Theologica

La ce bun textul masoretic?
25 Martie 2010
Masoreţii nu sunt un tip de biscuiţi, ci învăţaţii biblici care s-au ocupat de critica textuală a Bibliei ebraice. Există însă opinii după care textul masoretic, fiind produsul iudaismului care se opunea Bisericii creştine emergente, nu ar...
Duhovnicul şi duhovnicia
19 Martie 2010
Perioada postului este menită să ne prilejuiască însănătoşirea puterilor noastre sufleteşti schilodite prin multele păcate. Având în vedere acest lucru, cum ar trebui, deci, să ne ocupăm de sănătatea noastră duhovnicească? La cine să mergem?...
Numele Israel şi tâlcuirea duhovnicească. Despre Osea 12,4
17 Martie 2010
Patriarhului Iacob i s-a schimbat numele în Israel într-un episod straniu, în care s-a luptat cu Dumnezeu la râul Iaboc. Profetul Osea reia această tradiţie şi pare să ofere explicaţii în 12:4 la ambele nume purtate de patriarh: Iacob, pentru...
Pustia, pustiirea şi plânsul de bucurie făcător
13 Martie 2010
Ca să mai uite de sine, omului contemporan i se oferă spectacolul cotidian, prin care i se sugerează că adevăratele evenimente ale vieţii lui se petrec cu totul în altă parte decât în fiinţa sa. De aceea, pentru a înţelege ce se întâmplă cu el,...
„La început“. Primele cuvinte din Scriptură
11 Martie 2010
Scriptura începe chiar cu termenul „la început“, bereşit, iar în ebraică acest termen i-a dat primei cărţi chiar şi titlul (Facerea sau Geneza a fost denumirea dată abia de traducătorii greci). Totuşi, cum orice început e greu, aşa cum...
Drepţii şi tropologia. Despre Psalmul 141, 7
03 Martie 2010
Alături de Psalmul 140, Psalmul 141 este folosit la Vecernie, în partea de început. Finalul versetului 7, „Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie“, este rostit de comunitate sau de citeţ, ceea ce, dacă ne gândim mai bine,...
Atotprezenţă şi Parusie
28 Februarie 2010
Parusia este revelarea, descoperirea şi manifestarea supremă a atotprezenţei, prin arătarea şi venirea întru slavă pe norii cerului a Celui ce şade de-a dreapta Tatălui. Atotprezenţa pregăteşte Parusia. Atotprezenţa este temeiul şi fundamentul...
Se îndrăcea sau proorocea? Despre 1 Regi 18, 10
24 Februarie 2010
Dacă vom compara traducerile româneşti ale textului de la 1 Regi 18, 10, vom observa diferenţe foarte mari. Biblia de la 1914 traduce prin „a rămas uimit“, Cornilescu prin „proorocea“, Gala Galaction (1936) - „umbla zbuciumându-se“, Biblia...
Postul şi semnificaţiile lui teologice
20 Februarie 2010
În lumea noastră înrobită plăcerilor trupeşti, postul nu prea are trecere. Chiar unii oameni care se consideră credincioşi nesocotesc cu totul posturile sau le reduc la cât mai puţin cu putinţă. Ba unii chiar încearcă să-şi justifice „biblic“...
Cum umple şamirul distanţa dintre versete? Despre 3 Regi 6, 7
17 Februarie 2010
Amuzant şi paradoxal totodată, şamirul - se spune - poate sparge orice, totuşi el lipeşte, pune împreună texte biblice. Ca să vedem mai exact, trebuie să începem… cu sfârşitul, adică de la referinţa biblică. 3 Regi 6, 7 menţionează un fapt...
Iertarea, condiţia intrării în Împărăţie
13 Februarie 2010
Păşind pe calea Postului celui Mare, suntem chemaţi să cerem iertare celor cărora le-am greşit, dar şi să îi iertăm cu toată inima pe fraţii noştri. De ce tocmai iertarea, acum, în pragul unui drum care urcă spre jertfa şi Învierea Domnului?...
„Iahve şi soţia Lui“?
10 Februarie 2010
În sezonul de săpături 1975-1976, arheologul israelian Zeâev Meshel a descoperit la Kuntillet Ajrud, în peninsula Sinai (50 km sud de Cadeş, deci în sudul extrem al Israelului antic), inscripţii făcute cu cerneală pe cioburile unor vase mari,...
Unde ai fost azi-noapte? Despre Judecători 16, 1
03 Februarie 2010
Unele texte din Vechiul Testament ne surprind prin brutalitatea sau imoralitatea afişată, dar neincriminată. Un caz similar este Judecători 16, 1: „Venind însă odată Samson la Gaza, a văzut acolo o femeie desfrânată şi a intrat la ea“.Pentru...
Iubirea fără de margini a lui Dumnezeu pentru noi
31 Ianuarie 2010
A vorbi despre iubire înseamnă a vorbi despre Dumnezeu, iar acest lucru nu are limite, Dumnezeu fiind nemărginit. Majoritatea religiilor valorizează dragostea, compasiunea şi empatia. Religia creştină este numită şi religia iubirii de oameni,...
De ce atâtea bogăţii? Despre Agheu 2, 8
28 Ianuarie 2010
În Iuda postexilic (a doua jumătate a secolului al VI-lea), oamenii tocmai încheiaseră experienţa şocantă şi tragică a exilului babilonian. Cei întorşi, puţini la număr, făceau parte mai ales din cercuri preoţeşti şi levitice, sau din...

Arhivă ediții

Contactează-ne!