Theologica

Îngerul în care se află numele Meu
11 Mai 2011
Cartea Legământului din Ieşire 20:22-23 se încheie cu prezentarea rolului îngerului care are în el numele Domnului şi pe care Dumnezeu îl va trimite înaintea poporului (23:20-21), El Însuşi neînsoţindu-i pe israeliţi ca să nu-i pedepsească pe...
Rut moabiteanca
04 Mai 2011
În micul roman al lui Rut, moabiteanca cea credincioasă care a plecat împreună cu soacra ei, Noemina, şi s-a convertit, finalul cărţii atrage atenţia asupra marii personalităţi care va descinde din aceasta. Când în urma căsătoriei de levirat cu...
Cum Îl mărturisim pe Hristos azi
30 Aprilie 2011
În societatea modernă şi secularizată a secolului al XXI-lea, credinţa în Iisus Hristos, Dumnezeu întrupat, care S-a răstignit pentru noi şi a înviat a treia zi, este un prag de care unii se poticnesc. Neasemănându-ne toţi lui Toma, care a vrut...
Industria nemuririi
28 Aprilie 2011
Ultima frontieră a ingineriei şi tehnologiei este viaţa însăşi. După decenii de acumulare a unor rezultate ştiinţifice remarcabile, explorarea a pătruns în teritoriul vast şi miraculos al vieţii, în căutarea a ceea ce a fost numit adesea...
Mielul, iedul sau viţelul pascal?
27 Aprilie 2011
Referindu-ne la sacrificiul Paştelui, ne gândim în primul rând la mielul pascal. Totuşi, Deuteronom 16:2 pare să permită un spectru mult mai larg: "Să junghii Paştile Domnului Dumnezeului tău din vite mari şi din vite mărunte". Care trebuie să...
Cei şapte arhangheli
20 Aprilie 2011
În Tobit 12:15, însoţitorul tânărului Tobie se descoperă a fi Rafael, "unul din cei şapte îngeri sfinţi care poartă rugăciunile sfinţilor şi le duc înaintea slavei Celui Sfânt" (sau după varianta din Codex Sinaiticus, "unul dintre cei şapte...
Pătimirile lui Hristos şi compasiunea dintre oameni
20 Aprilie 2011
În 1988, un studiu a reuşit să dovedească faptul că bunăvoinţa iubitoare, compasiunea faţă de semeni, are efecte benefice asupra organismului. La experimentul desfăşurat de doctorul David McClelland (Universitatea Harvard) au participat două...
Cum citim Psalmii de blestem?
13 Aprilie 2011
Cu siguranţă Psaltirea este cea mai citită carte a Vechiului Testament, atât în cultul public, cât şi în evlavia particulară. Cum ar trebui însă să înţelegem pasajele îndreptate împotriva duşmanilor, care oferă adevărate "recitaluri" de...
Fiii lui Dumnezeu şi fiicele oamenilor
06 Aprilie 2011
Începutul textului din Facere 6:1-2 îl lasă perplex pe orice cititor modern. Despre cine să fie vorba, cine sunt aceşti fii ai lui Dumnezeu, din legătura cărora cu fiicele oamenilor s-au născut "uriaşii" sau "cei căzuţi" (ebr....
Botezul ca stare permanentă de convertire duhovnicească
03 Aprilie 2011
Părintele Alexander Schmemann a interpretat în dese rânduri conţinutul Sfintelor Taine, încercând să readucă în inimile şi minţile credincioşilor valoarea esenţială a acestora pentru viaţa creştină. În mod paradoxal, pericolul secularizării nu...
Fericit cel ce murmură
31 Martie 2011
În Psalmul 1:2 este fericit bărbatul care nu stă în sfatul oamenilor fărădelege, "ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea". Verbul "va cugeta" are însă o sferă semantică foarte interesantă şi deschide...
Frumuseţea Crucii. Valenţele simbolice şi estetice ale Crucii în primele veacuri creştine
27 Martie 2011
Apărută în context istoric ca instrument de ucidere, Crucea va cunoaşte o evoluţie simbolică deosebită, prin Răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos pe ea, devenind instrumentul mântuirii oamenilor şi fiind adoptată de creştini ca simbol...
Cum arătau serafimii?
24 Martie 2011
În Isaia 6:2-3, Iahve apare înconjurat de serafimi, care au aripi şi zboară, dar şi mâini şi picioare. Ei Îi înalţă lui Dumnezeu cântări de laudă, iar unul dintre serafimi ia cu cleştele un cărbune încins de pe jertfelnic, cu care curăţeşte...
Traducerea şi peretele
17 Martie 2011
Uneori, o traducere se poate potrivi ca nuca în perete în context. Propun un caz ciudat, care însă ne va aduce puţină lumină în legătură cu principiile de traducere a Sfintei Scripturi. În textul ebraic apare în şase...
Lucrarea minţii schimbă creierul
12 Martie 2011
În ultimii ani, tot mai multe rezultate sugerează că viaţa spirituală are efecte semnificative asupra sănătăţii, îmbunătăţind, în acelaşi timp, confortul psihic. Pe lângă roadele spirituale, practica regulată a rugăciunii oferă persoanelor o...

Arhivă ediții

Contactează-ne!