Theologica

Lucrarea minţii schimbă creierul
12 Martie 2011
În ultimii ani, tot mai multe rezultate sugerează că viaţa spirituală are efecte semnificative asupra sănătăţii, îmbunătăţind, în acelaşi timp, confortul psihic. Pe lângă roadele spirituale, practica regulată a rugăciunii oferă persoanelor o...
Apa şi Duhul
10 Martie 2011
Profetul Iezechiel profeţeşte în cap. 36 reîntoarcerea poporului din robia babiloniană, văzută ca o renaştere naţională (cf. şi cap. 37), fiind însoţită de curăţirea prin stropirea cu apă, primirea unei inimi noi şi a Duhului. În sens...
Postul Mare, terapie sfântă a învierii sufletului
06 Martie 2011
În aşteptarea Postului Mare, nu puţini dintre noi cunoaştem frica. În înţelegerea seculară, urmează o perioadă de restricţii alimentare aspre, de oprire a consumului de programe tv, de limitare a navigării pe internet. În ordinea duhovnicească...
Sacrificiul vacii roşii
03 Martie 2011
În Numeri 19 este descris un ritual straniu: o vacă de culoare roşie, care nu a purtat jug, este arsă în întregime în afara taberei, iar cenuşa ei este pusă în apa de curăţire cu care se stropeau cei care se atingeau de morţi. Ritualul în sine...
Tăierea împrejur a inimii
23 Februarie 2011
În Deuteronom 10:16 israeliţii sunt îndemnaţi să-şi circumcidă inima: "Deci să tăiaţi împrejur inima voastră şi de acum înainte să nu mai fiţi tari la cerbice". Cu siguranţă nu la vreo operaţie medicală se referă pasajul (circumciderea inimii...
„Adevăratul rău este să persişti în cădere“
19 Februarie 2011
Contemporan cu Sfântul Ioan Scărarul şi cu a sa Scară a Paradisului, Sfântul Isaac Sirul este unul dintre scriitorii duhovniceşti cu cea mai mare influenţă în Răsăritul creştin. Deşi a dus o viaţă ascetică tăinuită, despre care nu se ştie...
Vindecarea lui Neeman
17 Februarie 2011
În 4 Regi 5 se relatează cum un ofiţer sirian, Neeman, este vindecat de lepră de către profetul Elisei, care îi cere să se scalde de şapte ori în Iordan. Curăţirea de neputinţele trupeşti prin baia Iordanului prefigurează curăţirea de păcate a...
Smerenia şi patima mândriei la Sfinţii Părinţi
13 Februarie 2011
Smerenia este haina lui Dumnezeu, spune Sfântul Isaac Sirul, iar înomenindu-se prin ea acoperă slava Sa ca să nu fie arsă zidirea la vederea Lui. Sfinţii Părinţi disting între feluri de smerenie şi de mândrie, în raport cu omul şi cu Dumnezeu....
Apa de sub pragul Templului
09 Februarie 2011
În Iezechiel 47, în cadrul descrierii noului templu, profetului Iezechiel i se prezintă o apă minunată, care iese chiar de sub pragul Templului şi care curge înspre Marea Moartă. Care este semnificaţia acestei ape şi de ce curge din...
„Nimeni nu se mântuieşte singur“
06 Februarie 2011
Despre Scrierile lui Varsanufie şi Ioan, învăţatul monah din Muntele Athos Teoclit Dionisiatul scrie în "Cuvântul înainte" la a doua ediţie a textului grec original al acestei scrieri, tipărită la Volos, în 1960: "Una din cărţile cele mai dulci...
Trecerea prin Marea Roşie
03 Februarie 2011
În Ieşire 14 se relatează una dintre cele mai impresionante minuni ale Bibliei, trecerea poporului Israel prin Marea Roşie pe când ieşea din Egipt sub conducerea lui Moise. Aceasta a devenit o preînchipuire a Sfântului Botez, celebrând ieşirea...
Corabia şi paradisul
27 Ianuarie 2011
Spaţiul sacru se subsumează unei paradigme alcătuite din elemente definitorii, pe care le putem urmări în diverse descrieri biblice, începând cu Grădina Edenului şi încheind cu Ierusalimul ceresc, adică de la un capăt la celălalt al Sfintei...
Sub acoperământul aripilor Tale
20 Ianuarie 2011
În Psalmul 16:8, orantul I se adresează lui Dumnezeu rugându-L: "Cu acoperământul aripilor Tale acoperă-mă!". Expresia apare şi în alte contexte din Psalmi şi naşte întrebarea: oare are Iahve în concepţia Vechiului Testament...
Focul din inimă
13 Ianuarie 2011
În cap. 20, profetul Ieremia îşi descrie suferinţa ca mesager al cuvântului Domnului şi pare că doreşte să renunţe. Dar îşi mărturiseşte neputinţa: "iată era în inima mea ceva, ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele" (v. 9) care nu...
Închinarea la toiag?
06 Ianuarie 2011
Fiind întrebat de o cunoştinţă despre semnificaţia versetului din Facere 47:31, în care se spune: "Atunci Israel s-a închinat la vârful toiagului său", m-am hotărât să-mi fac temele cât mai bine, mai ales că problema s-a arătat...

Arhivă ediții

Contactează-ne!