Theologica

Furt sau răsplată?
07 Octombrie 2010
Ieşirea israeliţilor din pământul Egiptului este însoţită şi de un detaliu curios: Dumnezeu le dă trecere acestora înaintea egiptenilor, încât împrumută obiecte de preţ, care vor fi luate la exod de tot. A sprijinit oare Iahve un furt...
Domnitorul supus Domnului
03 Octombrie 2010
În şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, în zilele de 8-9 iulie 2008, s-a hotărât canonizarea Sfântului Voievod Neagoe Basarab, domnitorul Ţării Româneşti. Cancelaria...
Rugăciunea împotriva duşmanilor
30 Septembrie 2010
În Neemia 4, 4-5, paharnicul Neemia, care tocmai dobândise de la regele pers Artaxerxes 1 îngăduinţa să vină în Ierusalim şi să ridice zidurile dărâmate, se roagă împotriva duşmanilor: "Auzi, Dumnezeul nostru, în ce dispreţ suntem noi şi...
Cuvântul divin făcut om, apariţia desăvârşită a lui Dumnezeu în lume
26 Septembrie 2010
Recent, Palatul patriarhal din Bucureşti a găzduit Colocviul Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase cu tema: "Cuvântul Lui Dumnezeu". Cu această ocazie, mai mulţi profesori de teologie au susţinut cuvântări pe tema propusă de acest...
Jertfa lui Solomon
23 Septembrie 2010
Arătam şi în alte rânduri că Istoria cronistă are o viziune teologică mult mai profundă decât Istoria deuteronomistă, pentru ea evenimentele jucând un alt rol în ansamblul planului lui Dumnezeu. Diferenţele sunt uneori frapante, unii putând să...
Nădejdea în pagini filocalice
17 Septembrie 2010
Nădejdea, ca şi credinţa, apare în cadrul relaţiilor omului cu Dumnezeu din pricina aparentei absenţe a lui Dumnezeu în lume. Aceasta se întâmplă îndeosebi acolo unde încetează puterile omului şi ale lumii. Bineînţeles, Dumnezeu nu absentează...
După chipul şi asemănarea
15 Septembrie 2010
În Facere 1, 26 sfatul dumnezeiesc hotărăşte crearea omului "după chipul şi asemănarea Noastră", idee reluată în v. 27, unde însă "asemănarea" lipseşte. Ni se pare firesc ca cel creat să aibă o legătură, să semene Creatorului său, dar ce...
Vindecarea sufletului în Ortodoxie
11 Septembrie 2010
Mulţi dintre noi ne îndreptăm spre Taina Spovedaniei în speranţa vindecării bolilor sufleteşti. Este un pas esenţial în procesul nostru de schimbare a minţii şi de întoarcere la Dumnezeu. Cu toate acestea, există primejdia de a transforma...
Libertatea şi autoritatea
09 Septembrie 2010
Un conflict mai mult imaginar în afara celui dintre credinţă şi cultură se întâlneşte între libertate şi autoritate. Mulţi creştini sunt nemulţumiţi de existenţa ierarhiei, pe care o asimilează cu o autoritate externă, dictatorială, uitând...
Cine se teme de mythos?
08 Septembrie 2010
Prin mythos nu mă refer la berea cu acelaşi nume din Elada modernă, ci la "mit". Am optat pentru transliterare, deşi cuvântul a fost deja încetăţenit în română, pentru că la noi mitul a dobândit o conotaţie negativă: e un basm sau o poveste...
Corăbiile Tarsisului
02 Septembrie 2010
Măreţia corăbiilor Tarsisului este lăudată în multe locuri din Vechiul Testament. Înţelegem că erau cele mai bune corăbii dintre toate cunoscute de israeliţi, dar ce este mai exact Tarsisul? O persoană, un loc, o marcă? Înainte de...
De ce seamănă diavolul cu un ţap?
26 August 2010
Pictura tradiţională îi reprezintă pe diavoli ca fiind negri şi păroşi, având coarne, barbă şi copite. Altfel spus, ei împrumută elemente animale, dar special seamănă cu ţapii negri. De ce? Vechiul Testament cunoştea o jertfă dublă...
Despre consacrarea lumii
24 August 2010
Diferendul dintre cultură şi credinţă s-a manifestat deseori în cursul secolelor. După ce, în primele paisprezece veacuri după Întruparea Mântuitorului, credinţa a fost considerată stăpână peste cultură, în ultimele şase veacuri, lucrurile au...
Cântarea viţei-de-vie
19 August 2010
Capitolul 5 din Isaia debutează cu o pildă prezentată poetic: deşi proprietarul se străduieşte să o îngrijească foarte bine, o vie de soi rodeşte aguridă, încât acela hotărăşte să o părăsească. În final se arată că via este Israelul, iar...
Chivotul Domnului s-a dus la odihnă în slava cerească
13 August 2010
În ciclul sărbătorilor creştine, Adormirea Maicii Domnului ne face să ne gândim la realitatea întrupării şi consecinţele ei, în special la adevărul afirmat de mulţi Părinţi ai Bisericii: "Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să poată deveni...

Arhivă ediții

Contactează-ne!