Theologica

Creștinismul și autoîndumnezeirea omului modern
03 Decembrie 2017
Este știut faptul că existența omului a fost ­dintotdeauna în mijlocul marilor întrebări în istoria umanității. Vrednicul de pomenire Mitropolit ­Antonie Plămădeală...
Apostolul românilor
29 Noiembrie 2017
În ultimele două decenii s-a vorbit şi s-a scris mult despre originile apostolice ale creştinismului românesc. În acest sens, când folosim cuvintele Apostolul românilor...
Anafura, binecuvântare pentru toți credincioșii
28 Noiembrie 2017
Bucăţelele de prescură sau de pâine, împărţite la finalul Sfintei Liturghii, poartă denumirea de „anafură”, fiind binecuvântată la momentul cântării Axionului. Preotul...
Credinţa, dar și virtute
27 Noiembrie 2017
Cea dintâi dintre virtuţile teologice este credinţa în Dumnezeu. Ea este primirea şi însuşirea adevărurilor descoperite, în vederea mântuirii noastre, adevăruri ce se găsesc...
Zilele de pomenire a celor adormiţi
25 Noiembrie 2017
Ziua de sâmbătă a fiecărei săptămâni, cu excepţia celor în care rânduiala tipiconală nu prevede acest lucru, este consacrată pomenirii celor adormiţi. Fiecare sâmbătă este o...
Raţiunile timpului
26 Noiembrie 2017
În Iisus Hristos Cuvântul şi Fiul lui Dumnezeu întrupat (Ioan 1, 14), „precum sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoştinţei” (Coloseni 2, 3), sunt cuprinse...
Sfântul Maslu, Taina vindecării
24 Noiembrie 2017
Sfântul Maslu este una din cele şapte Taine ale Bisericii instituite de Domnul nostru Iisus Hristos, prin care ni se împărtăşeşte harul Duhului Sfânt pentru vindecarea de...
Nădejdea, aşteptarea împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu
23 Noiembrie 2017
Oricât de multe suferinţe şi dureri îndurăm în viaţa noastră, oricâte probleme şi necazuri ne încearcă zi de zi, indiferent de momentele în care ne simţim singuri şi la...
Taina Spovedaniei și lucrările ei
22 Noiembrie 2017
Atunci când vorbim despre mărturisire, trebuie să înţelegem prin aceasta, mai presus decât orice altceva, Taina Pocăinţei sau a Spovedaniei. Aceasta este taina în care...
Sfânta Fecioară Maria - Maica Domnului
21 Noiembrie 2017
În Biserica Ortodoxă, Sfânta Fecioară Maria este cunoscută sub numele de Maica Domnului, iar în cult Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata, Slăvita Stăpâna Noastră, de...
„Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti”
20 Noiembrie 2017
În Biserica Ortodoxă, muzica sau cântarea este o componentă vitală a sfintelor slujbe. „Muzica bisericească este Evanghelia cântată”, spunea, într-unul din cuvintele sale de...
Coliva, unitate de credinţă şi dragoste pentru cei adormiţi
18 Noiembrie 2017
În cultul ortodox, mai ales în slujbele pentru cei adormiţi este folosită coliva. Pentru prima dată aflăm despre colivă în secolul al IV-lea în relatarea aghiografică legată...
„Rugaţi-vă neîncetat!”
17 Noiembrie 2017
În perioada duhovnicească în care ne aflăm, rugăciunea se împleteşte cu postul, de aceea în tot acest răstimp liturgic facem recurs la îndemnul Sfântului Apostol Pavel,...
Postul, înfrânare şi înţeles duhovnicesc
16 Noiembrie 2017
Postul este hrana sufletului spre vieţuire veşnică. Prin împletirea postului cu rugăciunea, devenim dăruitori de lumină, primindu-L prin Spovedanie şi Împărtăşanie pe Hristos...
Icoana, dogmă în imagine
16 Noiembrie 2017
Sfântul Ioan Damaschin este cel mai cunoscut apărător al sfintelor icoane. Aflat departe de Constantinopol, capitala imperială unde s-au desfășurat majoritatea controverselor...

Arhivă ediții

Contactează-ne!