Theologica

Cinstirea Maicii Domnului în slujbele Bisericii
10 Septembrie 2018
Maica Domnului deține ­întâietatea în ceea ce priveşte cinstirea sfinţilor în Ortodoxie şi acest lucru se reflectă în rânduielile liturgice ce se oficiază în Biserică....
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Maria Fecioara
08 Septembrie 2018
Maica Domnului, Preacurata Fecioară Maria este „Născătoare de Dumnezeu”, Maica lui Iisus Hristos, Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Preacurata Fecioară Maria a fost fecioară...
Naşterea Maicii Domnului
07 Septembrie 2018
Prima sărbătoare a noului an bisericesc este Naşterea Maicii Domnului, în ziua de 8 septembrie. Această sărbătoare reprezintă poarta de intrare în cuprinsul întregului şir...
Căsătoria civilă şi nunta creştină
06 Septembrie 2018
Căsătoria civilă este o însoţire pe viaţă între un bărbat şi o femeie, prin liber consimţământ, în condiţiile legii, adică are la bază un contract, plecând însă de la...
Postul de o zi
05 Septembrie 2018
Din cele mai vechi timpuri s-a păstrat obiceiul de a posti o zi înaintea unor sărbători mai mari sau în unele zile care aminteau fapte sau evenimente triste din istoria...
Ectenia întreită
04 Septembrie 2018
După citirea Sfintei Evanghelii şi rostirea cuvântului de învăţătură urmează în cadrul Sfintei Liturghii ectenia întreită. Prin această ectenie înţelegem invocarea...
Antifoanele
03 Septembrie 2018
În primele secole creştine, după adunarea poporului în biserică şi intrarea arhiereului şi a preoţilor, Sfânta Liturghie începea cu lecturile din Sfânta Scriptură şi...
Un nou an bisericesc
01 Septembrie 2018
Anul nou bisericesc, care începe astăzi, la 1 septembrie, este un reper fixat de Biserică prin care omul este invitat să parcurgă drumul creșterii sale duhovnicești într-o...
Ultima zi din anul bisericesc
31 August 2018
Ziua de 31 august este ultima din cursul anului bisericesc, iar la 1 septembrie, după cum au stabilit Sfinţii Părinţi ai Sinodului I Ecumenic de la Niceea, începe noul an...
Sfântul Dionisie Exiguul şi Anul bisericesc
30 August 2018
Anul bisericesc începe la 1 septembrie, zi în care Biserica Ortodoxă Română sărbătorește pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, Smeritul sau „cel Mic”. El a fost una dintre...
Cinstitul cap al Botezătorului
29 August 2018
Biserica noastră îl cinsteşte pe Sfântul Proroc Ioan Botezătorul de-a lungul anului bisericesc în zilele de 23 septembrie - „Zămis­lirea Sfântului Proroc Ioan...
Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul
28 August 2018
În calendarul bisericesc, în ziua de 29 august, este pomenită Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Referindu-se la această zi de cinstire a Sfântului Proroc...
Înaintemergătorul Domnului Iisus Hristos
27 August 2018
Despre Sfântul Ioan Botezătorul fiecare creştin ştie mai ales de naşterea lui minunată, Botezul Domnului şi sfârşitul său, chip al martiriului de mai târziu din Biserică....
Heruvicul
25 August 2018
În cadrul Sfintei Liturghii, îna­inte de Intrarea Mare, la strană se cântă Heruvicul, prin care suntem pregătiţi duhovniceşte să-L primim pe Hristos, Împăratul tuturor,...
Sărutarea păcii
24 August 2018
Sărutul păcii este unul dintre cele mai vechi ritualuri creştine, menţionat încă din Noul Testament. Sfântul Apostol Pavel îşi încheie patru epistole cu un îndemn la...

Arhivă ediții

Contactează-ne!