Theologica

„Lumea întreagă respiră atmosfera praznicului Naşterii Domnului“
24 Decembrie 2009
Ne aflăm în Ajunul Crăciunului, taina prin care Mântuitorul Iisus Hristos Se naşte din Fecioara, prin rânduială mai presus de fire şi de înţelegere. Întreaga suflare binevesteşte sau primeşte în pragul casei colindătorii care vestesc...
Fecioara, regina şi Ierusalimul. Despre Miheia 5, 2
24 Decembrie 2009
În general, versetul care atrage atenţia în mod special în cap. 5 din Miheia este primul, vestirea naşterii în Bethleem a conducătorului peste Israel, a cărui origine este „din zilele veşniciei“. Acesta este un nou David, iar textul este citat...
Colindele Îl aduc pe Hristos în casele şi sufletele noastre
23 Decembrie 2009
S-a spus despre colinde că sunt vechi precum sufletul şi graiul românesc, fiind tot atât de preţioase ca şi celelalte mărturii spirituale ale poporului, ca şi primele scrieri patristice de pe pământul nostru strămoşesc, ca şi primele biserici...
„Naşterea Ta răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei...“
22 Decembrie 2009
Naşterea Domnului (adică întruparea lui Dumnezeu), considerată de mulţi dintre Părinţii Bisericii cel mai important eveniment din istoria mântuirii, implicit, cea dintâi mare sărbătoare a creştinătăţii, fără de care mântuirea nu ar fi fost...
Bucuria sărbătorilor în glasul colindătorilor
21 Decembrie 2009
Sărbătoarea Naşterii Domnului ocupă un loc aparte în tradiţiile româneşti. Începând cu Postul Crăciunului, întâlnim o serie de sărbători în care viaţa de zi cu zi este spiritualizată de diferite motive religioase. Între tradiţiile de iarnă ce...
„Croncănind“ către Dumnezeu. Despre Iov 38, 41
17 Decembrie 2009
Suntem într-adevăr obişnuiţi să ne gândim că religia este specifică omului, ca şi raţiunea şi conştiinţa de sine. Animalele nu au suflet raţional şi deci nu pot avea nici concepte superioare. Nu Îl pot cunoaşte pe Dumnezeu, ci făptura se...
Coastele de miazănoapte. Despre Psalmul 47, 2
10 Decembrie 2009
Psalmul 47 face parte din grupa aşa-numiţilor Psalmi ai Sionului, răspândiţi în întreaga Psaltire, dar care au în comun tema teologică a importanţei Muntelui Sion, pe care era zidit Templul din Ierusalim. Versetul 2 (în originalul ebraic şi...
Unde se află Turnul Babel? Despre Facere 11, 9
03 Decembrie 2009
Istoria primordială se încheie cu episodul „Turnului Babel“ (Facere 11, 9), care explică împrăştierea oamenilor pe tot pământul şi diversitatea lingvistică şi certifică o ultimă decădere în şirul suferit de umanitate începând cu păcatul...
Fiarele înaripate. Despre Iezechiel 1, 5-28
26 Noiembrie 2009
Iezechiel este unul dintre cei mai obscuri profeţi, prin viziunile şi actele sale profetice greu de tâlcuit. A fost contemporan cu distrugerea Templului din Ierusalim de către babilonieni, în vara anului 587/586 î.Hr. (ambele variante sunt...
De ce nu păzim sabatul? Despre Facere 2, 2-3
19 Noiembrie 2009
Prima relatare creaţională dispusă pe şase zile din Facere 1 se încheie cu odihna lui Dumnezeu şi sfinţirea sabatului: „Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile...
A scris Amos sfârşitul propriei cărţi? Despre Amos 9, 11-15
12 Noiembrie 2009
În concepţia de şcoală fiecare profet a fost şi propriul scrib sau cel puţin a folosit un scrib foarte apropiat care a scris la dictarea sa (gen Ieremia şi Baruh, fiul lui Neria). Mai mult, legăm aproape inconştient autoritatea, inspiraţia şi...
Pe cine să omori? Despre Deuteronom 25, 19
05 Noiembrie 2009
Ne-am obişnuit poate să privim textul biblic ca ceva încheiat, întreg, indisputabil. Nici n-ar putea fi altfel, credem, din moment ce este şi rămâne cuvântul lui Dumnezeu. În Deuteronom 4, 2 se atrage atenţia foarte clar: „Să nu adăugaţi nimic...
Devil in disguise. Despre I Regi 28, 13-14
29 Octombrie 2009
Deşi titlul pare mai degrabă o referire la bine-cunoscuta melodie a lui Elvis Presley, totuşi subiectul este cât se poate de serios şi grav. Saul apelează, înainte de o luptă decisivă cu filistenii, la o vrăjitoare din localitatea Endor,...
Înţelepciunea personificată. Despre Pilde 8, 22
22 Octombrie 2009
Monoteismul strict al Vechiului Testament, mai ales în scrierile militante ale profeţilor Ieremia, Isaia (cap. 40-55) şi Iezechiel, dar şi în textele istorice (Istoria Deuteronomistă, codul/redactarea sacerdotală a Pentateuhului), nu permitea...
Există profeţii neîmplinite? Despre 4 Regi 23, 29
15 Octombrie 2009
Până să discutăm concret cazul, trebuie amintit că unul dintre criteriile adevăratei profeţii era tocmai împlinirea cuvântului. În Deuteronom 18 avem schiţat profilul proorocului adevărat. Acesta nu trebuia să spună altceva decât îl mandatase...

Arhivă ediții

Contactează-ne!