Theologica

Execuţie sau excomunicare?
12 Octombrie 2011
În Levitic 22:3 ne surprinde o măsură foarte drastică luată împotriva celor necuraţi care se apropie de cele sfinte: "Spune-le: Tot omul din seminţia voastră şi din neamul vostru, care va avea pe sine vreo necurăţenie şi se va apropia de cele...
Ca uitându-se să nu vadă
06 Octombrie 2011
Tâlcuindu-le ucenicilor Pilda semănătorului, Mântuitorul le spune în Marcu 4:11-12: "Vouă vă e dat să cunoaşteţi taina împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară totul se face în pilde, ca (hina) uitându-se, să privească şi să nu vadă,...
Implicaţiile adaosului Filioque în eclesiologie
30 Septembrie 2011
Dogma Bisericii nu este o raţionalizare abstractă, un exerciţiu gratuit al gândirii omeneşti, ci un adevăr întrupat, deviaţiile doctrinare soldându-se cu consecinţe acute în viaţa practică a Bisericii. Maniera cum Biserica percepe triadologia...
Răscumpărătorul veşnic viu
28 Septembrie 2011
Într-una dintre replicile către prietenii săi, Iov mărturiseşte: "Dar eu ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că El, în ziua cea de pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea ce se destramă" (19:25). Textul, redat în versiunea...
Binecuvântat să fie poporul Meu, Egiptul!
21 Septembrie 2011
Într-un pasaj din cartea profetului Isaia, Egiptul este numit "poporul Meu" (al lui Iahve), iar Asiria "lucrul mâinilor Mele", aceste expresii apărând în paralel cu sintagma "Israel, moştenirea Mea". Ţări străine - şi cel puţin în cazul Asiriei...
Blestemat este înaintea Domnului tot cel spânzurat de lemn?
14 Septembrie 2011
O lege deuteronomică privitoare la execuţii interzice lăsarea trupului unui condamnat "spânzurat pe lemn" pe a doua zi. "Trupul lui să nu rămână peste noapte spânzurat de copac, ci să-l îngropi tot în ziua aceea, căci blestemat este înaintea...
Anul Nou şi creaţia
07 Septembrie 2011
Două texte paralele din Ieşire 23:16 şi 34:22 vorbesc despre sfârşitul calendarului agricol, cu cele trei sărbători pe care acesta le cuprindea. Puse în legătură cu referatul creaţiei, aceste pericope vor dobândi o deosebită importanţă...
Căderile în păcat
31 August 2011
De obicei, ne gândim la căderea în păcat a protopărinţilor Adam şi Eva ca fiind momentul de cotitură care a pricinuit pierderea raiului. Totuşi, la o analiză mai atentă, vom observa că situaţia este mai complexă, aşa cum ne-o arată textul de la...
„Eu trebuie să mă micşorez, iar El trebuie să crească…“
27 August 2011
Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut în mod special pentru sfinţenia vieţii lui, pentru severitatea ascezei şi râvna înflăcărată după dreptate şi după cele cereşti. A fost denumit de imnologii Bisericii "înger în trup" sau "înger omenesc",...
Sufletul şi duhul?
24 August 2011
Pentru a sesiza mai bine problema din versetul invocat, voi cita din Biblia IPS Anania, care redă mai corect decât Biblia sinodală: "Căci nu L-a cunoscut pe Cel ce l-a plăsmuit, pe Cel ce i-a insuflat un suflet lucrător şi i-a suflat un duh...
„Fericit este cel ce are o aşa dragoste faţă de Dumnezeu...“
19 August 2011
Talentatul scriitor şi teolog francez Olivier Clément ne-a lăsat ca moştenire spirituală printre altele şi o serie de meditaţii memorabile asupra Tainei Cununiei. Mediul încărcat de o sexualitate nefirească, facilitat de mediatizarea continuă...
Ce sunt terafimii?
17 August 2011
Terafimii apar în 15 pasaje biblice, în contexte diferite, totuşi Biblia sinodală traduce în mai mult de jumătate dintre cazuri prin "idoli". În celelalte ocurenţe, Zaharia 10:2 fiind una dintre ele, ea nu oferă explicaţii, ci doar...
Trupul Maicii Domnului înveşnicit în veacul veacului cel neapus
13 August 2011
În Biserica noastră drept-măritoare Maica Domnului este pomenită totdeauna după Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fiecare slujbă având foarte multe alcătuiri în cinstea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Praznicul Adormirii Maicii Domnului...
Valaam, vrăjitor sau profet?
10 August 2011
În Numeri 22 citim cum regele Balac al Moabului, fiind speriat de apropierea fiilor lui Israel care ieşiseră din Egipt şi se îndreptau spre Canaan sub conducerea lui Moise, trimite soli la vrăjitorul Valaam, fiul lui Beor în Petor, pentru a-i...
Comuniunea creştinilor după modelul Treimii
07 August 2011
Una din provocările actuale pentru Biserică este că trebuie să-şi manifeste prezenţa şi lucrarea ei într-o societate răvăşită de egoism, individualism şi divizare. Pentru fiecare dintre noi, în mod conştient sau nu, voit sau mai puţin voit,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!