Theologica

Cum citim Psalmii de blestem?
13 Aprilie 2011
Cu siguranţă Psaltirea este cea mai citită carte a Vechiului Testament, atât în cultul public, cât şi în evlavia particulară. Cum ar trebui însă să înţelegem pasajele îndreptate împotriva duşmanilor, care oferă adevărate "recitaluri" de...
Fiii lui Dumnezeu şi fiicele oamenilor
06 Aprilie 2011
Începutul textului din Facere 6:1-2 îl lasă perplex pe orice cititor modern. Despre cine să fie vorba, cine sunt aceşti fii ai lui Dumnezeu, din legătura cărora cu fiicele oamenilor s-au născut "uriaşii" sau "cei căzuţi" (ebr....
Botezul ca stare permanentă de convertire duhovnicească
03 Aprilie 2011
Părintele Alexander Schmemann a interpretat în dese rânduri conţinutul Sfintelor Taine, încercând să readucă în inimile şi minţile credincioşilor valoarea esenţială a acestora pentru viaţa creştină. În mod paradoxal, pericolul secularizării nu...
Fericit cel ce murmură
31 Martie 2011
În Psalmul 1:2 este fericit bărbatul care nu stă în sfatul oamenilor fărădelege, "ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea". Verbul "va cugeta" are însă o sferă semantică foarte interesantă şi deschide...
Frumuseţea Crucii. Valenţele simbolice şi estetice ale Crucii în primele veacuri creştine
27 Martie 2011
Apărută în context istoric ca instrument de ucidere, Crucea va cunoaşte o evoluţie simbolică deosebită, prin Răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos pe ea, devenind instrumentul mântuirii oamenilor şi fiind adoptată de creştini ca simbol...
Cum arătau serafimii?
24 Martie 2011
În Isaia 6:2-3, Iahve apare înconjurat de serafimi, care au aripi şi zboară, dar şi mâini şi picioare. Ei Îi înalţă lui Dumnezeu cântări de laudă, iar unul dintre serafimi ia cu cleştele un cărbune încins de pe jertfelnic, cu care curăţeşte...
Traducerea şi peretele
17 Martie 2011
Uneori, o traducere se poate potrivi ca nuca în perete în context. Propun un caz ciudat, care însă ne va aduce puţină lumină în legătură cu principiile de traducere a Sfintei Scripturi. În textul ebraic apare în şase...
Lucrarea minţii schimbă creierul
12 Martie 2011
În ultimii ani, tot mai multe rezultate sugerează că viaţa spirituală are efecte semnificative asupra sănătăţii, îmbunătăţind, în acelaşi timp, confortul psihic. Pe lângă roadele spirituale, practica regulată a rugăciunii oferă persoanelor o...
Apa şi Duhul
10 Martie 2011
Profetul Iezechiel profeţeşte în cap. 36 reîntoarcerea poporului din robia babiloniană, văzută ca o renaştere naţională (cf. şi cap. 37), fiind însoţită de curăţirea prin stropirea cu apă, primirea unei inimi noi şi a Duhului. În sens...
Postul Mare, terapie sfântă a învierii sufletului
06 Martie 2011
În aşteptarea Postului Mare, nu puţini dintre noi cunoaştem frica. În înţelegerea seculară, urmează o perioadă de restricţii alimentare aspre, de oprire a consumului de programe tv, de limitare a navigării pe internet. În ordinea duhovnicească...
Sacrificiul vacii roşii
03 Martie 2011
În Numeri 19 este descris un ritual straniu: o vacă de culoare roşie, care nu a purtat jug, este arsă în întregime în afara taberei, iar cenuşa ei este pusă în apa de curăţire cu care se stropeau cei care se atingeau de morţi. Ritualul în sine...
Tăierea împrejur a inimii
23 Februarie 2011
În Deuteronom 10:16 israeliţii sunt îndemnaţi să-şi circumcidă inima: "Deci să tăiaţi împrejur inima voastră şi de acum înainte să nu mai fiţi tari la cerbice". Cu siguranţă nu la vreo operaţie medicală se referă pasajul (circumciderea inimii...
„Adevăratul rău este să persişti în cădere“
19 Februarie 2011
Contemporan cu Sfântul Ioan Scărarul şi cu a sa Scară a Paradisului, Sfântul Isaac Sirul este unul dintre scriitorii duhovniceşti cu cea mai mare influenţă în Răsăritul creştin. Deşi a dus o viaţă ascetică tăinuită, despre care nu se ştie...
Vindecarea lui Neeman
17 Februarie 2011
În 4 Regi 5 se relatează cum un ofiţer sirian, Neeman, este vindecat de lepră de către profetul Elisei, care îi cere să se scalde de şapte ori în Iordan. Curăţirea de neputinţele trupeşti prin baia Iordanului prefigurează curăţirea de păcate a...
Smerenia şi patima mândriei la Sfinţii Părinţi
13 Februarie 2011
Smerenia este haina lui Dumnezeu, spune Sfântul Isaac Sirul, iar înomenindu-se prin ea acoperă slava Sa ca să nu fie arsă zidirea la vederea Lui. Sfinţii Părinţi disting între feluri de smerenie şi de mândrie, în raport cu omul şi cu Dumnezeu....

Arhivă ediții

Contactează-ne!