Theologica

De ce atâtea bogăţii? Despre Agheu 2, 8
28 Ianuarie 2010
În Iuda postexilic (a doua jumătate a secolului al VI-lea), oamenii tocmai încheiaseră experienţa şocantă şi tragică a exilului babilonian. Cei întorşi, puţini la număr, făceau parte mai ales din cercuri preoţeşti şi levitice, sau din...
40 de zile şi 40 de nopţi. Despre Deuteronom 9, 9-10
21 Ianuarie 2010
În Deuteronom 9, 9-10, Moise însuşi ne relatează (la persoana I) cum s-a suit pe munte şi a stat 40 de zile şi 40 de nopţi fără să mănânce pâine şi fără să bea apă, abia apoi primind de la Dumnezeu cele două table ale Legii, „tablele...
Vulturul şi tinereţea. Despre Psalmul 102, 5
14 Ianuarie 2010
Psalmul 102 face parte din Hexapsalm sau grupul de şase psalmi, care sub influenţă egipteană a fost integrat în tipicul Utreniei. Este un psalm de laudă, deschizând, de altfel, în forma actuală a Psaltirii, un mic şir de imnuri (Psalmii...
Un alt cort al adunării? Despre Ieşire 33, 7
07 Ianuarie 2010
Denumirea „cortul adunării“ (ohel moed) este una dintre cele referitoare la cortul sfânt construit în pustie de meşterii Beţaleel şi Oholiab, a cărui descriere ocupă un spaţiu deosebit de extins din cartea Ieşirii (capitolele 25-31 şi 35-40)....
„Lumea întreagă respiră atmosfera praznicului Naşterii Domnului“
24 Decembrie 2009
Ne aflăm în Ajunul Crăciunului, taina prin care Mântuitorul Iisus Hristos Se naşte din Fecioara, prin rânduială mai presus de fire şi de înţelegere. Întreaga suflare binevesteşte sau primeşte în pragul casei colindătorii care vestesc...
Fecioara, regina şi Ierusalimul. Despre Miheia 5, 2
24 Decembrie 2009
În general, versetul care atrage atenţia în mod special în cap. 5 din Miheia este primul, vestirea naşterii în Bethleem a conducătorului peste Israel, a cărui origine este „din zilele veşniciei“. Acesta este un nou David, iar textul este citat...
Colindele Îl aduc pe Hristos în casele şi sufletele noastre
23 Decembrie 2009
S-a spus despre colinde că sunt vechi precum sufletul şi graiul românesc, fiind tot atât de preţioase ca şi celelalte mărturii spirituale ale poporului, ca şi primele scrieri patristice de pe pământul nostru strămoşesc, ca şi primele biserici...
„Naşterea Ta răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei...“
22 Decembrie 2009
Naşterea Domnului (adică întruparea lui Dumnezeu), considerată de mulţi dintre Părinţii Bisericii cel mai important eveniment din istoria mântuirii, implicit, cea dintâi mare sărbătoare a creştinătăţii, fără de care mântuirea nu ar fi fost...
Bucuria sărbătorilor în glasul colindătorilor
21 Decembrie 2009
Sărbătoarea Naşterii Domnului ocupă un loc aparte în tradiţiile româneşti. Începând cu Postul Crăciunului, întâlnim o serie de sărbători în care viaţa de zi cu zi este spiritualizată de diferite motive religioase. Între tradiţiile de iarnă ce...
„Croncănind“ către Dumnezeu. Despre Iov 38, 41
17 Decembrie 2009
Suntem într-adevăr obişnuiţi să ne gândim că religia este specifică omului, ca şi raţiunea şi conştiinţa de sine. Animalele nu au suflet raţional şi deci nu pot avea nici concepte superioare. Nu Îl pot cunoaşte pe Dumnezeu, ci făptura se...
Coastele de miazănoapte. Despre Psalmul 47, 2
10 Decembrie 2009
Psalmul 47 face parte din grupa aşa-numiţilor Psalmi ai Sionului, răspândiţi în întreaga Psaltire, dar care au în comun tema teologică a importanţei Muntelui Sion, pe care era zidit Templul din Ierusalim. Versetul 2 (în originalul ebraic şi...
Unde se află Turnul Babel? Despre Facere 11, 9
03 Decembrie 2009
Istoria primordială se încheie cu episodul „Turnului Babel“ (Facere 11, 9), care explică împrăştierea oamenilor pe tot pământul şi diversitatea lingvistică şi certifică o ultimă decădere în şirul suferit de umanitate începând cu păcatul...
Fiarele înaripate. Despre Iezechiel 1, 5-28
26 Noiembrie 2009
Iezechiel este unul dintre cei mai obscuri profeţi, prin viziunile şi actele sale profetice greu de tâlcuit. A fost contemporan cu distrugerea Templului din Ierusalim de către babilonieni, în vara anului 587/586 î.Hr. (ambele variante sunt...
De ce nu păzim sabatul? Despre Facere 2, 2-3
19 Noiembrie 2009
Prima relatare creaţională dispusă pe şase zile din Facere 1 se încheie cu odihna lui Dumnezeu şi sfinţirea sabatului: „Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile...
A scris Amos sfârşitul propriei cărţi? Despre Amos 9, 11-15
12 Noiembrie 2009
În concepţia de şcoală fiecare profet a fost şi propriul scrib sau cel puţin a folosit un scrib foarte apropiat care a scris la dictarea sa (gen Ieremia şi Baruh, fiul lui Neria). Mai mult, legăm aproape inconştient autoritatea, inspiraţia şi...

Arhivă ediții

Contactează-ne!