Theologica

Spiritualitatea ortodoxă
01 Martie 2018
Ortodoxia este spirituală prin definiţie. Din perspectivă orto­do­xă, spiritualitatea are un ca­racter ontologic. Acest lucru în­seam­nă că îmbrățișează...
Un străromân organizator al monahismului occidental
28 Februarie 2018
Dacă cercetăm cu atenţie dicţionarele de spiritualitate occidentală, vom vedea că un străromân, Sfântul Ioan Casian, originar din Scythia Minor (Dobrogea de astăzi), este...
Lumina taborică și „lumina” neoliberală progresistă
04 Martie 2018
Sunt convins că la o privire ex abrupto, tema eseului de faţă poate părea puţin bizară. În primul rând, asocierea dintre cele două feluri de lumină constituie o contradicţie flagrantă, nicidecum o relaţie de percepţie copulativă, adică...
Rugăciunea inimii
27 Februarie 2018
Rugăciunea neîncetată şi mulţumirea faţă de Dumnezeu pentru toate câte ni se dăruiesc fac parte din firescul vieţii. Dacă omul nu mulţumeşte...
Icoana, mărturisire a adevărului Întrupării Fiului lui Dumnezeu
26 Februarie 2018
Părintele Dumitru Stăniloae spunea: „Icoana reprezintă o veritabilă fereastră prin care omul și Dumnezeu se pot privi față în față”. Fundamentul dogmatic al cultului...
Sâmbăta colivelor
24 Februarie 2018
Prima sâmbătă din Postul Mare este cunoscută sub denumirea de Sâmbăta Sfântului Teodor Tiron sau a colivelor. Cu această zi încep pomenirile din Postul Mare pentru cei...
Întru aşteptarea şi bucuria Duminicii Ortodoxiei
23 Februarie 2018
Duminica Ortodoxiei ne aminteşte de sinodul din anul 843. Acest sinod a declarat valabile toate hotărârile celor şapte sinoade ecumenice, a restabilit cinstirea sfintelor...
Pavecerniţa Mare
22 Februarie 2018
La începutul Postului Mare remarcăm rânduiala liturgică numită Pavecerniţa Mare în cadrul căreia în primele patru zile din post se citeşte Canonul Sfântului Andrei...
Liturghia Darurilor înainte sfinţite
21 Februarie 2018
Astăzi este prima zi din Postul Mare în care se săvârşeşte Liturghia Darurilor înainte sfinţite sau a Sfântului Grigorie Dialogul. Această Liturghie se săvârşeşte în Postul...
Canonul cel Mare
20 Februarie 2018
În primele patru zile din Postul Mare se citeşte în bisericile ortodoxe Canonul cel Mare alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul.
Pocăinţa ca bucurie duhovnicească
19 Februarie 2018
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu am ajuns la începutul Postului Mare, când, în prima săptămână, în bisericile noastre ortodoxe, se citeşte Canonul cel Mare al Sfântului Andrei...
Cea mai importantă perioadă duhovnicească din timpul anului
17 Februarie 2018
Luni, 19 februarie, începem cea mai importantă perioadă duhovnicească din cursul anului bisericesc, Postul Mare. Acest post este cel mai lung şi mai aspru dintre cele patru...
Izgonirea lui Adam din Rai
16 Februarie 2018
Duminica lăsatului sec de brânză este numită şi a Izgonirii lui Adam din Rai. Această denumire totalizează întreaga pregă­tire pentru post. Acum știm că omul a fost...
Sfinții, „intenții divine” împlinite
18 Februarie 2018
Porunca lui Dumnezeu din Vechiul Testament: „Fiți sfinți, pentru că Eu sunt Sfânt”, regăsită în cuvintele dumnezeiești ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos din Predica de pe munte din Noul Testament: „Fiți, dar, voi desăvârșiți, precum Tatăl...
Raiul şi iadul, stări ale sufletului omenesc
15 Februarie 2018
Concepţia ortodoxă este că raiul şi iadul sunt în principal stări ale sufletului omenesc. Ce le face ceea ce sunt este răspunsul nostru la iubirea lui Dumnezeu prin care...

Arhivă ediții

Contactează-ne!