Theologica

Cum trebuie să postim
30 Iulie 2018
Respectarea posturilor este o datorie a bunului credincios, care este cuprinsă în porunca a doua a Bisericii: „Să ţinem toate posturile de peste an”. Porunca...
Fericirile
28 Iulie 2018
După rânduiala Vechiului Testament, pentru a împlini Legea, credinciosul trebuia să asculte de cele 10 porunci.
Ajutorul sfinţilor
27 Iulie 2018
Sfinţii sunt cei care se roagă Bunului Dumnezeu pentru noi cei care le cerem ajutorul în nevoi şi în necazuri. De aceea la Botez este foarte important ca pruncul să...
Sfânta Muceniţă Paraschevi
26 Iulie 2018
Când auzim rostindu-se numele grecesc Paraschevi (vineri) sau Parascheva în româneşte, mintea noastră se gândeşte imediat la ocrotitoarea Moldovei, Sfânta Parascheva,...
Sinodul V Ecumenic
25 Iulie 2018
Astăzi se face pomenirea Sfin­ților 165 de Părinți care au participat la al V-lea Sinod Ecumenic în Constantinopol. Tradiția orto­doxă recunoaște șapte sinoade cu...
Făgăduinţele Domnului
24 Iulie 2018
Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos făgăduieşte celor care fac voia Tatălui ceresc viaţa veşnică, precum şi puterea, împreună cu mijloacele prin care se dobândeşte...
Despre cinstirea sfintelor moaşte
23 Iulie 2018
Sfinţii, cât au fost pe pământ, au primit în ei harul Duhului Sfânt cu ajutorul căruia adeseori au făcut minuni. Harul acesta îl au în sufletul lor într-o măsură mai mare şi...
Judecata particulară
21 Iulie 2018
După Învăţătura de credinţă a Bisericii noastre, primul lucru ce se întâmplă fiecărui suflet, îndată după moarte, este o judecată. Această judecată care se face cu fiecare...
Sfântul exemplu al puterii credinţei
20 Iulie 2018
Credința este puterea sufle­teas­că de a accepta ca adevărate datele învățăturii de credință, ce nu pot fi înțelese rațional uneori, sau nu pot fi văzute cu ochii...
Prorocul din Tesba Galaadului
19 Iulie 2018
Biserica Ortodoxă îl sărbăto­reşte mâine, 20 iulie, pe Sfântul și slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul. El este unul dintre cei mai im­portanţi proroci ai Vechiului...
Conştiinţa morală
18 Iulie 2018
Conştiinţa morală este glasul lui Dumnezeu în sufletul omului, glas care-l îndeamnă la împlinirea legii morale a lui Dumnezeu. Glasul acesta îl poate cunoaşte fiecare, căci...
Ziua unui sfânt
17 Iulie 2018
Pomenirea unui sfânt este un eveniment important pentru Bi­serică și, mai ales, pentru parohia sau mănăstirea care sărbăto­rește și primește binecuvântarea sfântului...
Vecernia mică
16 Iulie 2018
Încă de la începuturile Bisericii, momentul înserării, al apusului de soare, era marcat de creştini printr-o rugăciune de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru binefacerile...
Pregătirea părinţilor pentru botezul copiilor
14 Iulie 2018
Botezul nu se face pentru ca pruncul să poată fi scos din casă, să doarmă mai bine, să nu fie deocheat sau să-i meargă bine în viaţă... Toate acestea sunt...
Dvera
13 Iulie 2018
În bisericile ortodoxe, Altarul este despărțit de restul bisericii prin catapeteasmă. Altarul este încăperea în care se intră prin cele trei uşi făcute în catapeteasmă....

Arhivă ediții

Contactează-ne!