Theologica

Corifeii Apostolilor
29 Iunie 2018
Aşa sunt numiţi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel pe care îi sărbătorim astăzi. Biserica îi cinsteşte  pentru însemnata lor lucrare de propovăduire a cre­dinței...
Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
28 Iunie 2018
Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel sunt sărbătoriţi împreună la 29 iunie. Biserica a hotărât ca aceşti doi mari Apostoli să fie cinstiţi în aceeaşi zi deoarece în aceeaşi zi şi...
Păcatul
27 Iunie 2018
Păcatul este călcarea cu deplină ştiinţă şi cu voie liberă, prin gând, cuvânt sau faptă, a voii lui Dumnezeu. Iar pentru că voia lui Dumnezeu se arată în legile Sale, de...
Vecernia
26 Iunie 2018
Vecernia este slujba de seară şi este prima dintre cele şapte laude bisericeşti cu care se începe serviciul divin public al fiecărei zile liturgice.
Cum se oficiază cele șapte Laude în Biserica Ortodoxă
25 Iunie 2018
Cele şapte Laude sunt slujbe bisericeşti care se săvârşesc în toate zilele săptămânii. Numele lor sunt:  Miezonoptica;  Utrenia cu Ceasul întâi; Ceasul al treilea;...
Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul
23 Iunie 2018
În data de 24 iunie, Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, profetul care a unit Vechiul Testament cu Noul Testament şi a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului. Sfântul Ioan Botezătorul încheie lungul şir al...
Categoriile de sfinţi
22 Iunie 2018
Biserica Ortodoxă îi împarte pe sfinţi în diferite categorii, după vrednicia şi în mod special după slujirea pe care au oferit-o acesteia. Astfel, în rugăciunea anaforalei din Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, vedem enumerându-se, în afară de...
Felurile postului
21 Iunie 2018
Respectarea posturilor este o datorie a bunului credincios. Postul întreg, adevărat şi desăvârşit este nu numai cel trupesc, ci şi sufletesc: postul de bucate, împre­ună cu cel de fapte, postul de mâncare şi totodată de purtări. După...
Slujba Paraclisului
20 Iunie 2018
Paraclisele sunt slujbe asemănătoare Acatistelor, prin care rugăm pe Sfânta Fecioară sau pe alţi sfinţi să fie rugători ai noştri pe lângă Dumnezeu, spre a ne izbăvi de necazuri şi nevoi. Referindu-se la slujba Paraclisului, Preafericitul...
Plin de har şi de adevăr
20 Iunie 2018
Textul de la Ioan (1, 14-18) se remarcă prin densitatea termenilor teologici folosiți. Cuvântul care ne atrage atenția este „harul” din construcția: „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăş­luit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a...
Libertatea adevărată este libertatea ascultării
24 Iunie 2018
Mai mult ca niciodată, astăzi, libertatea este foarte des invocată, este foarte dorită, dar, cu toate acestea, dacă privim cu atenţie, omul nu se apropie de libertate, ci parcă se îndepărtează cu fiecare zi tot mai mult de ea. Omul vrea...
Teologie şi ştiinţă
19 Iunie 2018
Trăim un prezent impregnat de efortul persistent şi sistematic de descriere şi de înţelegere a universului. Astăzi, în dialogul dintre teologie şi ştiinţă se încearcă găsi­rea punţilor comune în înţelegerea acestuia. În acest sens,...
Omul alcătuit din trup şi suflet
18 Iunie 2018
Antropologia creştină învaţă ca omul este alcătuit din trup şi suflet. Părintele Dumitru Stăni­loae explică această învățătură astfel: „După credinţa creştină, omul...
Miezonoptica
16 Iunie 2018
Miezonoptica este cea mai veche dintre cele şapte Laude bisericești. Aşezarea ei în cultul Bisericii este întemeiată pe porunca Mântuitorului: „Vegheaţi dar, că nu ştiţi...
Proscomidiarul
15 Iunie 2018
În partea stângă a Altarului se află proscomidiarul, adică o nişă, o firidă în peretele de nord al Altarului, o masă din marmură sau din lemn pe care se pregătesc Sfintele...

Arhivă ediții

Contactează-ne!