Theologica

Există război sfânt în Vechiul Testament?
21 Octombrie 2010
Poate oare Dumnezeu cel iubitor şi milostiv să poruncească războaie de nimicire totală? În I Regi 15, 3 citim cum Dumnezeu îi porunceşte lui Saul în legătură cu ameleciţii: "Nimiceşte şi dă blestemului toate câte are. Să nu-i cruţi, ci să dai...
Cuvântul şi Biserica la Părinţii din vechime
17 Octombrie 2010
Descrierile biblice ale Bisericii primare includ textele-cheie pentru ceea ce a ajuns să fie cunoscut drept "eclesiologie euharistică". Conform eclesiologiei euharistice, Biserica se constituie din adunarea care frânge pâinea împreună şi se...
Semnul de pe frunte
13 Octombrie 2010
În Iezechiel 9, 4, unul dintre bărbaţii din viziunea profetului Iezechiel, care avea la brâu unelte de scris, este îndemnat să treacă prin mijlocul Ierusalimului şi să îi însemneze pe frunte pe oamenii care se tânguiesc cu semnul Crucii. Apare...
„Scriptura trebuie citită în dimensiunea Duhului“
07 Octombrie 2010
Citirea Sfintei Scripturi constituie o parte centrală în viaţa creştinului. Hrănirea din Cuvântul lui Dumnezeu, care se comunică sufletelor noastre în cuvinte omeneşti, este una esenţială şi necesară creşterii noastre duhovniceşti. Cuvintele...
Furt sau răsplată?
07 Octombrie 2010
Ieşirea israeliţilor din pământul Egiptului este însoţită şi de un detaliu curios: Dumnezeu le dă trecere acestora înaintea egiptenilor, încât împrumută obiecte de preţ, care vor fi luate la exod de tot. A sprijinit oare Iahve un furt...
Domnitorul supus Domnului
03 Octombrie 2010
În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, în zilele de 8-9 iulie 2008, s-a hotărât canonizarea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnitorul Ţării Româneşti. Cancelaria...
Rugăciunea împotriva duşmanilor
30 Septembrie 2010
În Neemia 4, 4-5, paharnicul Neemia, care tocmai dobândise de la regele pers Artaxerxes 1 îngăduinţa să vină în Ierusalim şi să ridice zidurile dărâmate, se roagă împotriva duşmanilor: "Auzi, Dumnezeul nostru, în ce dispreţ suntem noi şi...
Cuvântul divin făcut om, apariţia desăvârşită a lui Dumnezeu în lume
26 Septembrie 2010
Recent, Palatul patriarhal din Bucureşti a găzduit Colocviul Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase cu tema: "Cuvântul Lui Dumnezeu". Cu această ocazie, mai mulţi profesori de teologie au susţinut cuvântări pe tema propusă de acest...
Jertfa lui Solomon
23 Septembrie 2010
Arătam şi în alte rânduri că Istoria cronistă are o viziune teologică mult mai profundă decât Istoria deuteronomistă, pentru ea evenimentele jucând un alt rol în ansamblul planului lui Dumnezeu. Diferenţele sunt uneori frapante, unii putând să...
Nădejdea în pagini filocalice
17 Septembrie 2010
Nădejdea, ca şi credinţa, apare în cadrul relaţiilor omului cu Dumnezeu din pricina aparentei absenţe a lui Dumnezeu în lume. Aceasta se întâmplă îndeosebi acolo unde încetează puterile omului şi ale lumii. Bineînţeles, Dumnezeu nu absentează...
După chipul şi asemănarea
15 Septembrie 2010
În Facere 1, 26 sfatul dumnezeiesc hotărăşte crearea omului "după chipul şi asemănarea Noastră", idee reluată în v. 27, unde însă "asemănarea" lipseşte. Ni se pare firesc ca cel creat să aibă o legătură, să semene Creatorului său, dar ce...
Vindecarea sufletului în Ortodoxie
11 Septembrie 2010
Mulţi dintre noi ne îndreptăm spre Taina Spovedaniei în speranţa vindecării bolilor sufleteşti. Este un pas esenţial în procesul nostru de schimbare a minţii şi de întoarcere la Dumnezeu. Cu toate acestea, există primejdia de a transforma...
Libertatea şi autoritatea
09 Septembrie 2010
Un conflict mai mult imaginar în afara celui dintre credinţă şi cultură se întâlneşte între libertate şi autoritate. Mulţi creştini sunt nemulţumiţi de existenţa ierarhiei, pe care o asimilează cu o autoritate externă, dictatorială, uitând...
Cine se teme de mythos?
08 Septembrie 2010
Prin mythos nu mă refer la berea cu acelaşi nume din Elada modernă, ci la "mit". Am optat pentru transliterare, deşi cuvântul a fost deja încetăţenit în română, pentru că la noi mitul a dobândit o conotaţie negativă: e un basm sau o poveste...
Corăbiile Tarsisului
02 Septembrie 2010
Măreţia corăbiilor Tarsisului este lăudată în multe locuri din Vechiul Testament. Înţelegem că erau cele mai bune corăbii dintre toate cunoscute de israeliţi, dar ce este mai exact Tarsisul? O persoană, un loc, o marcă? Înainte de...

Arhivă ediții

Contactează-ne!