Theologica

Cuviincioasă pregătire pentru Naşterea Domnului
14 Noiembrie 2011
Urcuşul spre marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos a început. Timp de 40 de zile ne vom nevoi cu postul şi rugăciunea pentru a învinge păcatele şi patimile. Nu este un post greu şi aspru, precum cel al Paştelui, ci unul mai...
Invitaţie la trăirea comorilor cereşti
13 Noiembrie 2011
Dumnezeu-Treimea este Viaţă. Fiind Viaţă, toţi suntem chemaţi să ne împărtăşim din Aceasta. Orice formă de a-L înţelege altfel pe Dumnezeu decât ca Viaţă se soldează cu eşecul soteriologic al omului. Dacă este Viaţă, sigur este şi Taină. Viaţă...
Omul creator
09 Noiembrie 2011
Textul din Facere 2:5, citit în contextul din noua naraţiune a creaţiei începută în v. 4, sugerează unele idei foarte interesante. El sună în felul următor: "Pe câmp nu se afla nici un copăcel, iar iarba de pe el nu începuse a odrăsli,...
Vestitorii voii lui Dumnezeu în Vechiul şi Noul Testament
07 Noiembrie 2011
Biserica Ortodoxă prăznuieşte astăzi tot soborul cetelor sfinţilor îngeri, în fruntea cărora se află cei doi arhangheli ai luminii dumnezeieşti, apărători ai credinţei şi vestitori ai voii lui Dumnezeu, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil,...
„Tradiţia este vie şi creatoare, noul în vechi şi vechiul în nou“
05 Noiembrie 2011
Între intelectual şi teolog există până în prezent o diferenţă pe care societatea o percepe în termenii libertăţii. În timp ce intelectualii sunt "liberi" şi "obiectivi", teologii par la prima vedere "limitaţi" şi "subiectivi". Libertatea...
Facere 1, o naraţiune polemică?
02 Noiembrie 2011
Sfârşitul secolului al XIX-lea a iscat o mare problemă pentru biblişti. Deja la jumătatea secolului (1857) se născuse o nouă ştiinţă, asirologia, iar cercetarea tăbliţelor cuneiforme dădea posibilitatea comparării termenilor şi ideilor...
Pronumele liturgic nu este niciodată la singular
31 Octombrie 2011
Deşi rugăciunea individuală reprezintă un efort spiritual necesar pentru fiecare dintre noi, ea se desăvârşeşte în cea liturgică. Slujbele bisericeşti aduc o creştere în acest sens, realizând unirea noastră spirituală nu doar cu Dumnezeu, ci...
Recensământul păcătos?
30 Octombrie 2011
În ultimul capitol al cărţii 2 Regi este menţionat recensământul regatului lui David, fapt pentru care regele va fi aspru pedepsit de Dumnezeu. Să fie oare recensământul însuşi o faptă păcătoasă, care trebuie eradicată prin pedeapsa...
Osemintele dătătoare de viaţă
26 Octombrie 2011
În concepţia Vechiului Testament, trupul celui mort era sursă de necurăţie: oricine se atingea de el devenea la rândul lui necurat. Mormintele sunt special însemnate ca avertismente în faţa necurăţeniei. Cum s-ar putea deci ca ele să devină...
Păzirea călcâiului
19 Octombrie 2011
Finalul textului din Psalmul 55:6 (în ebraică 56:7) păstrează o formulare interesantă: "ei vor păzi călcâiul meu, ca şi cum ar căuta sufletul meu". O întrebare legitimă care se pune priveşte expresia "a păzi călcâiul". Paza sugerează protecţia,...
Elisabeth Behr-Sigel şi rolul femeii în Ortodoxie
13 Octombrie 2011
Mişcarea feministă modernă a ridicat numeroase semne de întrebare cu privire la rolul femeii în actuala societate. Acest fapt a generat repercusiuni şi asupra importanţei femeii din punct de vedere religios, în special...
Execuţie sau excomunicare?
12 Octombrie 2011
În Levitic 22:3 ne surprinde o măsură foarte drastică luată împotriva celor necuraţi care se apropie de cele sfinte: "Spune-le: Tot omul din seminţia voastră şi din neamul vostru, care va avea pe sine vreo necurăţenie şi se va apropia de cele...
Ca uitându-se să nu vadă
06 Octombrie 2011
Tâlcuindu-le ucenicilor Pilda semănătorului, Mântuitorul le spune în Marcu 4:11-12: "Vouă vă e dat să cunoaşteţi taina împărăţiei lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară totul se face în pilde, ca (hina) uitându-se, să privească şi să nu vadă,...
Implicaţiile adaosului Filioque în eclesiologie
30 Septembrie 2011
Dogma Bisericii nu este o raţionalizare abstractă, un exerciţiu gratuit al gândirii omeneşti, ci un adevăr întrupat, deviaţiile doctrinare soldându-se cu consecinţe acute în viaţa practică a Bisericii. Maniera cum Biserica percepe triadologia...
Răscumpărătorul veşnic viu
28 Septembrie 2011
Într-una dintre replicile către prietenii săi, Iov mărturiseşte: "Dar eu ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că El, în ziua cea de pe urmă, va ridica iar din pulbere această piele a mea ce se destramă" (19:25). Textul, redat în versiunea...

Arhivă ediții

Contactează-ne!