip spre asemănarea cu Hristos
21 Noiembrie 2010
Prin antropofanii înţelegem arătările succesive ale omului înaintea lui Dumnezeu, începând din grădina Edenului până în templul Noului Ierusalim, în multe şi felurite ipostaze, stări şi poziţionări în care-l aduc existenţa, viaţa şi istoria....
Când au fost creaţi îngerii?
18 Noiembrie 2010
Îngerii apar în textul biblic brusc, fără să fie prezentaţi înainte şi fără să se precizeze în referatul creaţiei când anume au fost făcuţi? Ca şi în cazul îngerilor răi, Scriptura nu spune nimic despre starea lor iniţială. Oare care să fie...
Sinceritate, străduinţă şi timp potrivit
15 Noiembrie 2010
Problemele cu care ne confruntăm adesea în timpul rugăciunii constituie întotdeauna un subiect important. Fără o bună cunoaştere a remediilor pe care le putem utiliza suntem expuşi unor pericole foarte mari, cum ar fi împrăştierea minţii sau...
Corespondenţa Sfântului Ioan Gură de Aur: un testament spiritual
13 Noiembrie 2010
De la Sfântul Ioan Gură de Aur ne-au rămas 238 de scrisori: un testament spiritual şi o comoară nepreţuită. În ele întrezărim sufletul unuia dintre cei mai mari Părinţi şi scriitori ai Bisericii, citim ca într-un jurnal necazurile exilului său,...
Poate Dumnezeu iubi nebuneşte?
10 Noiembrie 2010
Suntem obişnuiţi în teologia de şcoală cu definiţii, împărţiri, sistematizări, categorii, citate. Limbajul antropomorfizat despre Dumnezeu nu ar avea ce să caute, iar idei de genul "iubirea nebună" a lui Dumnezeu par total nepotrivite. Cât de...
Teologia necazurilor la Sfinţii Părinţi
07 Noiembrie 2010
Teologia necazurilor îmbracă două aspecte: ispitele din partea poftelor şi încercările prin dureri şi necazuri. Ambele noţiuni, de "ispită" şi "încercare", sunt redate prin grecescul "peirasmós". Asociem necazul cu întristarea, cu judecata...
A scris Moise întreg Pentateuhul?
03 Noiembrie 2010
Abordarea istorico-critică a Scripturii este arătată cu degetul (dezaprobator) şi pentru că ar "distruge" sfinţenia textului biblic prin negarea autenticităţii. Bunăoară, se pretinde că nu Moise a scris Pentateuhul, ci alţii. Şi exemplele pot...

Arhivă ediții

Contactează-ne!