Theologica

Paul Evdokimov despre spiritualitatea ortodoxă rusă
17 Iunie 2010
Cu toate că există mai multe ţări ortodoxe care beneficiază de o Biserică autocefală, unitatea în credinţă a tuturor este o caracteristică de bază. Prin urmare, atunci când un teolog reuşeşte să ofere lumii întregi o sinteză bazată pe operele...
Atât de multe nume!
09 Iunie 2010
Cel care citeşte pentru prima dată cartea Facerii va fi descurajat de prezenţa a numeroase nume de persoane. La sfârşitul cap. 4, în cap. 5, dar mai ales în 10, 11, nume nesfârşite alcătuiesc genealogii ample. Care să fie rostul lor, dacă...
A fost Ninive cruţată?
02 Iunie 2010
Ne-am obişnuit să citim cartea lui Iona ca având happy-end. Profetul le anunţase ninivitenilor distrugerea, dar prin pocăinţă Dumnezeu spune la sfârşit: "Dar Mie cum să nu-Mi fie milă de cetatea cea mare a Ninivei cu mai mult de o sută douăzeci...
Istorie vs istorisire sau de ce sunt măgarii timizi din fire
26 Mai 2010
Anii '60 au adus în studiul biblic o nouă direcţie de cercetare, interdisciplinară, care folosea intens date culese de arheologi, sociologi şi antropologi. Totuşi, înscriindu-se în linia deconstructivistă a perioadei, prin această infuzie s-a...
Teologie după teologie
24 Mai 2010
Sfinţii Părinţi nu ne-au oferit operele lor doar pentru a le păstra ca texte sacre, în care experienţa întâlnirii cu Dumnezeu se simte neîncetat. Ei şi-au dorit, fără îndoială, ca şi creştinii care urmau să fie viitorii beneficiari ai acestei...
Edictele lui Cirus?
19 Mai 2010
În Ezdra 1, 2-4 şi Ezdra 6, 3-5 este citat edictul dat de regele persan Cirus, care permitea întoarcerea iudeilor din exilul babilonian şi rezidirea templului din Ierusalim, distrus în 586 î.Hr. Dar, dacă citim textele cu atenţie, vom observa...
Cine este poporul Domnului?
13 Mai 2010
Ceea ce surprinde de multe ori în paginile Scripturii este tocmai familiaritatea cu care Dumnezeu i Se adresează omului. Îl numeşte "al Meu", îl face responsabil de vrednicia acordată, îl pedepseşte şi îi făgăduieşte izbăvirea din pedepse....
Jertfa, taina iubirii lui Hristos pentru lume
08 Mai 2010
Iubirea lui Dumnezeu pentru om se revelează mai ales în jertfă, prin aceasta ea făcându-se mai evidentă: "Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El şi-a dat viaţa pentru noi" (I In. 3, 16). În suferinţele Sale, Iisus n-a vrut de la om...
Sfântul Justin şi „modificarea“ Scripturilor
05 Mai 2010
În dialogul cu iudeul Tryfon, Sf. Justin invocă deformarea de către iudei a profeţiilor mesianice, citând ca exemplu în acest caz Psalmul 95, 9 (Septuaginta v. 10): "Spuneţi întru neamuri că Domnul a împărăţit de pe lemn". În...
Şeolul şi Iahve
28 Aprilie 2010
În ebraică, lumea de dincolo, "locuinţa morţilor", este numită şe'ol, iar câteva texte biblice vorbesc despre imposibilitatea omului care ajunge acolo să mai păstreze legătura cu Iahve. În asemenea cazuri, s-ar părea că Iahve nu mai este...
Caracterul sacramental al icoanei
24 Aprilie 2010
Pentru Sfântul Ioan Damaschinul, icoana este o taină, nu prin manifestare divină, ci prin prezenţa divină. Considerând întregul ei loc şi rol liturgic, prezenţa şi participarea ei în epicleza Bisericii, în ceea ce ea reprezintă, icoana primeşte...
Nazarinean Se va chema
21 Aprilie 2010
Evanghelia lui Matei prezintă reîntoarcerea Mântuitorului din Egipt şi aşezarea în Nazaret ca fiind împlinirea a ceea ce s-a vestit prin prooroci "Nazarinean Se va chema" (Matei 2, 23). De altfel, Matei foloseşte de multe ori citarea...
Starea paradisiacă a primilor oameni
17 Aprilie 2010
Învăţătura despre starea primordială, căderea primilor oameni în păcat, urmările acesteia şi eliberarea din robia lui sunt prezentate în literatura filocalică fiind fundamentale în planul mântuirii. Din scrierile filocalice aflăm că a fost o...
A treia zi „după Scripturi“
14 Aprilie 2010
Dacă ne-am întreba la ce se referă articolul din Crez că Hristos "a înviat a treia zi după Scripturi", am fi tentaţi să răspundem fără îndoială că mărturisirea se sprijină pe Scripturile Noului Testament. Totuşi, expresia este preluată întocmai...
Exigenţele credinţei mântuitoare
10 Aprilie 2010
Prin mărturisirea credinţei adevărate, Biserica a înlăturat învăţătura care înstrăina pe Dumnezeu de Hristos şi micşora pe Hristos ca Dumnezeu. Simbolul mărturiseşte în chip sobornicesc faptul că Hristos este Acelaşi Dumnezeu din cer (II Cor....

Arhivă ediții

Contactează-ne!