Theologica

Mamona sau duhul lumii acesteia
09 Martie 2018
În Evanghelia de la Matei, capitolul 6, versetele 22‑33, Mântuitorul Iisus Hristos vorbeşte despre grijile vieții. De fapt, este o parte din Predica de pe munte rostită la...
Lumina din inima crucii
11 Martie 2018
Fiul lui Dumnezeu – mărturisește Apostolul iubirii - „este Jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru păcatele noastre, ci și pentru ale lumii întregi" (I In. 2 2). Hristos a asumat Crucea pentru fiecare persoană umană în...
A înflorit lemnul Crucii, spre putere şi întărire
08 Martie 2018
În Postul Mare, a treia dumi­nică este zi de cinstire a Sfintei Cruci. Sinaxarul acestei duminici ne arată că, după cum în mijlocul Raiului era sădit Pomul Vieţii, tot...
Săptămâna pregătitoare pentru Duminica Sfintei Cruci
07 Martie 2018
Duminica a treia din Sfântul şi Marele Post al Paştilor este închinată cinstirii Sfintei Cruci. Este aşezată în mijlocul postului pentru a ne întări duhovniceşte pe noi...
Sfânta Cruce, simbolul identităţii creştine
06 Martie 2018
Lumea noastră este într-o continuă schimbare a paradigmelor axiologice. Societatea este bulversată de convulsii în care reperele şi simbolurile se pierd în masa desuetă a...
Trăirea isihastă
05 Martie 2018
Isihasmul nu este un concept, ci un principiu de viaţă. Este o modalitate de a trăi în linişte, dar nu neapărat într-un loc retras sau într-un loc ascuns, ci liniştirea...
Sărindarele din Postul Mare
03 Martie 2018
O variantă de pomelnic pentru cei adormiţi care se aduce la biserică în Postul Mare este sărindarul. Acesta începe să fie pomenit din sâmbătă colivelor sau a Sfântului...
Rugăciunea particulară
02 Martie 2018
Rugăciunea este ridicarea minţii şi voii noastre către Dumnezeu. Evagrie Monahul zice că „rugăciunea este vorbirea minţii cu Dumnezeu”. De aceea se cuvine ca atunci când...
Spiritualitatea ortodoxă
01 Martie 2018
Ortodoxia este spirituală prin definiţie. Din perspectivă orto­do­xă, spiritualitatea are un ca­racter ontologic. Acest lucru în­seam­nă că îmbrățișează...
Un străromân organizator al monahismului occidental
28 Februarie 2018
Dacă cercetăm cu atenţie dicţionarele de spiritualitate occidentală, vom vedea că un străromân, Sfântul Ioan Casian, originar din Scythia Minor (Dobrogea de astăzi), este...
Lumina taborică și „lumina” neoliberală progresistă
04 Martie 2018
Sunt convins că la o privire ex abrupto, tema eseului de faţă poate părea puţin bizară. În primul rând, asocierea dintre cele două feluri de lumină constituie o contradicţie flagrantă, nicidecum o relaţie de percepţie copulativă, adică...
Rugăciunea inimii
27 Februarie 2018
Rugăciunea neîncetată şi mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru toate câte ni se dăruiesc fac parte din firescul vieţii. Dacă omul nu mulţumeşte...
Icoana, mărturisire a adevărului Întrupării Fiului lui Dumnezeu
26 Februarie 2018
Părintele Dumitru Stăniloae spunea: „Icoana reprezintă o veritabilă fereastră prin care omul și Dumnezeu se pot privi față în față”. Fundamentul dogmatic al cultului...
Sâmbăta colivelor
24 Februarie 2018
Prima sâmbătă din Postul Mare este cunoscută sub denumirea de Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu această zi încep pomenirile din Postul Mare pentru cei...
Întru aşteptarea şi bucuria Duminicii Ortodoxiei
23 Februarie 2018
Duminica Ortodoxiei ne aminteşte de sinodul din anul 843. Acest sinod a declarat valabile toate hotărârile celor şapte sinoade ecumenice, a restabilit cinstirea sfintelor...

Arhivă ediții

Contactează-ne!