Theologica

Omenia, ospitalitatea şi teologia expresiilor poporului român
15 Iulie 2010
Spiritul de sinteză al poporului român este însoţit de omenie şi ospitalitate ca două caracteristici care invită la comuniune spirituală. Orice străin care trece prin ţara noastră este uimit de ospitalitatea de care românii dau dovadă ori de...
„Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui!“
14 Iulie 2010
Nu mă pricep la arta culinară, deşi sunt un fervent consumator. Nu ştiu dacă fiertul cărnii în lapte constituie o delicatesă, nici nu am gustat vreodată. Dar citind această poruncă, păstrată în trei locuri distincte în Scriptură (Ieşire 23, 19;...
Artizanul Templului lui Solomon
07 Iulie 2010
În 1 Paralipomena 28, 19, David îi înmânează fiului său Solomon în scrisoare, sub inspiraţie dumnezeiască, planurile templului şi ale obiectelor din acesta. Şi totuşi, după 3 Regi 7, 13-14 (cu paralelă în 2 Paralipomena 2, 13-14), artizanul...
Echilibrul, sinteza şi cultura neamului românesc
01 Iulie 2010
Paul Evdokimov ne-a dezvăluit caracteristicile teologiei ruse şi ale poporului său, în general. De aceea, este necesar să descoperim care sunt acestea privind propriul nostru neam. Cum teologii, în special, îşi dovedesc capacitatea de a observa...
„Pe Isav l-am urât“
30 Iunie 2010
Dumnezeu urăşte? E o întrebare de la care nu aşteptăm răspuns pozitiv, deşi exact expresia din titlu se întâlneşte în Scriptură. Iahve Îşi justifică iubirea faţă de Iacov, pentru care israeliţii cer lămuriri prin faptul că "am iubit numai pe...
Firea umană şi drumul de la demonism spre sfinţire în contemporaneitate
26 Iunie 2010
Pentru omul postmodern a cărui condiţie se caracterizează prin angoasă, disperare, pierderea semnificaţiei şi răcire spirituală, diavolul este absent din sfera preocupărilor lui. În cel mai bun caz, el aparţine ansamblului superstiţiilor...
De la Meghido la Armaghedon
23 Iunie 2010
După Apocalipsa 16, 16 locul bătăliei finale, când forţele demonice se vor opune Domnului, se numeşte Armaghedon. De atunci, denumirea a rămas ca simbol al damnării şi distrugerii totale, pătrunzând şi în mentalul colectiv prin filme...
Paul Evdokimov despre spiritualitatea ortodoxă rusă
17 Iunie 2010
Cu toate că există mai multe ţări ortodoxe care beneficiază de o Biserică autocefală, unitatea în credinţă a tuturor este o caracteristică de bază. Prin urmare, atunci când un teolog reuşeşte să ofere lumii întregi o sinteză bazată pe operele...
Atât de multe nume!
09 Iunie 2010
Cel care citeşte pentru prima dată cartea Facerii va fi descurajat de prezenţa a numeroase nume de persoane. La sfârşitul cap. 4, în cap. 5, dar mai ales în 10, 11, nume nesfârşite alcătuiesc genealogii ample. Care să fie rostul lor, dacă...
A fost Ninive cruţată?
02 Iunie 2010
Ne-am obişnuit să citim cartea lui Iona ca având happy-end. Profetul le anunţase ninivitenilor distrugerea, dar prin pocăinţă Dumnezeu spune la sfârşit: "Dar Mie cum să nu-Mi fie milă de cetatea cea mare a Ninivei cu mai mult de o sută douăzeci...
Istorie vs istorisire sau de ce sunt măgarii timizi din fire
26 Mai 2010
Anii '60 au adus în studiul biblic o nouă direcţie de cercetare, interdisciplinară, care folosea intens date culese de arheologi, sociologi şi antropologi. Totuşi, înscriindu-se în linia deconstructivistă a perioadei, prin această infuzie s-a...
Teologie după teologie
24 Mai 2010
Sfinţii Părinţi nu ne-au oferit operele lor doar pentru a le păstra ca texte sacre, în care experienţa întâlnirii cu Dumnezeu se simte neîncetat. Ei şi-au dorit, fără îndoială, ca şi creştinii care urmau să fie viitorii beneficiari ai acestei...
Edictele lui Cirus?
19 Mai 2010
În Ezdra 1, 2-4 şi Ezdra 6, 3-5 este citat edictul dat de regele persan Cirus, care permitea întoarcerea iudeilor din exilul babilonian şi rezidirea templului din Ierusalim, distrus în 586 î.Hr. Dar, dacă citim textele cu atenţie, vom observa...
Cine este poporul Domnului?
13 Mai 2010
Ceea ce surprinde de multe ori în paginile Scripturii este tocmai familiaritatea cu care Dumnezeu i Se adresează omului. Îl numeşte "al Meu", îl face responsabil de vrednicia acordată, îl pedepseşte şi îi făgăduieşte izbăvirea din pedepse....
Jertfa, taina iubirii lui Hristos pentru lume
08 Mai 2010
Iubirea lui Dumnezeu pentru om se revelează mai ales în jertfă, prin aceasta ea făcându-se mai evidentă: "Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El şi-a dat viaţa pentru noi" (I In. 3, 16). În suferinţele Sale, Iisus n-a vrut de la om...

Arhivă ediții

Contactează-ne!