Theologica

Împărăţia lui Dumnezeu
12 Ianuarie 2019
Răspunsul la întrebarea 'Ce este Împărăţia lui Dumnezeu?~ ni-l oferă Sfântul Apostol Pavel: „Împărăţia lui Dumnezeu nu e mâncare, nici băutură, ci sfinţe­nie şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14, 17). Împărăția lui Dumnezeu sau...
Euharistia, centrul Liturghiei
11 Ianuarie 2019
Sfânta Liturghie este slujba esenţială în care Biserica se înalţă în Împărăţia lui Dumnezeu, prefăcând viaţa noastră în comuniune, din iubire, cu Sfânta Treime şi între noi. Euharistia este punctul culminant şi raţiunea de a fi a Sfintei...
Libertatea omului
10 Ianuarie 2019
Una dintre principalele obiecţii pe care le întâlnim în societatea autonomă este următoarea: Dacă Dumnezeu guvernează lumea şi în special veghează asupra omului şi-l conduce pe acesta în acţiunile sale, aceasta înseamnă că El nimiceşte sau...
Întruparea Cuvântului şi comuniunea cu Dumnezeu
09 Ianuarie 2019
Învăţătura de credinţă ortodoxă se bazează pe revelaţia dumnezeiască în cele două moduri: naturală şi supranaturală. Revelaţia supranaturală culminează în Iisus Hristos, deoarece numai prin El ni s-a dat cunoaşterea deplină a lui Dumnezeu şi a...
Înger omenesc
08 Ianuarie 2019
Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dreptate şi după cele cereşti. A fost denumit de imnologii Bisericii „înger în trup” sau „înger...
Botezătorul Domnului
07 Ianuarie 2019
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. În cursul anului bisericesc, care începe la 1 septembrie, avem următoarele zile de serbare a Sfântului Ioan Botezătorul: 23 septembrie (Zămislirea Sfântului Proroc...
Rânduieli liturgice în Ajunul Bobotezei
05 Ianuarie 2019
Anul acesta, Ajunul Bobotezei fiind în zi de sâmbătă, rânduiala tipiconală ortodoxă implică anumite modificări liturgice. Programul liturgic din catedrale, mănăstiri şi parohii începe astăzi cu slujba Utreniei, continuă cu Sfânta Liturghie a...
Ceasurile împărăteşti
04 Ianuarie 2019
Cele patru Ceasuri liturgice (Ceasul 1, 3, 6 şi 9) corespund orelor din zi 6, 9, 12 şi 15. Sunt slujbe bisericeşti încadrate în rânduiala Laudelor mici (Pavecerniţa şi Miezonoptica), fiind formate mai mult din citirile făcute la strană, din...
Timp pentru mântuire
03 Ianuarie 2019
Anii existenţei creştine sunt anii care ne duc către mântuire. Fiecare an care se adaugă vieții noastre pământești este un nou an al mântuirii, adică timpul rânduit de Dumnezeu pentru mântuirea noastră. De aceea, trebuie să ne întrebăm, în aceste...
Duminica după Nașterea Domnului
29 Decembrie 2018
În Duminica după Nașterea Domnului se face pomenire de Fuga în Egipt şi sunt sărbătoriţi: Dreptul Iosif Logodnicul, regele David Prorocul și Sfântul Iacob, ruda Domnului. Fuga în Egipt este relatată de Sfântul Apostol Matei în capitolul 2...
Primul martir
28 Decembrie 2018
Sfântul Ștefan a fost primul din cei șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic sau martir al Bisericii. El este cinstit la 27 decembrie, când prăznuim mucenicia sa. La 2 august, sărbătorim mutarea moaștelor sale, dar îl cinstim și în...
Sărbătoarea Nașterii Domnului în viața Bisericii
22 Decembrie 2018
Înomenirea Fiului și Cuvân­tului lui Dumnezeu împlinește în amănunt Scripturile Vechiului Testament. În legătură cu această analogie...
Vremea colindelor
22 Decembrie 2018
Am intrat în timpul feeric al colindelor care vestesc bucuria Naşterii Domnului. Acum trăim fericirea copilului din noi care îl primeşte prin colind pe Domnul Iisus Hristos,...
Împlinirea profeţiilor mesianice
21 Decembrie 2018
Biserica Ortodoxă sărbătoreşte pe 25 decembrie Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest eveniment a avut loc în urmă cu 2.000 de ani într-o peşteră din...
Praznicul Nașterii lui Hristos, o sărbătoare a copiilor
21 Decembrie 2018
„Prunc tânăr, Dumnezeu Cel mai înainte de veci!” Cu această definiție plină de voioșie a Pruncului, Care tocmai S-a născut într-o peșteră la Betleem, se încheie Condacul...

Arhivă ediții

Contactează-ne!