Theologica

Chiar şi după cădere, omul tinde firesc spre sfinţenie
07 Iunie 2015
Cuviosul Isaac Sirul se numără printre marii părinţi duhovniceşti ai Răsăritului creştin. El rămâne însă un autor apofatic, care se vrea descoperit nu atât în detaliile unei biografii temeinice,...
„În Duhul suntem renăscuţi împreună cu Hristos la o nouă viaţă“
29 Mai 2015
Părinţii Bisericii afirmă că Duhul Sfânt se pogoară peste umanitatea îndumnezeită a lui Hristos aşa cum se „odihneşte“ în Fiul din veşnicie. Aşa se pogoară şi se odihneşte în cei care cred Logosului...
Devenim cereşti prin împlinirea virtuţilor
20 Mai 2015
Gândirea Sfântului Ioan Gură de Aur nu este deloc speculativă. Dar asta nu înseamnă că lecţiile de filosofie primite la şcoala lui Libanius şi Andragathius au rămas fără ecou în sufletul marelui antiohian. El a ştiut să...
Evanghelistul Ioan şi numirile hristologice
07 Mai 2015
În Biserica Ortodoxă se face astăzi pomenirea Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, cel care a scris a patra Evanghelie, trei epistole soborniceşti şi cartea Apocalipsei. Cunoscut ca „ucenicul iubit“ al Domnului,...
Fără Înviere, adevărul e învăluit în ceaţa îndoielii
16 Aprilie 2015
Întru vestire spunem: „Hristos a înviat!“. Întru adeverire mărturisim: „Adevărat a înviat!“. Ştim că acolo unde sunt doi adunaţi în numele lui Hristos, Mântuitorul Însuşi este...
Grija pentru aproapele adânceşte sensibilitatea sufletului
16 Aprilie 2015
Trăind lângă părintele Sofronie, am văzut cum un adevărat comportament ascetic - adică atunci când poruncile dumnezeieşti „devin unica lege a fiinţei“ - nu-l transformă pe ascet într-un puritan insensibil la nevoile...
Prin Hristos nu suntem singuri
08 Aprilie 2015
Ar fi interesant de ştiut cum ar fi gândit Platon dacă era creştin. Chiar dacă întrebarea e speculativă, ea nu este complet nejustificată. Platon era convins de un mers al lucrurilor care se petrece după voia divinităţii şi de unde...
Intrarea Domnului în Ierusalim, împlinirea aşteptării mesianice
01 Aprilie 2015
Aici se aflau foarte mulţi iudei care se pregăteau să sărbătorească Paştele deoarece în acea perioadă pentru evrei aceasta era cea mai mare dintre toate sărbătorile  pe care le ţineau. Pentru această sărbătoare veneau iudei din toate...
Maria Egipteanca, chipul trezirii la realitate
01 Aprilie 2015
În Duminica a 5-a a Postului Mare, Biserica Ortodoxă face pomenire specială Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, care este pentru creştini un model de luptă împotriva patimilor care atacă şi răscolesc orice suflet, chiar şi atunci...
Frăţia şi nefrăţia dintre noi
28 Martie 2015
Ne întrebăm adesea de ce nu mai sunt oamenii prieteni între ei? Sfinţii Părinţi ne-au dovedit că prieteniile au fost şi ar trebui să fie apreciate ca ipostaze ale sfinţeniei. Anticii (şi de la ei până în timpurile noastre)...
„Dacă am trăi smerit, lumea ar deveni un paradis“
25 Martie 2015
În Sfânta Evanghelie se întâlnesc numeroase paradoxuri: primii vor fi ultimii, cel mai mare va fi slujitorul tuturor, cei care plâng se vor bucura, cel care moare va trăi… Paradoxul asupra căruia aş vrea să mă...
Maica Domnului, modelul ascultării de Dumnezeu
24 Martie 2015
Sărbătoarea Bunei Vestiri ne pune înainte un model desăvârşit de ascultare care a inspirat în Biserică o categorie aparte de slujitori şi trăitori numiţi isihaşti sau părinţi duhovniceşti nevoitori. În cele ce urmează...
Credinţa şi mărturisirea ei publică
23 Martie 2015
Evenimentele recente din ţara noastră, care au atins problema orei de religie din şcolile publice, se rezumă în definitiv la raportul credinţă-necredinţă, adică la aceste două atitudini prin care omul îşi pune amprenta în toate...
Practica iertării
18 Martie 2015
Am intrat în Postul cel Mare, perioadă în care accentul pus pe iertarea aproapelui este unul evident. A ierta înseamnă a nu da curs gândurilor şi sentimentelor de răzbunare, să nu răspunzi la rău cu rău. Dacă răul pe care...
Sfântul Gherasim şi destinul eshatologic al creaţiei
03 Martie 2015
Din viaţa Sfântului Gherasim de la Iordan, poate cel mai interesant episod este cel al uceniciei unui leu sălbatic pe lângă acest sfânt. Îmblânzirea leului, transformarea firii sale dintr-un animal sălbatic carnivor...

Arhivă ediții

Contactează-ne!