Theologica

De ce seamănă diavolul cu un ţap?
26 August 2010
Pictura tradiţională îi reprezintă pe diavoli ca fiind negri şi păroşi, având coarne, barbă şi copite. Altfel spus, ei împrumută elemente animale, dar special seamănă cu ţapii negri. De ce? Vechiul Testament cunoştea o jertfă dublă...
Despre consacrarea lumii
24 August 2010
Diferendul dintre cultură şi credinţă s-a manifestat deseori în cursul secolelor. După ce, în primele paisprezece veacuri după Întruparea Mântuitorului, credinţa a fost considerată stăpână peste cultură, în ultimele şase veacuri, lucrurile au...
Cântarea viţei-de-vie
19 August 2010
Capitolul 5 din Isaia debutează cu o pildă prezentată poetic: deşi proprietarul se străduieşte să o îngrijească foarte bine, o vie de soi rodeşte aguridă, încât acela hotărăşte să o părăsească. În final se arată că via este Israelul, iar...
Chivotul Domnului s-a dus la odihnă în slava cerească
13 August 2010
În ciclul sărbătorilor creştine, Adormirea Maicii Domnului ne face să ne gândim la realitatea întrupării şi consecinţele ei, în special la adevărul afirmat de mulţi Părinţi ai Bisericii: "Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să poată deveni...
„Trup Mi-ai întocmit“
12 August 2010
Dacă vom compara versiunea Psalmului 39 dintr-o versiune care reflectă Septuaginta cu una care reflectă textul masoretic, vom observa câteva diferenţe. Cum se explică acestea şi de ce există pentru acelaşi psalm versiuni diferite în cele două...
Pomii Raiului
07 August 2010
Cartea Facerii vorbeşte despre cei doi pomi din Rai ca despre nişte pomi adevăraţi, şi nu doar simple simboluri, fapt ce nu împiedică însă pe unii Părinţi şi scriitori bisericeşti să aibă o vedere alegorică asupra lor. Vorbind despre pomii...
Mesia şi ungerea cu ulei
04 August 2010
Mesia devenise deja un termen tehnic în perioada Noului Testament, fiind tâlcuit prin "Hristos". Termenul apare de puţine ori ca atare în Evanghelii, dar traducerea sa grecească, Hristos, este folosită masiv, intrând în componenţa numelui...
Gol şi viclean sau nevinovat şi inteligent?
28 Iulie 2010
În Facere 2, 25 se spune despre Adam şi femeia lui că "erau goi şi nu se ruşinau", iar imediat după aceea, în Facere 3, 1, despre şarpe că "era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ". La prima, ba chiar şi la a doua vedere, între cele...
În carul de foc
21 Iulie 2010
Potrivit textului din 4 Regi 2, 11, Sfântul Prooroc Ilie a fost înălţat la cer într-un car de foc. Episodul este bine-cunoscut. Totuşi un car, chiar şi de foc, trebuie condus de cineva. Cine a fost vizitiul: Sf. Ilie însuşi sau...
Omenia, ospitalitatea şi teologia expresiilor poporului român
15 Iulie 2010
Spiritul de sinteză al poporului român este însoţit de omenie şi ospitalitate ca două caracteristici care invită la comuniune spirituală. Orice străin care trece prin ţara noastră este uimit de ospitalitatea de care românii dau dovadă ori de...
„Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui!“
14 Iulie 2010
Nu mă pricep la arta culinară, deşi sunt un fervent consumator. Nu ştiu dacă fiertul cărnii în lapte constituie o delicatesă, nici nu am gustat vreodată. Dar citind această poruncă, păstrată în trei locuri distincte în Scriptură (Ieşire 23, 19;...
Artizanul Templului lui Solomon
07 Iulie 2010
În 1 Paralipomena 28, 19, David îi înmânează fiului său Solomon în scrisoare, sub inspiraţie dumnezeiască, planurile templului şi ale obiectelor din acesta. Şi totuşi, după 3 Regi 7, 13-14 (cu paralelă în 2 Paralipomena 2, 13-14), artizanul...
Echilibrul, sinteza şi cultura neamului românesc
01 Iulie 2010
Paul Evdokimov ne-a dezvăluit caracteristicile teologiei ruse şi ale poporului său, în general. De aceea, este necesar să descoperim care sunt acestea privind propriul nostru neam. Cum teologii, în special, îşi dovedesc capacitatea de a observa...
„Pe Isav l-am urât“
30 Iunie 2010
Dumnezeu urăşte? E o întrebare de la care nu aşteptăm răspuns pozitiv, deşi exact expresia din titlu se întâlneşte în Scriptură. Iahve Îşi justifică iubirea faţă de Iacov, pentru care israeliţii cer lămuriri prin faptul că "am iubit numai pe...
Firea umană şi drumul de la demonism spre sfinţire în contemporaneitate
26 Iunie 2010
Pentru omul postmodern a cărui condiţie se caracterizează prin angoasă, disperare, pierderea semnificaţiei şi răcire spirituală, diavolul este absent din sfera preocupărilor lui. În cel mai bun caz, el aparţine ansamblului superstiţiilor...

Arhivă ediții

Contactează-ne!