Theologica

Să nu pierdem cununa postului!
23 Februarie 2015
În Duminica Lăsatului sec de brânză, care precedă începutul Postului Mare, s-a citit la Dumnezeiasca Liturghie un scurt fragment din Predica de pe Munte (Matei 6, 14-21), adică din cea mai importantă sinteză a Evangheliei...
Creştinismul înnoieşte viaţa oamenilor
18 Februarie 2015
Istoricii afirmă că atunci când Ulfila, episcopul goţilor, a tradus Cartea Sfântă în limba neamului său, a fost pus în faţa unei neaşteptate greutăţi. Limba gotică nu cunoştea cuvântul „milă“, astfel...
Iubirea jertfelnică, remediu împotriva secularizării
18 Februarie 2015
Perioada premergătoare Postului Mare confirmă faptul că iubirea jertfelnică faţă de aproapele reprezintă „criteriul ultim“ al devenirii noastre duhovniceşti. În această ascendenţă spirituală ne întărim şi ne hrănim...
Înfricoşătoarea Judecată şi eshatologia particulară
11 Februarie 2015
Între eshatologia particulară şi Eshatologia universală vedem şi contemplăm punţi de curcubeu, descoperindu-ni-se în lumina Duhului Sfânt, precum între sfârşitul omului şi sfârşitul lumii, între moartea...
Războiul nevăzut şi psihoterapia azi
04 Februarie 2015
Cunoaştem din scrierile Sfinţilor Părinţi ce putere au gândurile. Cele pătimaşe stau la originea păcatelor, căci orice păcat ni se înfăţişează, în primă instanţă, sub forma unui gând. Apoi gândul naşte dorinţa de a-l...
Agheasma Mare în conştiinţa populară
09 Ianuarie 2015
Semnificaţiile apei sfinţite în ziua de Bobotează sunt cunoscute în profunzime de teologi, care, nu de puţine ori, au scris studii şi articole privind harul sfinţitor pe care aceasta îl poartă, însă şi tradiţia populară...
Timpul profeţiilor
05 Ianuarie 2015
Îndată după căderea în păcat a protopărinţilor Adam şi Eva, oamenii au primit din partea lui Dumnezeu făgăduinţa unui Răscumpărător. Protoevanghelia din cartea Facerii (3, 5) deschide un nou capitol din istoria mântuirii:...
Ţine-ţi minte păcatele şi uită-ţi faptele bune!
23 Decembrie 2014
Înainte de a relata Naşterea Domnului Hristos din Sfânta Fecioară, Sfântul Matei prezintă, la începutul Evangheliei Sale, genealogia Mântuitorului. Rostul acesteia este de a întemeia prin recursul la o practică...
Pacea lui Dumnezeu şi pacea lumii
17 Decembrie 2014
„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!“ (Lc. 2, 14). Cu aceste răscunoscute cuvinte a întâmpinat soborul îngeresc Naşterea lui Hristos. Însă eu aş...
„Spre Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe“
10 Decembrie 2014
Sub egida şi competenţa ştiinţifică a Institutului de Studii Ecumenice al Universităţii din Fribourg (Elveţia) a apărut traducerea în limba engleză a lucrării pr. prof. dr. Viorel Ioniţă, „Hotărârile Întrunirilor...
„Când primim pocăinţa, veşnicia se atinge de noi“
19 Noiembrie 2014
În prima zi când am ajuns la mănăstire, Părintele Sofronie mi-a spus: „Dacă voieşti să dezrădăcinezi din tine patimile, învaţă să plângi“. Cu alte cuvinte, dacă voieşti să mori lumii, dacă voieşti ca lumea să nu...
„Duhul Se pogoară la ochii care priveghează“
12 Noiembrie 2014
Pentru monahii care s-au lepădat de legăturile cu lumea şi de viaţa anterioară, mănăstirea devine locul unde L-au descoperit pe Dumnezeu; viaţa lor se mută în altă realitate, şi anume în realitatea Împărăţiei şi a zilelor de pe...
O smerită icoană a creştinului
29 Octombrie 2014
Încercând a zugrăvi pe pânza cotidianului o smerită icoană a creştinului de zi cu zi sau dorind a dăltui în marmura idealului statura creştinului care păşeşte împreună cu Iisus în Galileea vremelniciei,...
În martiriu se afirmă jertfa supremă
22 Octombrie 2014
Acceptarea suferinţei şi a morţii e suprema garanţie ce o poate da omul despre adevărul mărturiei lui. Martirul rămâne martorul unor realităţi spirituale pe care le cunoaşte din propria experienţă. Totodată, martirul este şi misticul...
Crucea, semnul lui Hristos
20 Octombrie 2014
Pentru a ne apropia de Dumnezeu e nevoie să urmăm calea cea bună. Şi noi ştim că drumul spre El este Hristos. Aceasta a mărturisit-o Însuşi Iisus ucenicilor mai înainte de pătimirea Sa. Umanitatea îndumnezeită a Fiului...

Arhivă ediții

Contactează-ne!