Theologica

Credinţa şi mărturisirea ei publică
23 Martie 2015
Evenimentele recente din ţara noastră, care au atins problema orei de religie din şcolile publice, se rezumă în definitiv la raportul credinţă-necredinţă, adică la aceste două atitudini prin care omul îşi pune amprenta în toate...
Practica iertării
18 Martie 2015
Am intrat în Postul cel Mare, perioadă în care accentul pus pe iertarea aproapelui este unul evident. A ierta înseamnă a nu da curs gândurilor şi sentimentelor de răzbunare, să nu răspunzi la rău cu rău. Dacă răul pe care...
Sfântul Gherasim şi destinul eshatologic al creaţiei
03 Martie 2015
Din viaţa Sfântului Gherasim de la Iordan, poate cel mai interesant episod este cel al uceniciei unui leu sălbatic pe lângă acest sfânt. Îmblânzirea leului, transformarea firii sale dintr-un animal sălbatic carnivor...
Putinţa rostirii
02 Martie 2015
Pe la noi, pe aici, pe pământ, Dumnezeu a dat graiuri după cum ştim: pietrei să vorbească despre mii şi milioane de ani, florii să arate frumuseţea Creatorului, precum şi mireasma să umple văzduhul şi să primească întru culegere de...
Sfânta Fotini, muceniţa cea luminătoare
25 Februarie 2015
Înălţăm astăzi rugăciuni de mijlocire Sfintei Muceniţe Fotini, samarineanca pe care o regăsim atât în Sfânta Scriptură, cât şi în Tradiţia bisericească. Este vorba despre femeia amintită doar cu toponim de...
Urcuş duhovnicesc spre Înviere
23 Februarie 2015
Am intrat deja în acel timp binecuvântat şi încărcat de sfinţenie, timpul Triodului, în care începem să parcurgem primele etape cu care se deschide calea cea strâmtă a reconcilierii de sine şi a reconcilierii...
Să nu pierdem cununa postului!
23 Februarie 2015
În Duminica Lăsatului sec de brânză, care precedă începutul Postului Mare, s-a citit la Dumnezeiasca Liturghie un scurt fragment din Predica de pe Munte (Matei 6, 14-21), adică din cea mai importantă sinteză a Evangheliei...
Creştinismul înnoieşte viaţa oamenilor
18 Februarie 2015
Istoricii afirmă că atunci când Ulfila, episcopul goţilor, a tradus Cartea Sfântă în limba neamului său, a fost pus în faţa unei neaşteptate greutăţi. Limba gotică nu cunoştea cuvântul „milă“, astfel...
Iubirea jertfelnică, remediu împotriva secularizării
18 Februarie 2015
Perioada premergătoare Postului Mare confirmă faptul că iubirea jertfelnică faţă de aproapele reprezintă „criteriul ultim“ al devenirii noastre duhovniceşti. În această ascendenţă spirituală ne întărim şi ne hrănim...
Înfricoşătoarea Judecată şi eshatologia particulară
11 Februarie 2015
Între eshatologia particulară şi Eshatologia universală vedem şi contemplăm punţi de curcubeu, descoperindu-ni-se în lumina Duhului Sfânt, precum între sfârşitul omului şi sfârşitul lumii, între moartea...
Războiul nevăzut şi psihoterapia azi
04 Februarie 2015
Cunoaştem din scrierile Sfinţilor Părinţi ce putere au gândurile. Cele pătimaşe stau la originea păcatelor, căci orice păcat ni se înfăţişează, în primă instanţă, sub forma unui gând. Apoi gândul naşte dorinţa de a-l...
Agheasma Mare în conştiinţa populară
09 Ianuarie 2015
Semnificaţiile apei sfinţite în ziua de Bobotează sunt cunoscute în profunzime de teologi, care, nu de puţine ori, au scris studii şi articole privind harul sfinţitor pe care aceasta îl poartă, însă şi tradiţia populară...
Timpul profeţiilor
05 Ianuarie 2015
Îndată după căderea în păcat a protopărinţilor Adam şi Eva, oamenii au primit din partea lui Dumnezeu făgăduinţa unui Răscumpărător. Protoevanghelia din cartea Facerii (3, 5) deschide un nou capitol din istoria mântuirii:...
Ţine-ţi minte păcatele şi uită-ţi faptele bune!
23 Decembrie 2014
Înainte de a relata Naşterea Domnului Hristos din Sfânta Fecioară, Sfântul Matei prezintă, la începutul Evangheliei Sale, genealogia Mântuitorului. Rostul acesteia este de a întemeia prin recursul la o practică...
Pacea lui Dumnezeu şi pacea lumii
17 Decembrie 2014
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!“ (Lc. 2, 14). Cu aceste răscunoscute cuvinte a întâmpinat soborul îngeresc Naşterea lui Hristos. Însă eu aş...

Arhivă ediții

Contactează-ne!