Theologica

Familia creștină și comuniunea în viața omului
28 Septembrie 2015
Importanța deosebită pe care luna septembrie o are în tradiția liturgică a Bisericii Ortodoxe Române este dată nu doar de faptul că aceasta este prima lună din cursul anului bisericesc, ci și de faptul că, în cursul acestei luni, între sfinții a...
Cunoașterea adevărată și împărtășirea de Duhul lui Dumnezeu
17 Septembrie 2015
"Aceasta este viața veșnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, pe Care L‑ai trimis” (Ioan 17, 3). Acest text...
Revelaţia ca un drum spre Emaus
30 August 2015
Încercând a extinde tainicul drum spre Emaus din seara Învierii, pe care Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel Înviat a mers şi i-a însoţit real, dar necunoscut, pe sfinţii Săi ucenici şi apostoli Luca şi Cleopa, călăuzindu-i prin Scripturi şi...
Lumina taborică, promisiunea divină a transfigurării lumii
09 August 2015
Înainte de a merge spre Crucea pătimirilor, Mântuitorul a ales trei ucenici cu care a urcat pe culmea abruptă a Taborului pentru a le descoperi şi lor slava ce o avea de la Tatăl, înainte de întemeierea lumii. Împărăţia Sa trebuia să se descopere...
Cinstirea Cuviosului Serafim în spațiul românesc
06 August 2015
În spaţiul românesc, date mai însemnate despre viaţa şi învăţătura Sfântului Cuvios Serafim de Sarov nu au apărut în monografii publicate oficial, ci au fost răspândite mai întâi printre credincioșii care le citeau cu entuziasm şi le transmiteau...
„Cuvântul său va aduce adevărul şi hotărârile Domnului”
19 Iulie 2015
Numai două dintre per­so­na­lităţile Vechiului Testament ocupă un loc deosebit de important în calendarul bisericesc: Sfântul Proroc Ioan Bo­te­zătorul,...
O teză de doctorat publicată la Paris
16 Iulie 2015
În primăvara acestui an, teza de doctorat în teologie a părintelui ieromonah Nectarie Petre, cu titlul „Taina Pocăinței. Istoria rânduielii în România şi teologia ei în Biserica Ortodoxă”, a fost publicată la prestigioasa editură din Paris „Les...
„A te scufunda în smerenie înseamnă a coborî în Dumnezeu”
12 Iulie 2015
Smerenia nu constă într-un anume comportament sau atitudine. Ea este mai degrabă o stare. Smerenia se situează pe un alt plan al ființei,...
„Arta Bisericii este pascală, nu clasică”
05 Iulie 2015
„Care este datoria, misiunea artei?”, se întreabă părintele Marko Rupnik, directorul Centro Aletti din Roma. Aceasta nu este o întrebare stupidă pusă astăzi, când arta nu mai este legată de frumuseţe, când arta nu vrea să lucreze cu frumuseţea şi...
Cutremur de timp la Remesiana
28 Iunie 2015
Înspre asfințitul zilei de Vinerea Paștilor din anul Domnului 418, în catedrala de piatră dacică și cărămidă romană a Sfântului Niceta din Remesiana, era mult popor de credincioși, dimpreună cu cete de...
Cunoașterea lui Dumnezeu prin rugăciune
20 Iunie 2015
Astăzi, în ziua de pomenire a Sfântului Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului, încercăm să evidențiem o temă importantă a acestui teolog isihast: cunoașterea lui Dumnezeu prin rugăciune. Tema cunoașterii și înțelegerii voii lui Dumnezeu se...
„Cea mai profundă carte de meditaţie creştină”
11 Iunie 2015
De la leagăn până la moarte, viaţa creştinului se realizează prin Sfintele Taine şi se întreţine prin rugăciuni, sub forma ierurgiilor, care îl însoţesc în funcţie de împrejurările vieţii. Poate că în...
Astăzi începe Postul Sfinților Apostoli
08 Iunie 2015
În Biserica Ortodoxă începe astăzi Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în popor și cu numele de Postul Sâmpetrului, care durează anul acesta trei săptămâni. În vechime, această perioadă de pregătire duhovnicească, deși premergătoare...
Chiar şi după cădere, omul tinde firesc spre sfinţenie
07 Iunie 2015
Cuviosul Isaac Sirul se numără printre marii părinţi duhovniceşti ai Răsăritului creştin. El rămâne însă un autor apofatic, care se vrea descoperit nu atât în detaliile unei biografii temeinice,...
„În Duhul suntem renăscuţi împreună cu Hristos la o nouă viaţă“
29 Mai 2015
Părinţii Bisericii afirmă că Duhul Sfânt se pogoară peste umanitatea îndumnezeită a lui Hristos aşa cum se „odihneşte“ în Fiul din veşnicie. Aşa se pogoară şi se odihneşte în cei care cred Logosului...

Arhivă ediții

Contactează-ne!