Theologica

Vindecarea lui Neeman
17 Februarie 2011
În 4 Regi 5 se relatează cum un ofiţer sirian, Neeman, este vindecat de lepră de către profetul Elisei, care îi cere să se scalde de şapte ori în Iordan. Curăţirea de neputinţele trupeşti prin baia Iordanului prefigurează curăţirea de păcate a...
Smerenia şi patima mândriei la Sfinţii Părinţi
13 Februarie 2011
Smerenia este haina lui Dumnezeu, spune Sfântul Isaac Sirul, iar înomenindu-se prin ea acoperă slava Sa ca să nu fie arsă zidirea la vederea Lui. Sfinţii Părinţi disting între feluri de smerenie şi de mândrie, în raport cu omul şi cu Dumnezeu....
Apa de sub pragul Templului
09 Februarie 2011
În Iezechiel 47, în cadrul descrierii noului templu, profetului Iezechiel i se prezintă o apă minunată, care iese chiar de sub pragul Templului şi care curge înspre Marea Moartă. Care este semnificaţia acestei ape şi de ce curge din...
„Nimeni nu se mântuieşte singur“
06 Februarie 2011
Despre Scrierile lui Varsanufie şi Ioan, învăţatul monah din Muntele Athos Teoclit Dionisiatul scrie în "Cuvântul înainte" la a doua ediţie a textului grec original al acestei scrieri, tipărită la Volos, în 1960: "Una din cărţile cele mai dulci...
Trecerea prin Marea Roşie
03 Februarie 2011
În Ieşire 14 se relatează una dintre cele mai impresionante minuni ale Bibliei, trecerea poporului Israel prin Marea Roşie pe când ieşea din Egipt sub conducerea lui Moise. Aceasta a devenit o preînchipuire a Sfântului Botez, celebrând ieşirea...
Corabia şi paradisul
27 Ianuarie 2011
Spaţiul sacru se subsumează unei paradigme alcătuite din elemente definitorii, pe care le putem urmări în diverse descrieri biblice, începând cu Grădina Edenului şi încheind cu Ierusalimul ceresc, adică de la un capăt la celălalt al Sfintei...
Sub acoperământul aripilor Tale
20 Ianuarie 2011
În Psalmul 16:8, orantul I se adresează lui Dumnezeu rugându-L: "Cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă!". Expresia apare şi în alte contexte din Psalmi şi naşte întrebarea: oare are Iahve în concepţia Vechiului Testament...
Focul din inimă
13 Ianuarie 2011
În cap. 20, profetul Ieremia îşi descrie suferinţa ca mesager al cuvântului Domnului şi pare că doreşte să renunţe. Dar îşi mărturiseşte neputinţa: "iată era în inima mea ceva, ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele" (v. 9) care nu...
Închinarea la toiag?
06 Ianuarie 2011
Fiind întrebat de o cunoştinţă despre semnificaţia versetului din Facere 47:31, în care se spune: "Atunci Israel s-a închinat la vârful toiagului său", m-am hotărât să-mi fac temele cât mai bine, mai ales că problema s-a arătat...
Ce înseamnă inspiraţia biblică?
30 Decembrie 2010
În 2 Regi 23, 2, regele David spune: "Duhul Domnului grăieşte prin mine şi cuvântul lui este pe limba mea", desigur una dintre mărturiile biblice ale inspiraţiei autorului sfânt. Dar ce este inspiraţia? În limbaj comun,...
„Prunc S-a născut nouă“
23 Decembrie 2010
Pe felicitările de Crăciun se potriveşte la fel de bine ca tradiţionalele pasaje nou-testamentare şi un text din Vechiul Testament, deci din vremea când Hristos încă nu fusese născut. Isaia 9, 5 proclamă: "Prunc s-a născut nouă, un Fiu s-a dat...
Unitatea Treimii este modelul unităţii Bisericii
19 Decembrie 2010
Manualele de literatură clasează corespondenţa printre genurile minore ale literaturii, după epopee, istorie, discurs, teatru sau poezie lirică. Creştinii însă au fost foarte familiarizaţi cu acest gen literar, care îi întărea pentru a depăşi...
Grădina încuiată
16 Decembrie 2010
În descrierea persoanei iubite din Cântarea cântărilor cap. 4 se regăseşte motivul grădinii. Dincolo de descrierea plastică din versetele 13-15, ne vom concentra pe v. 12: "Eşti grădină încuiată, sora mea, mireasa mea, fântână acoperită şi...
Împărăţia lui Dumnezeu - cuvânt şi realitate în propovăduirea Mântuitorului Hristos
11 Decembrie 2010
Axă centrală a predicii Mântuitorului Iisus Hristos, realitate întrezărită în ambianţa harică a Bisericii şi nădejde de căpătâi a creştinilor, Împărăţia lui Dumnezeu se arată oamenilor ca învăţătură şi cuvânt, ca nădejde, prezenţă tainică şi...
Aşternutul picioarelor Lui
08 Decembrie 2010
În capitolul 2 din Plângerile lui Ieremia se spune despre Dumnezeu că Şi-a uitat "aşternutul picioarelor Lui" (v. 1). Cum e posibil ca Atotputernicul să uite de "aşternutul picioarelor"? Contextul din Plângeri 2,...

Arhivă ediții

Contactează-ne!